P1-monitor roadmap

P1-monitor roadmap

De P1 monitor roadmap geeft aan welke opties of aanpassingen op de planning staan. Het geeft tevens de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de volgende versies. Als je wensen of ideeën hebt dan kun aangeven via een opmerking op deze pagina.  Alle ideeën zijn welkom. Het kan afhankelijk van de beschikbare tijd even duren voordat geplande opties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Deze pagina is alleen bedoel voor nieuwe opties of aanpassingen aan bestaande opties. Als je een hier bug plaatst dan wordt deze vriendelijk genegeerd.

Te onderzoeken :

 • “Dagteller” gas. Het zou handig zijn om een los tellertje te kunnen starten en stoppen. Om bijvoorbeeld bij starten van een douche beurt, of kook beurt, of gaskachel beurt, de teller te starten en er na te stoppen. Zo kan je (ongeveer) zien hoeveel 1 zo’n “beurt” aan gas kost (vermist er dan geen andere gebruikers zijn).
 • mogelijk maken om eigen opmerkingen toe te voegen, die een verhoogd of verlaagd energiegebruik verklaren.
 • Mogelijkheid van twee verschillende tarieven van terugleveren. Het eerste tarief is alleen maar geldig voor een vooraf opgegeven aantal KWH/jaar, het tweede tarief wordt daarboven gebruikt. Hierdoor krijg je beter inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van panelen als je meer opbrengt dan dat je verbruikt.
 • Alle schermen afschermen met een wachtwoord voor bijvoorbeeld internet toegang. 

Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).
Documentatie: https://developer.enphase.com/docs (verzoeken 26). Als iemand zijn API key wil delen dan kan ik daar mee testen.

Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 20)

Goodwe omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 14)

Meerdere S0 kWh meters ondersteunen (verzoeken 11).

Ondersteuning van de toonwater.nl watermeter oplossing (verzoeken 10).

Omnik omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 8)

sunnyportal.com (SMA omvormers) uitlezen en lokaal via Modbus (verzoeken 5)

Alarm bij waterlekkage, bijvoorbeeld (instelbaar) 200L in een half uur (verzoeken 5).

Back-up naar USB stick  (verzoeken 5).

SOLAX (zonnepanelen) API toevoegen (verzoeken 6).

SolarEdge data opnemen in MQTT data (verzoeken 5).

Ik heb een vraagje over de teruglever schakelaar. Is het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC. Ook andere apparatuur kun je zo aansturen.
Dus alleen als je energie teruglevert, dan pas een extern apparaat regelen afhankelijk van deze overproductie.
Dat zou gaaf zijn. Ik heb een boiler vat van 500ltr en een spiraal van 2kw. Dit ook met het oog op de toekomst als de salderingsregeling van start gaat (na 2023) In België betaal je 0,27 euro en bij teruglevering krijg je maar 0,03 euro terug. Dus dan wordt dit erg interessant. Mogelijk gerealiseerd met PWM uitgang van de Rpi. (verzoeken 5)

Pvoutput.org interface maken (verzoeken: 4)

Mindergas.nl interface maken (verzoeken 4).

Kamstrup Multical 402 warmte meter uitlezen (stadsverwarming) Mogelijk via de IR sensor of via OCR oplossing. (verzoeken : 4)

Wifi Watermeter van HomeWizard toevoegen. Deze heeft een optie om hem via een API uit te lezen. (verzoeken 4)

Watermeter uitlezen gebaseerd op een ESP32 die de pulsen via een UDP bericht verspreid (verzoeken 4).

Optie om zelf historische gegevens toe te voegen ( verzoeken: 3 ).

kWh S0 meting aanbieden via MQTT (* verzoeken 3).

Meerdere EPS32DeltaTemp’s ondersteunen (verzoeken: 2).

Actuele temperatuur instelbaar maken zodat ook negatieve en positieve waarde ingesteld kunnen worden tussen -30 en +120 graden o.i.d (verzoeken 2).

Tooltip configureerbaar maken zodat wanneer je over de L1, L2, L3 hovered. Zodat ik kan zien wat er allemaal aan Lx hangt (verzoeken 2).

Alerting via e-mail: als een dag of maandwaarde e.d. wordt overschreden (verzoeken 2).

De informatie van het verbruik scherm ook op een Google nest hub zichtbaar maken (verzoeken 2).

Log informatie naar een externe Syslog Server sturen (verzoeken 2).

Web interface via https raadplegen (verzoeken 2).

Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 2).

Connectix Slimme meter WiFi gateway ondersteuning (netwerk P1 telegram) (verzoeken 2).

Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik (verzoeken 3).

SolarEdge lokaal over het LAN uitlezen (zonder de Internet API). Op basis van de code van H.E. (verzoeken 2).

RS485 kWh meters ondersteunen (verzoeken 2).

Notificatie als de back-up faalt (verzoeken 2).

Tarieven per periode op kunnen geven (verzoeken 2).

Dynamische tarieven toevoegen, deze opties is lastig te realiseren omdat de P1 monitor de kosten vast stelt op het moment dat ze worden gemaakt. Deze optie zou een herberekening beteken van de kosten. (verzoeken 3).

Schakelen van de GPIO poorten op Ampère waarden van de fasen meting. Dit voor alle drie de fasen apart (verzoeken 2).

Berekende Ampère waarde toevoegen aan historisch fase informatie ( verzoeken 2).

Ondersteuning van de https://smartgateways.nl/product/slimme-watermeter-gateway/ (verzoeken 2)

Hoog contrast kleuren versie maken Bijvoorbeeld het contrast tussen piek en dal groter gemaakt kunnen worden door het dal tarief donkerder te maken: dal oranje: #685418 dal groen: #506d12 (verzoeken 1).

Naast het schakelen op totaal vermogen via de GPIO aansluiting deze optie ook mogelijk maken voor elke fase L1, L2 en L3. Totaal is er dan op vier manieren te schakelen op vermogen Dus voor elke fase een eigen GPIO pin (verzoeken 1).

Met 1 of 2 lichtsensoren (en dan het gemiddelde van 2 sensoren) / luxmeters kan de lichtintensiteit van de zon worden gemeten en dit kan in een grafiek worden meegenomen samen met het opgewekte vermogen van de zonnepanelen gemeten uit de omvormer Mogelijk gebaseerd op de BH1750 sensor (verzoeken: 1).

Watermeter data rechtstreeks uit de slimme meter telegram lezen en verwerken codes: 0-n:24.1.0.255, 0-n:96.1.0.255, 0-n:24.2.1.255 (verzoeken: 1).

Laadpunt (Alfen Eve Pro Line) (verzoeken 1)

Op de main schermen selectief fase laten zien (verzoeken 1).

Aan de hand van een ultrasonische sensor (bv de HC-SR04) het niveau van een regenwaterput loggen en monitoren. De eindgebruiker moet dan wel de afstand tot 100%, 0% en diameter put ingeven (verzoeken 1).

Zonneschijn / licht intensiteit weergeven net als de buiten temperatuur. Meet stations van het KNMI geven iets dergelijks in globale straling (Q) en duur van zonneschijn (SQ) (verzoeken 1).

Main pagina’s een geheugen functie geven zodat de voorkeur voor main-1 of main-2 wordt bewaard (verzoeken 1).

Optie om voor de P1 poort de meeste gebruikte snelheden te proberen zodat deze ingevoerd kunnen worden. (verzoeken 1).

OPC-UA Client inbouwen zodat data naar OPC-UA server kan worden verzonden (verzoeken 1).

UV index uit openweathermap.org weergeven. De UV index kan mogelijk worden gebruikt als data voor de de zon intensiteit. Als de UV index kan worden getoond in de grafieken, gelijk aan de temperatuur, dan kunnen we de relatie meten/zien tussen opwekking elektriciteit en zon intensiteit (UV) (verzoeken 1).

Optie opnemen om watermeter tellerstanden zowel naar boven als naar beneden bij te stellen ( verzoeken 1).

Mdns of bonjour support onderzoeken (verzoeken 1).

Main verbruik en levering grafiek in een gauge onderbrengen (verzoeken 1).

Main scherm verbruik te schakelen tussen water of gas (verzoeken 1).

Toevoegen van ‘main-3.php’ scherm genaamd ‘Levering’. Met twee meters met het bruto en netto opgewekte vermogen (verzoeken 1).

kWh(S0) meter weergeven in de kWh verbruik/levering grafieken (optie Mike) (verzoeken 1).

kWh(S0) meting als verbruik meting opnemen (verzoeken 1).

Puls meting voor kWh/Watermeter via de seriële poort naar een Idee van Aad (verzoeken 1).

Onderzoek doen naar de S1 poort op de slimme meter (verzoeken 1).

De minuut grafiek voor elektrisch vermogen kWh ook als kWh weergeven en niet alleen de berekende minuut waarde. Wellicht een twee y-as met de prognose waarde o.i.d eventueel instelbaar maken zodat de gebruiker zelf kan kiezen (verzoeken 1).

De mogelijkheid om een kwartierberekening te voorzien naar voorbeeld van het (toekomstige) Belgische capaciteitstarief (verzoeken 1).

Speciaal voor Belgische gebruikers een huisbrandolie (=mazout) telling toe te voegen identiek aan de watermeter, maar dan met liters i.p.v. m3? Dit is gebaseerd op het meten van pulsen. (verzoeken 1)

(SMA TRIPOWER (3-fasig) 5.0) omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 1)

SonOff apparatuur gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

ITTT gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

Google Nest-Hub scherm omdersteunen Ditdoor CATT op de RPi te installeren.
– inloggen op de pi waar P1 monitor op draait (of een andere als je die hebt)
– met “sudo pip3 install catt” catt installeren
– daarna “catt -d [naam nest-hub] cast_site http://ip-adress-van-de pi” (verzoeken 1).

Led strip (WS2812B bijvoorbeeld) aan sturen.

Er zijn 2 use cases die me handig lijken:
1) Het verbruik/productie van de laatste x uur weergegeven wordt met de kleur van de leds.
2) Een animatie met het verbruik en de productie. Snellere animatie is meer verbruik/productie.

Verzoeken (1)

berekening van het zelf verbruik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepanelen en werkelijks injectie (verzoeken 1).

NTP server kunnen instellen (verzoeken 1).

www.callmebot.com als notificatie uitzoeken (verzoeken 1).

Ondersteuning voor P1 Monitor in TWCManager toevoegen (verzoeken 1).

Ginlong solis zonnepanelen uitlezen (verzoeken 1).

De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting in hoog en laag tarief uitbreiden naar totaal (verzoeken 1).

Investigate the possibility to support Swedish smart meters ( verzoeken 1).

GPIO schakelen op de ESP32Temperatuur (verzoeken 1).

De temperatuur van een Nest thermostaat uit te lezen en deze als verwarming mee te geven in de app.
https://developers.nest.com/reference/api-thermostat (verzoeken 1).

Notificatie: als er de gehele dag geen energie terug geleverd is door zonnepanelen o.i.d. (verzoeken 1).

Tarieven elektriciteit op basis van vermogen toevoegen:

In grootverbruik wordt vaak met staffels gewerkt:

– staffel 1: verbruik t/m x kWh: tarief 1

– staffel 2: verbruik daarboven t/m y kWh: tarief 2 (goedkoper)

– staffel 3: verbruik boven de z kWh: tarief 3

En daarbij kunnen piek en dal tijden bij aanbieders ook anders liggen (sommigen van 23.00 – 07.00 bijv), sommigen van 19.00 – 07.00 uur (verzoeken 1).

Pijuice (ups) ondersteuning toevoegen ( verzoeken 1 )

Kunnen jullie ook een 2e tab met euro icoon maken waar je de maand en jaar van je contract loopt nu loopt mijn maand van 28 tm 28 e van de maand en van oktober tot oktober (verzoeken 1).

Kosten overzicht dat je kan filteren op een eigen gewenste periode i.p.v de voor gedefinieerde jaren maanden en dagen (verzoeken 1).

SAJ zonnepanelen omvormer toevoegen (verzoeken 1).


Meerdere ESP32DELTATEMP sensoren kunnen toevoegen (meerdere bordjes, die ik op meerdere plekken in huis kan ophangen. Optie om in de userinterface een offset te geven aan de temperaturen van de ESP32DELTATEMP. Dus als ik de temperatuursensor calibreer met een nauwkeurige temp meter, ik niet met de hand de broncode moet aanpassen en opnieuw moet flashen (verzoeken 1).

ESP32Temperatuur compensatie in de UI van de P1 monitor kunnen instellen. (verzoeken 1).

SDM630 kWh meter ondersteuning toevoegen. Deze meter heeft een APi (json) via wifi. De beschrijving is hier te vinden.
https://homewizard-energy-api.readthedocs.io/endpoints.html#recent-measurement-api-v1-data
(verzoeken 1)

Watermeter data uit de slimme meter telegram lezen item 0-2:24.2.1 (verzoeken 1).

Data van de 1.6.0. telegram code toevoegen aan MQTT (verzoeken 1).

Dynamische EPEX stroomprijs. (verzoeken 1).

toon watermeter (verzoeken 1)

EPS32DeltaTemp

Esp3deltaTemp die meerdere temperatuur sensors ondersteund (verzoeken 1).

Onderdrukken van spikes of sags in de metingen en screensaver maken die het scherm na x periode uitzet (verzoeken 1).

Ondersteuning maken voor negatieve temperaturen (verzoeken 1).

Wifi automatische reconnect toevoegen als er geen IP adres wordt verkregen of als het IP adres verdwijnt. (verzoeken 1).

IOS (Apple) App

Weer informatie weergeven ( verzoeken 3 ).

Dag waarden op het home scherm sneller laten verversen bij netwerk / wifi gebruik (verzoeken 1).

Tooltip van de temperatuur “verschil temperatuur” ontbreekt (verzoeken 1).

Klikken op de dagwaarde ( verbruik, gas en kosten, enz.) om bij de historische overzichten te komen (verzoeken 1).

Kleuren optie voor mensen met een kleuren zien stoornis (verzoeken 1).

Kosten kleuren op het home scherm groen/rood maken voor opbrengsten en kosten respectievelijk. Dit in plaats van de huidige goud gelige kleuren (verzoeken 1).

Kosten grenswaarden per maand instelbaar maken in tegenstelling toe de huidige eenmalig waarden die voor het hele jaar geldt (verzoeken 1).

 Een alarm (bv e-mail of pop-up melding uit de app) op de fases te zetten? Als je boven of in de buurt van je maximale aansluitwaarde per fase komt. Het zou bv kunnen met een bepaalde marge en/of minimale tijdsduur (om korte piekbelasting te negeren). (verzoeken 1).

Een tweede watermeter uitlezing via puls ondersteunen (verzoeken 1).

Indicatie van nieuwe versie van de software laten zien in de app, zoals dat nu ook in de P1-monitor software gebeurt. (verzoeken 1).

Alarm via e-email als de back faalt (verzoeken 1).

W of Kw waarde weergeven via de plus (s0) kWh metingen (verzoeken 1).

Wanneer je de pro-app opent kom je in het hoofdscherm (actueel electra verbruik, kWh verbruik vandaag, gas verbruik vandaag en de kosten vandaag). Is het mogelijk de ‘kosten vandaag’ uit te splisten zodat naast het totaal van de ‘kosten vandaag’ er ook de kosten van kWh en gas apart worden weergegeven. Ik weet dat de kostensplitsing te zien is op de kosten pagina, maar zou een waardevolle toevoeging zijn als dit ook is uitgesplitst in de hoofdpagina. (verzoeken 1).

https://github.com/caronc/apprise onderzoeken als notificatie systeem (verzoeken 1)

Wordt niet verder onderzocht of uitgevoerd.

De P1 monitor te installeren op een bestaande Raspberry Pi 3/4 waar Domoticz o.i.d. al is geïnstalleerd

Engels als tweede taal toevoegen.

LCD scherm direct op de Pi maken die geleverd of teruggeleverd vermogen aangeeft.

Er komt geen ondersteuning voor GPIO serial devices zoals de /dev/ttyAMA0. Dit is op te lossen met een hack door een link aan te maken maar dit wordt niet ondersteund!

Gemiddelde temperatuur in kosten overzicht tooltip.

Week waarden voor kWh, gas, watermeter, enz. worden niet toegevoegd.

pushbullet.com onderzoeken als notificatie optie, dis is alleen commercieel te gebruiken.

Onderzoek naar Messagebird waarmee een SMS kan worden gestuurd,alleen commercieel te gebruiken.

1.574 Replies to “P1-monitor roadmap”

 1. Prachtige software, ik ben er erg blij mee.

  In de P1 monitor zit een teruglevering schakelaar om bijvoorbeeld een boiler aan en uit te schakelen. Zover ik begrepen heb werkt dit digitaal. Ik zou graag op een GPIO-pin een PWM (puls breedte modulatie) signaal willen hebben dat het vermogen van mijn boiler zodanig analoog kan regelen dat ik altijd zo min mogelijk teruglever en verbruik. Dat lijkt me een nuttige aanvulling omdat het salderen van zonnepanelen energie gaat stoppen.

 2. Komt er een mogelijkheid om de toonwater wifi module te koppelen aan de P1 Monitor?

  1. Wellicht, in de watermeter categorie komt eerst de optie om de watermeter via slimme meter uit te lezen. Toon watermeter vraagt om extra hardware die zowel door mij als andere gekocht moet worden.

 3. Beste,

  wat is dit een geweldig product.

  Ik heb ook nog 2 verzoekjes voor de wensen lisjt:
  Graag de optie voor enphase uit te lezen. Eventueel api key beschikbaar.

  Tevens de vraag of ‘Slimme Watermeter Gateway’ toegevoegd kan worden.

  Na meerdere keren pi’s te hebben gehad die zijn overleden endata verloren is gegaan heb ik nu docker instanties draaien. enkele staan wel ini de meterkast maar andere weer niet, ik zou hier toch graag de water meter uitlezen. Hopelijk kan deze Slimme Watermeter Gateway geintegreerd worden in P1monitor.

  mvg Erwin
  PS ga zo door.

  1. Bedankt voor het compliment en fijn dat het bevalt. Wat bedoel je met de slimme water gateway?

 4. Beste, ik heb al een erg oude p1 software deze begin te haperen zo nu en dan moet de raspberry ip effe van het stroom. Heb een een nieuwe 16 gb kaart gekocht en het een rapsberry p3 welke software kan ik hier op zetten? alvast bedantk

 5. Ik heb geen gasaansluiting in mijn woning dus ik zou het fraaier vinden om die vermeldingen in Home- en andere schermen onderdrukt te zien.
  Ook lees ik mijn watermeter niet uit. Dus ook die vermelding kan wat mij betreft achterwege blijven.
  Zou dit gerealiseerd kunnen worden door ergens in het configuratiescherm deze opties uit te vinken?
  Met dank.

  1. Onderaan op de display pagina is dit uit te zetten. Zie verbergen van water gegevens en verbergen van gas gegevens.

 6. Oh en ik wilde de bug melden op de forum versie pagina, maar deaar staat “comments are closed” Vandaar dus hier in de roadmap

 7. Ik gebruik de fase historie , vanwege instabiliteit op ons net. Nuttige functie!
  Maar..
  Ik heb problemen met terugkijken in de tijd , in het fase scherm – historie. De pijltjesknoppen naast datapunten reageren vreemd of zeer traag, 1 of meer van de grafieken worden leeg na klikken, of laten geen eerdere data zien. Soms gaat de grafiek van 1 fase wel terug in de tijd, de andere 2 niet.
  Het is lastig specifiek te beschrijven wat er mis gaat, maar het werkt (bij mij) iig niet goed,

  Het scherm met “uiterste waarden” in de tijd werkt wel goed

  1. Dat komt omdat de database pas wordt aangepast bij een wijziging van de data bij gas waarde die “meekomt” met de kWh waarde is dat zo goed als onmiddellijk. De watermeter heeft geen echte meterstand zoals Gas/kWh maar telt de pulsen die door de software wordt omgezet naar een meterstand. Dus de meterstand wijzigt pas bij de eerste puls van de watermeter. Om dit probleem op te lossen zou op de achtergrond elke minuut een record moet worden toegevoegd. Dat kan maar zou extra belasting voor de Rpi zou opleveren. je zult ook merken dat na een puls de database gevuld wordt met de ontbrekende waarden.

   bezoek forum.p1monitor.nl

 8. Verzoek:
  – Dynamische EPEX stroomprijs. Dat wordt overigens steeds belangrijker voor mensen met dynamische contracten
  – Battery SOC (state of charge) i.v.m PUSH API
  – Solar data op basis van Push (POST) API

  1. Bedankt voor de suggesties, kun je meer details aangeven wat je verwacht dat de verzoeken “Battery SOC (state of charge) i.v.m PUSH API” en “Solar data op basis van Push (POST) API” gaan leveren.

   1. Het gaat in essentie om meer generieke vragen denk ik:

    Naast de p1port data, welke andere informatie zou p1mon moeten tonen voor compleet overzicht, p1mon is nog steeds de beste en meest complete energiemonitor. Het gaat nu om weer, water, solar. Ik zou ook graag batterij SOC willen toevoegen, er komen in de komende jaren steeds meer batterijen.

    – Dan de vraag: wat is beste methode om die data “in” p1mon te krijgen. Nu is dat custom (s0 pulse, watermeter interface), dat is niet altijd even handig want die opties zijn ingewikkeld en hebben ook weer eigen problemen & onderhoud
    Andere opties zijn dan denk ik een meer generieke aanpak voor externe databronnen:
    – REST API calls vanaf p1mon naar externe bronnen , JSON format te specificeren door p1mon
    – p1mon REST API waar data naar kan worden geschreven (HTTP POST) vanaf een externe bron
    – p1mon als MQTT client zou ook kunnen, voor elke soort meting een topic. Sensors kunnen dan naar de broker schrijven. Msch kan je ene optionele MQTT broker toevoegen op de Pi?

    Met die aanpak kan de community weer allerlei opties voor maken, bijv met kleine ESP projectjes, makkelijk en goedkoop en laat p1mon generiek.

    Grt, MIchiel

    1. Bedankt voor de toelichting. Ik overweeg de mosquitto MQTT broker als optie toe te voegen en dan wordt dat het standaard platform.

 9. Mijn stem gaat ook naar;
  Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).

 10. Ik ben recent in de Growatt kwestie gedoken. Probleem is dat Growatt server (shineweb heet dat oid) geen API heeft, en Growatt heeft daar ook geen plannen voor.
  Andere optie is inloggen via de onderliggende API calls die de web page met JS aanroept, maar dat is sinds medio 2023 ook geblokkeerd, want Growatt blokt frequente API logins.
  De homeassistant community heeft dit ook geprobeerd , en om een workaround te vinden voor de blocks maar dat is nog niet gelukt.
  Dus heb ik zelf maar plan B opgepakt: een custom ShineLan S of X Wifi stick, althans, met een s/w flash op de bestaande stick (je kunt ook voor een tientje een nieuwe kopen)
  Zie https://github.com/otti/Growatt_ShineWiFi-S . Is niet echt ingewikkeld.
  Die s/w geeft een JSON datafeed, die je makkelijk uit kunt lezen. Ik gebruik daar nu mijn ESP S0 bridge voor, maar JSON read kan makkelijk in P1mon worden ingebouwd, dat zou het makkelijkst zijn.

  Kort en goed: Growatt uitlezen kan IMHO het beste via Json read van een custom Shinewifi stick.
  My 2 cts

  1. Een optie om dit te kunnen doen is om een proxy te gebruiken zoals Johan Meijer, Grott heeft gemaakt. https://github.com/johanmeijer/grott

   Op deze manier worden de “onbeveiligde pakketten” die verstuurd worden door de shineLAN afgevangen en door gestuurd. Hij is bezig om op een lokale manier de growatt server na te bootsen.

 11. Watermeter database comprimeren.

  Zo na een paar jaar loopt de database in deze tabel behoorlijk vol. (bijna 1 miljoen records)
  Database belasting 99.5%
  Ik heb nu een backup gemaakt data verwijderd en backup terug gezet. Alleen al van dit jaar heb ik dan toch nog 300.000 record voor de watermeter.

  2023-09-12 15:46:12 06_watermeter wordt verwerkt.
  2023-09-12 15:46:13 06_watermeter tabel bevat 303899 import records.
  2023-09-12 15:51:08 totaal records ok=309241 aantal defect=0. (06_watermeter).

  Databasebelasting 26.2%
  In andere tabellen heb je cumulatieven voor dag/maand/jaar
  Kan je dat op deze tabel ook maken?

  1. Ik denk dat de watermeter database corrupt is en dat oude records niet worden gewist. In mijn geval bevat de database net geen 63000 records over de periode 2020 juli tot 2023 september. Je kunt dit waarschijnlijk oplossen met de volgende stappen. Maak een export. Stop de P1 monitor (in /p1mon/scripts) ./p1mon.sh stop Wis het bestand 06_watermeter.db in /p1mon/data en /p1mon/mnt/ramdisk. start de p1 monitor ./p1mon.sh start. Doe een import van de eerder gemaakte export.

   bezoek forum.p1monitor.nl

 12. Op dit moment is mijn Database belasting boven de 90%. Het zit lekker vol met gegevens van de laatste 3 jaar.
  Wat zijn de mogelijkheden om deze data (b.v.per maand/jaar) op te ruimen of te verdichten?

  1. Dit duidt eerder op een DB probleem waarbij een database niet correct opgeschoond wordt. Hieronder de listing van mijn DB die waarschijnlijk de grootste en langst lopende is. met ongeveer 50% load.

   5 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 20480 Aug 31 18:09 config.db
   8 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 270336 Aug 31 18:09 weer.db
   9 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 4083712 Aug 31 18:09 01_weer_historie.db
   6 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 8675328 Aug 31 18:12 e_historie.db
   7 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 335872 Aug 31 18:12 financieel.db
   12 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 8904704 Aug 31 18:12 05_powerproduction.db
   10 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 4644864 Aug 31 18:12 02_temperatuur.db
   13 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 4997120 Aug 31 18:12 06_watermeter.db
   11 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 7815168 Aug 31 18:12 04_faseinformatie.db
   3 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 10403840 Aug 31 18:12 e_serial.db
   4 -rw-rw-r– 1 p1mon p1mon 16384 Aug 31 18:12 status.db

   Ik vermoed dat e_serial.db het probleem kan veroorzaken. Dit is vrij eenvoudig op te lossen. Zie deze link https://forum.p1mon.nl/viewtopic.php?p=3141#p3141 dit geldt alleen voor e_serial.db. Als het een andere database is dan is route een export maken. De database wissen en dan een import doen.

   bezoek forum.p1monitor.nl

 13. Graag zou ik een (hoog) verbruik schakelaar per fase toegevoegd hebben om load shedding en of battery levering te initieren.

 14. Het is een prachtig stukje software welke nu al 500+ dagen stabiel bij mij thuis draait. Ik heb de optionele watermeter ook aangesloten, om de energielogging compleet te hebben. Complimenten voor hoe dit in elkaar steekt! Ik heb in die periode ook geen updates gedraaid. Ik was op zoek naar het versienummer, maar die staat niet op de plekken waar je deze zou verwachten (onder andere de kop of footer in adminpanel, onder systeeminformatie op dashboard). Wellicht een tip 😉

  Ik zag verder dat pushbullet wordt geweigerd. Daar heb ik op zich geen problemen mee, maar wellicht zou je eens kunnen kijken naar de implementatie van apprise (https://github.com/caronc/apprise/wiki) zodat P1 monitor met relatief kleine moeite tientallen notificatieservices kan ondersteunen.

 15. Is het niet mogelijk om op de verbruik pagina bij “elektrisch verbruik” en “gas verbruik” de “elektrisch verbruik” een meter te veranderen naar een meter die verbruik min teruglevering laat zien. Dus een meter die zowel een plus als minwaarde kan laten zien (dus standaard op “12 uur” staat, wat dan 0 is.
  Reden: mijn fase 1 is veel zwaarder belast dan fase 2 en 3. Ik lever vaak terug op fase 2 en 3 en heb verbruik op fase 1. Maar de meter loopt niet op omdat er wordt (en altijd zal blijven) gesaldeerd over de 3 fases en ik dan netto teruglever. Nu moet ik op de “verbruik en levering” pagina de waarden van elkaar aftrekken om te zien of ik netto lever of verbruik. De verbruik pagina laat nu verbruik zien die ik niet echt verbruik (vanwege teruglevering op fase 2 en 3).

  1. Als ik je goed begrijp wordt die door het main-1.php scherm weergegeven. De slimme meter verrekend het verschil tussen de verschillende fasen. Je kan volgens mijn niet verbruiken en terugleveren. Dat gebeurt wel op de fasen maar niet op de totalen tussen leveren en verbruiken.

   1. Klopt, fase 1 verbruikt, en fase 2 en 3 leveren terug. Ik zou graag een direct display hebben (eventueel in main-2.php) die het gezamenlijke laat zien over alle 3 fasen. Dus stel dat fase1 300Wh verbruikt, fase2 200Wh teruglevert en fase 3 100Wh teruglevert, het display dus 0Wh laat zien. Nu laat main-2.php 300Wh verbruik zien, en da’s niet terecht. Ik kan helaas hier geen screenshot delen hier, maar in main-1.php verbruik ik en lever ik tegelijkertijd terug volgens de meters en zoals gezegd laat de meter in main-2.php zien dat ik verbruik, wat niet klopt.

 16. Graag een +je voor de enphase integratie, en graag een +je bij de ‘Tarieven elektriciteit op basis van vermogen toevoegen.’
  En is er een mogelijkheid om via de api prijzen aan te passen? ik heb bijvoorbeeld een dynamish contract van Budget en zou dan tegen de api van p1monitor willen praten om de prijs te updaten.

 17. Hallo,
  Ik vind je software echt super geweldig. Ik gebruik het in een docker in Homeassistant en het helpt enorm bij het krijgen van inzicht. Het werkt als een tierelier en ziet er top uit. Bedankt.
  Ik zou je graag een donatie willen geven, maar ik weiger uit principiële redenen om Paypal te gebruiken, sorry. Zou je me misschien eventueel via een emailtje een andere betaalmethode kunnen geven? Bedankt.

  1. Bedankt voor het compliment en graag gedaan. Is een tikkie een optie? Dat stuur ik je een verzoek en dan kun je daar je donatie mee doen.

 18. Nu de zomer er aankomt en panelen volop gaan leveren, stijgt de spanning op het net regelmatig. Bij een te hoge netspanning schakelen omvormers uit. Het zou interessant zijn om in een grafiek het verloop van de netspanning terug te kunnen zien.

  1. Als je slimme meter fase informatie doorgeeft met spanning informatie dan is deze optie al beschikbaar. Je kunt ook een mail laten sturen bij een te hoge spanning. Je kunt dit activeren in het configuratie menu -> database – > Historische fase informatie opslaan in de database. Hier een voorbeeld: https://ibb.co/6g8n7P4

   bezoek forum.p1monitor.nl

 19. Ik gebruik al heel wat jaren de P1 monitor inclusief het meten van het watergebruik. Graag wil ik nu zowel de opbrengst van de zonnepanelen meten, maar vooral ook wat het opladen van de accu van de auto aan kWh kost. Daar heb je 2 kWh meters voor nodig. Ik lees dat de mogelijkheid voor meerdere kWh meters in de pijplijn zit, maar wanneer het geïmplementeerd zal worden is nog niet duidelijk. Ik zal er op wachten.

  1. Ik doe geen uitspraak wanneer wat komt, het is een hobby project het komt als het komt. Ik ben wel aan het kijken om meters aan te sluiten via modbus. Daar is het veel eenvoudiger mee om meerdere kWh meters aan te sluiten. Zoiets als dit voorbeeld.

   bezoek forum.p1monitor.nl

 20. SB als eerst nogmaals wat een puik programma en een uitstekende ondersteuning al die jaren al.
  Al een tijdje niet op de Roadmap gekeken.
  Hierbij mij verzoeken:
  – Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen gebaseerd op https://www.pricewise.nl/energieprijzen/flexibele-energietarieven/#aanbod-energieleveranciers-flexibele-tarieven &
  – Web interface via https raadplegen
  – Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik
  – SolarEdge lokaal over het LAN uitlezen (zonder de Internet API). Op basis van de code van H.E. (weet niet of dit dan via de modbus gaat, dit werkt perfect richting Homey)
  – Dynamische tarieven toevoegen, deze opties is lastig te realiseren omdat de P1 monitor de kosten vast stelt op het moment dat ze worden gemaakt. Deze optie zou een herberekening beteken van de kosten.
  – Hoog contrast kleuren versie maken Bijvoorbeeld het contrast tussen piek en dal groter gemaakt kunnen worden door het dal tarief donkerder te maken:
  – Google Nest-Hub scherm omdersteunen Ditdoor CATT op de RPi te installeren.
  – Kunnen jullie ook een 2e tab met euro icoon maken waar je de maand en jaar van je contract loopt nu loopt mijn maand van 28 tm 28 e van de maand en van oktober tot oktober
  – Kosten overzicht dat je kan filteren op een eigen gewenste periode i.p.v de voor gedefinieerde jaren maanden en dagen
  – UV index uit openweathermap.org weergeven.
  Groet Graafas.
  keep up the good work.

 21. Beste,

  Ik wil graag een toonwater meter aanschaffen en het zou natuurlijk fantastisch zijn als deze met p1 kan communiceren. Bij deze mijn stem 🙂

 22. Dynamische prijzen van Energyzero, NieuweStroom, ANWB, Energie van Ons, zijn per uur in te laden met met de software op https://github.com/Thunder-ace/Energyzero-naar-P1-monitor. Werkt prima en duidelijke logfiles met de acties. Draait fijn en foutloos. Een beetje technische kennis is gewenst (verbinding via ssh naar de raspberry pi) maar de uitleg is voldoende aanwezig. Let op : Is geen officiële software van ZTATZ dus gebruik is geheel voor eigen risico.

  1. Je update in de code ook de /p1mon/data/config.db dat hoeft niet de datauit de ram database wordt automatisch gekopieerd door de p1 software.

   with sqlite3.connect(“/p1mon/data/config.db”) as sqlite_connection: Als voorbeeld hoeft dus niet.

   De code ziet er netjes uit, mijn complimenten. Als er voldoende vraag naar is en je staat het toe dan kan het een standaard onderdeel worden van de p1 monitor software.

   1. Dank je wel voor je opmerking en aandacht. Natuurlijk mag je de code gebruiken. Gebruikslicentie aanwezig boven de code. En natuurlijk een top product P1 Monitor. Gebruik het al jaren naar tevredenheid !

 23. Hallo. Allereerst mijn welgemeende complimenten voor deze prachtige tool!
  Als Belgische gebruiker zou ik de vertoning van de kwartierberekening voor het Belgische capaciteitstarief heel handig vinden.

  1. Ter info op de digitale meter is het hoogste kwartierverbruik van de huidige maand al afleesbaar onder menu 1.6.0 . Dus vermoedelijk moet deze info er ook uit te halen zijn en zo maandelijks toegevoegd kunnen worden aan de P1-monitor .

 24. P1mon blijft echt een super tool.

  Ik ben me aan het verdiepen in MQTT en Node-RED. Ik zou graag MQTT topics zien voor wat betreft alle meterstanden:
  – elektriciteit afname hoog,
  – elektricitiet afname laag,
  – elektriciteit teruglevering hoog,
  – elektriciteit teruglevering laag,
  – zonnepanelen opwek (via S0),
  – gas,
  – water.
  Deze wil ik ieder dag om 0.00u uitlezen en in een excel bestand zetten. Dus in principe hoeven de MQTT topics maar 1x per dag om middernacht geupdate te worden.

  Als ik het goed heb gezien zijn deze nu niet beschikbaar via MQTT topics.

  1. Voor dat ik je verzoek op de roadmap zet. Er zit een standaard optie in de software om de database naar Excel te kopiëren of je kunt in een Excel sheet de json api data importeren.

  2. Hallo, je ben met ongeveer dezelfde onderwerpen bezig als ik.
   Kun je mij aangeven welke weg je bewandeld en hoe je dat doet met Mqtt en Node-red?

   1. Dat is vooral google werk geweest. Ik heb Eclipse Mosquitto (als broker) geinstalleerd op mijn Synology NAS. (Zie https://mariushosting.com/).
    Als die eenmaal draait kun je p1monitor verwijzen naar de MQTT broker die draait op je NAS. Vervolgens kun je met Node-RED (welke ook als docker container op de NAS draait) de MQTT topics uit de broker halen en visualiseren op een dashboard. Verder kun je met MQTT explorer een real time view krijgen op wat er in de broker aan topics binnenkomen.
    Veel googlen in ieder geval.

  1. De roadmap is bijgewerkt. Zerotier zal ik naar kijken. Ik heb MikroTik spullen een zien of dat voor een bredere publiek geschikt te maken is.

 25. Is het mogelijk om “Toonwater” toe te voegen in de P1Monitor? helemaal perfect om alle info bij elkaar te kunnen hebben.

 26. Hallo, super fijn programma met veel info. Echter een vraag heb ik wel; is het mogelijk om “Toonwater” toe te voegen in de P1Monitor?

  1. Bedankt voor het compliment, de roadmap is aangepast. Als er voldoende vraag is dan wordt de optie toegevoegd.

 27. Super tool, gebruik hem al jaren, zit alleen nog niet op de laatste versie omdat ik hem dan weer offline moet gooien.
  Weet niet of dit verzoek al is ingediend of zit in de laatste versies?, maar kan er wellicht ook een dark mode in komen?, mijn telefoon staat op dark mode en dan kan ik de getallen niet goed meer lezen.
  2e vraag of er een optie ingebouwd kan worden die rekening houd met het toekomstige prijsplafond? (maximaal maandelijks verbruik en de prijs daarboven)

  Alvast bedankt.

  1. Bedankt voor het compliment. Nee helaas er zijn geen plannen voor darkmode in de webui, dit is aanzienlijke aanpassing omdat hier tijdens ontwerp niet is over nagedacht of als optie is overwogen. Eventueel is de IOS app een betere oplossing. Er zijn geen plannen voor het prijsplafond te verwerken, ik verwacht dat dit een tijdelijke oplossing is. Er zijn meer vragen over de financiën zoals meerdere tarieven per periode of dynamische tarieven. Onder tarieven kun je wel een grenswaarde instellen voor de kosten per maand. Deze waarde wordt omgezet naar dagen en jaren. Eventueel zou daar een alarm via email op kunnen komen als de kosten per maand worden overschreden.

 28. Ik heb nu een Wifi Watermeter van HomeWizard in gebruik. Deze heeft een optie om hem via een API uit te lezen. Zou dit mogelijk geïntegreerd kunnen worden in de P1 app?

  1. De WiFi watermeter zou ik ook graag koppelen aan de P1 Monitor. Dit omdat het er netjes uitziet en er niet zelf geklust te worden om het aan de praat te krijgen. Ik wil de watermeter wel alvast kopen en beschikbaar stellen aan Wil voor koppeling met de P1 Meter. Hoor het wel als het nodig is.

   1. Bedankt voor het aanbod ik waardeer het zeer, ik ben momenteel druk met een andere versie van de Pro app. Dus het gaat nog even duren.

  2. Dat lijkt me inderdaad handige sensor, maar die heeft waarschijnlijk toch bedrading nodig voor voeding en dat maakt hem voor mij onbruikbaar.
   De Home Assistant documentatie zegt er dit over:
   “The Wi-Fi Watermeter can be powered via a USB-C cable and with batteries. When using batteries they only connect to Wi-Fi every couple of hours. Because of this, the API can only be used when powered via the USB-C cable. It is not possible to add use this integration when the water meter is powered by batteries.”

 29. Er is bij mij thuis een laadpaal geïnstalleerd om een auto op te kunnen laden. De kWh die naar de auto gaan verstoren het beeld van wat je aan ‘gewone’ energie verbruikt enorm, aangezien alles op één hoop gegooid wordt door de slimme meter. Ik ben daarom van plan om een Eastron SDM630-wifi kWh-meter voor de laadpaal te installeren. Het zou mooi zijn als p1mon in de grafieken zou kunnen tonen dat van het totale verbruik (bijv 50kwh) 12kWh naar de laadpaal ging.
  Uiteraard bied ik mij als tester (of uitzoeker) aan.

  1. Bedankt voor de suggestie, ik weet niet of deze meter ondersteund gaat worden. Als je een variant koopt met een S0 (puls) uitgang en de meter niet te ver van de Rpi staat de kun je in de huidige versie de plus meting voor zonnepanelen gebruiken. Als je de precieze specificaties van de meter hebt dan kan ik de omschrijving nauwkeurige maken. Modbus is ook nog een optie die ik wil verkennen maar daar zijn nog geen concrete plannen voor om op te pakken. Ik lees uit de specificaties dat Wifi meters een locale API ondersteunen dat wekt de indruk dat het dat integratie met P1 monitor haalbaar is.

   Bezoek forum.p1mon.nl

 30. Hallo,

  Bedankt voor alle tijd en moeite die je in het programma steekt.

  Ik zou graag een +1 zien op de volgende 3 punten:

  SolarEdge data opnemen in MQTT data
  Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik
  Tarieven per periode op kunnen geven

  Bedankt alvast en een fijne jaarwisseling!

  Mvg

  Bart

  1. Bedankt voor het compliment. Je vraag over solarEdge en de Tarieven per periode zijn aangepast op de roadmap. Je eigen verbruik heb je feitelijk al want dat is de netto waarde die je van het net afneemt per dag. De kosten popup geeft dat weer in de vorm van euro’s Voor kWh is het lastig als je meerder sets van zonnepanelen gebruikt of via de puls meting de kWh meet. Jij ook een fijne jaarwisseling.

 31. Hierbij een korte reactie van een tevreden gebruiker. Super tool ! Ik heb er al veel reclame voor gemaakt bij collega’s…. Als bijkomende functionaliteit zou ik een +1 willen toevoegen aan de reeds vermelde feature om dynamische tarieven (prijs per uur/day a head) te ondersteunen bij het berekenen van de energie kost. Alvast bedankt en nog veel programmeer plezier 🙂

  1. Bedankt voor het compliment. De roadmap is bijgewerkt er staan er nu vier verzoeken voor deze optie.

 32. Hoi SB, super blij met jouw P1monitor software. Het werkt echt geweldig!
  Voor wat betreft de roadmap zou ik graag +1 willen bijschrijven voor Enphase. Mijn installatie wordt binnenkort geleverd, dus als ik kan bijdragen met toegang tot de API, dan hoor ik het graag van je.
  Verder kijk ik uit naar een – hopelijk binnenkort – update van de iOS app (met api connectie ipv dropbox). Dat zal de app zoveel gebruiksgemak opleveren.
  Als laatste zou ik je willen vragen om te onderzoeken wat er nodig is om een soort van abonnementsvorm te implementeren. Ik denk dat velen met mij graag een jaarlijkse bijdrage betalen om dit fantastiche project te kunnen continueren.

  1. Bedankt voor het compliment. De roadmap is bijgewerkt. Het werk aan een PRO 2023 app is gestart. Ik moest een nieuwe Mac kopen om voor IOS 16 te kunnen ontwikkelen 🙁 Er komt een testversie via TestFlight mocht je daar aan willen bijdragen dan kan je dat laten weten. Ik doe geen uitspraken wanneer wat gereed is. Het blijft een hobby en ik moet naast mijn normale baan er tijd voor vinden.

   Wat betreft de periodieke bijdrage dat zou kunnen maar dat is best wat werk om te regelen.Ik zou voorstellen zet in je (elektronische) agenda een reminder om een bijdrage te leveren. Zo doe dat ook met het rode-kruis waar periodiek een donatie aan doe. Het geeft je meteen een moment om te overwegen of je nog blij bent met de software.

   1. Hallo Secbro,

    Mocht je nog mensen zoeken voor de Beta dan wil ik deze wederom wel weer testen. Laat maar weten indien van toepassing.

    Groet,

    1. Bedankt voor het aanbod.Het gaat zeker nog even duren maar als het zover is dan zoek ik contact via je e-mailadres.

   2. ” (…) om voor IOS 16 te kunnen ontwikkelen 😦 Er komt een testversie via TestFlight mocht je daar aan willen bijdragen dan kan je dat laten weten.”

    Daar wil ik me ook graag voor aanmelden!

    1. Bedankt voor het aanbod.Het gaat zeker nog even duren maar als het zover is dan zoek ik contact via je e-mailadres.

 33. Ik gebruik de software nu al geruime tijd en ben er erg blij mee. Bedankt!.
  Mijn verzoek voor nieuwe versies:
  – Meerdere ESP32DELTATEMP sensoren kunnen toevoegen (meerdere bordjes, die ik op meerdere plekken in huis kan ophangen.
  – Optie om in de userinterface een offset te geven aan de temperaturen van de ESP32DELTATEMP. Dus als ik de temperatuursensor calibreer met een nauwkeurige temp meter, ik niet met de hand de broncode moet aanpassen en opnieuw moet flashen.

  1. Bedankt voor de suggestie, het is een goed idee maar ik moet het uitzoeken. Wat een nadeel is dat je een soort user interface maken of een API om de boel te kunnen instellen.

   1. Dankjewel voor je antwoord, SB.
    Voor mij zou het alleen al prima zijn als de offset gebeurd als “naculculatie” via de webinterface. Het is niet erg als de temperatuur op het schermpje van de ESP32Deltatemp die offset niet heeft.

 34. Dag SB,
  Allereerst dank voor al je goede werk.
  Ik zie regelmatig verzoekjes voorbijkomen en de laatste trieerde mij om dit ook te doen. Ik zag dat mijn verzoek betrekking heeft op twee items die op de lijst staan. Deze zouden denk ik kunnen worden samengevoegd:
  – SolaxCloud API toevoegen (verzoeken 1).
  – SOLAX (zonnepanelen) API toevoegen (verzoeken 4).

  Bovenstaande maakt samen 5 stemmen.
  Samen met die van mij komt de teller san op 6 te staan.

 35. Kan het zijn dat het scherm bij “de grafiek met de bliksem” fout is geïnterpreteerd? Als het vermogen (kW) is uitgezet tov de tijd in de grafiek stelt de oppervlakte onder de grafiek de kWh voor. Als de kWh tov de tijd is uitgezet is dit 2x tov de tijd…
  Of ben ik mis?

    1. Het scherm geeft de minuut waarde weer van kWh wat feite de kWh waarde is gedeeld door 60 (min.) Het staat uitgelegd in de header. Wat betreft het oppervlak dat is alleen voor de leesbaarheid gedaan het zo ook een lijn kunnen zijn. Hier is voor gekozen bij de minuutwaarde omdat bij verticale balken er te veel ruimte verloren gaat.
     bezoek forum.p1monitor.nl

 36. Ik sluit me aan bij een 2-tal verzoeken die p1-monitor nog meer compleet zouden maken voor me:
  – Enphase Omvormer toevoegen, ook bereid om api key te delen
  – Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen

  Ben nog newbie gebruiker (1 dag) maar nu al erg tevreden met wat er getoond wordt!

  1. Bedankt voor het compliment. De roadmap voor de Enphase Omvormer is bijgewerkt. Wat versta je onder “Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen”?

 37. Mooie en gebruiksvriendelijke software, waarvoor dak!

  Graag mijn stem toevoegen aan:
  – ondersteuning voor GoodWe omvormers
  – kwartierpieken ifv capaciteitssysteem dat per 1/1/2023 van toepassing is in België
  – backup naar USB stick

  En als extra suggestie, maar minder belangrijk:
  knopje om wifi aan of af te zetten zodat dit via de GUI kan
  (bvb commando “ip link set wlan0 down”)

  1. Bedankt voor het compliment. Je verzoeken zijn opgenomen in de roadmap. Wat betreft Wifi als je de SSID veranderd dan heb je hetzelfde effect.

 38. Ik merk dat de uren in het homescherm van de grafieken onderaan niet kloppen met de werkelijkheid. (meerdere uren afwijking) Is er een mogelijkheid om dit aan te passen of in te stellen?

  1. Kun je vraag verbeteren. Wat is afwijking en te opzichte van wat. Staat de tijd op de Rpi goed?

   1. het betreft de tijdsaanduiding op de X-as van de 2 grafieken onderaan in het homescherm. Hier wijkt de tijd meerdere uren af tov de “echte” tijd. Ik heb de tijd in de Rpi nog niet gecontroleerd, hoe zou ik dit kunnen doen?

    1. Je kunt dat op verschillende manieren doen. De meest simpele is via het info scherm. De eerst regel geeft aan wanneer het serieele bericht verwerkt is met de tijd op de Rpi bijvoorbeeld “Tijdstip laatste verwerkte bericht uit de slimme meter:2022-11-14 19:00:24” Je ziet in het systeem blok ook de tijd staan en of deze van het internet gehaald kan worden. Zie hieronder

     Tijd verstreken sinds de laatste herstart:10 dagen 03:24:12
     Besturingssysteem versie:Linux-5.15.74-v7+-armv7l-with-glibc2.31
     Python versie:3.9.2
     Versie:2.1.0
     Software patch:0
     Versie nummer:20221105
     CPU model:ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
     CPU hardware:BCM2835
     CPU revision:a020d3
     Raspberry Pi model:Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
     Netwerktijd is actief:aan
     Netwerktijd synchronisatie:aan
     Laatste tijdsynchronisatie:2022-11-14 18:51:13
     Netwerktijd servernaam:2.debian.pool.ntp.org
     Netwerktijd server IP:164.92.155.23
     Tijdzone:Europe/Amsterdam

     Om de tijd te zetten kun je inloggen op de Rpi (account: p1mon wachtwoord: veranderdmij) via ssh (putty oid)

     De Rpi moet het internet kunnen bereiken.

     ping -c 3 2.debian.pool.ntp.org

     moet het zoiets als dit weergeven anders heeft de rest hieronder geen zin

     ping: socket: Address family not supported by protocol
     PING 2.debian.pool.ntp.org (213.109.127.82) 56(84) bytes of data.
     64 bytes from backup.kabelnetveendam.nl (213.109.127.82): icmp_seq=1 ttl=58 time=4.24 ms
     64 bytes from backup.kabelnetveendam.nl (213.109.127.82): icmp_seq=2 ttl=58 time=4.21 ms
     64 bytes from backup.kabelnetveendam.nl (213.109.127.82): icmp_seq=3 ttl=58 time=4.14 ms

     — 2.debian.pool.ntp.org ping statistics —
     3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
     rtt min/avg/max/mdev = 4.139/4.195/4.235/0.041 ms

     Pas de datum en tijd aan.
     sudo timedatectl set-time ‘2022-11-14 10:09:30’

     Als je een foutmelding krijgt zoals “Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled”

     probeer dan:

     sudo timedatectl set-ntp false

     dan weer:
     sudo timedatectl set-time ‘2022-11-14 10:09:30’

     en dan

     sudo timedatectl set-ntp true

     en dan.

     timedatectl status

     De juiste tijd weergeeft zoals hieronder dan moet het werken.
     Local time: Mon 2022-11-14 19:14:08 CET
     Universal time: Mon 2022-11-14 18:14:08 UTC
     RTC time: n/a
     Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
     System clock synchronized: yes
     NTP service: active
     RTC in local TZ: no

     bezoek forum.p1monitor.nl

     1. Succes!
      De tijd op de raspberry was inderdaad niet goed. De syncronisatie werkte niet met internet. Na het instellen van de gateway en DNS server met het IP adres van de router was het verholpen.
      Bedankt voor de duidelijke uitleg en de geweldige software!

 39. Opmerking MQTT de powergaz subject lijkt een verkeerde tijdcode bij zich te hebben of deze wordt iedere dag bijgewerkt om exact 00.00.00 u
  Zie beeldschermafdruk

 40. Beste Kunnen jullie bij het Euro teken tab zorgen dat je kan filteren op een eigen gewenste periode ipv de voor gedefinieerde jaren maanden en dagen.

  1. Dit is is in het huidige ontwerp lastig te realiseren, als alternatief kun je data eenvoudig naar Excel exporteren en daar kan je naar eigen inzicht rapportages mee maken. Of evetueel de data via de API inlezen in Excel. Het staat op de roadmap

    1. In de configuratie schermen (steeksleuteltje links onderin) -> in-export -> Excel knop Kies voor de financiële gegevens financieel.db. klik hierop en na plus minus 30 seconden wordt er een xlxs bestanden gedownload.

 41. Ook hier een Enphase systeem dus support daarvoor zou super zijn.
  Ook ik werk met liefde mee door mijn API key (al moet ik nog even zoeken hoe ik daar aankom) te delen of op een andere manier te testen.

 42. Ik heb omvormers van zowel Growatt als Goodwe.
  Dus graag een verzoek toevoegen aan:
  Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 13)
  Goodwe omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 9)

 43. Dit prachtig software programma wordt steeds beter en beter..
  Graag had ik eventueel een totaalkost van verbruik en teruglevering op het scherm weergegeven gezien, dus niet de dagtotalen zoals nu, maar ook de cumulatie van de kost van hetgeen teruggeleverd werd en de kost van het verbruik van het elektriciteitsnet.
  Verder lijkt het me ook praktisch om, zoals al enkelen anderen hadden gevraagd, een alarm te krijgen wanneer het waterverbruik bijvoorbeeld boven een bepaald verbruik stijgt (dit om eventueel waterlekken tijdig te kunnen opsporen)

  Keep up the good work!! ik heb heel veel aan het programma..en via een monitor in onze living kan ik dit realtime opvolgen..

  1. Bedankt voor je suggesties, de vraag over de kosten begrijp ik niet als je die wat duidelijker kan maken dan graag.

   Wat zouden de grenswaarden moeten zijn van watermeter? De meting werkt door het aantal pulsen te meten met de kleinste interval van 1 minuut of de volgende stap is een uur. Bij een minuut heb je vrij snel een meting/alarm maar mogelijk ook wat “false positives” als iemand het bad vol laat lopen o.i.d. Bij een uur wordt het lastig omdat de verschil een uur is voordat je een meting kan doen. Graag hoor waar je aan dacht.

   bezoek forum.p1monitor.nl

   1. Je vult in de parameters de waarden in die je dient te betalen of die je ontvangt wanneer je stroom afneemt of terugkeert aan het net. Deze getallen worden getoond op het scherm als dagtotalen. Het zou m.I. Interessant zijn om twee velden toe te voegen aan het overzicht op de console die de dagtotalen cumuleren . Stel je hebt op dag 1 1,2€ betaald aan afgenomen stroom en 2,15€ ontvangen door geleverde stroom en dag 2 0,7€ betaald en 1,25€ ontvangen dan zouden deze cumulvelden dus moeten vermelden op totale afnamekost 1,9€ en totale ontvangst 3,40€
    En zo verder voor de volgende dagen. Uiteraard moet mogelijkheid bestaan om deze velden opnieuw op 0 te zetten via een parameterveld

    Voor wat betreft wateralarm en de grenswaarden klopt het dat indien bv wasmachine gebruikt wordt ofwel de grenswaarden overschreden zullen worden maar je weet dan zelf wel hoe dit komt. Als er parameters bijgevoegd kunnen worden waar je bv als grenswaarde 150l kan inzetten en de waarde wordt overschreden kan bv dit op het consolescherm getoond worden in een rood veld of zo
    Dan weet je tenminste dat, indien je op die dag een ‘normaal’ verbruik zou moeten hebben, je dit moet nakijken. De grenswaarde kan voor elk gezin verschillen daarom bv via een veld dat de gebruiker zelf kan invullen??

    1. Bedankt voor de toelichting, de kosten optie zal niet worden geïmplementeerd in feite kun je dit zelf doen met de bestaande informatie. De water alarmmeting wel. Daar zijn nu 5 verzoeken voor.

 44. Hallo,
  Ik zou de slimme meter graag willen gebruiken om per fase het verbruik te managen. b.v. bij meer dan 25A uitschakelen b.v. boiler, wasmachine, etc. is iets dergelijks mogelijk c.q. te verwezenlijken?

   1. Deed ik. Maar volgens mij gaat de ene over schakelen op terug leveren van zonnestroom en de ander op een tijdschakeling voor b.v. een boiler. Waar ik naar zoek is schakelen op basis van de stroom gemeten in de fase. b.v. bij overschrijden van 25 Ampère in fase R een signaal naar een GPIO pin. zo ook voor fase S en T. Ik wil apparaten kunnen in of uitschakelen op basis van de stroom per fase. Die wordt gemeten, maar ik ben er nog niet achter hoe ik ermee zou kunnen schakelen.

    1. schakelen op stroom kan maar je moet dan wel rekening houden of je levert of afneemt. De meeste moderne slimme meters geven de fase informatie geheel of gedeeltelijk maar soms ook niet. Dat zou dan iets moeten worden dat een GPIO poort hoog of laag wordt als als de grenswaarde overschreden wordt. je kunt de GPIO poorten dan gebruiken om een relais aan te sturen o.i.d. Ik zet je verzoek op de roadmap als dit is wat je zoekt.

       1. Gerrit: Graag zou ik deze optie ook zien, zeker nu het salderen afgebouwd wordt. Wel graag met instelbare na-ijltijd

 45. SAJ omvormer naast SolarEdge toevoegen (meerdere omvormers koppelen)

  graag wil ik naast mijn huidige Solaredge omvormer ook een SAJ omvormer koppelen.

 46. Bijhouden van maximale spanning (V) en stroom (A)
  Nu er meer en meer en meer omvormers van zonnepanelen uitvallen wegens overspanning, zou het nuttig zijn om de maximale (dagelijkse) waarde van de spanning bij te houden (zodat die later met een API kan uitgelezen worden) en op het Home pannel weer te geven.
  En als je dan toch bezig bent 😉 zou het nuttig zijn om de dagelijkse maximale kW waarden voor afname en injectie (die nu op het home pannel worden weergegeven) bij te houden en toegankelijk te maken via een API.

  1. In versie 2.0 die over een kleine twee weken wordt uitgebracht zijn deze functies aanwezig. Je moet de echter wel een slimme meter hebben die fase informatie doorgeeft.

 47. Bovenaan de pagina staat een verzoek tot het delen van een Enphase API.
  Ik heb een Enphase installatie en wil daar graag aan meewerken. Waar kan ik deze API naartoe sturen. Uiteraard ga ik dat niet via de website doen

 48. Ik zou graag een +1 willen voor de feature:

  “Watermeter uitlezen gebaseerd op een ESP32 die de pulsen via een UDP bericht verspreid”

  Ivm het graag in een docker draaien van Ztatz en dan geen mogelijkheid meer hebben om de watermeter aan te sluiten.

 49. Geachte Lezer(es),
  Ik wil graag een donatie doen en zou dit graag via een tikkie willen doen.
  Ik zou graag 15 euro willen doneren. Paypall heb en wil ik niet!
  Ik heb veel plezier en nut van Uw software. Ik heb er grote bewondering voor!
  Een piek van 1Kw elke 3 minuten bleek een vergeten strijkijzer te zijn. (Ik ben 75+ !)
  Met vriendelijke groeten

  1. Beste Frans, bedankt voor het aanbod ik waardeer het zeer. Een tikkie is lastig dus ik stel voor dat je de 15 euro aan een goed doel naar keuze schenkt. En veel plezier en gemak van de software.
   bezoek forum.p1monitor.nl

 50. Graag zou ik ook meerdere S0-meters aansluiten, of in elk geval de omschrijving/functie kunnen wijzigen. Ik gebruik de Solaredge API, met daarbij een S0 meter om het verbruik van de warmtepomp te loggen. Is het mogelijk om een ‘actueel’ tabblad (zoals bij de verwarmingstemperatuur) toe te voegen voor de S0 meter om het huidige verbruik weer te geven? Dit kan dan gebaseerd zijn op aantal pulsen in de laatste 10 sec bijvoorbeeld, of anders het berekende verbruik sinds de laatste 2 ontvangen pulsen als er > 10sec tussen de pulsen zit.

  Wat is de maximale frequentie die aangeboden mag worden op de GPIO-pin voor de S0 meter voor betrouwbare logging?

  Ik gebruik P1monitor nu enkele jaren, top systeem, erg blij mee.

  1. De roadmap is aangepast voor meerdere pulstellers. Het huidige verbruik meten met het aantal pulsen is erg lastig want je moet dan de tijd tussen kWh verbruik meten en dat weer omzetten in kW (of Watts) ik zet het op de uitzoek lijst. Met plusteller werken is lastiger vandaar dat er ook maar een puls meter in de software zit. Een gemiste puls kun je niet meer herstellen. Een fraaiere oplossing is een meter die data stuurt. zoiets als deze https://nl.aliexpress.com/item/1005003930801397.html met een modbus aansluiting. Daar kun je meerdere van toepassen en de meter meet zelf het kW(W) vermogen. Het is in essentie een soort mini slimme meter. Dit soort meters ondersteunen staat ook nog op to do lijst. Wat betreft het maximaal aantal pulsen kan alleen aangeven wat ik zelf getest heb tot 7000 a 8000 pulsen per min. Ik heb geen fouten kunnen ontdekken op een Rpi3. En bedankt voor het compliment en veel plezier van de software.
   bezoek forum.p1monitor.nl

   1. Ik snap het probleem. Misschien is een instelling mogelijk, waarbij de gebruiker de tijd kan instellen voor elke ‘meting’ van actueel vermogen, bijvoorbeeld tussen 5-120 seconden. Hoe langer ingestelde de tijd, hoe nauwkeuriger de meting. Het is dan aan de gebruiker om een meter te gebruiken met een bijpassend aantal pulsen per kwh voor de applicatie. De meter die ik nu gebruik is een Inepro PRO380-MOD meter, waarvan ik de S0 uitgang heb verbonden met P1monitor.
    Op zich zou dit ook moeten kunnen werken met de RS485 poort, al ben ik bang dat elke fabrikant zijn eigen protocol gebruikt. De S0 uitgang is wat dat betreft een stuk universeler. Ik heb overigens voor deze meter gekozen omdat deze met de Solaredge omvormer kan communiceren over RS485. (Ik heb 2 dezelfde meters, 1 voor de warmtepomp, en 1 direct achter de hoofdschakelaar).

    1. Zoals al aangeven ik ga er naar kijken. Maar het kan nooit het echte actuele vermogen worden. Stel ik gebruik de laatste twee minuten dan is het vermogen i minuut 1 – minuut twee. Die dan de een minuut of twee achterlopen. dus het wordt het actuele vermogen van twee minuten geleden.

   2. Beste secbro,
    Je schrijft: “Een fraaiere oplossing is een meter die data stuurt. zoiets als deze https://nl.aliexpress.com/item/1005003930801397.html met een modbus aansluiting.”
    Ik sta op het punt nog een kWh-meter aan te schaffen en vroeg me af of het veel uitmaakt welk merk, zolang het ding maar modbus ondersteunt? Zou bijvoorbeeld deze:
    https://www.amazon.nl/Meertraps-Elektriciteitsmeter-Elektriciteitsverbruik-MID-Certificaat-Modbus-Communicatieprotocol/dp/B07NRN8PNV/ref=sr_1_1_sspa?__mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=39JZXUN80LMRK&keywords=kwh+meter+modbus&qid=1663342189&sprefix=kwh+meter+modbus%2Caps%2C72&sr=8-1-spons&psc=1
    ook op termijn bruikbaar zijn in combinatie met P1Monitor?

    1. Ik kan je vraag nog niet beantwoorden, ik moet nog starten met de ontwikkeling van deze optie. Ik ga er een beetje vanuit dat de data uit deze meters vergelijkbaar is. Of anders wel om te bouwen is naar een standaard protocol.

 51. +1 voor de kwartierberekening, met eventueel de mogelijkheid om een actie uit te voeren (push, UDP, MQTT, …) wanneer een vooropgestelde waarde overschreden dreigt te worden.

  1. De roadmap is aangepast. Je kunt nu waarschijnlijk een vergelijkbaar resultaat bereiken via de GPIO poort. Zie de pagina in-output.

    1. Op de hoofdpagina staat links onderaan een steeksleuteltje. Klik hierop en dan verschijnt een login scherm als je dit nog nooit gebruikt hebt dan wordt om een wachtwoord gevraagd. Stel dit in (en niet vergeten). Dan verschijnt er een nieuw menu aan de linkerkant daar staat (bij versie 1.7) op de vijfde plek van onderen de in-output pagina.
     bezoek forum.p1monitor.nl

 52. Kunnen jullie ook een 2e tab met euro icoon maken waar je de maand en jaar van je contract loopt nu loopt mijn maand van 28 tm 28 e van de maand en van oktober tot oktober

 53. Kan er een 2e watermeter aangesloten worden?
  Om de watermeter aangesloten op de regenwaterpomp uit te lezen en zo het verbruik van regenwater te kunnen monitoren.

  1. Op dit moment is dat niet mogelijk, wat voor meter gebruik je voor de regenwater meting?

 54. Enphase nog altijd de meeste requests 🙂
  Via de api key krijg ik die info ook in pvoutput, is de implementatie zo verschillend van SolarEdge?

  1. Bedankt voor je suggesties. Ik heb nog geen onderzoek naar de Api van Enphase gedaan, maar het is altijd meer werk dan verwacht. Je mag uiteraard een zelf een stuk onderzoek doen en aangeven hoe de Enphase API werkt. Met een proof of concept geeft dat een kickstart. pvoutput heb ik ook nog op te to do lijst staan.
   bezoek forum.p1monitor.nl

 55. Ik heb een enphase systeem.
  zou top zijn als we die kunnen gaat toevoegen aan de P1 monitor!
  als je wat gegevens wilt hebben om te testen. dan hoor ik het graag.

 56. Nu zo’n beetje elk huis een slimme meter heeft en deze via het mobiele netwerk communiceren, is het ook handig om te weten of de meter ook daadwerkelijk communiceert. Ik kom er net achter dat mijn meter al maanden geen signaal heeft. (signaalsterkte: -999dB)
  Is de signaal sterkte ook te loggen? Misschien ook bij langere tijd geen communicatie een waarschuwing geven?

  1. Bedoel je dat als de WiFi verbinding wegvalt? Want als dat zo is dan dat ook het medium waarmee je waarschuwing wil sturen. Dat wordt lastig.

   1. Nee, ik bedoel wat anders.
    De slimme energiemeter rapporteert via het GSM netwerk naar de energieprovider. De slimme meter heeft soms geen bereik met het GSM netwerk en kan dan geen data versturen. Sinds ik P1mon gebruik, kijk ik uiteraard niet meer naar de meterstanden die de energieleverancier maandelijks(?) opgehaald heeft. Nu blijk mijn slimme meter al maanden geen bereik/verbinding te hebben met de energieleverancier. De leverancier gebruikt echter de standen om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld ivm met je maandelijkse termijn. Het zou handig zijn als P1mon hier een melding of zelfs log over bij kan houden.

    1. Het telegram dat uit de P1 poort komt bevat geen informatie over de GSM apparatuur in de slimme meter. De P1 monitor heeft geen data waarop geacteerd kan worden. Anders wat het eenvoudig geweest om dit realiseren.

     bezoek forum.p1monitor.nl

 57. Als eerste erg bedankt voor de geweldige software!

  Het lijkt mij erg handig om een aantal gpio pinnen te kunnen activeren bij een bepaalde levering aan het net. Om bijvoorbeeld een boiler of een elektrische kachel aan te kunnen sturen.

  1. Bedankt voor het compliment. Deze optie kun je vinden onder de configuratie pagina in-output -> teruglevering schakelaar.

 58. Bedankt voor de mooie software!
  Van mij een +1 op volgende items:
  – Watermeter pulsen via UDP. Liefst ook de mogelijkheid om meerdere pulsen in 1 packet te steken (integer waarde) zodat je bvb een EP8266 zelf kan laten tellen en elke x minuten het aantal getelde pulsen kan laten doorsturen.
  – Solaredge data doorsturen via MQTT en Solaredge local API gebruiken
  – Kwartierberekening voor Belgische capaciteitstarief (staat momenteel 2x in je lijst met user-wishes)

 59. graag 1 stem erbij voor toevoegen Growatt Api voor mijn omvormer.

  heb ook een topic gestart, ik begrijp dat ik gewoon geduld moet hebben.

  tnx

 60. Na installatie van zonnepanelen en omvormer zie ik dat ik geen populaire omvormer heb gekregen (ook nooit aan gedacht moet ik eerlijk zeggen in de verschillende gesprekken met leveranciers). Daarom een upvote voor connectie met behulp van de API van de SolaX omvormer.

 61. Mijn stem gaat ook naar:

  “Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor…”

  Dank alvast!

   1. Goedemorgen,
    Ik heb mij hier al eerder bij aangesloten, maar wil toch even de volgende info delen:

    Ze gaan van API v2 naar v4 per 16-8 2022. Hierbij veranderd voor het Free Watt model het aantal hits van 10.000/maand naar maar 1000/maand.
    Zie hier: https://developer-v4.enphase.com/plans
    Wat mij betreft een ordinaire manier om de kosten te drukken en de inkomsten te vergroten, aangezien de betaalde modellen ook een factor 12 duurder worden. Wat de gevolgen hiervan gaan zijn voor de gemiddelde gebruiker is dat je dan nog maar elke 45min een update gaat krijgen. Wat mij brengt op het volgende: Ben je al voorzien van een API, of zoek je die nog om mee te testen?

    1. Bedankt voor het aanbod. Ik heb nog geen tijdlijn voor de Enphase. Mocht ik er mee starten dan kom ik er op terug.

    2. Met 1000 hits per maand betekend dit dat de stand ieder uur kan worden uitgelezen. Op zich lijkt mij dat voldoende. Je zou ook een tijdsperiode kunnen definieren wanneer je wilt dat er geen data wordt opgevraagd, bijv in de periode dat het donker is. Dan is ieder half uur mogelijk.

 62. Zou graag een sterm erbij willen doen voor deze:
  ‘L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (verzoeken 6)’ Wil graag zien of ik richting overbelasting ga in het electricteitsnetwerk. Overigens helpt hierbij om een piekwaarde 10 sec. en een hoogste 5 minuten gemiddelde piek te hebben. Van 1 piek gaat hij nog niet onderuit.

  1. Daar wordt aan gewerkt en zal in de volgende versie beschikbaar komen. Dit zijn echter geen gemiddelde piek waarden maar de hoogste / laagste waarde per dag. Wat je vraagt is complex en zit niet in de volgende update.

 63. Ik zag meerdere verzoeken voor uit bereidingen/verbeteringen van MQTT.
  Graag sluit ik me hier bij aan, graag +1 op alle verzoeken van MQTT.

  MQTT is een belangrijke communicatie voor home automatisering.

 64. ik zou graag ook meerdere S0 meters willen en ook als verbruiker. ik zag ze beide al in de roadmap staan.

 65. Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).

  Ik bied mij ook aan voor deze optie.

   1. SecBro, Hoeveel stemmen heeft de Enphase API aanvraag nodig voordat deze in de P1 Monitor wordt geïntegreerd?

    1. Er is geen grens aantal. Het is de combinatie van het aantal stemmen, de moeilijkheidsgraad van het maken van de code en de mogelijkheid om het te testen. En tot slot ik moet er tijd en zin in hebben. het is een hobby project en dat moet wel leuk blijven.

 66. Hallo,
  Ik maak tegenwoordig gebruik van een flex tarief (stroom prijs per uur, gas prijs per dag). Meer info hier: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2049754/0

  Met een beetje controle over je stroomverbruik is dit erg aantrekkelijk. Er is echter goed (historisch) inzicht nodig om optimaal van uur tarieven te kunnen profiteren en p1mon heeft mij al veel geholpen.

  Alle flex leveranciers in Nederland hanteren de zelfde basis (de epex uur/dag prijs), met verschillende opslag per kwh/m3 voor afname en teruglevering. Het zou heel fijn zijn om p1mon te kunnen gebruiken om de kosten nauwkeuriger bij te houden.

  Op het Tweakers forum zijn een aantal voorbeelden te vinden van APIs voor de epex prijs. Een veld om de opslag voor afname en teruglevering in te stellen zou voldoende moeten zijn.

 67. Het zou mooi zijn een alarm te krijgen als de zonnepaneelinstallatie is uitgevallen (toevallig vandaag gebeurd door een gesprongen zekering). Bijvoorbeeld als er minimaal een dag helemaal niets is teruggeleverd aan het net.

  1. Het staat op de roadmap, het is wel tricky omdat je bijvoorbeeld weinig opwekt in december en dat allemaal zelf verbruikt. De slimme meter ziet alleen wat er “overblijft” om terug te leveren.

   bezoek forum.p1monitor.nl

  2. ik krijg netjes van mijn enphase via hun website een bericht als er meer dan 24 uur een “issue” is met een van mijn panelen.
   daarna kan ik op de enphase site kijken of het een probleem is met 1 paneel, of met een groep panelen.
   voordeel van enphase is dat er per paneel een omvormer hangt, hier op het dak liggen 3 kabels voor 220 die ieder max 12 ampere krijgen gezien het aantal cellen wat er per kabel aan hangt.

   ieder paneel communiceert met de envoy van enphase, die weer communiceert met enphase website.

   enige nadeel is dat er tegenwoordig steeds meer ruis zit op het stroom netwerk.
   dat er soms een halve dag geen communicatie mogelijk is tussen de envoy en diverse panelen.
   maar dat wordt in de avond weer recht getrokken vaak.

   ik denk niet dat het mogelijk is om het via de slimme meter te regelen, zoals security brother hier ook al aangeeft.

   dak vok nseeuw, hele dag zwaar bewolkt en regen, meer verbruiken dan wat er op enig moment maar geleverd wordt. die situaties heb ik vaak.

   zeker als er dadelijk ook een 3 fase laadpaal aangesloten wordt op mijn stroom netwerk.
   voor degene die accupacks gaat aanschaffen zal het ook niet gaan werken, omdat eerst de accupacks vol geladen gaan worden voordat er maar iets terug geleverd wordt aan het stroom netwerk.

   mooie uitdagingen om een oplossing voor te vinden, maar ik verwacht dat je dan moet gaan communicieren met de diverse api’s van de omvormers, als die er al zijn en daar de gegevens al van vrij gegeven worden.
   gezien de hoeveelheid aan merken en verschillende typen en leeftijden van de omvormers een uitdaging.

   1. Correct, het is natuurlijk ook weer zo dat als je false postives wil accepteren dat het kan helpen om het snel te ontdekken. Een 100% werkende oplossing is met alleen de slimme meter waarschijnlijk niet mogelijk.

    bezoek forum.p1monitor.nl

    1. Voor Enphase heb je de cloud niet nodig om data op te halen. Dat kan ook lokaal via je eigen enphase interne ip adres. Enphase zit bij mij op ip: 192.168.1.16

     Op http://192.168.1.16/home?locale=nl&classic=1 zie ik mijn systeem overzicht waarop ik kan inloggen.

     Zonder in te loggen (het is een lokaal ip) kan ik mijn Enphase meters uitlezen (json), bv:
     http://192.168.1.16/api/v1/production
     geeft me de belangrijkste vermogen meters in wats:
     {
     “wattHoursToday”: 9362,
     “wattHoursSevenDays”: 96736,
     “wattHoursLifetime”: 3775634,
     “wattsNow”: 1655
     }

     op http://192.168.1.16/production.json
     vind ik mijn totale opbrengst onder consumption|0|apprntPwr in kWh
     De meters worden elke 5 minuten ververst
     Ter info: ik heb een Envoy-s-metered met de panelen verdeeld over
     een 3 fase systeem, tot op inverter niveau is data (json) lokaal uit te lezen.

     Meer info is oa te vinden op:
     https://www.datafix.com.au/BASHing/2019-09-06.html
     https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=29516

  1. Nee, dat staat niet op de planning. IP6 gaf wat problemen en is een paar versies terug uitgezet. Waarom is IP6 belangrijk voor je?

   1. het is niet super belangrijk. gewoon een vraag.
    binnenkort krijg ik dual stack IP4 en IP6
    ik heb hier een aantal services al draaien op IP4 en poort 80, mijn webserver die moet op poort 80 blijven draaien, alle andere kunnen hun eigen poort 80 krijgen op IP6
    dan is port forwarding niet meer noodzakelijk.

    andere optie is om de p1mon op 8080 te zetten, heb ik nog niet naar gekeken overigens.

    maar langzaam maar zeker komt er meer ip6 aan en ik was benieuwd hoe en wat

    1. Het is wel wat complexer. Om zowel lokaal te werken en in de toekomst de app direct via het internet toegang te geven worden de nginx config files aangepast door de P1-monitor software. Dat wordt erg lastig om betrouwbaar werkend te krijgen. Daarnaast moet LetsEncrypt op je router een poort 80 zijn voor het aanmaken en vernieuwen van het certificaat.

 68. Wellicht een mooie toevoeging zou zijn om de (S)COP van warmtepompen te loggen. Enerzijds met de meetbare elektrische energie en anderzijds met een Kamstrup of dergelijke.

  Ik verwacht dat het aantal warmtepompen behoorlijk gaan toenemen.

  Mindergas upload zie ik al staan, een plusje hiervoor.

  Keep up the good work 👍🏻

 69. Hallo ik kan je mijn API key geven voor het testen van enpahse solar.

  graag via mail

  mvg

  Rene rolevink

 70. Ik stem graag voor het verzoek ‘Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik’

  Voor mij zou dit ook uitgebreid mogen worden naar een realtime eigen verbruik monitor. als je de levering van de omvormer met het zelfde interval uitleest als de slimme meter.

 71. Op deze plek nog even een +1 voor de opties in de roadmap voor een time update via NTP (liefst via ntp.org)
  daarnaast ook nog een +1 voor de optie van een mail bij een gefaalde backup. Liever nog een aantal opties waarbij je per (tijdseenheid/dag/week) een mail kan laten sturen met bijvoorbeeld status en/of verbruik.
  Niet nodig, wel interessant (als het uitkomt en/of meerdere mensen zoiets wat vinden natuurlijk)

  1. Bedankt voor je suggestie, de gefaalde backup staat op de roadmap. NTP is al actief. Voer het commando timedatectl status op de Rpi in en dan krijg je iets als dit als output.


   Local time: Sun 2022-02-13 16:14:36 CET
   Universal time: Sun 2022-02-13 15:14:36 UTC
   RTC time: n/a
   Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
   System clock synchronized: yes
   NTP service: active
   RTC in local TZ: no

 72. Ik begin nu P1 mon te ontdekken, geweldig hoe plug en play dit werkt. Naast alle mooie gedetaileerde grafieken zou het overzichtelijk zijn om ook een historische meterstand-overzicht in tabelvorm weer te geven , met evt subtotalen van verbruik. Met van/tot datum range filter….Hierin zou ook top zijn als je de op zo’n regel je eigen notitie kan toevoegen. Denk aan: Overstap naar energieleverancier X, Kruipruimte geisoleerd, Installatie IR panelen.

  Datum Laag Normaal Teruglevering laag Teruglevering normaal Gas
  1 jan. 2022 2.491 3.02 515 1.129 1073

  1. Bedankt voor de suggestie. Dit past niet echt in het idee en ontwerp van de site. In feite creëer je dan een soort online spreadsheet. Er is wel een optie om alle data naar Excel te exporteren.

 73. Allereerst mijn complimenten voor de mooie software die je hebt gemaakt. Per 1 januari heb ik andere tarieven, Volgens mij is het nu niet mogelijk op de tarieven per periode vast te leggen. Klopt dat, en zo ja, zou je het mogelijk kunnen maken om tarieven per periode op te kunnen geven?

 74. Aansluitmogelijkheid voor bv Aqara Zigbee Draadloze Temperatuur Vochtigheid Sensors voor de verwarmingstemperatuur

 75. Een instel mogelijkheid om ipv hoog en laagtarief alleen de som van tarief 1 en 2 weer te geven. Dus gewoon verbruik ipv verbruik hoog en verbruik laag.

 76. Op de hoofdpagina ook het opgewekte vermogen van de pv panelen weergeven. Dus niet alleen de teruglevering

  1. Dit is helaas niet mogelijk bij alle omvormers. Die geven via API’s e.d. of alleen de kWh waarde door en het actuele vermogen in W is wordt daarbij niet getoond of in ieder geval niet op het correcte moment.

 77. Ik start op via een usbstick dus zonder sd card, een Backup op een 2e usb stick kunnen maken zou handig zijn

 78. Met de nieuwe ZIP slimme meter krijg ik nu mooi 3-fase info te zien. Mijn vraag om een 0-10V (in pulstrein) te maken ivm een boiler te vullen als je energie terug gaat leveren zou perfect zijn. Ik ben nu bezig om een lithium battery opslag systeem te bouwen (ca. 10kW). Met de 0-10V zou ik deze mooi kunnen laden. Ook een 0-10V signaal om aan te geven hoeveel energie ik opneem vanuit de weg zou perfect zijn. Hiermee kan ik de opslag battery dan ontladen. Dit alles zou een mooi systeem zijn, ook in de toekomst ivm de afbouw van de salderingsregeling. (dan wordt het steeds beter om de energie-opname vanuit de weg te minimaliseren.)
  Voor alles beter, CO2-vermindering, vermindering van ampere door de kabels in de wijk, financieel ed)
  Ik gebruik de P1monitor nu a 2 jaar en het werkt perfect. Bedankt tot nu toe.
  Laat even horen of dit ook voor meerdere personen te gebruiken zou zijn en of dit te realiseren is voor de p1monitor software.

  1. Kun je specifiek aangeven wat je wil bereiken? Uit je eerste opmerking begrijp ik dat je als er vermogen terug geleverd wordt naar het net en was de slimme meter ziet omgezet wordt naar een 0-10V signaal. Dit kan maar vergt extra hardware en je moet in geven wat de relatie is tussen het vermogen wat terug geleverd wordt in watt en de 0-10V waarde. Het is maar net wat je terug kunt leveren wat weer afhankelijk is van het maximale vermogen wat je zelf kunt opwekken. Als je de 0-10V gaat gebruiken als een aan uit schakelaar dan kun je dat nu al doen met de teruglevering schakelaar in de software. Houdt er ook rekening mee dat als je het teveel aan opgeleverde vermogen gaat gebruiken voor de accu’s dan zal de het vermogen bij de slimme meter niet meer “gezien” worden en de werking stoppen. Bij de teruglevering schakelaar wordt hier rekening mee gehouden door een hysteresis in te stellen.

   1. Bedankt voor je reactie. je zou een grafiek kunnen zien als: 0-5Kwh (of als keuze 0-10kWh) op de y-as en als resultaat een pulstrein van 0-10khz op de x-as. Degene die de terugleverings schakelaar kunnen gebruiken zullen ook wel het 0-10kHz signaal kunnen verwerken.(optische koppeling tussen de Pi4 en je eigen hardware-schakeling). Vanuit jullie standpunt hoeft er aan de hardware niets gewijzigd te worden, alleen 2x een puls trein op een IO-pin laten uitkomen.
    1x als relatie vermogen leveren en de 2e als relatie vermogen verbruik. Een 0-10V signaal is makkelijk te maken uit deze pulstrein. (en ook optisch gescheiden).
    Regeltechnisch kan ik meer doen dan met de teruglever schakelaar.
    De slimme meter bepaald de som van alle vermogens (zowel + als -).
    De P1 poort geeft deze info
    Hier kun je dus met jullie software mooi gebruik van maken zodat je het een extra regeltechnische funtie erbij geeft.

    1. Even ter correctie, de pulstrein begint bij 0V en de blokken worden breder totdat de 3V3 spanning bereikt wordt. Via een optische koppeling en een verschilversterker kun je er dan een 0-10V signaal van maken.
     Het verbruikvermogen en teruglevering vermogen worden in de slimme meter per tijdseenheid gesladeerd en de tellers worden dan aangepast.
     Laten we kijken of we samen een mooie oplossing kunnen maken.
     Bedankt.

     bezoek forum.p1monitor.nl

 79. De temperatuur schaal loopt van -30 tot +60. Ik heb de meter ingezet in combinatie met de de esp deltatemp. Idee is om de temp van de aanvoer en retour leiding te meten om zo eventueel ketel temperatuur bij te stellen. Is het een optie om in dit scherm ook de delta-temp ergens te melden en of bv met een variabele een andere schaal voor te schuiven bv +10 – +90 ? Ik ben er nog niet echt uit of het wat kan opleveren maar ik dacht als je de watertemp zo optimaal in stelt zou je mogelijk op basis van de delta temp de ketel op latere aanvoer temperatuur kunnen zetten en zo dus ook gas kunnen besparen?

 80. een kleine header toevoeging:

  Dat zorgt er voor dat android de site fullscreen opent, mits deze op de homepage is gepinnend. Voor ios zou

  toegevoegd moeten worden.

   1. ja want dat is html:
    poging 2:
    [meta name=”mobile-web-app-capable” content=”yes”]
    [meta name=”apple-mobile-web-app-capable” content=”yes”]

    en dan de [ vervangen voor < en de ] vervangen voor ]

   2. Ok ik denk dat het tegen gehouden wordt door de WAF/wordpress ivb html tags en mogelijkheid tot XSS:
    Ik verwijs even naar een site. Daar staat onder “Step 4” een plaatje met de header items:
    https://medium.com/@sam20gh/how-to-add-add-to-home-screen-to-your-website-4b07aee02676
    Zover ik weet is alleen de mobile-web-app-capable en de apple-mobile-web-app-capable echt nodig.

    Als je een git omgeving hebt, kan ik eventueel ook een merge request maken voor je.

    1. Ik ga er naar kijken, als de effort meevalt dan zit het in de volgende versie. Bedankt voor de tip.

    2. Ik heb het toegevoegd als test op main-1.php maar zie geen verschil op iOS of op de PC.

     1. Ok je ziet het alleen als je de site vastpinned op de homescreen. Dan open je het via dat icoontje op je homescreen en dan zouden de tabbladen enzo niet meer zichtbaar moeten zijn. Ik zal even kijken of ik ssh kan aanzetten en het zelf veen kan vinden. Waar staan de php files, of werkt gewoon locate?

      Gr Tim

      1. Ok ik heb het net even gedaan en getest met een andoid tablet. Dat werk goed. Ik heb ene foto voor je om het te laten zien, maar weet niet hoe ik dat hier toevoeg.
       Nu ik weet hoe makkelijk het is om iets aan te passen kan ik kijken of het me lukt om een manifest te includen. Helaas zie ik dat je geen gebruikt maakt van git, in elk geval in de image. Dus hoe wil je de aanpassingen ontvangen?

       Gr Tim

        1. Ok ik heb even snel wat rond geprigeld. Stap 1 is denk de headers die altijd voorkomen naar los bestand trekken.
         Ik heb onder www/util/ een bestand aangemaakt: default_page_headers.php en daarin gezet:

         <?php
         function default_html_headers()
         {
         echo <<< EOT

         http://./font/awsome/js/all.js
         http://./js/jquery.min.js
         http://./js/highstock-link/highstock.js
         http://./js/highstock-link/highcharts-more.js
         http://./js/hc-global-options.js
         http://./js/p1mon-util.js
         EOT;
         }

         Daarna onder bv main-1.php onder:
         include_once ‘/p1mon/www/util/fullscreen.php’;
         een stukje verander tot aan

         include_once ‘/p1mon/www/util/fullscreen.php’;
         include_once ‘/p1mon/www/util/default_html_headers.php’;
         ?>

         P1monitor Home

         <script>

         Daarna kunnen alle html page headers vanuit 1 functie aangepast worden.

         De default die werkt op android en ipad voor full screen webapp staat er al in.

         Hopelijk komt dit door. Zo niet, laat even weten hoe ik het wel naar je kan sturen.

 81. Onderstaand probleem doet zich sinds kort voor.
  De P1-monitor die niet meer bereikbaar is via de website. De luistert via mijn router naar 192.168.1.206. Ook een poging via main-1.php lukt dan niet. De P1-monitor blijft wel zichtbaar in mijn netwerk en er naar toe pingen lukt dus ook. Daarnaast blijft hij wel in de app onder ios gewoon werken… Cookies verwijderen en andere browsers eveneens geen succes. Het enigste wat werkt is een reboot. Ik draai de laatste versie van de P1 monitor op een Rpi 4.

  1. Wat heb je gedaan of niet gedaan. Je geeft aan dat een reboot werkt wat werkt er dan? Kun je met ssh inloggen op de Rpi? Heeft je netwerk een aanpassing op dns of iets dergelijks.

   bezoek forum.p1mon.nl

 82. Is het mogelijk om in de app en melding dat er nieuwe software is. Ik kijk wel elke dag op de app maar niet in de browser.

  1. Bedankt leuk idee, Het komt op de roadmap. Je kunt het nu met wat omwegen in de app ziet. In het menu item data en netwerk kun je in het veld software versie de versie van de P1-monitor zien die je gebruikt. Op de pagina P1 monitor nieuwe versie kun de laatste versie zien die uitgebracht is.

   1. Bijna goed, bij mij onderkopje P1 monitor staat:
    systeem ID ingebtuik 0000-0000-0000-0000-0000
    software versie onbekend
    voorkeur systeem ID 0000-0000-0000-0000.

    1. Dat neem ik aan dat je dat de UPD broadcast deamon op de P1-monitor uit staat of niet te benaderen is vanuit de APP. Zie je bij voorkeur systeem ook geen andere syteem id dan 0000-0000-0000-0000?

 83. In de huidige versie 1.4.1 gaat er nog steeds iets niet goed met de Totaal vandaag tellers… volgens P1mon heb ik een dagverbruik van 27657.872kWh en een opbrengst van 95188.616kWh, zou willen dat dit waar was..

  DSMR5, Maximale verwerkingssnelheid aan (uit maakt geen verschil)
  Met mijn vorige DSMR 2 meter (en huidige op kantoor) ging dit allemaal wel goed.. lijkt echt alleen met een DSMR5 meter te zijn.

  Nadeel hiervan is dat mijn HomeAssistant een beetje van streek raakt, en ik geen correct overzicht meer heb..

  Is dit bekend?

  1. Je bent de eerste die het meld. Heb je het logfile P1SerReader controleert op fout meldingen?

 84. Ik ondersteun ook het verhaal of het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC.

 85. Hier zeer veel belangstelling voor:
  L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A

  1. Er vanuit gaan dat het IP adres 192.168.0.33 is dan kun je kijken of http://192.168.0.33/main-1.php werkt. Home.php doet een redirect naar deze pagina. Als je DNS lokaal niet lekker werkt dan gaat dit mis. Je kunt ook een anonieme browser sessie proberen of een andere browser. Heb je het probleem ook in de browser van je iPhone / iPad?

 86. Bedankt voor dit geweldig programma!

  Voor mij mag je nog een extra verzoek toevoegen voor het uitlezen van een Growatt omvormer.
  Deze staat reeds in de lijst.

 87. Ik ondersteun graag de verzoeken om de Enphase omvormer en Solax zonnepanelen uit te kunnen lezen. Beide staan al in de verzoekenlijst.

 88. Een vraag die ik in een ander topic ook stelde. Nu als mogelijk voorstel. Ik kan me heel goed indenken dat dit nogal impact heeft en niet 1-2-3 (of ooit) gebouwd kan worden. Maar ik wil toch eens de vraag voorleggen. Wellicht is het een mooie toevoeging voor deze nu al erg goede software.

  Gericht op de huidige ontwikkelingen rondom de prijzen van gas en electra zou het mooi zijn meer te kunnen richten op een overzicht.
  Dus wellicht als toevoeging “wat betaal je als voorschot per tijdseenheid”
  Hiermee zou je duidelijker inzichtelijk krijgen waar je op enig moment mee te maken krijgt als je aan het einde van je (fiscaal) jaar zit.
  Dus, ik heb X verbruikt en dat kost me Y. Ik heb Z per maand al betaald, dus wat is (per maand inzichtelijk) het teveel/tekort waar ik op afsteven.

  Hierbij zal je dus wel meer zelf moeten opgeven. Dingen als maand voorschot, maar ook per welke datum loopt je contract, maar ook op welke dag van de maand.

  Het venijn van zo een optie zit hem denk ik (ik ben geen programmeur) in de details met het definiëren van de termijnen.

  Tweede punt (wat dus in eerste gedachte mijn eerste punt was). Of het mogelijk is om (als bovenstaande al haalbaar zou zijn), de mail functie gebruikt kan worden om op de eerste dag van de nieuwe ingestelde tijdseenheid (maand) een email te krijgen met een overzicht (let op status is + of – zoveel geld).

  1. Bedankt voor de suggestie maar dit is best een complex verhaal om goed te maken en ik wil eigenlijk geen financiële verantwoordelijkheid nemen met de software. De kostenoverzicht is meer een indicatie dan een echt financieel registratie systeem. Er zit een light variant van wat je vraagt in de software door grenskosten in te stellen.

   1. Als je het zo schrijft snap je je punt helemaal. Vooral dat van de financiele verantwoordelijkheid en de consequenties als jouw software er naast zou zitten ook al zou je 100 disclaimers er in zetten dat het indicatief of zoiets is.
    Dankt je wel om die kant even te zeggen.

 89. Hallo Security Brother,

  Iets wat me opvalt:

  In de grafieken van electriciteit en water staan waarden (kWh en L) links en de temperatuur rechts.
  Bij de gas grafieken is dit precies omgekeerd m3 rechts en temperatuur links.

  Is hier een reden voor?

  Wilco

 90. Ik zie veel verzoeken om de PV productie bij de P1 monitor te voegen. Dat zou ik ook willen, zeker als alle meter en productiestanden met elkaar worden gecombineerd. Ik heb al eens de optie om de pvoutput api te gebruiken geopperd. Gebruikers ‘brengen’ de productiegegeven dan zelf bij pvoutput, p1 monitor hoeft het alleen via een standaard http api call op te halen.
  Maar laatst dacht ik nog een wat anders. Grootste nadeel van de S0 methode is dat het alleen pulsen zijn. Als je ooit pulsen heb gemist, ben je ze kwijt. Numerieke standen zijn wat dat betreft een stuk veilger. Voor mijn omvormer uit te lezen (en naar pvoutput te sturen) draai ik een stukje code op de raspberry. Zonder problemen kan ik de huidige productiestand in een filetje wegschrijven. P1 monitor hoeft alleen maar dat ene kleine filetje te lezen, en is geheel op de hoogte. Ik ga dat zelf wel even proberen, nu er schermen voor productie zijn binnen de p1 Monitor. Maar misschien is het plaatsen van een ééregelige file met de huidige PV stand (op een specifieke plaats en naam) voor meer mensen wel een manier om de data de P1 monitor in te krijgen.

  1. Wat je beschrijft is in feite een manier van digitaal communiceren of dit nut een api call is of het wegschrijven van een bestand. Als het apparaat zelf een api heeft of het bestand kan opslaan dan zou dat het robuuster maken. Als je tussen de pulsen op een andere Rpi of iets anders inleest dan heb je min of meer het zelfde effect als dat de P1-monitor ze uitleest. Het voordeel van een tweede Rpi of ander computertje is dat je geen pulsen mist bij een upgrade.

   1. Hoi, was blijkbaar niet volledig duidelijk: Ik lees geen pulsen uit de omvormer, maar gewoon de (productie) tellerstand. Tot drie decimalen achter de komma in kWh. Wat ik wil overbrengen, is dat wellicht al best veel mensen de omvormer uitlezen, en dat deze data ergens beschikbaar is (bij mij dus op dezelfde Raspberry). Het lijkt mij ondoenlijk om voor elke omvormer een Reader te maken (moet je niet willen in mijn optiek) en dus ook niet nodig mijns inziens. Mijn idee is meer: kunnen we niet onder water een filetje aanbieden met daarin de huidige PV productiestand.

    1. Dat kan maar er moet een protocol worden afgestemd hoe de file lay-out er uit ziet. er moet iets van een vast interval in zitten om het eenvoudig te kunnen verwerken. Ik zal een idee maken over de layout e.d.

     1. Top! Ttis allemaal natuurlijk nog ‘erger’: ik schrijf (elke 5 minuten) een record in een sqlite tabel met alle spotvalues (incusief totale en dagopbrengst), uiteraard met (in mijn geval unix epoch) timestamps). Voor hetzelfde geld voeg ik een record toe aan /p1mon/data/05_powerproduction.db (dat lijkt me de goede tabel). Ik zie dat jij gewoon leesbare timestamps hebt (daar is ook iets voor te zeggen!). High en low, total. Easy peasy. Ik splits zelf niet uit naar high/low.

      Oeps, komt al een voorstel binnen. Postings gaan wat gekruist

      Al een concreet voorstel voor een file, ook goed, dat is ook voor meer mensen te gebruiken.

    2. Hierbij een voorstel van de opbouw in JSON. En uitleg van de layout. Ik zou niet een enkel bestand nemen maar meerdere bestanden met een UTC timestamp in de naam. Dat maakt het mogelijk data te bufferen zodat er geen data verloren gaat. Bijvoorbeeld ..file_interface.
     De opbouw, timestamp het moment dat het bestand wordt aangemaakt, een power_source_id: zodat meerder meters aangesloten kunnen worden. Value : de meterstand. Een unit code zodat ook andere eenheden zoals Watt, kWh, water, gas en wat er nog meer wordt gevraagd wordt ondersteund. Bijvoorbeeld 0=Watt, 1=kW, 2=kWh,3=Liter, 4=M3 water, 5 =M3 gas.

     {
     “timestamp”: “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”,
     “name”: “my converter”,
     “power_source_id”: 0,
     “value”: 123.456,
     “unit_code”: 0
     }

     1. Zou het niet handiger zijn om in bijvoorbeeld ‘zonnepanelen.py’ een functie te definiëren die de huidige opbrengst van de zonnepanelen geeft? Die kan dan door p1mon met dezelfde frequentie als het lezen van het verbruik worden aangeroepen voor het verwerken van de opbrengst.
      Per type zonnepanelen kan dan de gebruiker zelf de functie invullen, of van iemand die hat al heeft kopieren natuurlijk.

      1. Op zichzelf wel maar dat is voor publiek dat zelf code wil aanpassen. De primaire doelgroep van de P1-monitor zijn mensen die geen of vrijwel geen IT / programmeer kennis hebben?

       1. Ok, ik snap het. Maar dan kan de functie die het van een bestandje inleest misschien ook in zonnepanelen.py geplaatst worden?

        1. Als ik tijd heb ga ik er naar kijken. het moet in ieder geval voor leken te begrijpen zijn.

     2. Werk je in UTC? Ga ik nu even van uit.

      #!/usr/bin/env python

      import sqlite3

      database = “SBFspot.db”
      connection = sqlite3.connect(database)
      cursor = connection.cursor()
      cursor.execute(“select DATETIME(TimeStamp,’unixepoch’),TimeStamp,ETotal/1000.0 from SpotData where TimeStamp = (select max(TimeStamp) from SpotData)”)
      row = cursor.fetchall()
      connection.close()
      if len(row) != 1: exit(0)
      (TS,unixTS,kWh) = row[0]

      record = “””{{
      “timestamp”: “{TS}”,
      “name”: “my converter”,
      “SunnyBoy”: 0,
      “value”: {kWh},
      “unit_code”: 2
      }}”””

      filename = “PV_file_interface_%s.json”%unixTS

      filename = “PV_file_interface.json”
      fp = open(filename,’w’)
      fp.write(record.format(TS=TS,kWh=kWh))
      fp.close()

      crontab: */5 * * * * /home/pi/smadata/genP1file

      Ik ben er klaar voor 😉

 91. Ook ik zou het fijn vinden als Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API kan worden uitgelezen. Bedankt voor het mooie programma! (donatie al gedaan)

 92. Ik zie dat er een mogelijkheid bestaat in de p1-monitor om een solaredge omvormer in te lezen via de solaredge api.
  Ik heb in python een script geschreven om via de ‘modbus over tcp’ uitgang van de solaredge omvormer de data uit te lezen.
  Op die manier kun je met nagenoeg dezelfde data interval (of sneller) als de P1 interface de solaredge omvormer informatie ophalen.
  Ik zou graag deze informatie vanuit het python script naar de p1 monitor sturen, is daar een interface voor ?

  1. Nee er is geen standaard interface voor deze toepassing. Maar wel een mooie oplossing

   1. Bedankt voor je reactie.
    Ik kan ook niet de P1-monitor MQTT bus gebruiken om data op de P1-monitor te krijgen? Of is er überhaupt geen manier om externe data in deze vorm op de P1 monitor te krijgen?

    1. Nee, alle API”s zijn gericht op opvragen net al MQTT dat topics verstuurd. De uitdaging is de conversie van externe data naar het interne DB model van de P1-monitor. Als je dit zou willen gebruiken dan zou het een module van de P1-monitor moeten worden die de SolarEdge omvormers uitleest.

     1. Oke, duidelijk. Kan ik wat bijdragen zodat deze module er komt? De python code voor het uitlezen van de solaredge omvormer heb ik al gemaakt in combinatie met Domoticz.

      1. Dat mag altijd. Ik kan proberen hebt te integreren. Het heeft nog wel een lage prioriteit omdat de functie feitelijk al aanwezig is. Jouw oplossing is wel wat beter qua prestaties. Stuur maar een reactie of link van waar ik het kan downloaden.

       1. Klopt, betere prestaties, geen afgeronde waardes en hoogstwaarschijnlijk (ik ken de SE API niet heel goed) meer informatie:

        Solaredge DC Voltage
        Solaredge DC Current
        Solaredge DC Power
        Solaredge AC Voltage
        Solaredge AC Current
        Solaredge AC Power
        Solaredge AC Apparent Power
        Solaredge AC Reactive Power
        Solaredge Frequency
        Solaredge Power Factor
        Solaredge Inverter Temperature
        Solaredge Total Energy
        Solaredge Inverter State
        Solaredge AC Voltage P1
        Solaredge AC Voltage P2
        Solaredge AC Voltage P3
        Solaredge AC Voltage P1-N
        Solaredge AC Voltage P2-N
        Solaredge AC Voltage P3-N
        Solaredge AC Current P1
        Solaredge AC Current P2
        Solaredge AC Current P3

        mijn Domoticz implementatie:
        https://github.com/strebrah/Solaredge_Domoticz_Modbus/tree/develop
        python library gebruik van heb gemaakt: https://github.com/nmakel/solaredge_modbus

        als je vragen hebt, dan heb je mijn e-mailadres.

 93. Na aanleiding van mijn gefaalde poging om een p1monitor te redden van een corrupte sd kaart, mijn verzoek om backups op een altijd-aangesloten USB stick te bespoedigen, dank u. 😉

  1. De roadmap is bijgewerkt. Momenteel zijn back-up’s naar S(ftp)S en Dropbox al mogelijk.

  2. Ik heb zelf drie Raspberry pi’s 24/7 met verschillende applicaties draaien met SDHC kaartjes van SanDisk en heb nog nooit problemen gehad met falende geheugenkaartjes. Een goed merk gebruiken is cruciaal.
   En wat SecBro ook aangeeft, dagelijks een backup maken op Dropbox.

 94. Ik heb een Enphase Omvormer. Daarvoor kan ik je wel een API key met je delen. Stuur mij maar een mail als je voor de Enphase wilt ontwikkelen.
  Je applicatie werkt trouwens super, mooi werk 🙂

 95. Hoi SecBro,

  De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting is er alleen in hoog en laag tarief maar niet totaal. Zou je deze API kunnen toevoegen?

  1. Dit is een aanzienlijke aanpassing aan het data model. Als dit voor veel mensen een oplossing dan wil ik het overwegen. Het is wellicht een open deur maar je kunt de twee velden natuurlijk zelf optellen. Ik zet je verzoek op de roadmap en mochten er meer aanvragen komen.

 96. Hallo secbro,
  In het boeiende bericht over je plannen met de internet api staat onderaan: “Comments are closed.”
  Mag ik desondanks hier een vraag stellen? Het gaat mij om het gebruik van de poorten 80 en 443. Ik neem aan, dat die (tijdelijk) nodig zijn voor het verkrijgen en vernieuwen van het Letsencrypt certificaat. Maar toch niet voor de koppeling tussen de app en de Pi, wel? Blijft het mogelijk andere poorten in de app in te stellen?

  1. Het klopt dan de poort 80 tijdelijk nodig is voor het aanvragen en vernieuwen van het certificaat, dit is een eis van Lets Encrypt. Er is een mogelijkheid het zonder poort 80 ook werkend te krijgen maar die wordt nog onderzocht. Poort 443 is nodig om de API te kunnen gebruiken/bereiken. In de toekomst is de API alleen nodig voor de app als je die buiten je eigen netwerk wil gebruiken. Anders gebruikt de APP je wifi netwerk. Op de duur kan de app niet meer met Dropbox worden gebruikt. Je kunt voorlopige geen andere poorten in stellen.

 97. Super is de integratie met de SolarEdge API, werkt perfect hier. Heb inmiddels ook een donatie gedaan. Enige wat ik nog mis in de grafieken is een indicator van mijn eigen echte energieverbruik, dat wil zeggen het verschil tussen teruglevering en SolarEdge opbrengst plus het verbruik wat de meter aangeeft. Er gaat immers ook stroom van de panelen direct naar mijn apparaten, en die zou ik ook graag nog zien.

  1. Bedankt voor de donatie dit maakt het mogelijk om dit software zonder kosten aan te bieden. Dit is een lastig vraag omdat er meerdere terugleveringsbronnen kunnen zijn zoals meerder zonnepanelen API’s of de levering via de kWh meter. Je verzoek staat op de roadmap.

 98. Ik las wat verzoeken omtrent de Enphase openbare API om deze data beschikbaar te maken in Ztatz.
  In de lokale controller de Enphase Envoy (metered en de normale versie) zit een redelijk goeie lokale API waaruit je data kunt halen. Refreshrate is ongeveer 5-10 minuten.
  De openbare API zal dit ook zijn vermoed ik.
  Wellicht is het veel eenvoudiger om de data lokaal uit de Envoy te halen.

  Voorbeeld:

  http://envoyip/production.json
  http://envoyip/api/v1/production

  Zie ook: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075922

  Als er iets getest moet worden, laat het weten ik heb een Envoy controller.

 99. Suggestie:
  In Belgie is bij het gebruik van de digitale teller, zoals iedereen wel zal weten, niet meer mogelijk om gebruik te maken van hetzelfde elektriciteitstarief bij het terug steken van energie op het net (zoals bij de analoge teller wel het geval was). Vandaar dat ik naast mijn zonnepanelen ondertussen ook baterijen heb geplaatst. Werkt zeer goed, en er wordt beperkt energie op het net gestoken tot de baterijen vol zijn. Wat echter niet voorzien is, is dat ik in de winter, als de zonnepanelen niet werken, energie van het net op de baterijen wil steken tijdens het nacht tarief. Ik vroeg me af of deze functie mee in de P1-monitor kon gestoken worden. Via een digitale uitgang, of via MQTT (heb ikzelf nog niet gebruikt, maar ik vermoed dat ik via deze kan linken aan mijn domotica via Home assistent)? De omvormer van de baterijen heeft een programmeerbare digitale ingang, die hiervoor kan gebruikt worden.

  1. Op de pagina config-io.php kun je via de GPIO poort op vermogen of tarief schakelen. Met de juiste instellingen is je doel wellicht realiseerbaar. Dit is uiteraard wel een aan/uit schakelaar geen digitale interface.

   1. Ik heb dat al bekeken, maar hiervoor zijn er geen goede combinaties van poorten mogelijk: spijtig. Misschien iets voor de toekomst.

    1. Top, als je een betere beschrijving hebt van de mogelijkheden van het apparaat dan zet ik het op de roadmap.

   1. Klopt, ik heb de heat al eens uitgebreid bestudeerd. Het is een interessante tool als de raspberry pi vlak bij de omvormer zit, wat bij mij niet het geval is. (ander gebouw) vandaar de MQTT interface. Ik kan natuurlijk ook via een digitale ingang inlezen via de domotica, maar dit zou dan wat omslachtiger zijn.
    Mijn omvormer is een Multplus-II 48 van het merk Vitron Energy. Het toestel zou redelijk open source zijn volgen de verkoper. Ik ben zelf ook niet zo mee weg, dus ik heb die verkoper maar geloofd. Er zouden dus mogelijkheden zijn met deze omvormer.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_GX/MultiPlus-II_GX-nl.pdf

     1. Je zou dit kunnen benaderen vanuit 2 situaties.
      – Indien er in het verloop van de dag (nagenoeg) geen stroom terug op het net wordt gestoken, kan je ervan uitgaan dat de baterijen ook niet veel zijn opgeladen. De stroom die is opgewekt (door panelen of wind) is nagenoeg helemaal verbruikt tijdens de dag in deze veronderstelling. Dit is wel achter de feiten aanlopen.
      dus de batterij opladen tijdens nachttarief, om daarna te gebruiken tijdens de dag.
      => een contact hoog zetten indien geen stroom geleverd tijdens de (afgelopen) dag.

      -Proactief: je zou een contact kunnen creëren op basis van de info via openweathermap.org? Dan kan je rekening houden met wind en zonne-energie.
      Blijkbaar is er een “Solar Radiation API” voorzien, die de opwekking van zonne-energie voorspelt. Aan de hand van deze zou ook zo’n digitale uitgang gestuurd kunnen worden. https://openweathermap.org/api. Dan heb je al een idee of de volgende dag voldoende zonne-energie gaat geleverd worden. Ik vermoed dat er een score wordt voorzien via deze API? Dan zou je via deze score kunnen instellen op welk punt de (digitale) uitgang moet gestuurd worden.

     2. Raar, blijkbaar was mijn antwoord niet gepost.

      Op https://openweathermap.org/api kan je via de “Solar Radiation API” de voorspellingen doorkrijgen van de hoeveelheid solar vermogen per/m². Mooi zou zijn dat er een grens kan worden ingesteld, waarbij dan een digitale uitgang wordt geschakeld bij te weinig energie, (of via MQTT). Zo kan proactief de batterij worden opgeladen over de nacht, afhankelijk van het voorspelde vermogen aan zonne-energie de volgende dag. De grens is dan afhankelijk van de individuele installaties instelbaar. Dit zou dan ook kunnen voor bv windenergie, waarbij hier de voorspelde variabele de windsnelheid zou kunnen zijn. Voordeel is dan dat, bij een voorspelling van weinig groene energie de volgende dag, dan ook de energie in de batterij wordt bespaard (en/of opgeladen) voor de volgende dag.

 100. Wijzigen van resolutie.
  Is er in een van de volgende releases de mogelijkheid ingebouwd om de resolutie van de webpagina te verkleinen.? Ik draai nu P1 monitor op een raspberry met daaraan gekoppeld een 7 inch touchscreen van raspberry maar de display van info is te groot voor de display zodat een deel aan de rechterzijde niet zichtbaar is. Ik vermoed dat de display momenteel op 1024×768 staat, terwijl het touchscreen max 800 op 480 kan behandelen

  1. Hoewel het technisch kan is het enorme veel werk en zal daarom voorlopige niet gebeuren. Als dit al gebeurt dan wordt de gehele UI aangepakt en reponsive gemaakt. Wat wellicht kan is de zooming van je browser aanpassen. In Chrome is dat bijvoorbeeld Ctrl & + of Ctrl & –

   1. excuses voor het laattijdig antwoord, maar de chrome browser verkleinen naar 80% in zijn instellingen geeft nu min of meer een goed overzicht.
    Dank je voor de tip

 101. Over enkele maanden komt de jaarafrekening weer. Het zou fijn zijn om deze standen dan in P1mon te kunnen zetten, zodat de tellers van het verbruik/levering voor komend jaar op 0 starten. (uiteraard zonder de historie te wissen.) Of zit dit er al in en kan ik het niet vinden?

  1. Nee, die optie zit er niet in en komt er waarschijnlijk ook niet in. Ik wil zo min mogelijk financiële data verwerken. je vorige vraag over het verbergen van gas informatie zit in de volgende versie.

  1. Bugs graag als reactie bij de versie waar je de bug gevonden hebt. Controleer wel eerst of het al niet een bekende bug is op de pagina. Verzoeken via een reactie op de roadmap pagina als het alleen om een nieuwe optie gaat. je mag die ook tegelijk melden bij de bug.

 102. Hallo Security Brothers, ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik de P1 monitor kan laten werken op mijn synology NAS met VM ware.. ik heb the raspberry Pi up and running en ook de USB poort etc can ik mee werken.. maar was even benieuwd of het misschien een optie is om te kijken of jullie het een tutorial kunnen geven hoe ik de webserver gedeelte van de p1mon kan overzetten.. ik will graag het virtueel draaien en dat moet ook mogelijk zijn.. dus geen extra Pi in mijn meterkast haha

  hoop snel van jullie te horen.

  Met Vriendelijke Groeten,
  Mark

  PS – ik gebruik jullie uitermate geweldige p1monitor al voor 2 jaar en werkt echt perfect !!

  1. Bedankt voor het compliment. Ik kan je niet helpen met overzetten naar een andere dan de Rpi. Er is iemand die Docker container heeft gemaakt. Dit is wellicht een optie. Sorry, te veel vragen en te weinig tijd.

   1. Dank je wel voor je reactie en ik zal dat eens gaan bekijken! bedankt voor de info. en take it easy hehe alles op zijn tijd 🙂

    Met Vriendelijke Groeten,
    Mark

 103. Ik hoop dat ik hier op de goeie plek ben voor deze vraag.
  Ik heb de software nu ongeveer 1 maand draaien. Wat een ontzetten gebruiksvriendelijke tool! Ik heb geen verstand van linux en raspberry’s, maar installeren was een eitje. En wat een geweldige tool om inzicht in je verbruik te krijgen. Ik heb inmiddels ook een watermeter en de solaredge gekoppeld. Erg fijn om alle data op één plek te hebben.

  Maar nu viel mij op dat het geheugengebruik ontzettend snel oploopt. Hoe zit dat precies? En hoe kan ik dat verbeteren? Mijn database belasting is 16%. Ik neem aan dat dit de opslag van historische data is, wordt dit op de SD-kaart opgeslagen? Mijn geheugen belasting is momenteel 70% en loopt iedere dag ongeveer 4% op. Wat houdt dit in? Dit is denk ik niet de bedoeling?

  1. Het is niet de juiste plek. Je kunt de vragen stellen bij de versie van de software.
   Onder Linux en ander Unix gebaseerde systemen wordt zoveel mogelijk RAM gebruikt voor buffers, cache e.d. dit is normaal gedrag. Het besturingssysteem regelt dit automatisch. Gebruik na verloop van tijd rond de 70% is normaal. Als dit continue naar de 100% gaat dan is er wat mis. Maar het kan af en toe pieken en weer zakken. De historische data wordt initieel in RAM bewaard, dit maakt de P1 monitor sneller en zorg voor minder slijtage van het SDHC kaartje. Er wordt elke 15 minuten een kopie naar het SD kaartje gemaakt zodat er geen data verloren gaat als de Rpi uitgezet wordt.

 104. Dit is echt fantastisch, dit is waar het om draait op het internet … het delen van informatie het bouwen van onafhankelijke software. Gedaan door mensen die echt van computeren houden. 5 euro donatie gedaan uit pure tevredenheid.

 105. Momenteel gebruik ik de app voor uitlezen Gas en Elektra verbruik. Zou graag willen zien dat ik mijn Growatt omvormer kon uit lezen met P1-Monitor en zo inzicht krijgen in levering van de PV.

  1. De APP ondersteund momenteel alleen nog de puls kWh meter. De volgende optie die in de app komt is de Solar Edge. Mocht op termijn de GrowWatt worden toegevoegd dan komt die ook op termijn in de App.

 106. In het main-1.php scherm worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor zowel het hoog als het laag tarief weergegeven. Ga ik naar de pagina stats-d.php cq stats-m.php dan worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor hoog en laag bij elkaar opgeteld en als 1 waarde voor Verbruik en Geleverd weergegeven. Voor enkel tarief meting is dit goed maar bij een dubbel tarief (die de meeste zullen hebben) zou ik het fijn vinden dat Verbruik en Geleverd gesplits wordt weergegeven in de stats-x.php schermen. Bij mijn energieleverancier wordt het hoog kWh verbruik en geleverd met elkaar verrekend, dit geld ook voor het laag kWh verbruik en geleverd. Daarom vind ik het gesplits zichtbaar maken van hoog en laag in de stats-x handig. Stel bij een hoog jaar verbruik van 600kWh en geleverd 1300kWh, dan is er netto 700kWh terug geleverd (overschot). Bij laag is dit meestal andersom, verbruik 1200kWh, geleverd 650kWh, netto verbruik 550kWh (tekort). Hierbij gelden voor het overschot en tekort de kale kWh tarieven.
  Naar mijn idee sluit dit beter aan, aan de praktijk hoe er met de kWh’s wordt gerekend.
  Een contract start datum (en duur) invoer in het config-tarief.php scherm is wellicht ook handig.

  1. Momenteel is dat niet mogelijk door een technische ontwerpkeuze in het verleden. Dit ombouwen gaat echt heel veel tijd kosten en heeft daarom een lage prioriteit. Bij nieuwe opties zoals de kWh puls telling of de Solar Edge API is de scheiding aangebracht.

 107. Is het mogelijk om de omvormer van SOLAX (zonnepanelen) toe te voegen om uit te lezen? Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen.

  1. Het staat op de roadmap. Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen. begrijp ik niet.

    1. Bedankt voor de informatie en aangeboden hulp, dit lijkt redelijk eenvoudig toe te voegen te zijn. De roadmap is aangepast.

 108. Hallo, Je zoekt een Enphase API key, heb je die al? Ik heb een Enphase systeem en wil de key wel met je delen voor de ontwikkeling van Enhase in p1-mon. Stuur me dan een direct mail waarin vermeld waar de key naar toe moet.

   1. Ik mis een teller stand van het aantal verzoeken voor de integratie van de Enphase API in de roadmap zoals bij Omnik en Growatt.

 109. Ik heb de laatste update op een nieuwe pi gezet. Via de export en import de history overgezet.
  Alles werkt op de weer api key na. Deze wordt niet meegenomen in de export/import.
  Kan je daar een keer naar kijken?
  Ik heb de log van de import bekeken en daar staat het wel gewoon tussen.

  import status
  2021-06-28 19:53:33 database configuratie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file /p1mon/var/tmp/import-1624902807492.zip gevonden.
  2021-06-28 19:53:33 database e_history_min succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database e_financieel_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database temperatuur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_maand succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_jaar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database faseinformatie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction_solar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file import-1624902807492.zip succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 file rechten van database bestanden correct gezet.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit config.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit e_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit financieel.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit weer.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 01_weer_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 02_temperatuur.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 03_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 06_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 04_faseinformatie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 05_powerproduction.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 manifest is correct verwerkt uit ZIP file.
  2021-06-28 19:53:33 aantal te importeren records 151164.
  2021-06-28 19:53:33 import bestand creatie datum 2021-06-28 19:51:55.
  2021-06-28 19:53:33 custom www bestanden succesvol verwerkt.
  2021-06-28 19:53:33 historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:53:34 historie tabel bevat 46748 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46748 aantal defect=0. Voorgang: 31% (historie).
  2021-06-28 19:54:33 financieel wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 financieel tabel bevat 89 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46837 aantal defect=0. Voorgang: 31% (financieel).
  2021-06-28 19:54:33 configuratie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 configuratie tabel bevat 139 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46976 aantal defect=0. Voorgang: 31% (configuratie).
  2021-06-28 19:54:33 weer wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 weer tabel bevat 3062 import records.
  2021-06-28 19:54:36 totaal records ok=50038 aantal defect=0. Voorgang: 33% (weer).
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie tabel bevat 1759 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (01_weer_historie).
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (02_temperatuur).
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter tabel bevat 99367 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (06_watermeter).
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (04_faseinformatie).
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (05_powerproduction).
  2021-06-28 19:56:22 alle data uit het ZIP bestand verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gestart.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gereed.
  2021-06-28 19:56:22 System ID zetten in configuratie database: xxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xx
  2021-06-28 19:56:22 versie gezet: 1.3.1
  2021-06-28 19:56:22 patch level gezet: 0
  2021-06-28 19:56:22 versie serienummer gezet: 20210618
  2021-06-28 19:56:22 WiFi wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:22 WiFi aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:22 CRON wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:23 CRON aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:23 Databases worden van RAM naar het SDHC kaartje geschreven.
  2021-06-28 19:56:23 Databases kopieren gereed.
  2021-06-28 19:56:23 ZIP bestand wordt verwijderd.
  2021-06-28 19:56:24 Gereed verwerkings tijd is 02:51.

  1. Bedankt voor de suggestie. Heb je import gedaan op dezelfde Rpi waar de export vandaan kwam? Want de beveiligde data wordt versleuteld met een aspect dat uniek is per Rpi. Als je dezelfde Rpi hebt gebruikt had je dit probleem ook bij andere velden zoals het Wifi wachtwoord of het Ftp wachtwoord?

   1. Ik heb een nieuwe Pi gebruikt. De oude Pi 2 draaide nu al weken op 100% CPU, het was dus tijd voor een nieuwe.
    Het is duidelijk waarom de api key niet mee gekomen is. Het is ook een kleine moeite om deze opnieuw in te stellen.
    Dank voor je snelle antwoord en je mooie programma.