P1 monitor download

P1 monitor download

P1 monitor is op de Raspberry PI 3 gebaseerde software om je slimme meter uit te lezen. Voor een meer uitgebreide beschrijving zie hier.

LET OP DEZE PAGINA BEVAT GEEN DOWNLOAD MEER!

Upgrade of eerst installatie.

De software verkrijgen en installatie.

De P1 monitor software wordt geleverd als Raspberry Pi 3 B SDHC image Om de het image naar een SDHC card te kopiëren is een image tool nodig als je deze niet hebt dan kun je USB Image tool downloaden. De 4GB variant is bedoeld als het 8GB image niet werkt op een andere 8GB SDHC card als je de melding krijgt dat het image niet past!  Zie hieronder hoe je dat daarna de rest van de ruimte op de card kunt gebruiken met raspi-config tool.

Mocht je een eerdere versie van de P1 monitor gebruiken exporteer dan deze data eerst!

 1. download het P1 monitor image file uit de download overzicht hieronder.
 2. pak het zip file uit en lees de bijlagen.
 3. kopieer het p1monYYYYMMDD-NN.NN-X.img file via de USB tool naar de SDHC card van minimaal 8GB  Let op! data op de card wordt overschreven en is niet meer te herstellen. (had ik gehad over de export van data).
 4. Mocht je een groter SDHC card willen gebruiken dan kan je via de raspi-config tool de gehele SDHC card gebruiken. Dit is zeker aan te bevelen om slijtage van de SDHC card te verminderen.
 5. plaats de SDHC card in de Pi.
 6. start de Pi, netwerk en P1 kabel aangesloten.
 7. Importeer de data, als je al eerdere versie hebt gebruikt.

Veel plezier met de P1 monitor en laat weten hoe het bevalt.

Problemen oplossen.

Image past niet op de SDHC card:

 1. Je kunt proberen de donor SDHC card opnieuw te formatteren met een dergelijk tool als de SD formatter.
 2. Het 4GB image is bedoeld als het 8GB image niet past op een andere 8GB SDHC card. Installeer het kleinere image op de groter SDHC card. Het ongebruikte deel van de SDHC card kun je vrijgeven via de raspi-config tool met de optie extend filesystem.

Standaard wachtwoord besturingsysteem:

 1. Het standaard account en wachtwoord om in te kunnen loggen is root met het wachtwoord  toor.
 2. Het advies dit wachtwoord na installatie aan te passen.

Juridisch spul en zo

Creative Commons-Licentie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

De rechten van onderliggende softwareproducten zijn qua licentierechten niet gewijzigd Dit geldt voor bijvoorbeeld het besturingssysteem en javascript bibliotheken. De rechten van onderliggende producten gaan voor deze licentie.

DE SOFTWARE IS GELEVERD “ZOALS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT OP DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL HET AUTEURS OF COPYRIGHT HOLDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE EISEN, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

Samengevat: gebruik is voor eigen risico.

Mocht je een eerdere versie van de P1 monitor gebruiken exporteer dan deze data eerst!

DONATIE

Als je een bijdrage wil leveren om de kosten te dekken van de website e.d. dan kan kun je hier een donatie doen.

 

BESCHRIJVING OUDE VERSIES

P1 monitor wordt alleen ondersteund op de Raspberry Pi 3B of Pi3 B+.

Een Pi 2 kan werken maar geen garanties.  Een Pi Zero is nooit getest. Van de Pi 1 is bekend dat deze fouten geeft en verloop van tijd stopt / crashed.

Wat is er veranderd in versie 0.9.2 (Ron)

Bug/features:

 • Tekstfout verwijderd in scherm config-ui.php
 • Main scherm, lay-out foutje veranderd bij vandaag geleverd vermogen en kleur van geleverd dal werkt weer.
 • Tooltip gaf onterecht kWh aan in plaats van kW in de twee main / home schermen.
 • CRC-controle van P1 telegrammen toegevoegd. Als in het telegram een CRC wordt gevonden (het telegram eindigt met !CD34 o.i.d) dan wordt deze gecontroleerd en bij fout het telegram genegeerd. Dit is getest met de Sagemcom /Ene5\T210-D ESMR5.0 meter 115200 8N1 snelheid. mocht er problemen optreden dan kun je de CRC-check uitschakelen in het setup menu -> P1 poort. De CRC-check is niet nodig voor meters zonder de CRC-check en kan dan worden uitgeschakeld.
 • Upgrade van fonts/icon bestanden, kleine prestatie verbeteringen doorgevoerd.Hopelijk voorkomt dit de bug dat soms het setup menu niet verschijnt. Deze bug was niet te reproduceren tijdens het testen.

Aanpassingen/ nieuwe functionaliteit:

 • Python bibliotheek PyCRC toegevoegd. Alleen interessant als je zelf de code aanpast.
 • p1mon.css aangepast, kleine verbeteringen of toevoegingen
 • Security patches tot aan 22-07-2018.

Tips:

 • Bij het installeren van een nieuw image eerst een export maken van de data zodat deze in het nieuw image ingelezen kan worden.
 • Wis je browser cache na de installatie van een nieuw image, dan weet je zeker dat je werkt met de laatste versie uit het image. In vrijwel alle gevallen zijn problemen qua lay-out met de web pagina’s te wijten aan een aanpassing van de het p1mon.css file.
 • Bij problemen met het aan de gang krijgen van WiFi als eerste de juiste SSID en password invoeren en als dit niet werkt dan via het systeem menu de p1 monitor herstarten. Dit borgt dan alle ingestelde waarden eerst naar het SDHC kaartje worden geschreven voordat de Pi reboot.

Met een zeer welgemeende dank aan Ron voor het helpen bij het testen van deze versie.

BUG: Instellingen raken verloren, wacht 15+ min  na het invoeren van wijzigingen met een reboot. doe dit ook altijd via het setup menu.  Dit is opgelost in de volgende versie.

Wat is er veranderd in versie 0.9.1 (Maja)

Bug / feature fixes:

 • Systeem configuratiescherm schoonheidsfoutje aangepast.
 • Minuten overzicht elektriciteit verbruik liet af en toe niet toe dat 24 uur werd geselecteerd.
 • In de overzichten de 7 dagen tekst omgezet naar 1 week tekst.
 • Actuele levering en verbruik bug met veel 99999999 of 000000 opgelost (hopelijk nu definitief).
 • Weer druk meting gaf soms een waarde achter de coma aan. Aangepast naar alleen gehele getallen.
 • Weer verwerkingstijdstip werd weergegeven in UTC in plaats van de de lokale tijd.
 • Kleine fouten in afhandeling van in en export opgelost.
 • Bug opgelost dat bij de eerste keer gebruik van weer informatie deze niet wordt opgeslagen.

Aanpassingen:

 • Wifi-aanpassingen worden doorgevoerd na een import.
 • M3 in teksten omgezet naar m3.
 • Upgrade van nieuw icon bibliotheek en vrijwel alle pagina’s aangepast.
 • Gas geleverd toegevoegd. Het verbruik per uur wordt berekend omdat de slimme meter laagfrequent de gas meterwaarden doorgeeft (beta test). Dit is een test de schaal verdeling is nu maximaal 1 kubieke meter. Graag feedback of deze schaal overeenkomt met je gebruik.
 • Gas geleverd max waarde instelbaar gemaakt in het display scherm.
 • In de kosten overzichten een grafiek lijn toegevoegd die de netto kosten toegevoegd. Deze geeft het verschil tussen geleverd en verbruikt aan.
 • In het home scherm kun je nu kiezen voor geleverd & verbruikt of alleen verbruik informatie.
 • Voor E-levering & E-verbruik kan nu ook 25Kw of 50Kw worden ingesteld.
 • In het informatiescherm worden nu gegevens weergegeven over het model van de Raspberry Pi en gebruikte processor (CPU).
 • De time-out van de NGINX webserver vergroot om te voorkomen dat langlopende API calls gestopt worden. Time-out staat nu op 300 seconden.
 • ApiV1p1data toegevoegd, deze bevat de meest nauwkeurig data die uit de slimme meter komt met een interval van 10 sec.
 • Het is nu mogelijk je eigen userinterface te maken, in te stellen via het setup menu en een voorbeeld demo html pagina toegevoegd.
 • De exportfunctie is aangepast zodat de bestanden uit de folder /www/custom/* mee worden genomen in de in en exportfunctie. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat dit in alle situaties werkt. Indien er alleen files en directe folders worden gebruikt dan zou het zonder problemen moeten werken.
 • Debug export is nu beschikbaar. Het gzip bestand bevat een kopie van de gehele /p1mon file structuur. Deze dump kan worden gebruikt als er problemen optreden voor onderzoek.

Wis de CSS cache van de browser. Dit is nodig omdat de css files zijn aangepast.

Wat is er veranderd in versie 0.9.0 (Maja)

Bug / feature fixes:

 • Import van temperatuur data werkt ook als de weer API nog niet actief is.
 • Import files met [ of ] in de file naam werden niet verwerkt.
 • Internet IP adres werd niet getoond, remote API was niet meer beschikbaar, deze is aangepast.
 • Crypto test -t functie had een probleem, had geen gevolgen voor de werking.

Aanpassingen:

 • Raspbian upgrade van Weezy (Linux-4.4.21-v7+-armv7l-with-debian-7.11 ) naar Stretch (Linux- 4.14.30-v7+-armv7l-with-debian-9.4) Deze versie van Linux wordt ondersteund tot 2022.
 • Versie nummers met een nummer hoger dan 0.9.0 ondersteunen nu ook de Raspberry Pi B+ (2018 laatste model)
 • P1SerReader.py: code opgeschoond, en check gedaan of /dev/ttyUSB0 wel bestaat. Let op voor het starten moet de p1 kabel zijn aangesloten, soms gaat het goed als de p1 kabel later wordt aangesloten. Bij twijfel de kabel aansluiten en de Pi herstarten.
 • P1Watchdog.py: samba service aanpassingen /usr/sbin/service samba restart veranderd in /usr/sbin/service smbd restart (heeft te maken met de Raspbian upgrade).
 • Wifi toewijzing/selectie aangepast en verbeterd.
 • Upgrade van PHP 5 naar PHP 7.
 • Kosten scherm verhuld nu ook de kWh en m3waarde als gas of niet alle kWh waarden zijn geselecteerd.
 • Security patches tot aan 04-04-2018.

Wat is er veranderd in versie 0.8.3 (Thijs)

  • Bug fix: de tooltip werd niet correct weergegeven bij bepaalde tijdstippen. Hiermee lijkt ook het probleem met Safari browser opgelost.
  • Bug fix: bij het verbruik scherm verscheen soms 99999 in het scherm.
  • Het kostenscherm is aangepast. Het is nu mogelijk om een grenswaarde in te stellen voor de kosten zodat inzichtelijke wordt gemaakt wanneer over de zelf gekozen kosten grens wordt bereikt. De grenswaarde is instelbaar in het tarieven scherm. In de tooltip scherm van wordt nu tevens de kWh en gas waarden weergegeven.
  • Diverse pagina’s/ schermen zijn aangepast zodat de laatste versie van javascript bibliotheken worden gebruikt.
  • Optie om een aantal pagina’s full screen weer te geven. Gebruik van full screen is beperkt en moet bij het wisselen van het scherm steeds opnieuw worden ingesteld. Dit is een beperking van de javascript optie en kan niet worden aangepast. De full screen is niet beschikbaar op mobiele devices zoals iPad e.d.
  • API voor tellerstanden toegevoegd. De API apiV1countervalue geeft de meterstanden op een bepaald moment weer. De API probeert dit zo nauwkeurig als mogelijk te doen. Als de minuut waarde wordt opgegeven dan wordt deze gebruikt als deze niet beschikbaar is dan de uur waarde, dag, maand of jaar waarde. In het antwoord dat de API weergeeft wordt in het TIMESTAMP veld de gevonden timestamp gebruikt.
  • Na het updaten wordt aanbevolen de CSS cache van de browser te wissen. Dit is nodig omdat de css files zijn aangepast.
  • Security updates tot aan 16-2-2018.
  • Voor de upgrade eerste de oude data exporteren en na de upgrade weer importeren. Als je de temperatuur historie belangrijk vindt dan moet je de data een tweede keer importeren na dat de weer  instellingen zijn getest.  Dit is een bug en is gefixed in de volgende versie.

  Als de software bevalt overweeg dan een donatie om de P1 monitor te steunen.

  Wat is er veranderd in versie 0.8.2 (Thijs)

  Deze update is alleen nodig als de bugs een probleem vormen.

  • Backup account naam ondersteund nu ook _!^{}[]$+?> karakters (als je echte een funky account naam wil gebruiken).
  • Bug fixed: gas zoom bug verholpen waar bij het uitzoomen de verkeerde waarde werd weergegeven.
  • Bug fixed: Bij Gaswaarden veranderd de weergave van “uren (M3 gas)” niet als je voor de verschillende weergaven kiest (Uren, dagen, maanden). Er bleef dan uren staan. Met dank aan Mark voor het melden.
  • Bug fixed: als de weer api niet werd gebruikt dan lieten de gas schermen geen gegevens zien. Met dank aan Paul voor het melden.
  • Security updates tot aan 19-01-2018.

  Wat is er veranderd in versie 0.8.1 (Thijs)

  Grafiek gas vs temperatuur
  Demo van gas met temperatuur
  • Gas waarde per uur toegevoegd. De nauwkeurigheid kan tegenvallen afhankelijke hoe vaak de gas waarde aangepast/doorgeven wordt door de gas meter. De standaardwaarde is 1 maal per uur.
  • De temperatuur kan nu worden weergegeven in het gas overzicht, waar de minimale en maximale en gemiddelde temperatuur wordt weergegeven. Mits je de weer api gebruikt.
  • Export en import aangepast, de uur waarde van gas en weer informatie wordt nu meegenomen.
  • Nieuwe versie van de API apiV2usage het veld VERBR_GAS_HOUR is toegevoegd, schakel over naar deze versie. Versie V1 wordt in de toekomst verwijderd.
  • Diverse niet kritische HTML bugs verwijderd.
  • Gas schermen ajax calls aangepast om bug weg te werken.
  • Tekstfout in API help scherm aangepast die naar de verkeerde versie verwees.
  • Gas telegram prefix is nu in te stellen naar een andere dan de standaardwaarde van 1.
  • Security updates tot aan 12-01-2018.

  Wat is er veranderd in versie 0.8 (Thijs)

  • Bij het aanmelden van de weer API worden meer details geven bij fouten.
  • FTP back-up optie toegevoegd die met een crontab gebaseerde timer werkt. Voor details hoe crontab werkt zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Cronjob. Je hebt uiteraard wel een FTP-server nodig voor de back-up’s. De back-up is in een hetzelfde formaat als de exportfunctie en via import kan een restore worden uitgevoerd.
  • Diverse webpagina’s aangepast zodat er geen gebruik meer gemaakt wordt van oude javascript methodes.
  • Cryptografische code aangepast die sterker is omdat de back-up data gevoelige gegevens bevat.
  • Let op bij een import zullen de wachtwoorden voor Wifi en de weer API niet meer te lezen zijn. Stel deze veilig zodat ze opnieuw in te stellen.
  • Easter egg toegevoegd 😊
  • Wifi instellingen aangepast, de selectie van de Wifi SSID’s (naam) is aangepast waardoor bugs met vergelijkbare Wifi namen wordt voorkomen.
  • In het netwerk configuratiescherm kan nu de SSID ingesteld worden los van de gevonden SSID’s.
  • Bug / feature opgelost dat als het login scherm rechtstreeks wordt opgevraagd dat deze niet in een oneindig loop terecht komt.
  • Auto uitlog na 15 minuten in het configuratiescherm. De timeout werkte wel maar alleen na een aanpassing in het scherm.
  • Basic API V1 en V2 niet meer beschikbaar gebruik V3.
  • De CSS is aangepast. Het kan zijn dat een scherm niet goed wordt weergeven.Wis eventueel de brower cache.
  • Het opstarten van de P1 monitor neem bij een bekabelde verbinding met de Raspberry PI 3 minder dan twee minuten. Bij gebruik van WiFi kan dit aanzienlijk langer duren, tot wel 5 minuten afhankelijk van de kwaliteit van de Wifi-verbinding. Mocht er gebruik gemaakt worden van Wifi dan is het verstandig de netwerkkabel niet te gebruiken en los te nemen. Indien de keuze bestaat tussen Wifi of gebruik van de netwerkkabel dan heeft de kabel de voorkeur.
  • UI scherm layout bug opgelost met Firefox.
  • Security updates tot aan 22-12-2017 uitgevoerd.

  Belangrijk stel de wachtwoorden van de Wifi en de weer API veilig zodat je opnieuw kunt instellen. Na de import zullen oude wachtwoorden niet meer werken!

  Wat is er veranderd in versie 0.7.2 (Wilfried)

  • Versie 0.7.2 is gelijk aan de 0.7.1 maar lost de bug op dat 0.7.1 test data bevatte.

  Wat is er veranderd in versie 0.7.1 (Wilfried)

   • Bug gefixed dat het wachtwoord standaard gezet moeten worden bij eerste gebruik.
   • Seriele buffer vergroot voor meters die meer dan 35 regels per telegram aanbieden.
  • Detectie van een correct p1 bericht aangepast.
  • Basis API V3 heeft de optie om de gas waarde in m3 aan te geven in plaats van dm3.
  • API voor weer informatie toegevoegd.
  • API voor historie data toegevoegd.
  • Alle API’s hebben nu een status veld met de opties: production=ondersteund en getest, test= nog niet af kan veranderen, deprecated=wordt in de toekomst niet meer geleverd.
  • Laatste keer dat de basis API V1 en V2 nog wordt ondersteund, gebruik versie V3!
  • RAM buffer database vergroot van 75MB naar 85MB voor weer database.
  • Security updates tot aan 13-11-2017 uitgevoerd.

  Wat is er veranderd in versie 0.7.0 (Wilfried)

  • Configuratie scherm gewijzigd naar meerdere schermen.
  • Log bug opgelost.
  • Klok linksboven op de juiste positie gezet in de user interface.
  • Bug gefixed dat een image ouder dan 10 dagen niet goed met datum en tijd omging /etc/fake-hwclock.data wordt nu gewist voor dat de image wordt gemaakt.
  • De lege ruimte in SDHC card wordt gewist / gevuld met 0 om zo de image kleiner te kunnen maken (eenmalig actie per image build) en heeft geen effect voor de werking na download.
  • Levering en verbruik waarde elektriciteit zijn instelbaar geworden.
  • Login scherm heeft een nu een optie om naar het home scherm te gaan.
  • API kan nu worden aan of uitgezet, let op standaard staat deze nu uit dit was aan.
  • Schermen in de user interface zijn te activeren of deactiveren.
  • Weer informatie toegevoegd. Let op de weer informatie wordt alleen zichtbaar na het invoeren van een API key die gratis na aanmelden verkregen kan worden op http://openweathermap.org
  • HTML fouten verwijderd en javascript upgrades.
  • Password reset is nu mogelijk zonder reset van de Raspberry Pi en is persistent bij een reboot.
  • Wachtwoord sterkte check toegevoegd deze moet nu minimaal 1 positie lang zijn.
  • Rate limiting toegevoegd voor smart meters die sneller dan 1 maal per 10 seconden een telegram sturen.
  • V2 API geeft nu alleen gehele getallen, zonder decimalen.
  • Security updates tot met 22-10-2017.
  • Standaarde wachtwoord is: p1mon deze bij het eerste gebruik aanpassen!

  Wat is er veranderd in versie 0.6.3

  • Gasmeting aangepast zodat ook de meting met de telegramcodes 0-1:24.2.1 wordt verwerkt.  Tot en met versie 0.6.2 werd alleen 0-1:24.3.0 verwerkt.
  • Security updates uitgevoerd tot 26-8-2017.
  • MD5  hash: 60B1CAC7303818EE528E8CDB60408D40

  Wat is er veranderd in versie 0.6.2 (niet meer ondersteund):

  • Logging van gas waarde slimme meter niet gevonden verminderd naar debug level waardoor er minder naar de log files wordt geschreven.
  • Kosten tooltip aangepast waardoor alleen positieve waarden worden weergegeven en kosten of opbrengsten (geld terug 🙂 )
  • Tooltip text layout aangepast waardoor deze beter wordt weergegeven.
  • Gas geleverd tekst aangepast naar gas verbruikt (bedankt Willem).
  • Security updates uitgevoerd tot 16-8-2017.
  • MD5 hash: 5C71B10300D809BA7EB72A2D6D084C44

  Wat is er veranderd in versie 0.6.1 (niet meer ondersteund):

  • Kleine bugs zijn opgelost.
  • Het overzicht van verbruik van elektriciteit is uitbreidt met terug levering.
  • Gas meting slimme meter is toegevoegd.
  • Het voorspelingsscherm is verwijderd.
  • In het kostenoverzicht zijn de kosten voor het gebruik van gas toegevoegd.
  • In de setup kan het vastrecht en gebruikstarief van gas worden ingesteld.
  • De API is uitgebreid met de gas verbruik waarde (versie 2 van de API, versie 1 wordt nog steeds ondersteund.
  • pi, p1mon wachtwoorden zijn aangepast, het root account van de PI is te gebruiken met het wachtwoord “toor”. Advies is om deze aan te passen.  Howto.
  • File systems zijn aangepast en maken meer gebruik van ram om slijtage van de flash card te beperken.
  • Security updates uitgevoerd tot 22-07-2017.

Dit is niet de laatst versie deze staat als eerste artikel op de site. Voor historische versies zie hier.

Als de P1 monitor software wil ondersteunen dan is een donatie mogelijke via PayPal

327 Replies to “P1 monitor download”

 1. Dank voor al de uren die je in het ontwikkelen van deze software hebt gestoken.

  Ik liep vandaag nog wel tegen een bug aan in het backupscherm. Als je de username en het password in een eerdere sessie hebt ingevuld, maar daarna wil leegmaken en de lege velden wilt opslaan, dan krijg je de melding dat de gegevens goed zijn opgeslagen, maar vervolgens worden de oude waardes voor de username en het wachtwoord weer ingevuld.

  1. Bedankt voor het melden, we gaan het op de bug lijst zetten en als we het kunnen reproduceren in een volgende versie oplossen.

  2. Het probleem van het niet kunnen wissen van de backup parameters is gefixed in de volgende versie.

 2. Kan deze software ook werken met een p1connector.nl in plaats van een P1 kabel?

  1. Niet standaard, daarvoor zou je de code moeten aanpassen en verwijzen naar de naam van de seriële poort. Omdat ik het product niet ken kan ik je geen garantie geven dat het werkt. Als het om de kosten gaat dat is een USB seriële kabel ongeveer net zo duur.

 3. hier vast een 3fase bericht.

  /ISK5\2M550T-1011

  1-3:0.2.8(50)
  0-0:1.0.0(180906203311S)
  0-0:96.1.1(4530303334303036393737323034343137)
  1-0:1.8.1(000352.805*kWh)
  1-0:1.8.2(000527.448*kWh)
  1-0:2.8.1(000081.062*kWh)
  1-0:2.8.2(000116.184*kWh)
  0-0:96.14.0(0002)
  1-0:1.7.0(00.473*kW)
  1-0:2.7.0(00.000*kW)
  0-0:96.7.21(00005)
  0-0:96.7.9(00003)
  1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(171017073610S)(0000000329*s)
  1-0:32.32.0(00000)
  1-0:52.32.0(00000)
  1-0:72.32.0(00000)
  1-0:32.36.0(00001)
  1-0:52.36.0(00001)
  1-0:72.36.0(00001)
  0-0:96.13.0()
  1-0:32.7.0(231.6*V)
  1-0:52.7.0(233.9*V)
  1-0:72.7.0(232.2*V)
  1-0:31.7.0(001*A)
  1-0:51.7.0(001*A)
  1-0:71.7.0(000*A)
  1-0:21.7.0(00.191*kW)
  1-0:41.7.0(00.277*kW)
  1-0:61.7.0(00.008*kW)
  1-0:22.7.0(00.000*kW)
  1-0:42.7.0(00.000*kW)
  1-0:62.7.0(00.000*kW)
  0-1:24.1.0(003)
  0-1:96.1.0(4730303339303031383031303831303138)
  0-1:24.2.1(180906203001S)(00178.631*m3)
  !767B

 4. Hoi ik heb wel een 3 fase meter, ik kan je berichten opsturen als je wilt ok een keer een logfine maken van een aantal minuten/uren, zodat je dat als input kan gebruiken.
  ik zie in jullie telegran info bericht dus alles van mijn 3 fase meter staan, geef maar aan of je er wat mee wilt, wil jullie graag van dienst zijn.

  en klopt jullie zijn zeer goed bezig.

  1. bedankt voor het aanbod, zo gauw of als we er aan gaan beginnen kom ik terig op je aanbod.

 5. Ik zou ook graag de fase uitlees mogelijkheid willen benutten.
  Draait vooralsnog prima op een Raspberry Pi Model B Rev 2 met wat extra koeling.
  Jullie zijn heel goed bezig 💪

  1. Het staat op de roadmap maar met een lage prioriteit. We hebben helaas zelf geen driefasig meters of de data op het te testen.

 6. Vraagje, moet er iets ingesteld worden in de P1monitor instellingen zodat het programma zoekmonitor de P1mon kan vinden, mijn P1mon werkt prima maar het zoekprogje vind hem niet ?

  1. Het zoekprogramma werkt niet meer met de laatste versie van P1 monitor we gaan een fix uitbrengen. Andere manieren om de P1 monitor te vinden is fing (een Apple app) of in je internet router kijken welke adres is uitgegeven.

 7. Hi,
  Even ter info; net alles werkend gekregen op een Pi Zero.
  Via een usb hubje zonder voeding de kabel van SOS en een usb naar ethernet kastje aangesloten wat ik nog had liggen.
  Tot nu toe (20 min) geen crash oid. Belasting geheugen 12.6% processor tussen 30 en 60% Database 4.3%.

  Groet, Bob

  1. Leuk te horen, we testen niet op de zero vandaar dat we geen ondersteuning geven.

 8. Beste Secbro,

  Als ik een pi3 neem met een touch screen, kan ik dan de data hierop bekijken en alles hierop instellen?

  1. Bedankt voor het aanbod. Graag een voorbeeld hoe dit vormgegeven kan worden. Een ruwe schets in een afbeelding is voldoende.

   1. I kan volgens mij geen attachments toevoegen maar in wezen zouden een paar knoppen in de interface “kWh verbruik” en “kWh levering” waarin je kan kieze voor Fase 1/2/3 en totaal al een mooi inzicht kunnen geven.

    Als je data wil van een 3 fase meter kan ik wel een dump van de seriele monitor sturen. Laat maar even weten of dat is gewenst.
    In het scherm verbruik zou je met 3 kleuren kunnen werken waarbij de staven gelijk blijven aan nu maar zijn getsapeld uit de afzonderlijke verbruiken en leveringen. Netto per fase wordt al een stukje lastiger, maar zou misschien ook in 4 kleuren kunnen 1 per fase en totaal. Verwacht dat dit wat te bont wordt.

 9. Hoi,

  is het ook mogelijk om idividueel de waardes van de 3 fase meter te zien te krijgen, dit ivm de load van de 3 fases, ik heb een laadpaal op 1 fase en andere dingen op 1 fase, ook heb ik een 3 fase kookplaat ect, hij telt het vermogen bij elkaar op en ik zou graag zien dat dir per fase te zien zou zijn, ik gebruik ook de functie p1 loadbalancing, maar omdat het vermogen in de p1 opgeteld word laad de auto vaak te laat, dus zou graag inzicht hebben in de spanning en het vermogen per fase, ik zal denk ik niet de enigste zijn die dit vraagt, zou dit in een relase mee genomen kunnen worden, lijkt me weinig ectra werk dit omdat de gegevens al in het bericht zit verwerkt, enkel zou bij instellingen dan een optie mogelijk moten komen of je een 1 of 3 fase meter hebt, of uit het telegram bericht gehaald moeten worden.

  bedankt richard

  1. Het staat op de roadmap met een zeer lage prioriteit. Als we besluiten de optie te implementeren zou je deze dan willen testen want we hebben geen toegang tot een meter met deze output. Hoe zou je dit willen zien alleen momentele waarde valt te doen. Met historie is het een grote hoeveelheid werk.

 10. Bedankt voor je snelle reactie. De modem een reset gegeven en P1Mon is weer benaderbaar! Bedankt

  Al meer nieuws betreft de ontwikkeling van de app?

 11. Het merkwaardige is dat de P1Mon alleen te benaderen is over WiFi zodra de utp aangesloten is.
  Ondertussen nu een paar keer gereboot maar de situatie blijft ongewijzigd.
  Tips?

  1. Wat apart is dat het maanden werkt en opeens niet meer, ik zou het in je Wifi router zoeken. Maar je kunt dit proberen.

   het /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf file moet in orde zijn. Als je deze hebt aangemaakt met de p1 monitor software dan moet deze werken.
   ###############################
   # Gegenereerd door P1 monitor.#
   # op 2018-08-06 19:53:10 #
   ###############################
   country=NL
   ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
   update_config=1
   network={
   scan_ssid=1
   ssid=”je wifi naam”
   psk=”je wifi wachtwoord”
   }

   als root:
   sudo systemctl daemon-reload
   sudo systemctl restart dhcpcd.

   Het probleem wordt veroorzaakt doordat je geen IP adres krijgt omdat bij het opnieuw verbinden van de wifi geen DHCP verzoek wordt gedaan. De twee bovenstaande commando’s forceren dit.

 12. Beste Secbro,

  Na een ruim een half jaar benaderbaar is de P1Mon niet meer over WiFi te benaderen (ip adres gecheckt).
  Zodra deze op de utp aangesloten dan is de P1mon wel over WiFi (zelfde ip adres) te benaderen??
  De data wordt wel goed opgeslagen in de historie.
  Is dit een bug?

  1. Als bij het opstarten van de P1 monitor de WiFi niet te benaderen is dan is een reboot nodig, dit is iets verbeterd in de volgende versie. Als je echter bij het starten via UTP de pi kan benaderen en zowel Wifi hebt dan mag bij het verwijderen van de UTP de WiFi niet wegvallen. WiFi blijft echter altijd minder betrouwbaar dan UTP dus als je de mogelijkheid hebt dan heeft UTP de voorkeur. Ook als je geen enkele netwerk verbinding hebt dan wordt de P1 data verwerkt. Tot slot we maken gebruik van de standaard Wifi faciliteiten (wpa_supplicant) en de verbinding is dus zo goed of slecht als deze optie biedt.

 13. ik heb P1 monitor nog maar een paar maanden draaien heb er veel schik van. Maar er is nog 1 dingetje dat ik niet snap. Mijn ‘jaar’ start op 1 april en niet op 1 januari omdat ik ooit in april van leverancier ben gewisseld. Dus mijn jaar-rekening krijg ik ergens in april. En om een idee te krijgen van mijn verbruik en kosten wil ik de ‘jaar marker’ naar april verplaatsten maar ik snap nog even niet hoe. Iemand een idee?

 14. Super programma ziet er mooi uit.. Geinstalleerd op een Pi3v1.2 met P1-usb kabel..heb alleen dat ik geen verbruik zie, wel geleverd en gas…maar elektrisch verbruik niet??

  1. bedankt voor het compliment, en wil je aangeven in welke scherm je niets ziet. Als ik je goed begrijp zie in het scherm main-1.php geen verbruik. Dat kan als je zonnepanelen hebt en meer terug levert dan gebruikt. In de nacht zou je altijd wat moeten verbruiken.
   je kunt in het info scherm http:///info.php onderin zien wat de slimme meter doorgeeft. Kun je de output sturen mocht je ook nachts niets verbruiken.

   1. Ik zie in alle schermen geen output komen. Kan het zijn omdat ik een 3 fase meter heb? De opbrengst van de panelen is nu niet groter dan het verbruik..

    Hieronder de dump van de meter:
    /XMX5LGBBLA********

    1-3:0.2.8(50)
    0-0:1.0.0(180815162100S)
    0-0:96.1.1(4530303436303034323633303532383138)
    1-0:1.8.1(000055.007*kWh)
    1-0:1.8.2(000030.043*kWh)
    1-0:2.8.1(000112.399*kWh)
    1-0:2.8.2(000098.733*kWh)
    0-0:96.14.0(0002)
    1-0:1.7.0(00.219*kW)
    1-0:2.7.0(00.000*kW)
    0-0:96.7.21(00014)
    0-0:96.7.9(00000)
    1-0:99.97.0(0)(0-0:96.7.19)
    1-0:32.32.0(00000)
    1-0:52.32.0(00000)
    1-0:72.32.0(00001)
    1-0:32.36.0(00000)
    1-0:52.36.0(00000)
    1-0:72.36.0(00000)
    0-0:96.13.0()
    1-0:32.7.0(231.0*V)
    1-0:52.7.0(232.0*V)
    1-0:72.7.0(231.0*V)
    1-0:31.7.0(000*A)
    1-0:51.7.0(000*A)
    1-0:71.7.0(001*A)
    1-0:21.7.0(00.069*kW)
    1-0:41.7.0(00.058*kW)
    1-0:61.7.0(00.091*kW)
    1-0:22.7.0(00.000*kW)
    1-0:42.7.0(00.000*kW)
    1-0:62.7.0(00.000*kW)
    0-1:24.1.0(003)
    0-1:96.1.0(4730303339303031383131313134383138)
    0-1:24.2.1(180815162006S)(00015.279*m3)
    !0565

 15. BUG:maximale waarde op homescherm wordt niet meer aangepast?
  Hallo. Ik heb in het display menu de maximale waarde op 1 gezet maar in het homescherm blijft de max waarde 10. Ik heb ook het browser cache gewist maar dat hielp niet.
  Ik zie ook:”Selectie van home scherm maakt het mogelijke alleen verbruik en verbruik en levering weer te geven. Met name interessant als je wel of niet zonnepanelen gebruikt.”
  Echter hier zie ik geen optie voor. Die optie zit op het home scherm zelf waar deze tekst dan beter zou kunnen staan.

  1. Deze instelling geldt alleen nog voor de e-levering, e-verbruik schermen en gas schermen. Staat op de roadmap dus zoals Microsoft het beschrijft het is geen bug maar een feature. De tekst is wel een bug en had er niet mogen staan. Wordt verwijderd in de volgende versie. Het scherm verbruik met elektrische vermogen en gas is voor de zonnepanelen vrije onder ons.

  1. Inloggen doe je met een een SSH client voor Windows is Putty een veel gebruikte kandidaat. Voor Mac zou ik even Googlen. Je logt in met de gebruiker root en wachtwoord toor tenzij je dit aangepast hebt.
   Na het inloggen de volgende commando’s invoeren:
   cd /p1mon/mnt/ramdisk
   rm session.txt
   exit
   Voer daarna via de webrowser een nieuw wachtwoord in (in jouw geval schrijf het ergens op 🙂 ).

 16. Ik ben het wachtwoord kwijt om bij de configuratiescherm te komen van de P1
  is dit op te lossen? of te achter halen?

  1. In loggen op de pi en naar de folder /p1mon/mnt/ramdisk gaan. Het bestand session.txt wissen. Nu naar het setup menu gaan en dan wordt er gevraagd om een nieuw wacht woord in te stellen.

 17. Ik probeer bij instellingen een dagelijkse backup te maken. Daar alle gegevens ingevuld maar krijg als melding bij uitvoeren van de test “backup status fout: secure server antwoord: -2 gestopt”. Ik heb dezelfde account naam, wachtwoord, server adres en poort daarna getest in Filezilla en dat werkt prima. In filezilla moest ik wel een “PUBLIC KEY AUTHENTICATION” accepteren. Wat betekent foutcode -2?

  1. De foutmelding komt van de FTP server en kan per FTP server verschillen. Je kunt eerst eens proberen gewoon ftp te gebruiken. We ondersteunen alleen FTP over TLS (STARTTLS) zie andere comments.

 18. Hallo,
  Mijn p1mon denk om de een of andere reden dat het vandaag 20 juni is. Alle laatst gemeten waardes zijn ook op 20 juni. Maar laatste datum van bericht heeft hij wel 5 augustus? Kan ik hier iets aan doen via cli? Gewoon date time goed zetten? Wanneer ik naar de datum van het weerbericht kijk staat daar ook 20 juni

  1. Ik denk dat de systeemtijd verkeerd staat. De tijd wordt via het internet opgehaald met het ntp protocol. Ik zou inloggen en eerst controleren of de systeemtijd goed staat met het commando date als deze fout staat de tijd goed zetten met date en controleren of ntp goed werkt. Google is je vriend.

   1. Nope. Via ssh date opgevraagd en deze staat keurig op vandaag. Maar grafieken stoppen alle op 20 juni????

    1. Kun je een systeemdump maken en die via wetransfer delen?

     1. Ik ben inmiddels weer thuis (moest eerst alles via mijn android ssh doen…net echt handig). Inmiddels zie ik dat er geen P1mon berichten binnen mmer komen. Wel wanneer ik het handmatig test.
      ./P1SerTester.py -br 115200 -bs 7 -p E -s 1 Dan komen er netjes telegrammen binnen?
      Op de pagina… slimme meter staat “Geen informatie beschikbaar”
      Ik probeer een systeem dump te maken maar na een tijdje blijft alles hangen. Kan ik zo file nog handmatig genereren?

      1. Ik kan het niet verklaren maar gezien de andere problemen lijkt het er op dat er iets mis met het image. Het script /p1mon/scripts/debugdump maakt en file dat naar /p1mon/www/download/ wordt geschreven.

       Wat ook apart is dat je goede data ziet met P1SerTester.py -br 115200 -bs 7 -p E -s 1 de meeste 115200 slimme meters zouden met 115200 8N1 moeten werken. Je kunt uiteraard ook even in het logfile /p1mon/var/log P1SerReader.log kunnen kijken.

     2. Na het installeren van het nieuwe image en een dataimport werkt alles weer naar behoren. Het duurde wel even voordat ik WIFI weer aan de praat had. Toch nog een gevoelig puntje. Helaas heb ik nu wel een gat in mijn data vanaf 20 juni tot nu. Daar ga ik een feature request voor maken 🙂

      1. We hebben de optie om via FTP back-up’s te maken, dit voorkomt het probleem niet maar helpt de schade te beperken.

 19. Is het mogelijk om bij een nieuwe versie alleen de p1mon map in de root the veranderen?
  Ik heb in de tussentijd namelijk ook andere programma’s op de raspbian versie gezet en aangezien dit een full version (image) is en geen package wat geïnstalleerd kan worden.

  is het ook niet handig een eigen repo op te zetten, dat het gewoon met apt-get kan worden geïnstalleerd en geüpdatet?

  1. Er komt voorlopig geen instaleerbare versie. Zie andere verzoeken. We hebben vrijwel geen bugs en dat komt dat we het hele ecosysteem kunnen beheren. Een instaleerbare versie geeft veel meer ondersteuningsvragen. Iets waar we liever geen energie in steken. Sorry

 20. Zeker!
  Mail me gerust zodra het getest kan worden, heb genoeg Pi’s rondslingeren om even een en ander op te testen.

 21. Een kleine feature request ik gebruik al sinds 2014 (sinds ik zelf mijn P1 meter log met behulp van het mbsolget script u wellicht bekend) gebruik van mindergas.nl.

  Met deze configuratie wordt er 1 keer per dag om 0:00 de meterstand van mijn gasmeter geupload naar de mindergas.nl website.
  Hierdoor kan ik inmiddels dus al tot 4 jaar terug mijn gasverbruik goed monitoren omdat men hier ook rekent met graaddagen.

  Ik heb nu al een 2 tal collega’s geholpen met een Pi setup met uw image, en zou gaag nu ook zelf gebruik gaan maken van uw image maar ik mis de upload naar de mindergas website, dat zou het voor mij helemaal af maken.

  Voor een voorbeeld hoe dit is opgelost door mbsolget verwijs ik graag door naar dit script en dan het gedeelte :upload_mindergas
  https://github.com/Crossbow78/mbsolget/blob/master/externals.sh

  1. Hi, leuke idee ik zet het op de roadmap, al ik zo ver ben en je zou het willen testen dan zou dat helpen bij het ontwikkelen.

 22. Geen backup aanwezig en kan geen systeemdump maken van voor de update.

  1. Het gaat om een systeemdump van de nieuwe image nadat je een import hebt gedaan. En daarna een tweede systeemdump als je een reboot hebt gedaan.

    1. Nee, het zou goed moeten werken. Wat gebruik je voor device?

 23. in het overzicht elektrisch worden kwh ‘s aangegeven, dit moeten kw’s zijn ,het is namelijk het afgegeven of opgenomen vermogen op elk moment.

  1. Jur, bedankt voor de melding het is aangepast voor de volgende versie.

 24. Beste
  als ik poort 80 doorstuur naar mijn ip adres van mijn raspberry werkt dat gelijk (ik heb een dynamische adres ) alleen kan ik de begin pagina afschermen met een wachtwoord ? nu kan iedereen het zien als ze mijn naam weten of als ze het externe ip adres scannen?

  1. Op dit moment is er nog geen optie om alle schermen met een wachtwoord te beveiligen. Over het algemeen is het minder veilig om de p1 monitor via het Internet te benaderen. Het setup menu wordt standaard afgeschermd via het Internet. We zetten het op de roadmap Daarnaast staat op de roadmap een app die via dropbox data deelt waardoor je geen internet verbinding meer nodig hebt als je de P1 monitor op afstand weer raadplegen.

   1. NGINX is redelijk eenvoudig op te zetten als reverse proxy op de raspberry pi zelf. Het kan authenticatie en encryptie voor je afhandelen zonder dat je er zelf onderhoud aan hebt. Een self-signed certificate is goed genoed. NGINX is veilig genoeg voor port forwarding.

    1. bedankt voor de tip, de P1 monitor maakt als webserver gebruik van NGINX. Het probleem van een self-signed certificate. Is dat de browser daar een foutmelding op geeft. Beter zou zijn om lets encrypt te gebruiken maar dan moet je een publiek DNS naam hebben en dat is een uitdaging om dit voor gebruikers zonder technische achtergrond eenvoudig in te regelen.

 25. Het valt me op dat de datum van het aritekel nog steeds op 2017 staat terwijl de nieuwe update recentelijker is. Het zou beter zijn om de datum van de release te vermelden en de datum van het artikel aan te passen zodat het duidelijk is dat de software nog erg up-to-date is en regelmatig bijgewerkt wordt.

 26. Ter info, na ongeveer 20 pogingen de P1Mon werkend gekregen.
  Waar het probleem uit voort komt kan ik niet traceren.

  1. ik ga het proberen te testen en of na te spelen. Wat voor setup gebruik je. Is het wel een Pi3?

   1. De gegevens van de Raspberry volgens P1Mon:
    Raspberry Pi model:Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2

    1. zou je de stappen die je doorloopt kunnen beschrijven dan gaan we dat naspelen. Ik ga er vanuit dat het alleen om het mislukken van de import gaat en dat je wel normaal toegang hebt over de UTP en/of Wifi.

     1. De stappen zijn als volgt:
      Over utp
      Backup gemaakt via export database data
      Image 0.9.2 op sd kaart
      Data via importeer database bestand
      Op dat moment staan de data goed maar de weerapi key is dan leeg (en geeft wel de juiste data) dit is tevens het geval bij de WiFi.
      Daarna ruim half uur gewacht na opnieuw invoeren van de ontbrekende velden zoals aangeraden.
      Daarna Reboot. Vervolgens na van de utp afgehaald en aan de meter gekoppeld is de P1Mon benaderbaar over de WiFi, maar is de geïmporteerde data weg (prijzen staan op standaard en historie niet aanwezig), maar de WiFi is blijkbaar wel opgeslagen?

      1. Wil je een systeemdump maken van voor de import en een van na de reboot. Deze kun je dan delen via p1monztatz [AT] gmail.com of als ze te groot zijn delen via weTransfer o.i.d.

 27. Uitgevoerd zoals omschreven. Na Reset wel benaderbaar over WiFi maar geen data van import. Zodra import over WiFi dan niet meer benaderbaar.

 28. Update 0.9.2 geïnstalleerd
  Export over utp geïmporteerd, geen probleem.
  Zodra op WiFi dan is de geïmporteerde data weg, maar wel benaderbaar over de WiFi ??
  Cache is gewist.

  1. installeer nieuwe image.
   importeer data.
   stel wifi in.
   DOE EEN REBOOT VIA HET SETUP MENU.

   Na een import wordt de data naar ram geschreven en elk kwartier naar de SDHC card geschreven. Een reboot/power cycle buiten het menu of sneller dan 15 minuten levert data verlies op.

 29. Ik heb de P1 monitor nu enige tijd naar volle tevredenheid draaien. In het overzicht voor het gasverbruik zie ik dat in juli 7913 m3 zou hebben verbruikt. Dit klopt uiteraard niet. Wat kan hier mis zijn gegaan, en is dit te herstellen?

   1. Dank voor je snelle reactie. Ik heb een Kaifa MA105C aangesloten op een Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2

    1. Er zijn wat problemen gevonden met meters die op 115200 snelheid werken die kunnen af en toe een fout telegram sturen. Ik kan zo niet beoordelen of dat in dit geval zo is. Maar er wordt hard aan gewerkt dat op te lossen. Ik hoop op korte termijn deze versie uit brengen.

 30. In het menu van de 4gb versie verschijnt geen button ” instellingen”

 31. Strange! I downloaded the file on an other computer and can open it with native windows.
  Thanks for help.

 32. I have downloaded the zip file MONITOR VERSIE 20180601 – 0.9.1, but could not unzip it with winzip, however it is accepted by usb image [but does not work] . Seen the size about 500 MB I would expect it to be a zip file and not an image.

  Advise is highly appreciated

   1. I used native windows which gives also an error that the file is valid. I installed WinRAR and the zip file opens with the following error ! ……\p1mon20180601-00.91-4.zip: Onverwacht einde van archief. I downloaded both the 8 and 4 versions many times [changed download name for some downloads] . Same error.

    This is the first time have this problem. Is there an other place to download from?

    Please advice

    1. I tested the downloads with chrome and edge on windows 10 and used 7-zip and “Extract all” as supplied by Windows. No problems, could it be that your anti-malware or something else blocks the file. If this not works I will email you a link to a file.

 33. Is er al iets bekend wanneer de volgende update komt? Door upgrade naar sftp zie ik dat de backup al ruim 3 weken niet meer werkt. De dropbox optie is nu meer als welkom.

  1. Update komt wanneer deze klaar is. Als je FTP server geen secure FTP ondersteund dan kun je eventueel FTP gebruiken of manueel af en toe een export maken.

 34. Hallo,
  Sinds april ben ik de p1 monitor gaan gebruiken naar alle tevredenheid. Werkt echt goed. Sinds vanmorgen heb ik een nieuwe meter gekregen van de netbeheerder omdat ik een brand lucht rook en het display uit was. Zojuist alles weer aangesloten maar helaas krijg ik nu een foutmelding Geen data bij de P1 status. ook vind hij geen slimmer meter informatie meer. De melding in de log is
  WARNING – main_prod: fout bij het wachten op seriele gegevens. Error=[Errno 5] Input/output error. Het type dat ik geregen heb is ZMF110CCtFs2 (generatie 5.0) mer Landis.

  Hoe kan ik dit weer werkend krijgen ?

  Groet,

  Jurgen

  1. Ik denk dat de snelheid van de seriële p1 poort anders is. Even googlen of wellicht weet een andere p1 gebruiker wat de juiste instelling is.

   1. 115200 moet het denk ik zijn ipv 9600. Mogelijk moeten de stop bits en pariteit worden aangepast.

    1. Dank Marcel voor de oplossing Werkt inderdaad weer met 115200

 35. Is het mogelijk om de HTML/JS-UI bv op je computer te gebruiken waarbij het de gegevens/data van de Pi gebruikt? Op die manier zou je wat gemakkelijker kunnen spelen met het aanpassen van de UI wanneer je deze bv zou willen aanpassen.
  Of kun je ergens enkel de web UI downloaden ipv de gehele image?

  1. De UI is niet aparte te downloaden maar wel eenvoudig te kopiëren vanuit de image met de optie systeem dump, die maakt een dump van de gehele source structuur. Als je een eigen set van pagina’s wil maken dan kan je die onderbrengen onder de /p1mon/www/custom structuur. Als je die rechtstreeks wil bewerken dan moet je onder setup -> bestanden -> ontwikkeling aanzetten die mount een samba drive die je vanuit Windows/Mac kan gebruiken. In het setup menu kun je onder display aangeven of je de standaard of je eigen UI wil gebruiken. Tot slot, je kunt uiteraard de API’s vanuit welke ander webserver of filestructuur aanspreken.

 36. Hallo

  Bedankt voor het maken van deze mooie software!

  Bij m’n eerste installatie kwam ik er achter dat wifi niet ingesteld kan worden via raspi-config omdat er iets mis is met wpa_supplicant. Ik heb wpa_supplicant opnieuw geinstalleerd en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf aangemaakt en ingevuld. Daarna werkte wifi config via raspi-config zoals verwacht.

  Groeten,
  Jaap

  1. Het kan zijn dat je een bug ontdekt hebt maar normaal gesproken pas de p1 monitor de WPA_suplicant aan via het setup menu en hoef je het niet met de hand te doen.

 37. Gefeliciteerd met het mooie artikel in de Computer Totaal!

 38. Hallo ik heb sinds gisteren de p1 monitor geiinstallerd en nu blijkt dat er met regelmaat een piek optreed in de Elektra meting. ik heb een export gedaan en in de history file zie je dat er met regelmaat de punt in de waarde op de verkeerde plek staat.
  (‘2018-06-20 21:52:00′,’2027.851′,’1533.863′,’0.092′,’0.0′,’0.00500000000011′,’0.0′,’D’,’0.283428571429′,’0.0′,’1562.846′);
  (‘2018-06-20 21:53:00′,’2027854.0′,’1533.863′,’92.0′,’0.0′,’2025826.149′,’91.908′,’D’,’0.2935′,’0.0′,’1562.846′);
  (‘2018-06-20 21:54:00′,’2027.861′,’1533.863′,’0.092′,’0.0′,’0.0′,’0.0′,’D’,’0.285285714286′,’0.0′,’1562.846′);
  Ik ben in het bezit van een Sagemcom /Ene5\T210-D ESMR5.0 Poort instelling 115200 8N1

  1. Dit probleem kan diverse oorzaken hebben. Kun je aangeven welke Pi je gebruikt (zie info) scherm en wat voor seriële – usb kabel. Een dump van de output van de meter helpt ook (zie info scherm).

   1. Dit lijkt op mijn probleem. Ik heb in mijn overzichten geregeld pieken van meer dan 15.000.000 Kwh verbruikte elektriciteit en meer dan 5.000.000 Kwh geleverde stroom (zonnepanelen).

 39. Ondanks het instellen van de juiste locatie voor het weer, zie ik als ik hover over het informatiebalkje in de schermen een andere locatie.

  1. Met deze informatie kunnen we je niet helpen we moeten gokken wat je bedoeld. Het is geen enkel probleem om te helpen maar dan moet je wel de moeite nemen om de juiste data aan te leveren.
   Ik neem aan dat als je over de weer bar boven aan het scherm gaat dat daar Rotterdam staat o.i.d terwijl je Delft verwacht. Wat heb je ingesteld in het setup menu? Naam van de Stad en wat is stad id?

   1. Ik heb inderdaad mijn woonplaats goed ingevoerd, dat werkt goed. Maar in de weer bar bovenin stond het fout. Na 2x reboot zie ik dat nu wel de juiste gegevens worden getoond. FTP backup werkte ook niet na het instellen, dus ik dacht misschien dat een reboot mogelijk de oplossing zou zijn, en dat bleek dus het geval. IIG bedankt voor het meedenken!

    1. Als je de weer data invoert dan moet deze uiteraard wel opgeslagen worden. Daarnaast wordt de weer balk boven aan het scherm periodiek ververst. Dus je moet even geduld hebben of de pagina opnieuw laden. Veel plezier en gemak van de p1 monitor, als het bevalt laat het dan vooral ook aan anderen weten. Het zelf geldt voor de back-up. Als je een commando geeft dan wordt er op de achtergrond een proces gestart om een backup te maken deze dan te kopieren via FTP. Dat proces neemt op een Pi3 enkele seconden maar kan op tragere Pi wel enkele minuten duren.

     SecBro.

 40. De laatste versie 0.9.1 is niet te downloaden. Heb je een verklaring? Ik ga beginnen en graag met de laatste van start.

  1. Ik zie dat er problemen zijn met de webserver. We gaan het uitzoeken.

 41. Volgens mij komt het door de FTDI chip die ik gebruik. Ik had geen zin om een p1 naar USB kabel te kopen dus heb zelf wat in elkaar gezet met een hex inerter en een goedkope China FTDI. Op windows werkt het wel maar op raspbian heb ik het idee dat er een buffer vol loopt en die niet geleegd wordt. Met de testscript lukte het uiteindelijk om maar iets van 5 keer te lezen. Ik had ook standaard raspbian geinstalleerd op een andere sd kaart en daar was het resultaat niet beter. Ik denk dus dat het wel beter werkt wanneer ik gebruik maak van een goede P1 naar USB kabel.

  1. Bedankt voor de melding, het helpt andere gebruikers ook om een overweging te maken. Ik koop ze meestal bij sossolutions. Er zijn vast wel andere plekken waar een echte FTDI kabel te koop is. Succes en ik ben benieuwd hoe het gaat met een goede kabel. Mocht het bevallen en je wil de p1 monitor steunen dan is een donatie welkom.

 42. Hallo SecBro,

  Bedankt voor de snelle reply.

  Het testscript werkt perfect, elke 10 seconden komt er een mooi bericht binnen.

  De load op de Pi is het volgens mij niet. Processor belasting heb ik nog niet over de 2% gezien en de ram is ook niet meer dan 10% geweest. De belasting is alleen wat hoog wanneer het programma wordt gestart. Dit lijkt mij geen probleem om te stoppen. Ik vond voor de rest ook geen rare log messages in de log files waar het systeem misschien op kan crashen. Ik weet ook niet of het crashed of vastloopt. Of dat er gewoon geen nieuwe messages meer binnenkomen.

  Groet Marcel

  1. Als de seriële data komt goed binnen komt tijdens de test maar niet onder normaal gebruik dan moet het toch iets zijn in de prestaties van de Pi. Als ik een gok moet doen dan is iets de Pi vertraagd waardoor data verloren raakt. Als je beschikt voor een ander SDHC kaartje dan zou je dat eens kunnen proberen. Ik heb zeer wisselend resultaten gehad met diverse kaartjes en gebruikt alleen merk kaartjes van Sandisk, Samsung. Ik kan het helaas ook niet testen door gebrek aan een Pi 2. Het kan zijn dat Debian Strech zich anders gedraagt op een Pi 2. Wellicht kan iemand anders die een Pi 2 heeft aangeven wat hij gebruikt qua hardware en SDHC kaartje.

 43. Allereerst wat een mooi product heeft u hier beschikbaar, dank daarvoor. Ik ben inmiddels bezig met een “implementatie” voor een collega. Maar i.p.v. een USB kabel gebruik ik liever de UART van de Pi.

  Elders in de comments vernam ik al dat ik dit kon doen door het aanpassen van de P1SerReader.py file door het aanpassen van “ser1.port=”/dev/ttyUSB0″ naar
  “ser1.port=”/dev/ttyAMA0″.
  Echter lees ik nu in de release notes van 0.9.1 :
  P1SerReader.py: code opgeschoond, en check gedaan of /dev/ttyUSB0 wel bestaat.

  Gaat dit dan ook werken als ik geen USB kabel gebruik of sluit ik dit uit door de eerder genoemde aanpassing ?

  1. Dat heeft geen effect, als je in de code ser1.port=”/dev/ttyUSB0″ aanpast dan zou het moeten werken. (geen garanties). Een tip, de P1 poort inverteert het seriële signaal. je moet een inverter opnemen. Dit kan via een transistor, met een weerstandje. Hier een link waar een voorbeeld wordt gegeven. https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1578510

   SecBro

 44. Hallo,

  Super gaaf dat je dit maakt!!!

  Ik heb alleen een probleem. Het lukt telkens om een paar keer gegevens te lezen en daarna krijg ik een foutmelding dat de P1 geen data geeft. Ik gebruik een Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1. En versie: Versie:0.9.1 (Maja).

  Dit is wat er in de log bestanden staat:
  P1Db.log:
  2018-06-05 23:12:34,888 – P1Db – INFO – Main: hoofd programma loop gestart.
  2018-06-05 23:12:34,909 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/status.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:34,913 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/e_historie.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:34,918 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/config.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:34,922 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/financieel.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:34,977 – P1Db – WARNING – powerUsedPerMin: geen vorige record gevonden voor minuut =2018-06-05 22:22
  2018-06-05 23:12:44,816 – P1Db – WARNING – powerUsedPerMin: geen vorige record gevonden voor minuut =2018-06-05 22:29
  2018-06-05 23:12:45,047 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/status.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:45,052 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/e_historie.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:45,058 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/financieel.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:13:31,215 – P1Db – WARNING – powerUsedPerMin: geen vorige record gevonden voor minuut =2018-06-05 23:11

  en dit in P1SerReader.log;
  2018-06-05 23:12:16,032 – P1SerReader – INFO – Start van programma.
  2018-06-05 23:12:16,113 – P1SerReader – INFO – DiskRestore: /p1mon/data/status.db naar /p1mon/mnt/ramdisk/status.db gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:16,121 – P1SerReader – INFO – DiskRestore: /p1mon/data/e_serial.db naar /p1mon/mnt/ramdisk/e_serial.db gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:16,127 – P1SerReader – INFO – DiskRestore: /p1mon/data/config.db naar /p1mon/mnt/ramdisk/config.db gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:16,157 – P1SerReader – INFO – main_prod: database tabel: e_serial succesvol geopend.
  2018-06-05 23:12:16,170 – P1SerReader – INFO – main_prod: database bestand e_serial gedefragmenteerd.
  2018-06-05 23:12:16,278 – P1SerReader – INFO – main_prod: database tabel: status succesvol geopend.
  2018-06-05 23:12:16,365 – P1SerReader – INFO – main_prod: database tabel config succesvol geopend.
  2018-06-05 23:12:16,379 – P1SerReader – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/e_serial.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-06-05 23:12:16,420 – P1SerReader – INFO – main_prod: P1 poort instelling baudrate=9600 bytesize=7 pariteit=E stopbits=1
  2018-06-05 23:12:18,430 – P1SerReader – WARNING – main_prod: geen P1 record te lezen.
  2018-06-05 23:15:32,658 – P1SerReader – WARNING – main_prod: geen P1 record te lezen.

  Er zit een 32gb kaar in de PI en ik gebruik een wifi dongle.

  Dit is wat de slimme meter leest:
  /ISk5\2ME382-1004

  0-0:96.1.1(4B414C37303035313135373733373132)
  1-0:1.8.1(21046.557*kWh)
  1-0:1.8.2(10460.232*kWh)
  1-0:2.8.1(03007.251*kWh)
  1-0:2.8.2(09013.694*kWh)
  0-0:96.14.0(0001)
  1-0:1.7.0(0003.06*kW)
  1-0:2.7.0(0000.00*kW)
  0-0:17.0.0(0999.00*kW)
  0-0:96.3.10(1)
  0-0:96.13.1()
  0-0:96.13.0()
  0-1:24.1.0(3)
  0-1:96.1.0(3238303131303031323236333838363132)
  0-1:24.3.0(180605230000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
  (07127.735)
  0-1:24.4.0(1)
  !

  dit lijkt mij normaal. Ik hoor graag als iemand weet wat ik fout doe of wat er aan de hand is.
  Groet,

  Marcel

  1. Hi bedankt voor het compliment. We ontwikkelen en testen de P1 monitor op de Raspberry Pi 3 en de Pi bordjes zijn op maar ik heb begrepen dat meer mensen met een Pi 2 draaien. Er zijn een aantal reden waarom het niet goed werkt. Gebruik van Wifi heeft niets te maken met je probleem. Er zijn drie mogelijke zaken waar dit aan kan liggen.
   – De PI 2 wordt te zwaar belast, dit kun je zien het info scherm.
   – De Pi heeft te weinig geheugen, lijkt onwaarschijnlijk omdat je een B2 gebruikt, op het info scherm staan de details van het type Pi.
   – De seriële kabel heeft een bug/probleem. We hebben getest met USB variant dat zou altijd moeten werken. Maar je kunt een probleem hebben met de kabel. Dat hebben we nog niet meegemaakt met de diverse pi’s en kabels die we gebruiken.
   – Je SDHC kaartje is erg traag of stuk, als je dan een back-up maakt dan wordt de Pi te veel belast en krijg je tijden de interne back-up van ram naar het kaartje prolemen. Dit gebeurt om het kwartier en start op het hele uur.

   De waarschuwingen bij het opstarten zijn normaal, echter de tweede waarschuwing in je log zou een uitzondering moeten zijn of niet voorkomen “2018-06-05 23:15:32,658 – P1SerReader – WARNING – main_prod: geen P1 record te lezen. Het kan echter een paar mintuten duren voordat alles weer ok is. Maar daarna moet het foutloos gaan.

   Je kunt het uitlezen van de seriele poort testen met het script /p1mon/scripts/P1SerTester.py daarvoor moet je wel eerst de p1 monitor stoppen.
   inloggen op de Pi
   cd /p1mon/scripts
   ./p1mon stop
   run het script en kijk of de seriele data goed binnen blijft komen.
   ./P1SerTester.py -br 9600 -bs 7 -p E -s 1
   Stop het script.
   Start p1mon via ./p1mon start of een power cycle van de pi

   Succes,
   SecBro.

 45. Hallo. Bedankt weer voor deze mooie update. Ook voor de mensen zonder zonnepanelen!
  Twee kleine feedbackjes.
  1)Wanneer ik kijk naar stroomverbruik. Stand uren / 1 week en stand uren / 1 maand en ik vergelijk Kwh verbruikt met “netto kwh” dan zou ik verwachten dat het gelijk is??? In alle andere standen klopt dit ook.
  2) in het instellingen scherm bij de helptekst met een foutje voor “Selectie van home scherm geeft maakt het mogelijke alleen verbruik en verbruik en levering weer te geven.”

  1. Bedankt voor de feedback, de tekst fout is verholpen in de volgende versie. Je andere vraag begrijp ik niet zo goed, ik neem aan dat het hebt over de waarde die je in de pop-up ziet en dat deze niet overeenkomt op een andere locatie o.i.d.

 46. aanvulling nog 🙂
  Probleem met chrome browser en firefox lag aan de instellingen dat mag er uit gehaald worden ! Prima programma..
  Willem

 47. Eerste de complimenten voor het mooie stuk software !
  Dan een vraag voor een volgend release of het mogelijk is een scherm te laten zien met de Bruto waarde van de zonnepanelen dus niet alleen de terug levering maar totaal. Dat zou ik nog fijn vinden. Verder valt het me op dat de scherm opbouw in Chrome niet zo goed is als in FireFox. Kan aan mijn scherm liggen maar als ik bv het 2 scherm kies (actuele levering etc) dan komt het weer bericht achter de letters actuele verbruik te staan.
  Het staat bij mij wel goed in FireFox. En nogmaals bedankt heel fijn programma!
  Willem

  1. De brutto waarde van de zonnepanelen zijn niet zichtbaar voor de slimme meter. Er ligt wel een verzoek om de omvormer van de zonnepanelen uit te lezen.

 48. Het cache is gewist. De tablet had problemen en is vast gelopen. Na herstart werkt het!

  Mooie update.

  Wanneer is de planning van de volgende (backup naar dropbox en app) versie?

  1. De volgende update komt als hij klaar is. We werken ongeveer 40 uur per update en brengen die dan uit. Tenzij er grote bugs zijn. Wat er in de update zit hangt af van waar de meeste meerwaarde valt te halen of als er veel verzoeken zijn voor een bepaalde functie.

 49. Hallo Secbro,

  De update geïnstalleerd, backup over lan erop gezet (kwartier op lan gehouden voor het opslaan van gewijzigde gegevens). Daarna over op WiFi en dan is alle data niet opgeslagen. Over WiFi de backup geprobeerd erop te zetten, maar dan gaat het halverwege mis en is er geen verbinding meer mogelijk?

  1. Op het lan houden voor de update. Import doen. De settings controleren voor wifi. Dan via het setup een shutdown of restart doen. Gebruik je wel een Raspberry Pi 3.

 50. Heb het even getest op een rpi zero en gaat al paar dagen prima, echter is dit wel het minimum wat je moet hebben. Heb het nu draaien op een €12 Orange Pi Zero, mooi klein en goedkoop bordje en dat draait als een zonnetje 15 a 20% CPU load.

  En tip dus voor mensen die een RPI3 te duur vinden.

 51. Hallo. Ik wil niet vloeken in de kerk want ik vind P1monitor een geweldig programma maar heeft iemand ervaring met het binnenhalen van de p1monitor api data in domoticz?
  Ik heb namelijk verschillende schakelaars die ik wil aansturen vanuit domoticz en wanneer ik daar ook een overzicht heb van energie gebruik is dat handig.

 52. Waar kan ik de API key heen sturen (zodat deze niet hier op de site komt?)
  Rotterdam,nl
  Gebruik een Raspberry Pi 3

  1. Gewoon als comment. Die worden met de hand gecontroleerd voordat ze vrijgegeven worden. Ik geef je key niet vrij. Je kunt de key na het testen overigen intrekken en een nieuwe maken dan is deze niet meer geldig.

 53. Ik gebruikt de P1 Monitor met veel plezier.
  Echter de weer gegevens worden niet verwerkt. Bij de info staat laats bijgewerkt weergegevens op 0 staan.
  Echter het ik wel een API key ingevuld en Plaatsnaam,NL ingevuld.
  Enig idee?
  Alle weer gegevens komen wel keurig in de balk boven in te staan maar niet bij het gas verbruikt.

  1. Zou je mij de openweather api key willen sturen en de locatie naam die je gebruikt? Ik zal de key niet delen met derde. Welke raspberry pi gebruik je

 54. Hallo Security Brother,

  Kwam tot de ontdekking dat het een Pi1 betreft. Heb na wat wisselingen blijkbaar de ‘verkeerde’ gebruikt. Wel met een goede Samsung 16GB kaart. Class 10.
  Nu ik er weer een Pi 3 voor heb ingezet (met dezelfde kaart) kwam ook de weer data naar voren en lijkt het weer goed te werken.

  Heb blijkbaar de grenzen van de Pi1 ontdekt. Kwam er op nadat ik zag dat de processor wel heel erg druk was zo af en toe…..

  Thx

  1. Fijn te horen dat het weer werkt en dat en Pi te traag is voor de p1 monitor.

 55. Hallo,

  Kan helaas geen schermafdruk meegevenvan de informatiepagina van P1.
  Lijkt erop dat ik weer een degelijke situatie heb. Heeft een week goed gedraaid maar ik zie nu geen data meer vanaf de 28e kort na middernacht. Dat is ook het moment van de backup naar de NAS. Daarna zijn er wel backups gemaakt maar die zijn precies even groot d.w.z 28-4-2018 size: 532.080 bytes
  29-4-2018 size: 532.081 bytes
  30-4-2018 size: 532.081 bytes

  Extract uit de P1Db.log
  2018-04-27 23:46:24,383 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/weer.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-27 23:46:24,419 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/01_weer_historie.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,520 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/status.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,741 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/e_historie.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,760 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/config.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,782 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/financieel.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,804 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/weer.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:01:24,838 – P1Db – INFO – backupFile: /p1mon/mnt/ramdisk/01_weer_historie.db naar /p1mon/data/ gekopieerd.
  2018-04-28 00:10:15,667 – P1Db – ERROR – updateDbMin: sql error(1)database is locked
  2018-04-28 00:10:20,718 – P1Db – ERROR – updateDbHour: sql error(1)database is locked

  lijkt erop dat dit gebeurd tijdens backup naar NAS en daarna gaat het niet mer goed..
  Pi: Raspberry Pi 2 B
  database:
  Tijdstip laatste verwerkte bericht uit de slimme meter:
  2018-04-30 10:02:11

  Tijdstip laatste verwerkt minuten gegevens:
  2018-04-28 00:09:14

  Tijdstip laatste verwerkte uren gegevens:
  2018-04-28 00:09:14

  Tijdstip laatste verwerkte dagen gegevens:
  2018-04-28 00:09:14

  Tijdstip laatste verwerkte maand gegevens:
  2018-04-28 00:09:14

  Tijdstip laatste verwerkte jaar gegevens:
  2018-04-28 00:09:14

  Tijdstip laatste verwerkte weer gegevens:
  2018-04-27 22:01:24

  Tijdstip laatste ram naar disk back-up:
  2018-04-28 00:01:24

  Tijdstip laatste ram naar disk back-up(serial):
  2018-04-30 10:00:51

  Tijdstip laatste succesvol FTP back-up:
  2018-04-30 00:10:43

  processen:
  Tijdstip start van P1 interface(elektrisch):
  2018-04-22 18:43:49

  Tijdstip start database:
  2018-04-22 18:44:06

  Tijdstip start watchdog:
  2018-04-22 18:44:18

  systeem
  Tijd verstreken sinds de laatste herstart:
  7 dagen 15:02:51

  Besturingsysteem versie:
  Linux-4.14.30+-armv6l-with-debian-9.4

  Python versie:
  2.7.13

  Versie:
  0.9.0 (Maja)

  1. Bedankt voor de melding, hiermee kunnen we de oorzaak goed onderzoeken. Het lijkt er op dat om een of andere reden het back-up proces de database bestanden blijft vasthoudt waardoor nieuwe updates niet meer mogelijke zijn. Zou je nog kunnen aangeven welke raspberry pi hardware je gebruikt en de P1 monitor versie?

   1. Ik gebruik de RASPBERRY PI 1 MODEL B+ en de laatste P1 monitor versie 0.9.0. Ik maak dagelijks een BackUp naar mijn NAS en is 2 weken goed gegaan. Moet de log-files nog nakijken.

    1. Bedankt, op welke moment / tijdstip maak je een back-up? Als dat op hele uur of om 15, 30 ,45 min is dan gebeurt er veel op de achtergrond. Als je bijvoorbeeld naar 5 over het hele uur gaat dan zal dit de kans op een probleem kleiner maken.

     1. Inmiddels was hij helemaal gecrasht. Opnieuw begonnen en de backups hersteld, ging niet lekker, kon geen verbinding met P1 krijgen. Weer helemaal opnieuw begonnen, geen herstel actie en loopt nu weer en ga kijken hoelang hij het nu doet. Heb de BackUp tijd ingesteld op 5 min over.

      1. Hi een Raspberry Pi 1 is niet snel genoeg en heeft (te) weinig geheugen je moet minimaal een Pi3 gebruiken, een Pi 2 kan werken maar geen garantie! Een andere gebruiker had vergelijkbare problemen met de Pi 1.

  2. Ik heb diverse test gedaan met twee Pi’s die elke minuut een back-up maken voor een dag of twee en we kunnen het fenomeen helaas niet reproduceren. We gebruiken zelf de Pi 3B en niet de Pi 3B+. De B+ is iets sneller en maakt gebruik van een andere processor. In de volgende versie is de exportfunctie aangepast zodat de database alleen voor lezen wordt geopend hiermee wordt voorkomen dat het back-up proces de database kan “locken” wellicht helpt dit.

   Ik kan alleen maar speculeren over de reden en als je wilt kun je een of alle van volgende mogelijke oplossingen proberen.

   1: Er is recent een OS-upgrade geweest van stretch die wellicht helpt. Log in op de Pi met Putty o.i.d. geeft de volgende commando’s in apt update en daarna apt upgrade.

   2: Uit je melding haal ik niet of een herstart helpt. Als een herstart niet helpt dan is het file niet gelocked maar corrupt en dan moet het database bestand worden gewist. Om data verlies te voorkomen moet je eerste een export maken. Als dit lukt zal die een deel van de data bevatten en de dan de database bestanden webgmoeten gooien. Dat gaat het best als je volgende stappen volgt.
   1: export de data.
   2: log in op de p1
   3: ga naar /p1mon/scripts/ geef het volgende commando in: ./p1mon stop (even wachten dan worden alle processen gestopt.
   4: ga naar /p1mon/data en verwijder het bestand e_historie.db (rm e_historie.db)
   5: ga naar /p1mon/mnt/ramdisk en verwijder het bestand e_historie.db (rm e_historie.db)
   6: ga terug naar /p1mon/scripts geef het volgende commando in: ./p1mon start. Hiermee start je alle processen weer op.
   7: importeer de eerder gemaakte export.
   Hiermee zou je weer een werkende database moeten hebben.

   3: Het meest waarschijnlijke is dat je een corrupte of erg trage SDHC-card gebruikt. Het moet minimaal een type 10 zijn van een bekend merk, Samsung, Sandisk,enz. Geen white label o.i.d. Je kunt proberen deze te vervangen.

 56. Hallo,

  Wat ik mis is de data sinds 21 april, was toen 14 dagen in gebruik, de P1Mon blijkbaar is gestopt met wegschrijven naar de database en er geen foutmelding is gegeven. Alles lijkt normaal op het hoofdscherm. Geeft actuele data, dus lijkt verder normaal te werken. Resetten helpt niet.

  1. Je kunt de logfiles controleren. het klinkt als een corrupte database file. Het helpt tevens als je bij het melden van bugs. Details geeft over welke Pi je gebruikt en de software versie.

 57. We zijn bezig met het ontwikkelen van een gas meting voor de p1 monitor. We hebben alleen zelf geen gas. Ik ben op zoek naar verbruik per uur en dan met name de piek waarde. Iets in maximaal 3 m2 per uur oid. Alle informatie is welkom.

 58. Sinds upgrade naar 0.9.0 krijg ik geen nieuwe temperaturen meer. Opnieuw invoeren van de key heeft niet geholpen. Verder zeer tevreden met het programma.

  1. Hier wat tips voor het debuggen.

   • Heb je gecontroleerd of je Internet toegang hebt, te zien op de informatiepagina van de p1 monitor.
   • Als de key en stad invoert zie je dan in het schermpje eronder “weer status” dat er weer informatie staat, zo ja dat werkt het ophalen maar zit het probleem op een andere plek.
   • Als je niets ziet dan kun je eens een andere stad proberen.
   • Als dit ook niet helpt log dan in op openweathermap.org om te zien of je key nog bestaat en/ of maak een nieuwe key aan.
   • Als dit allemaal er goed uit ziet dan kun je de API testen in een browser met de volgende link http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast?id=524901&APPID=HIER JE API KEY.
   • Als antwoord moet je dan iets als dit zien:
   {“cod”:”200″,”message”:0.0085,”cnt”:40,”list”:[{“dt”:1523556000,”main”:{“temp”:273.51,”temp_min”:273.51,”temp_max”:274.004,”pressure”:1020.56,”sea_level”:1041.18,”grnd_level”:1020.56,”humidity”:70,”temp_kf”:-0.5},”weather”:[{“id”:801,”main”:”Clouds”,”description”:”few clouds”,”icon”:”02n”}],”clouds”:{“all”:12},”wind”:{“speed”:0.77,”deg”:227.505},”sys”:{“pod”:”n”},”dt_txt”:”2018-04-12 18:00:00″},{“dt”:1523566800,”main”:{“temp”:271.66,”temp_min”:271.66,”temp_max”:272.034,”pressure”:1020.3,”sea_level”:1041.15,”grnd_level”:1020.3,”humidity”:70,”temp_kf”:-0.37},”weather”:[{“id”:802,”main”:”Clouds”,”description”:”scattered clouds”,”icon”:”03n”}],”clouds”:{“all”:36},”wind”:{“speed”:1.37,”deg”:240.505},”sys”:{“pod”:”n”},”dt_txt”:”2018-04-12 21:00:00″},{“dt”:1523577600,”main”:{“temp”:271.17,”temp_min”:271.17,”temp_max”:271.413,”pressure”:1019.85,”sea_level”:1040.79,”grnd_level”:1019.85,”humidity”:70,”temp_kf”:-0.25},”weather”:[{“id”:800,”main”:”Clear”,”description”:”clear sky”,”icon”:”01n”}],”clouds”:{“all”:0},”wind”:{“speed”:2.53,”deg”:259.001},”sys”:{“pod”:”n”},”dt_txt”:”2018-04-13
   Enz…….

   Succes,
   SecBro.

   1. Ik heb hetzelfde, bij weer configuratie is het weer juist, alleen bij de home pagina staat het weer van het moment dat ik de upgrade geinstalleerd heb. Ik dacht dat het vanzelf wel zou updaten maar tot nu toe nog niet.

    Al is het een klein puntje, niet echt van belang voor het verdere gebruik

    1. Kun je aangeven welke versie van de software je gebruikt en welke hardware Pi 3 of Pi 3+?

     1. Software versie is 0.9.0, en hardware is een Zero W. Na een reboot werkt het weer, echter niet continue update. Ik heb het op een PI3 geprobeerd en daarop hetzelfde resultaat al lijkt de update frequentie daar hoger te liggen. Toch mist die ook behoorlijke tijd zo af en toe. Lijkt erop dat als ik de pagina actief laat op de tablet, dat dan het weer niet wordt geupdate

 59. Kleine mededeling soms zag je 9999999999 bij actuele levering nu een paar keer opgevallen dat het 0000000000 zijn kort stondig

  1. Bedankt voor de melding, het is een lastig bug die heel soms optreed we gaan het onderzoeken.

 60. Even lekker muggenziften: De correct te gebruiken eenheid voor gas is: m3 of liter, en niet M3.
  M3 word op veel plaatsen gebruikt ipv m3. M3 is een maat voor bouten, niet voor een gasflow. 😉

  1. Bedankt voor de tip, samen maken we de P1 monitor beter. Wordt in de volgende versie opgelost.

   1. In dat kader heb viel mij net een typefoutje op, die misschien later een restore of upload kan bemoeilijken. De backup naam in de .zip\export\ file … Er staat finacieel ipv financieel.

    De aanleiding is waar het mij echt om gaat. Sinds 11 april logt er niet meer in de database. Het systeem lijkt wel gewoon te werken maar in de historie kon ik niet verder dan 11 april. Die data zit ook niet in de export en ben ik blijkbaar kwijt zonder een foutmelding te ontvangen. Die laatste had ik zeer graag gehad!
    GWS

    1. Bedankt voor de melding, het kan geen kwaad. Wat betreft je historie vraag is mij niet duidelijk wat je mist?

     1. Hallo,

      Wat ik mis is de data sinds 11 april toen de P1Mon blijkbaar is gestopt met wegschrijven naar de database en er geen foutmelding is gegeven. Alles leek normaal op het hoofdscherm.

 61. Ik heb versie 0.9.0 op mijn Pi gezet. Bij het importeren van de vanuit versie 0.8.3 geexporteerde data neemt hij de sleutel van de weer api niet mee. De sleutel heb ik handmatig moeten invoeren.
  Verder top programma.
  grtz Ger

  1. Bedankt voor de melding. De versleuteling van de vertrouwelijke gegevens is afhankelijk van het unieke hardware adres van de ethernet aansluiting. Als je data tussen overzet naar een ander pi’s dan zullen de vertrouwelijke gegevens niet worden overgezet. Daarnaast wordt de continue gewerkt aan het verbeteren van de cryptografie en kan er dus iets mis gaan tussen versie. Altijd goed om na een upgrade de configuratie te controleren.

 62. Is dit ook ook te downloaden zonder image? Ik zou graag dit op mijn eigen server willen hosten.

  1. Die optie leveren we niet, we geloven in een compleet eco-systeem van OS en app. ALs je echter handig bent dan kun is het mogelijk de P1 monitor op een Linux of ander RPi aan de gang te krijgen. We geven hier echter geen support op omdat dat een fulltime baan kan betekenen. je moet tevens even de vraag stellen hoe de de PI data via de seriele P1 kabel naar je systeem krijgt.

   Succes,
   SecBro.

 63. Wist niet dat dat kon. Heb nog nooit iets veranderd. Hier wordt zoals vandaag 3.2 kWh. Het net werkt terug gedouwd. Maar het de nieuwste versie er opstaan

  1. Op verzoek van een donateur gemaakt.

   Groet.
   SecBro

 64. Hallo,
  nu ruim een half jaar verder hebben we op 3 adressen de software draaien tot groot genoegen. Slecht een keer een vast loper gehad, maar dat ligt niet aan de software.
  Ik heb alle vragen nagelopen maar zie het antwoord niet.
  Vraag: waarom is de “levering” beperkt op 2000 Watt? is dit historisch?

  1. hi onder het settings menu (steeksleuteltje) kun je onder display de waarde van levering en gebruik instellen.

   SecBro.

 65. Hallo,
  Ik heb nog enkel hulp nodig om de raspberry pi zero W aan de gang te krijgen.
  Ik heb het volgende al gedaan:”
  1. P1mon volledig gekopieerd naar de root map.
  2. Gebruiker p1mon password p1mon aangemaakt
  3. script: samba_dev_on.sh laten lopen echter hier krijg ik een error
  sudo ./samba_dev_on.sh
  /bin/ln: failed to access ‘/etc/samba/smb.conf.dev’: No such file or directory
  Failed to restart samba.service: Unit samba.service not found.
  4. sudo ./setok.sh gerunt
  5. sudo ./p1mon start

  Ik krijg de website nog niet aan de gang, kun je mij vertellen hoe ik deze start? want als dat lukt kan ik misschien een script maken voor de zero, met noobs 4.5

  Alvast bedankt.

  1. Hi we geven geen support op het maken van andere installaties wegens de workload. Hierbij eenmalig wat tips:

   1: samba moet uiteraard geïnstalleerd zijn.
   2: het script samba_dev_on.sh is voor ontwikkelaars en heeft geen functie tijdens productie van de p1 monitor. het python script linked dev, data Zie “P1Watchdog.py” je moet de /etc/samba/smb.conf.data, /etc/samba/smb.conf.dev gebruiken.
   3: de website is gebaseerd op NGINX en als deze geïnstalleerd is dan verwijst /etc/nginx/sites-available/default naar de web pagina folder /p1mon/www/

   ik denk dat het uiteindelijk ook mis gaat omdat we de eth0 gebruiken als unieke id per installatie voor ondermeer crypto, we hebben nog nooit met de zero W gewerkt en ik denk dat hier ook nog iets moet gebeuren.

   Succes,
   SecBro.

 66. Is er ook een mogelijkheid om het wachtwoord van de web ui te resetten of te achterhalen zonder dat ik mijn database kwijt raak.ik weet mijn wachtwoord niet meer en kan dus niet in de instellingen komen.

  1. Je kunt inloggen op de pi met putty of een andere SSH cliënt. Inloggen kan met root wachtwoord toor. Ga naar de folder /p1mon/mnt/ramdisk en verwijder session.txt. In het setup menu kun je nu een nieuw wachtwoord instellen.

   Succes SecBro.

 67. ziet er heel goed uit, ik heb echter al jaren een Rasp draaien, met een p1 smartmeter kabel, en een webinterface.
  nu wil ik wel overstappen, ik heb echter de hele domotica ook op de zelfde rasp draaien.
  met klik aan uit,
  is er een manier om het afzonderlijk te installeren zonder,
  de image te gebruiken ?
  ik ben wel in voor een uitdaging 🙂

  1. ik lees nu in de roodmap dat het niet onderzocht wordt, dus ik ga er een rasp bij zetten, wordt vervolgd

   1. De reden is dat het we een stabiele applicatie willen leveren. Het kan waarschijnlijk wel maar dat hangt af van ervaring en kennis. We geven geen ondersteuning bij dit soort aanpassingen wegens gebrek aan tijd.

 68. Hallo. Ik bemerkte gister dat de web interface niet benaderbaar was. Vandaag de Pi gereset. Nu zie ik een spike in de grafiek. Hoe kan ik deze waarde verwijderen? De kosten en het verbruik kloppen hierdoor niet meer.

  1. Er is (nog) geen standaard oplossing voor in de app. Je kunt een export maken. Dit is een zip bestand. Pak dit uit pas de sql records aan. Maak er weer een zip bestand van en doe een import.

   Je kunt ook een individueel record aanpassen en dat via het zip bestand importeren.

   Het is een beetje een hack maar op dit moment de eenvoudigste oplossing.

   1. Het is gelukt…maar ik vind de sprong nog steeds vreemd
    (‘2018-02-19 04:16:00′,’663.891′,’611.236′,’0.126′,’0.0′,’0.00299999999993′,’0.0′,’D’,’0.133285714286′,’0.0′,’1445.268′);
    (‘2018-02-19 04:17:00′,’663.893′,’611.236′,’0.126′,’0.0′,’0.00199999999995′,’0.0′,’D’,’0.132857142857′,’0.0′,’1445.268′);
    (‘2018-02-19 04:18:00′,’678.915′,’648.064′,’0.126′,’0.0′,’51.85′,’0.0′,’D’,’0.325375′,’0.0′,’1542.559′);
    (‘2018-02-19 04:19:00′,’663.897′,’611.236′,’0.126′,’0.0′,’0.00200000000018′,’0.0′,’D’,’0.133857142857′,’0.0′,’1445.268′);

 69. De refresh werkt nu in safari, maar de waardes zijn na de refresh niet juist en geeft bij m3 zelfs een negatieve waarde. De Max en min temperatuur zijn na de refresh “verborgen”

  1. Bedankt voor het melden van de bug. Wil bij het melden van een bug zoveel mogelijk gegevens meegeven zoals bij welke scherm, de browser, apparaat of je het probleem ook op andere apparaten ziet. Indien mogelijk zou een screenshot helpen. Wat je beschrijft kan ik niet plaatsen en is tijdens de vier weken duur test niet opgetreden en met de geboden informatie is het niet mogelijke het probleem te repliceren.

 70. Hallo. Ik zou de software graag toevoegen aan mijn Rpi3 waar ik al HA en PiHole op heb draaien. Kan ik de software ergens downloaden in een andere vorm dan een image die een SD overschrijft? (of moet ik daarvoor een SD-kaartje voor opofferen en dan zelf de files isoleren)

  1. Hi zie deze link. Roadmap De p1 monitor is een compleet systeem samen met het os. Een deel van de software aan de gang te krijgen maar wordt niet aanbevolen. Als je de software wil aanpassen dan het is het kopiëren naar een sdhc kaartje de beste route. We krijgen complimenten over de stabilitiet van de software dat lukt alleen we ook controle hebben over het besturingsysteem.

 71. 👍 temperatuur weer terug!

  Zou de pop-up venster nog instelbaar gemaakt kunnen worden dat “kWH levering” uitgeschakeld kan worden?
  Is het nog mogelijk om in hetzelfde venster de gemiddelde temperatuur te krijgen?

  Weer een mooie update, bedankt!

  Is het nog mogelijk om de mockup te plaatsen?

 72. Nu de 0.8.3 ge-update.

  Lichtelijke issue dat de historie betreft de temperatuur weg is…. registreert wel vanaf moment van dat deze weer actief is. waaraan kan dit liggen?

  1. Bedankt voor het melden van de bug. Het probleem wordt veroorzaakt doordat de tabel alleen aangemaakt wordt bij de eerste run dat weer informatie wordt opgehaald. De workaround is als volgt.
   1: importeer de oude data.
   2: check of de weer data zoals api key goed is geïmporteerd en je weer informatie ziet.
   3: doe de import nogmaals.
   Bug is gefixed in de volgende versie

 73. Hallo,
  Overgestapt van Domoticz (viel steeds uit) naar P1monitor.
  Tot nu draaait hij zeer stabiel. Waarvoor dank.
  Maar, Ik krijg het password toor niet aangepast.
  De configtool lijkt een nieuw password te accepteren, maar steeds blijft het oude (toor) behouden.
  Wat doe ik fout??

  1. Het root password aanpassen kan als volgt: login als root via putty o.i.d. voor passwd als root en geef het nieuwe wachtwoord.
   root@p1mon:~# passwd
   Enter new UNIX password:
   Retype new UNIX password:
   passwd: password updated successfully

 74. Melden dan het 4de kaartje nu de image werkt rasp pi b+ hangt er aan en kan via ip adres monitor op roepen. maar via de monitor poort p1 status geen data. raspberry pi staat nu 10 minuten te draaien.
  kan iemand mij verder helpen?
  gr john

  1. In het setup menu kun je de seriële gegevens instellen. Dat hangt af van de type slimme meter.

   1. p1 poort was niet goed deze goed schoongemaakt en gereinigd met contactspray.
    en het heuvel is opgelost. werkt nu als een speer.

    1. Goed te horen. Veel plezier met de p1 monitor. En als het je bevalt laat het dan vooral aan anderen weten.

 75. geprobeerd zoals het om internet staat en ook nog eens met win32 diskimager
  nu worden mij 2x 8gb en 1x 16gb sdhc kaartjes niet meer gezien in windows 10. (deze zijn geheel nieuwe sdhc kaartjes)
  wat ik ook doe kom niet meer bij mijn sd kaartjes in windows die
  zowel mijn raspberry p1 b+ als mijn net nieuwe aangeschafte rasp pi 3 b doen niets met mijn kaartjes.
  wie o wie kan mij helpen?!? ben ten einde raad
  gr john

  1. Don’t Panic: download SD card formatter en herstel je sdhc kaartjes. het is wel verstandig een paar euro meer te betalen voor een merk kaartje van Samsung, Transcend, Sandisk.

   1. hoi dank voor de info. sd formatter lukte niet. de kaart in de usb stick gedaan waar via adapter het kaartje in kon via windows 10 wel geformatteerd. daarna met de sd formatter toen ging het wel goed. Pff je blijft maar uitzoeken …. Ik heb kaartjes van kingston en scandisk moet goed zijn dacht ik.

 76. bij deze de melding van ik de raspberry pi b+ niet kan vinden in mijn router. Lijkt er op dan de Pi geen ip adres krijg van de fritzbox (router)

  1. Zie vorige antwoord over het verkrijgen van een adres.

 77. dank je! gelukt om het te installeren 8gb werkte 4 niet.
  ik het de Pi hangen aan bekabeld internet wel adres kan ik adres kan ik inloggen via windows 10?

  1. Je router moet automatisch een adres uitgeven. Als dit niet lukt de pi een keer opnieuw starten. Als het dan nog steeds niet lukt Kun je pi aan een monitor hangen om te zien wat er fout gaat.

 78. Hallo welke image moet ik downloaden voor een 8gb mini sdhc kaartje
  zit er verschil tussen de 4 en 8 gb versie?

  1. Er zit geen functioneel verschil tussen de 4gb of 8gb image. Neem diegene die het best bij je kaartje past.

 79. Hallo,
  Systeem werkt weer zoals het hoort en ook bij ons liggen een aantal zonnepanelen elektronen en data te genereren/verplaatsen. Vanuit SolarEdge is het vrij makkelijk om de data op te halen via een API (output in json of xml). Het zou een echte aanwinst zijn als die data toegevoegd kan worden aan systeem. Ik zie nu wel afname en levering maar gecombineerd met de opbrengst van de panelen geeft het goed zicht op werkelijk verbruik en besparingen.
  Er is een optie in het systeem om lokaal de database te delen wat kan je daar mee?
  Ik zou er een database naast kunnen zetten e_solar.db en daarin data opslaan van solaredge. Dan moet het nog wel in het scherm worden meegenomen om echt zinvol te worden. Actueel vermogen en opbrengst cumulatief lijken me het meest zinvol. Zou je dat op de roadmap willen zetten? Ik wil eventueel wel meewerken aan script ophalen van de data van solaredge. weet niet wat de verschillen zijn met Omnik en of je die via eigen netwerk kan uitlezen.

  Bedankt

 80. Hallo,
  Systeem werkt weer zoals het hoort en ook bij ons liggen een aantal zonnepanelen elektronen en data te genereren/verplaatsen. Vanuit SolarEdge is het vrij makkelijk om de data op te halen via een API (output in json of xml). Het zou een echte aanwinst zijn als die data toegevoegd kan worden aan systeem. Ik zie nu wel afname en levering maar gecombineerd met de opbrengst van de panelen geeft het goed zicht op werkelijk verbruik en besparingen.
  Er is een optie in het systeem om lokaal de database te delen wat kan je daar mee?
  Ik zou er een database naast kunnen zetten e_solar.db en daarin data opslaan van solaredge. Dan moet het nog wel in het scherm worden meegenomen om echt zinvol te worden. Actueel vermogen en opbrengst cumulatief lijken me het meest zinvol. Zou je dat op de roadmap willen zetten? Ik wil eventueel wel meewerken aan script ophalen van de data van solaredge.
  Bedankt,

 81. Hoi Brother,
  Software geïnstalleerd op 32 gig schijf, p1 kabel aangesloten parameters ingevoerd en … alles werkt perfect.
  Een vraag: is het mogelijk ook de opgewekte stroom door de zonnepanelen te tonen naast de terug geleverde stroom? Ik zie dat de info al beschikbaar .
  groet
  peter

  1. Het staat op de roadmap. Of het mogelijk is ligt aan de omvormer van de zonnepanelen de gegevens kan aanleveren. De netto waarde van de omvormer wordt niet door de p1 poort aangeleverd. Bedankt voor het compliment en deel je ervaring op andere fora. Hoe meer mensen de p1 monitor gebruiken hoe beter de software wordt.

 82. Is het ook mogelijk om op de homescreen het gasverbruik erbij te krijgen of eventueel geleverd te vervangen voor het gasverbruik met een diagram eronder van het verbruik van de laatste uren.

  1. De tellerstand en het dagverbruik van gas staat momenteel op het home scherm. Een grafiek erbij van gas heeft niet zoveel zin omdat de meeste gasmeter in verhouding zeer laag frequent gaswaarden doorgeven. Soms maar 1 keer per uur. De grafiek zou er zeer saai uitzien. Wellicht bedoel je iets anders dan hoor ik het graag.

   1. Daar geleverd helaas niet van toepassing is zou het een mooi alternatief zijn voor degene die geleverd ook niet gebruiken.
    De nieuwe gasmeters geven de actuele stand door en blijkbaar de voorgaande types per uur.
    Alle uitgebreide data is uiteraard in P1Mon terug te vinden! 👌

    1. Voor diegene die gas inplaats van geleverd willen zien of verbruik, geleverd en gas willen zien en een bijdrage willen leveren. Maak een mockup van het scherm hoe dat er uit zou moeten zien. Ik denk dan aan een afbeelding of powerpoint of schets net wat je voorkeur heeft. Deel deze via dropbox oid.

     1. Bijgaand een grove opzet/mockup voor het homescreen:

      Hoop dat anderen ook input/ aanvullingen/aanpassingen/opmerkingen hebben, zodat er gezamenlijk een mooi en overzichtelijk overzicht komt.

      Mockup idee voor verbruik & gas scherm

 83. Feature request….
  Nu alles weer naar behoren werkt heb ik een verzoek. Mijn meter geeft de data van de afzonderlijke fasen weer. Aangezien mijn zonnepanelen voornamelijk op 1 fase terugleveren zou ik graag de details per fase in de database willen opslaan. Nu kan ik dat toevoegen aan de database en misschien ook wel aan de scripts waarna onderhoud erg lastig gaat worden. Zie je mogelijkheden om de data van de 3 fasen toe te voegen?
  Het P1 telegram van mijn meter ziet er als volgt uit:
  *** Begin P1
  /XMX5LGBBFG1009119080

  1-3:0.2.8(42)
  0-0:1.0.0(180203102822W)
  0-0:96.1.1(4530303330303033313134353436313135)
  1-0:1.8.1(010758.939*kWh)
  1-0:1.8.2(008827.318*kWh)
  1-0:2.8.1(000000.732*kWh)
  1-0:2.8.2(000004.203*kWh)
  0-0:96.14.0(0001)
  1-0:1.7.0(00.451*kW)
  1-0:2.7.0(00.000*kW)
  0-0:96.7.21(00005)
  0-0:96.7.9(00002)
  1-0:99.97.0(2)(0-0:96.7.19)(170615111158S)(0000010011*s)(160124154618W)(0000000260*s)
  1-0:32.32.0(00000)
  1-0:52.32.0(00002)
  1-0:72.32.0(00000)
  1-0:32.36.0(00000)
  1-0:52.36.0(00000)
  1-0:72.36.0(00000)
  0-0:96.13.1()
  0-0:96.13.0()
  1-0:31.7.0(001*A)
  1-0:51.7.0(001*A)
  1-0:71.7.0(002*A)
  1-0:21.7.0(00.175*kW)
  1-0:41.7.0(00.102*kW)
  1-0:61.7.0(00.172*kW)
  1-0:22.7.0(00.000*kW)
  1-0:42.7.0(00.000*kW)
  1-0:62.7.0(00.000*kW)
  0-1:24.1.0(003)
  0-1:96.1.0(4730303235303033333137323937333135)
  0-1:24.2.1(180203100000W)(03748.270*m3)
  !50DF
  *** Einde P1
  Omdat ik al bezig wat met het uitlezen van de data en op te slaan in een database heb ik al e.e.a. uitgezocht.
  *** Begin
  ElectricMeter-ID /XMX5LGBBFG1009119080 # Smart Meter ID –> Landis & Gyr E350
  Emptyline # Blanko regel zoals in protocol vastgelegd
  DSMRVersion 1-3:0.2.8(42) # DSMR versie nummer 4.2.
  DateTime 0-0:1.0.0(160419104817S) # Datum: 2016-04-19 & Tijd 10:48:17 S–> Zomer, W–> Winter
  EANElectric 0-0:96.1.1(4530303330303033313134353436313135) # Equipment identifier (EAN code meter)
  Tariff1Consumed 1-0:1.8.1(001942.304*kWh) # Meter Reading electricity delivered to client (Tariff 1) in 0,001 kWh
  Tariff2Consumed 1-0:1.8.2(001423.722*kWh) # Meter Reading electricity delivered to client (Tariff 2) in 0,001 kWh
  Tariff1Returned 1-0:2.8.1(000000.253*kWh) # Meter Reading electricity delivered by client (Tariff 1) in 0,001 kWh
  Tariff2Returned 1-0:2.8.2(000000.070*kWh) # Meter Reading electricity delivered by client (Tariff 2) in 0,001 kWh
  TariffActual 0-0:96.14.0(0002) # Tarief indicatie. Tarief 2 –> dag (hoog), 1 –> Nacht (laag)
  PowerConsumedActual 1-0:1.7.0(02.829*kW) # Actueel vermogen afgenomen
  PowerReturnedActual 1-0:2.7.0(00.000*kW) # Actueel vermogen geleverd (aan het net, dus teruglevering)
  ErrorsShortTotal 0-0:96.7.21(00004) # Aantal fouten in alle fasen ( 4 in dit geval)
  ErrorsLongTotal 0-0:96.7.9(00001) # Aantal langdurige fouten in alle fasen
  PowerFailLog 1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(160124154618W)(0000000260*s) # Power Failure Event log (TimeStamp) (Duration)
  VoltageUnderFail-L1 1-0:32.32.0(00000) # Aantal Voltage fouten (onderspanning) L1
  VoltageUnderFail-L2 1-0:52.32.0(00002) # Aantal Voltage fouten (onderspanning) L2
  VoltageUnderFail-L3 1-0:72.32.0(00000) # Aantal Voltage fouten (onderspanning) L3
  VoltageOverFail-L1 1-0:32.36.0(00000) # Aantal Voltage fouten (overspanning) L1
  VoltageOverFail-L2 1-0:52.36.0(00000) # Aantal Voltage fouten (overspanning) L2
  VoltageOverFail-L3 1-0:72.36.0(00000) # Aantal Voltage fouten (overspanning) L3
  MessageCode 0-0:96.13.1() # Text message codes (numeriek 8 digits)
  MessageText 0-0:96.13.0() # Text message codes (String max 1024)
  Current-L1 1-0:31.7.0(001*A) # Stroomsterkte in L1 (A)
  Current-L2 1-0:51.7.0(000*A) # Stroomsterkte in L2 (A)
  Current-L3 1-0:71.7.0(011*A) # Stroomsterkte in L3 (A)
  PowerConsumed-L1 1-0:21.7.0(00.189*kW) # Huidig opgenomen vermogen in L1 (W)
  PowerConsumed-L2 1-0:41.7.0(00.036*kW) # Huidig opgenomen vermogen in L2 (W)
  PowerConsumed-L3 1-0:61.7.0(02.603*kW) # Huidig opgenomen vermogen in L3 (W)
  PowerReturned-L1 1-0:22.7.0(00.000*kW) # Huidig teruggeleverd vermogen in L1 (W)
  PowerReturned-L2 1-0:42.7.0(00.000*kW) # Huidig teruggeleverd vermogen in L2 (W)
  PowerReturned-L3 1-0:62.7.0(00.000*kW) # Huidig teruggeleverd vermogen in L3 (W)
  Device1GasType 0-1:24.1.0(003) # Device 1 type M-Bus client (Gas meter)
  GasEAN-ID 0-1:96.1.0(4730303235303033333137323937333135) # Equipment identifier (Gas)
  GasDateTimeValue 0-1:24.2.1(160419100000S)(00969.378*m3) # Gasmeter (Datum Tijd) (Tellerstand)
  Checksum !BBF6 # CRC16 polinominal Y = x^16 + X^15 + X^2 + 1 as 4 Hex chars MSB first (Text between “/” to “!”)
  *** Einde
  Met name de velden
  Current-L1 tm L3
  PowerConsumed-L1 tm L3
  PowerReturned-L1 tm L3
  Zijn voor mij en hopelijk ook voor anderen interessant.
  Ik wil met alle plezier meewerken aan de wijziging en waar nodig testen of het werkt.

  GWS

  1. Hi bedankt voor het idee, het staat al op de roadmap. De uitdaging is dat het erg veel werk om dit door de gehele software stack door te voeren. Realtime weergeven is nog relatief eenvoudig en is te overzien. Het opnemen in de historische database is een enorme klus. Het lijkt daarnaast een vrij unieke vraag die ik nog niet van anderen heb gehoord. Mocht er meer vraag naar komen dan komt hij wat hoger op de roadmap prioriteiten. Bedankt voor het uitzoeken en het aanbod om te testen.

 84. Aanvulling op de export en backup problemen. In de tabel e_historie_uur ontbrak de kolom VERBR_GAS_X. Deze heb ik toegevoegd in de database e_historie_uur in /p1mon/data en die in /p1mon/mnt/ramdisk. Daarbij heb ik onderstaand script gebruikt waarna de export weer werkt 🙂

  **************** Fix e_historie_uur tabel ***********************
  PRAGMA foreign_keys = 0;

  CREATE TABLE sqlitestudio_temp_table AS SELECT *
  FROM e_history_uur;

  DROP TABLE e_history_uur;

  CREATE TABLE e_history_uur (
  TIMESTAMP TEXT PRIMARY KEY
  NOT NULL,
  VERBR_KWH_181 REAL DEFAULT 0,
  VERBR_KWH_182 REAL DEFAULT 0,
  GELVR_KWH_281 REAL DEFAULT 0,
  GELVR_KWH_282 REAL DEFAULT 0,
  VERBR_KWH_X REAL DEFAULT 0,
  GELVR_KWH_X REAL DEFAULT 0,
  TARIEFCODE TEXT,
  VERBR_GAS_2421 REAL DEFAULT 0,
  VERBR_GAS_X REAL DEFAULT (0)
  );

  INSERT INTO e_history_uur (
  TIMESTAMP,
  VERBR_KWH_181,
  VERBR_KWH_182,
  GELVR_KWH_281,
  GELVR_KWH_282,
  VERBR_KWH_X,
  GELVR_KWH_X,
  TARIEFCODE,
  VERBR_GAS_2421
  )
  SELECT TIMESTAMP,
  VERBR_KWH_181,
  VERBR_KWH_182,
  GELVR_KWH_281,
  GELVR_KWH_282,
  VERBR_KWH_X,
  GELVR_KWH_X,
  TARIEFCODE,
  VERBR_GAS_2421
  FROM sqlitestudio_temp_table;

  DROP TABLE sqlitestudio_temp_table;

  PRAGMA foreign_keys = 1;
  **************** Fix e_historie_uur tabel ***********************

  Voor wie het ooit nodig heeft. SQLiteStudio gebruikt om e.e.a. uit te zoeken
  https://sqlitestudio.pl/index.rvt

  1. Bedankt voor het terugmelden, het kan helpen als iemand zelf modificaties wil aanbrengen. Als je echter de standaard in en export functies gebruikt dan lost de p1 monitor dit sorry van oud naar nieuwe versie uitdagingen op.

 85. Zie een kleine bug in safari op verbruikscherm, boven de 1000 watt geeft deze een cijferreeks weer van 99999999999 en na refresh is dit verholpen (0.8.2)

  1. Bedankt voor het melden. We gaan het onderzoeken.

 86. Nog ff,

  Denk dat ik weet waar het mis is gegaan. Heb een database aangemaakt met het table create statement van versie 8.0 (daar zat de meeste data in) en die had die kolom nog niet . Heb daarna nog een import gedaan van data. Die heeft geen foutmelding gegeven (on screen).

  Ga het wel fixen door de kolom toe te voegen met SQLite2

  Bedankt,
  GWS

  1. Dat verklaart een hoop. Is voor mij ook waardevol om bij de wijzigingen tussen versies dit expliciet aan te geven voor als men zelf lowlevel dingen wil aanpassen. Bedankt voor de terugkoppeling.

   UPDATE: in de folder /p1mon/scripts staat setok.sh als je deze als root uitvoert dan worden alle rechten correct gezet.

 87. Dat laatste is natuurlijk bedoeld om te testen…. als ik met een schone dataset begin dan werkt het wel naar behoren. Zou graag de historie wer weer in hebben. Al je mij de query kan meedelen die je doet om de export te genereren dan zal ik het op de PC ook testen. Bedankt, GWS

  1. De export is niets anders dan de sql statements. Als je het zip file uitpakt Kun je zien waar het mis gaat.

   1. Dat heb ik inmiddels gedaan. In de log staat dat alles van e_historie_min t/m weer_history_jaar succesvol is geopend.
    Zag in P1Db.log wel een melding .db bestanden in Errno 13 Permission denied/p1mon/data/*.db. Heb vevrolgens de rechten op all RW gezet.
    Blijft over een melding :
    backupFile: data backup /p1mon/mnt/ramdisk/*.db Fout: [Errno 1] Operation not permitted: ‘/p1mon/data/*.db’

    Voorzet:
    Ik dump met SQLlite3 deze .db bestanden in een .sql bestand en met een schone SDCard begin en dan weer met SQLLite3 laad? Recente exports zijn niet gelukt dus dan ga ik data missen…..

    Tenslotte. Repareert de DB zich weer als de details per minuut maar bekend zijn? Zou op basis van de e_historie_min eventueel alles weer kunnen opbouwen. Heb je daar een query voor?

    Bedankt,

    1. De fout die je beschrijft kan eigenlijke alleen voorkomen als de de bestanden met de hand zijn gekopieerd naar de sd card. Als het programma ze aanmaakt dan worden de rechten goed gezet. Zowel in /p1mon/data en /p1mon/mnt/ramdisk. Dit kan uiteraard alleen als de bestanden schrijfrechten hebben voor de user p1mon. Je kunt de bestanden weer inlezen via een zipfile export file. Dus als je die aanpast en dan importeert dan moet het goed gaan.

     De database zal zich niet automatische repareren. Dit is ook niet handig omdat data van minuten na verloop van tijd gewist worden. Als je de FTP backup optie hebt gebruikt met bijvoorbeeld een dagelijkse backup dan kun je die het beste gebruiken. Anders wordt het handwerk. Ik overweeg nog wel een database edit module te bouwen maar dat staat zeer laag op de verlanglijst.

     1. Hallo Security Brother,
      Je had gelijk de oorzaak zat waarschijnlijk in een copieeractie die ik heb uitgevoerd als root en niet als p1mon.
      Het lijkt al een stuk beter in de log maar toch nog hangen bij 25% en een meldingL
      P1Db – Error – UpdateGas: sql update error(8) no such columns: verbr_gas_x. Deze kolom zit wel in historie dag|jaar|maand maar niet in min en uur.
      Ben bang dat ik ergens een verkeerd bestand heb overgezet. Verkeerde versie (kan het zijn dat die er eerst niet in zaten)?

      Bedankt,
      GWS

 88. Aanvulling: Na volledige dump naar .sql en weer laden in nieuwe lege databases blijft probleem dat export bij 25% stopt. Kan ik de set naar jou uploaden of beschikbaar stellen?

  1. Je kunt eerst naar de loging kijken van export routine.

 89. Hallo Security Brother,
  Heb een soort van crash gehad bij een poging om een backup naar FTP te doen.
  Eerst een backup gemaakt (export) die ging snel naar 3% en toen 25 en bleef daar hangen.
  Na lange tijd (meer dan 15 minuten waarna het login scherm kram voor root wachtwoord en ook die niet meer bleek te werken, de Pi uitgezet. Opgestart en geen data te zien van de P1. Het blijkt dat de e_serial.db beschadigd is. Die verwijderd en toen ging het weer lopen.

  De vraag hoe dit te repareren. Is een export voldoende (en is de e_serial data na enige tijd in de andere databases verwerkt? Zo ja dan zou een opstart controle van die database welkom zijn indien fout hernoemen (evt downloaden) en lege aanmaken.

  Ik zit nu nog met data in twee databases waarin een deel van de data staat. Voegt een import alleen maar toe wat er nog niet is of wordt alles overschreven door de import?
  Zou graag willen importeren om toe te voegen en zoveel mogelijk data behouden.

  Bedankt,
  GWS

  1. Een import overschrijft bestaande data en vulde aan wat niet bestaat.

 90. ziet er leuk uit.maar ik het een raspberry pi B+ lukt het daar ook mee? deze heb ik overgenomen maar kom er niet uit hoe zo iets werkt. en heb een slimme meter kabel en dat is het wat nu ben echt een leek op dit gebied. en engels is totaal mijn ding niet.
  is er iets ik het nl stap voor stap hoe je het moet doen ? ik hoor graag
  gr john

  1. Hi John, ja hoor ik heb hem hier draaien op een B+ en dat werkt vlot genoeg. Alles doet het d.w.z. ik ga zo de upgrade doen naar 8.2.

 91. Allereerst wat een mooie website en een geweldige product de P1 Monitor. De laatste post van de nieuwe versie kan ik niet downloaden en ik zou ook graag de 4gb versie willen kunnen downloaden.

  1. Bedankt voor het compliment. Ik heb de 4GB versie voor je op de site gezet. Laat vooral aan anderen weten als het bevalt.

 92. Hi SB, Mijn update naar 0.8.1 en import van data verliep zonder problemen!
  Kleine bug: Bij Gaswaarden veranderd de weergave van “uren (M3 gas)” niet als je voor de verschillende weergaven kiest (Uren, dagen, maanden). er blijft dan uren staan. Is een cosmetisch dingetje. 🙂

  1. Bedankt voor het melden, het is verholpen en te zien in de volgende release.

   1. Just to let you now that the new version is also running on a Pi 1 🙂
    Tested to upgrade without export & import by copying the content of de /p1mon/data/data folder to the new SD card. Worked flawlessly. I do realize that this is not the preferred way in case of DB structure changes but just to let you all now.

    1. Thank you for sharing. This works an can be nice hack when running on less performing hardware like the P1 one. If you decide to take this approach then follow these steps:
     1: login to the Pi.
     2: shutdown p1 monitor with /p1mon/scripts/p1mon stop
     3: delete the database files in /p1mon/data and /p1mon/mnt/ramdisk (rm *.db in both folders).
     4: copy the database files in /p1mon/data and/p1mon/mnt/ramdisk
     5: start the p1 monitor /p1mon/scripts/p1mon start.

     Thank for the donation, may I put your name on the website?

     1. Hi, yes it’s OK to show GWS on the site as donator. Please keep up the good work!

 93. Hallo.

  Super update!

  Nu extra goed inzicht in het verbruik icm de temperatuur….

  Bedankt.

  Hopelijk dat de andere gebruikers van P1Mon ook hun waardering met een vrijwillige donatie laten blijken……

  1. Graag gedaan en donaties zijn inderdaad welkom om de website te kunnen betalen en alle kleine beetjes helpen.

 94. sneak preview ziet er nu al lekker uit😊
  Zit met smacht te wachten om het verband tussen buiten temp. en stookgedrag zien

  1. Hij staat gereed op de download pagina. Veel plezier er mee en laat weten hoe het bevalt.

 95. Hallo Security Brother, top programma, vandaag geïnstalleerd op de RaspBerry Pi 3 er werkt super. Wat ik stiekem nog mis is de mogelijkheid om ook S0 pulsen te tellen. Deze pulsen geven bijvoorbeeld de Bruto opbrengst van de ZonnePanelen. Dan wordt de tool super compleet. Of is dit ijdele hoop.;-)
  Groet, Paul

  1. Bedankt voor het compliment en ik hoop dat het bevalt. Pulstellers zijn lastig omdat het geen hardware standaard is en per geval anders moet worden geïmplementeerd. Als iemand met een pulsteller naar USB hardware oplossing komt dan ga ik er serieus naar kijken.

 96. Hallo,

  Bedankt voor de nieuwe versie! Staat te draaien.
  Bij de export en import van de data viel me op dat er heel veel detail reocrds van GAS zijn. Lijkt erop dat de agregatie niet voor gas werkt of in ieder geval anders…
  Vooralsnog geen probleem maar de export en vooral de import duurt wel ff.

  P1Mon draait sinds 6 december dus het kan nog zijn dat aggregatie na deze maand plaats vindt?

  Bedankt,
  GWS

  1. De import duurt langer dan de export maar ongeveer 60.0000 records is normaal naar een paar maanden. Daarna worden records gewist. Als je echter een pi 2 gebruikt dan kan het zeker even duren. Een pi 2 is ongeveer 8 tot 10 keer trager dan een pi 3. Op een pi 3 kost het importeren van 70.000+ records minder dan twee minuten. Je mag je export delen via dropbox o.i.d dan kan kijken of er bug in zit.

   1. Hallo Security Brother,

    Draai inderdaad nog op een Pi 2 dus het duurt even. Verder zie ik nu dat ik niet goed heb gekeken. Zijn ‘gewoon’ complete historie regels met elektra en gas en niet gas alleen 🙁
    Bedankt!

    1. Geen probleem goed te weten dat het werkt op een pi 2.

 97. Hallo. Ik heb een update naar de nieuwe versie uitgevoerd. In principe werkt alles goed. Maar zodra ik een Expand Filesystem heb gedaan (heb een 8GB image en een 16 GB kaartje) dan start mijn raspbian niet meer?? Heb nog gechecked via HDMI maar geen beeld.

  1. Ik zal het testen en als ik het kan reproduceren proberen te fixen. Omdat het een standaard raspberry pi optie is zou ik ook even via Google zoeken. Ik kan eventueel ook een 16GB image maken.

   Update ik heb het 8GB image van een integral SDHC card op een sandisk ultra 16GB gezet en toen met de raspi-config en de optie expand-filesystem gedaan. Even een minuut gewacht en toen een reboot gedaan. Dit werkte zonder problemen. Dit helpt je natuurlijk niet veel verder maar ik kan het probleem niet reproduceren. Het kan van alles zijn, een defecte SDHC card, het ging te snel, enz. Je kunt het nog een keer proberen of met een andere SDHC card. Ik beveel wel een merk SDHC card aan zoals Sandisk, Samsung, Transcend. Blijf uit de buurt van no-name white label cards.

   Voor de werking van de P1 monitor maakt het niets uit. Het helpt alleen tegen de slijtage van de SDHC card. Mijn zwaar aangepast 4GB card doet het nog steeds perfect.

   1. Hallo. Bedankt voor je reactie. Ik heb het nog eens geprobeerd maar nu met een scherm aangesloten. Ik zag tijdens de reboot, op het scherm, allerlei problemen en modules die niet geladen konden worden. Nadat ik het kaartje had vervangen door een Sandisk kaartje werkte het wel.

    Heb wel nog een kleine opmerking over het wachtwoord invoerveld van het FTP gedeelte. Is het een idee om in de volgende versie het wachtwoord NIET te tonen maar gewoon sterretjes (of bolletjes) neer te zetten?

    1. Goed te horen dat het werkt en bedankt voor de terugkoppeling en hoe je er achter kwam dat het probleem in het SHDC kaartje zat. Wat betreft het wachtwoord. Het idee is dat al deze informatie achter het hoofd wachtwoord zit en dus niet zichtbaar is. Als ik tijd over heb dan zal ik eens kijken of een optie kan maken dat het wachtwoord niet zichtbaar is tenzij je op een knopje drukt of iets dergelijks.

    2. Dat is een goed idee betreft het verbergen van het wachtwoord, dit zou voor de WiFi ook fijn zijn. Kan ook met zo’n oogje.

     Is het ook mogelijk om het wekelijks verbruik toe te voegen aan stroom en gas?

     1. Wekelijks verbruik is lastig omdat het geen standaard tijds eenheid is. We drukken tijd in jaren, maanden, dagen, uren en minuten uit. yyyy,mm,dd,uu,mm weken zijn een tussen vorm en vragen onevenredig veel werk om om te rekenen en dan heb je nog halve weken bij de jaarwisseling. Als er echt tijd over is misschien maar ik acht de kans op korte termijn klein. Ik zet hem in ieder geval op de roadmap.

 98. Hallo,
  Bedankt voor al het goede werk. Net download gedaan en ga deze zo aansluiten. Voor je archieven alvast een P1 telegram zoals die van mijn meter komt

  /XMX5LGBBFG1009119080

  1-3:0.2.8(42)
  0-0:1.0.0(170916154940S)
  0-0:96.1.1(4530303330303033313134353436313135)
  1-0:1.8.1(008831.761*kWh)
  1-0:1.8.2(007267.730*kWh)
  1-0:2.8.1(000000.308*kWh)
  1-0:2.8.2(000000.517*kWh)
  0-0:96.14.0(0001)
  1-0:1.7.0(01.187*kW)
  1-0:2.7.0(00.000*kW)
  0-0:96.7.21(00005)
  0-0:96.7.9(00002)
  1-0:99.97.0(2)(0-0:96.7.19)(170615111158S)(0000010011*s)(160124154618W)(0000000260*s)
  1-0:32.32.0(00000)
  1-0:52.32.0(00002)
  1-0:72.32.0(00000)
  1-0:32.36.0(00000)
  1-0:52.36.0(00000)
  1-0:72.36.0(00000)
  0-0:96.13.1()
  0-0:96.13.0()
  1-0:31.7.0(001*A)
  1-0:51.7.0(000*A)
  1-0:71.7.0(004*A)
  1-0:21.7.0(00.200*kW)
  1-0:41.7.0(00.037*kW)
  1-0:61.7.0(00.948*kW)
  1-0:22.7.0(00.000*kW)
  1-0:42.7.0(00.000*kW)
  1-0:62.7.0(00.000*kW)
  0-1:24.1.0(003)
  0-1:96.1.0(4730303235303033333137323937333135)
  0-1:24.2.1(170916150000S)(02812.660*m3)
  !6130

 99. Heb etcher gebruikt om de image te schrijven en nul is het gelukt!

  Nu er maar eens verder in verdiepen.

 100. Ok, ga het met een andere image tool proberen.
  Bedankt voor de snelle reactie!

 101. Opgelost….een reset na het aansluiten is wat ik over het hoofd zag! Daarna werkte het. Mooie tool, ga er mee door 😉

 102. De p1 slimmemeter monitor is prima voor elkaar en idd de netto levering wordt keurig weergegeven. Zoals je al aangaf is monitoring van pv systemen andere koek. Ik wacht gewoon op je ontwikkeling.

 103. Hi het gebruik is erg eenvoudig. De enige min of meer technische uitdaging is het image op een SDHC card plaatsten. Als je daar comfortabel bij voelt dan moet het lukken. Neem minimaal een sdhc card van 16GB. In de software zit een export functie die kun je gebruiken bij een herinstallatie of nieuwe versie. Je moet hier uiteraard wel zelf even aan denken voor een upgrade. In de volgende versie zit een back-up optie die automatisch back-ups kan maken naar een ftp /sftp server kan maken.

  Succes SecBro.

  1. Bedankt voor je reactie.

   Dat klinkt goed en ga het uitproberen zodra de Raspberry binnen is.

   Een FTP backup is mooi, maar daar heeft niet iedereen iets aan lijkt mij? Is zoiets als online opslag zoals Google drive, box, etc een oplossing?

   De graaddagen zou een super uitkomst zijn, dit is ideaal om besparing terug te zien na isoleren, tweaken CV installatie, etc.

   Is het gasverbruik al actief? Misschien mooi om daar wat screenshots van te plaatsen…

   Je kunt toch via Paypal zo’n donatie button aanmaken?

   Alvast bedankt en keep going 🙂

   1. FTP back-up was een verzoek en voor de meeste mensen toegankelijk. Back-up naar clouddiensten staat roadmap.
    Graaddagen / de min,max en gemiddelde temperatuur staat tevens op de roadmap. Gasverbruik per dag, maand en jaar zijn actief er is ook vraag om per uur de gaswaarde weer te geven, dat ga ik onderzoeken of het haalbaar is. Ik heb ondertussen een donatie optie op deze download pagina.

    1. Hallo,

     Bedankt voor je terugkoppeling.

     Heb een Raspberry pi3 over kunnen overnemen en heb een 16gb kaartje gekocht.

     Nu moet ik de image file erop kopiëren en dan draait de boel?

     Alvast bedankt.

 104. L.S.
  ik heb je programma geïnstalleerd en werkte meteen.Alleen staan de meterstanden omgedraaid(hoog tarief naar laagtarief). In de uitlezing staan ze wel goed. Hoe kan ik dat aanpassen?

 105. Hallo SB, Hoewel ik tot nu toe erg in mijn sas ben met de gui en de grafieken vroeg je ook om terugkoppeling/ tips:
  – Niet iedereen levert terug: zou “nice to have” zijn als je in settings “geleverd” uit kan zetten. Dan zal e.e.a. modulair moeten worden en is wellicht te veel werk. Alle begrip als dat het geval is.
  – Gasverbruik is nu cumulatief per dag. Hoewel ik begrijp dat de polling interval maar 1x per uur is, zou ik het mooi vinden als hier ook per uur/ per 4 uur/ per 8 uur grafieken van zouden komen.
  Beide niet super belangrijk dus.
  Echt heel mooi werk deze p1 monitor! Nogmaals dank.

  1. Goed idee om in de UI alleen lever informatie aan te laten zien. Dit is inderdaad een grote aanpassing maar kan over de tijd gefaseerd worden ingevoerd. Hij staat op de roadmap. De Gas waarde vraag heb ik al meerdere keren gekregen en staat op de roadmap met prioriteit. Bedankt voor het compliment.

   1. Ik heb een uren pagina toegevoegd met per 12 uur/per dag/per week/per maand/totaal tabs. Zou ik aan je kunnen sturen als je interesse hebt. Ik wil ook de gemiddelde temperatuur tonen per uur, dag, etc. Informatie is er wel. Ik probeer om het met een db query op te halen door een join/avg/group by, maar is mij nog niet gelukt om tabellen te joinen over twee database bestanden.

    1. Leuk dat je er mee bezig bent. Als je wat screenshots kunt sturen dan kan ik wellicht je ideeen overnemen. Qua ontwerp maak ik meestal een set van basis de tabellen om zo snelle querys te kunnen maken. De temperatuur waarden staan op de roadmap.

      1. Fraai ik ben bezig met de nieuwe versie als bezig ga met de gasmeting per uur en temperatuur dan ga ik je source code bekijken. Mijn idee van de temperatuur om de min, max en gemiddelde waarde op te nemen bij de dagen. Bij de uurwaarde is jouw variant de beste.

     1. Nog niet aan gedacht. Wellicht doe ik dat nog een keer als alle code op orde is en onderhoudbaar.

 106. Hallo, ik heb een paar vraagjes. Ten eerste, kan dit programma ook werken met een raspberry pi? Ten tweede, wat moet je precies doen met het zip-bestand onder het kopje ‘tools’? In het stappenplan kan ik niet ontdekken waar wordt verwezen naar dit bestand… Bij voorbaat dank.

  1. Hi als je de PI aansluit dan kan het lastig zijn om de het netwerk IP adres te vinden. Het tooltje zoek op je netwerk naar de Raspberry Pi met de p1 monitor software. Je hebt het niet nodig als je het IP adres op een andere manier kunt achterhalen. Het is dus volledig optioneel.

   Wat betreft de PI een type 3 met 1GB wordt aanbevolen en de software wordt daar ook op ontwikkeld, ik heb via de comments begrepen dat een PI 2 ook kan. Mocht deze hebben liggen probeer het gewoon mocht je er een willen kopen dan zou ik voor de Pi 3 gaan.

   Succes,
   SecBro.

 107. wat is het login en passwoord om in het Noobs te komen, met pi en raspberry kom ik er niet in, ik heb er een 16 GB kaartje ingeze en wil omvang vergroten

  1. Als je op de site even zoekt dan vindt je het antwoord. Deze optie komt op de roadmap en kan straks via de een menu optie.

 108. schitterend programma, ik had al een uitlezing middels een RPI type 1 en dan via de GPIO dus zonder een USB adapter. waar in het programma kan ik dit aanpassen?

  1. Het kan niet via de user interface. Als je comfortabel bent met python dan kun je het script/p1mon/scripts/P1SerReader.py aanpassen. Als dit niet werkt dan kan ik hier niet mee helpen. Ik zou adviseren een USB kabeltje te kopen van rond de 20 euro. In ieder geval succes en laat even weten of het gelukt is.

   1. Beste Security Brother,
    toch maar voor het gemak een kabeltje besteld.
    is inmiddels binnen en het werkt perfect.
    vooral gemak bij eventuele updates.
    dank je wel voor het schitterende programma en succes.

    Wim.

    1. Leuk te horen dat het bevalt, mocht je nog ideeën hebben dan kun je ze op de roadmap kwijt.

 109. Ik dacht als er nog meer mensen zijn die apiV2basic.php gebruiken daar ook bijvoorbeeld de temperatuur meenemen. Immers hoe lager de temperatuur hoe meer gas we verbruiken (“graaddagen” zie http://www.mindergas.nl/degree_days/calculator ).
  Maar jullie hebben een geweldige applicatie draaien dus eigenlijk moeten er niet te veel toeters en bellen bij wellicht.

  1. Ik zet hem op de wish list. Bedankt voor de feedback.

 110. Bedankt hoor. Wellicht kan “het weer” dan ook meegenomen worden als er meer mensen zijn die weerdata willen gebruiken voor andere applicaties.

  1. Wat bedoel je precies met meegenomen worden, bedoel je een API of en aparte weer pagina o.i.d?

 111. Chrome resetten / cache wissen heeft geholpen ! Bedankt!
  Als er een optie kan komen om in apiV2basic.php ook gas in M3 te presenteren zou ik dat fijn vinden. Maar dat hoeft niet voor mij alleen natuurlijk (ik koppel het met domotica, kan dan ook script even aanpassen )

  1. Goed te horen, mochten er meer vragen komen over de API de zal ik de optie inbouwen.

 112. De API geeft de waarde terug in dm3 en niet in m3, juiste om afrondingsfouten te vermijden. Als je echt M3 wil gebruiken kan ik een optie op de wish list zetten dat je kunt kiezen om de waarde in M3 terug te krijgen die de waarde achter de komma niet weergeeft. Met andere woorden je accepteert een foutieve waarde of in ieder geval een minder nauwkeurige waarde voor gas.

 113. beste Wilfried, bedankt voor 0.7.0! Nog 1 verzoek: de lay-out van config-tarief.php verspringt in Chrome, onder IE doet hij het goed. Kan nu zelfs p1 poort aanpassen onder IE, dat kon eerst niet. Mooi. Iets anders: Kunnen we doneren ergens? groeten andre

  1. Het kan zijn dat er een cache probleem in Chrome zit. Wil je een testen als je Chrome een anonieme sessie start of het probleem ook optreed? Als dit zo is dan is de fix Chrome resetten / cache wissen.

   Voor het doneren moet ik even nadenken hoe ik dat ga regelen. Maar bij voorbaat mijn dank.

 114. Hi SecBro,
  Ik heb de nieuwe image (0.7.0) geinstalleerd. Thanks voor het toevoegen van de Rate limiting. Het probleem met mijn te snelle meter 🙂 lijkt volledig opgelost. Top!

  1. Graag gedaan en alle ideeen en feedback zijn welkom.

 115. Hi dit is een bug en wordt gefixed. Het test wachtwoord is p1mon

  1. Bedankt. Ik kon nu de poort settings wijzigen en de meter inlezen.
   Settings per tabblad: ziet er nog beter uit!

 116. Leuk programma! Erg overzichtelijk en makkelijk te bedienen.

  2 vragen: komt er ook een app beschikbaar in de Playstore? En hoe moet ik inloggen via ssh? Gebruiker is? En wachtwoord?

  1. Bedankt voor het compliment. Inloggen kan via root wachtwoord toor. Er is nog geen planning voor een app. Maar ik zet hem op de wish list.

 117. ook goed nieuws wil ik delen.
  Uit een oude mp3 player kwam nog een 8Gb sd card class 10. Daarop je image gezet en zowaar op een PI 3 B start het op. De vorige keer dat we een SD card in de 3 B stopten was met een tragere card. Hij start met de class(10) door en komt tot aan netwerk.
  Dus het gaat niet zomaar werken op de zero je moet hiervoor een 3 B gebruiken. Weer wat geleerd dus. Nu de handleiding verder nalezen want daar waren we nog niet aan toegekomen. Dank voor je antwoorden en ik hoop dat anderen ook wat hebben aan onze ervaring.

 118. super dankjewl voor het snelle antwoord.

  kabeltje is besteld. pi2 ligt er al nu nog even sd kaartjr van 16 of 32 gb

  dankjewel

  hoop dat water verbruik er ook in komt 🙂

  groetjes erwin

 119. Hoi

  Vraagje hoeveel data word er opgeslagen per maand in mb?

  Wil een de kaartje kopen waar ik komende jaren mee vooruit kan.

  Weet iemand het antwoord?

  Mvg erwin

  1. De hoeveelheid van data valt heel erg mee. Dit komt omdat de data automatisch wordt geaggregeerd via minuten, naar uren, naar dagen, maanden en jaren. Totaal is ongeveer de volgende ruimte noodzakelijk. Voor de seriële data 7MB, 11MB voor de minuten data. 3 MB voor diverse database bestanden. Daarnaast ongeveer 6 MB per jaar groei. Voor 10 jaar kom je dan uit op 7+11+3 + (6 * 10) = 81 MB. Kortom elke SDHC kaartje is groot genoeg. Je hoeft je dus voor de groei niet zo druk te maken over hoe groot het kaartje moet zijn. Wat echter wel van belang is dat het aantal keren schrijven naar SDHC kaartjes beperkt is. Hoe groter het kaartje hoe langer deze mee gaat lees dit artikel over de levensduur van SDHC kaartjes. Mijn advies is neem een 16GB kaartje van een merk deze kosten ergens tussen de 9 en 11 euro. Na het kopiëren van het P1 image van 8GB kun je het ongebruikte deel van de SDHC card vrijgeven via de raspi-config tool met de optie extend filesystem.

 120. Hallo SecBro,
  Het programma werkt prachtig.
  Is het mogelijk om het programma aan te passen met een eventuele pulsteller.
  Eventueel via de GPIO-pennen.
  Dan kan ik ook mijn watermeter uitlezen.
  Gr Ruud

  1. Leuk te horen dat het bevalt. Ik heb geen enkele wijze om watermeter te testen dat maakt het lastig. Ik zet het op de wens lijst. Als je wat informatie hebt over de meter of hoe je de data leest dan kan ik wat onderzoek naar doen.

 121. Hi dit kan een aantal oorzaken hebben maar is lastig te beoordelen op afstand. Je zou eerste eens in kunnen loggen op de Pi en controleren of de datum tijd goed staat. Deze wordt via ntp van het internet gehaald. Daarnaast kun je in op de info pagina het telegram uit je slimme meter zien. Als deze de juiste waarden qua gas en elektrisch vermogen weergeeft dan moet het een tijd probleem zijn. Als je toch ingelogd op op de Pi probeer dan eens het commando Ping http://www.google.com om te zien of je internet verbinding hebt.

  Succes,
  SecBro

  1. Hi,

   om verwarring te voorkomen: Je hebt ingelogd met op de Pi met root/toor of het aangepast wachtwoord? Als dit correct is kun het volgend proberen.

   ping 0.debian.pool.ntp.org

   antwoord is dan zoiets als dit
   PING 0.debian.pool.ntp.org (51.15.2.109) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from flightplandatabase.com (51.15.2.109): icmp_req=1 ttl=58 time=13.2 ms
   64 bytes from flightplandatabase.com (51.15.2.109): icmp_req=2 ttl=58 time=12.9 ms
   64 bytes from flightplandatabase.com (51.15.2.109): icmp_req=3 ttl=58 time=12.9 ms
   64 bytes from flightplandatabase.com (51.15.2.109): icmp_req=4 ttl=58 time=12.7 ms
   64 bytes from flightplandatabase.com (51.15.2.109): icmp_req=5 ttl=58 time=12.8 ms
   enz….

   als dit goed gaat dan kun je proberen of NTP werkt (let op de -q)
   ntpdate -q pool.ntp.org
   als het goed werkt krijg een een dergelijk antwoord (duurt even)
   server 213.251.53.123, stratum 2, offset -0.001338, delay 0.03117
   server 213.154.236.182, stratum 2, offset 0.000419, delay 0.03224
   server 87.233.197.123, stratum 3, offset -0.000524, delay 0.02812
   server 45.32.4.67, stratum 2, offset -0.000077, delay 0.11102

   Dit moet in ieder geval in orde zijn.

   Het echte probleem wordt veroorzaakt door dat in het image het bestand /etc/fake-hwclock.data een datum/tijd heeft die te oud is. Hierdoor kan de tijd niet meer goed wordt gecorrigeerd door de NTP deamon. Als je het bestand fake-hwclock.data verwijderd (rm /etc/fake-hwclock.data) en reboot dan moet dit het probleem verhelpen.

   In de volgende versie zal deze bug worden verholpen.

   Succes,
   SecBro.

 122. Hallo,

  Ik krijg met geen mogelijkheid de laatste versie als image op een 8 GB SDHC. Diverse tools gebruikt en ieder product komt met de melding dat de size van de SD kaart te klein zou zijn. Ik zal nog een nog een test met een nieuwe 8 GB SDHC uitvoeren ter controle. Maar zou ook graag weten of dit een gekend probleem is.

  Mvg
  Lauran

  1. Hi,

   Er waren wat problemen met de 16GB image zie hier Dit kan wellicht ook een probleem zijn met 8GB geheugen kaartje. Tot nu toe ben je de eerste met een probleem met een 8Gb card. Als je een grotere hebt van 16GB of meer dan zou ik die proberen. Mocht dit probleem bij meer mensen optreden dan maak ik ook een 4GB variant.

   Je kunt later de niet gebruikte ruimte weer beschikbaar maken met raspi-config

   Succes,
   SecBro,

 123. Hallo SecBro,
  Het lijkt er inderdaad op dat er verschillen zijn in de DSMR datatelegrammen van de meters.
  In mijn situatie is er een Kaifa MA304C 3 fasen meter in combinatie met een Elster gasmeter.
  Dit is volgens een andere website DSMR versie 4.2.2
  Voor mij is er eerst de regel met het gasmeter nummer en vervolgens de regel met de laatste datum en tijdstip en waarde totaal verbruik.
  dan is er afsluitend nog de controlewaarde met de checksum.
  Hieronder de laatste telegram regels zoals ik die net voorbij zag komen, rond 18 uur 50
  1-0:62.7.0(00.000*kW)
  0-1:24.1.0(003)
  0-1:96.1.0(4730303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) x ipv werkelijke serienr.
  0-1:24.2.1(170825180000S)(00022.880*m3) yymmddhhmmss waarde
  !6F3D laatste telegram regel met de ! en 4 cijferige checksum.

  Tweede set na 1900 uur
  1-0:62.7.0(00.000*kW)
  0-1:24.1.0(003)
  0-1:96.1.0(4730303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
  0-1:24.2.1(170825190000S)(00022.880*m3)
  !3393
  M.a.w. de gasmeter waarde is in ieder telegram te zien, maar is bij deze meter maar 1 maal op het nieuwe uur bijgewerkt.
  Het is dezelfde waarde die ik op het display van de meter zelf zie na indrukken van het knopje nu er geen verbruik is, maar indien er wel verbruik is zal op de gasmeter zelf de waarde oplopen terwijl er in het telegram enkel de laatste uurwaarde te zien is.
  Er zou dus wel een verschilwaarde tussen de uren bepaald kunnen worden voor het uurverbruik, maar er is geen P1 data die laat bepalen hoeveel gas er op een moment verbruikt wordt.

  PS, dat 16 GB liep ik ook tegenaan, image was net iets te groot om op mijn sandisk kaartje te passen, hierna 8GB image erop gezet en via raspi-config kaartje naar volle capaciteit benut.

  Hopelijk is er met deze info iets te achterhalen.
  Groeten Jan-Willem.

  1. Nieuwe versie met de andere gasmeting staat er nu op.

   Groet,
   SecBro.

 124. Hi,
  Je bent de eerst met deze melding maar het filesysteem van het SDHC kaartje is in ieder geval niet goed. Ik kan het niet verklaren maar je wat mogelijke opties geven.

  1: Het image bestand is corrupt geraakt tijdens het downloaden of uitpakken.
  2: je SDHC card is corrupt maar dat lijkt onwaarschijnlijk als deze met een ander image wel werkt.
  3: je kunt de 8GB image ook gebruiken op de 16GB SDHC card om te zien of deze wel werkt op de 16GB card.
  4: Als je een ander 16GB of grotere SDHC card hebt die testen.
  5: 16GB is niet altijd 16GB de fabrikanten interpreteren dit per geval net even anders, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk.

  Laat maar weten of dit helpt.

  Succes,
  SecBro

  1. Mijn p1 monitor heeft het een paar dagen gedaan maar, gisteren bleef hij hangen op 22-8, Na een nieuwe installatie ziet hij de slimme meter niet meer? Iemand een oplossing?

   1. Hi het helpt als je iets meer informatie geeft. Heb je de juiste snelheid ingesteld? Wat wordt er op het info scherm weergegeven. Krijg je enige output? WAt voor raspberry gebruik je? Waarom de nieuwe installatie?

Comments are closed.
%d bloggers liken dit: