P1-monitor roadmap

P1-monitor roadmap

De P1 monitor roadmap geeft aan welke opties of aanpassingen op de planning staan. Het geeft tevens de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de volgende versies. Als je wensen of ideeën hebt dan kun aangeven via een opmerking op deze pagina.  Alle ideeën zijn welkom. Het kan afhankelijk van de beschikbare tijd even duren voordat geplande opties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Deze pagina is alleen bedoel voor nieuwe opties of aanpassingen aan bestaande opties. Als je een hier bug plaatst dan wordt deze vriendelijk genegeerd.

Te onderzoeken :

 • “Dagteller” gas. Het zou handig zijn om een los tellertje te kunnen starten en stoppen. Om bijvoorbeeld bij starten van een douche beurt, of kook beurt, of gaskachel beurt, de teller te starten en er na te stoppen. Zo kan je (ongeveer) zien hoeveel 1 zo’n “beurt” aan gas kost (vermist er dan geen andere gebruikers zijn).
 • mogelijk maken om eigen opmerkingen toe te voegen, die een verhoogd of verlaagd energiegebruik verklaren.
 • Onderzoek naar Messagebird waarmee een SMS kan worden gestuurd.En 80% van het gasverbruik (cv) gebeurt in de maanden september-april. En in de winter wordt zelfs 400% meer gas verbruikt dan in de zomer. 
 • Ruwe Output  (telegram) van slimme meter als api aanbieden.
 • Back-up naar USB stick.
 • pushbullet.com onderzoeken als notificatie optie.
 • Mogelijkheid van twee verschillende tarieven van terugleveren. Het eerste tarief is alleen maar geldig voor een vooraf opgegeven aantal KWH/jaar, het tweede tarief wordt daarboven gebruikt. Hierdoor krijg je beter inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van panelen als je meer opbrengt dan dat je verbruikt.
 • Alle schermen afschermen met een wachtwoord voor bijvoorbeeld internet toegang. 
 • In het overzicht van “historie uur gas” is een trend lijn te zien met de temperatuur in het verleden, zodat je een vergelijk kunt maken tussen de temperatuur en het gasgebruik. Graag zou ik de temperatuur lijn ook willen zien in het “historie energie”, zodat ik de relatie kan maken tussen kWh verbruik en de buitentemperatuur.

Database export naar CSV/Excel format (verzoeken: 12).

Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 10)

Meerdere S0 kWh meters ondersteunen (verzoeken 8).

Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).
Documentatie: https://developer.enphase.com/docs (verzoeken 8). Als iemand zijn API key wil delen dan kan ik daar mee testen.

Goodwe omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 7)

Omnik omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 7)

L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (verzoeken 5).

MQTT uitbreiden met dag waarde voor kWh, gas en water (verzoeken 5)

Pvoutput.org interface maken (verzoeken: 4)

Mindergas.nl interface maken (verzoeken 4).

Kamstrup Multical 402 warmte meter uitlezen (stadsverwarming) Mogelijk via de IR sensor of via OCR oplossing. (verzoeken : 3)

Graaddagen toevoegen (gasverbruik) ( verzoeken: 3).

Ik heb een vraagje over de teruglever schakelaar. Is het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC. Ook andere apparatuur kun je zo aansturen.
Dus alleen als je energie teruglevert, dan pas een extern apparaat regelen afhankelijk van deze overproductie.
Dat zou gaaf zijn. Ik heb een boiler vat van 500ltr en een spiraal van 2kw. Dit ook met het oog op de toekomst als de salderingsregeling van start gaat (na 2023) In België betaal je 0,27 euro en bij teruglevering krijg je maar 0,03 euro terug. Dus dan wordt dit erg intressant. (verzoeken 3).

Meerdere EPS32DeltaTemp’s ondersteunen (verzoeken: 2).

Actuele temperatuur instelbaar maken zodat ook negatieve en positieve waarde ingesteld kunnen worden tussen -30 en +120 graden o.i.d (verzoeken 2).

Optie om zelf historische gegevens toe te voegen ( verzoeken: 2 ).

Tooltip configureerbaar maken zodat wanneer je over de L1, L2, L3 hovered. Zodat ik kan zien wat er allemaal aan Lx hangt (verzoeken 2).

Alerting via email: als een dag of maandwaarde e.d. wordt overschreden (verzoeken 2).

De informatie van het verbruik scherm ook op een Google nest hub zichtbaar maken (verzoeken 2).

Watermeter uitlezen gebaseerd op een ESP32 die de pulsen via een UDP bericht verspreid (verzoeken 2).

Log informatie naar een externe Syslog Server sturen (verzoeken 2).

Web interface via https raadplegen (verzoeken 2).

kWh S0 meting aanbieden via MQTT (* verzoeken 2).

Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 2).


Alarm bij waterlekkage, bijvoorbeeld (instelbaar) 200L in een half uur (verzoeken 2).

Connectix Slimme meter WiFi gateway ondersteuning (netwerk P1 telegram) (verzoeken 2).

Ondersteuning voor toonWater hardware (verzoeken 2).

SolarEdge data opnemen in MQTT data (verzoeken 2).

SOLAX (zonnepanelen) API toevoegen (verzoeken 2).

Hoog contrast kleuren versie maken Bijvoorbeeld het contrast tussen piek en dal groter gemaakt kunnen worden door het dal tarief donkerder te maken: dal oranje: #685418 dal groen: #506d12 (verzoeken 1).

Naast het schakelen op totaal vermogen via de GPIO aansluiting deze optie ook mogelijk maken voor elke fase L1, L2 en L3. Totaal is er dan op vier manieren te schakelen op vermogen Dus voor elke fase een eigen GPIO pin (verzoeken 1).

Met 1 of 2 lichtsensoren (en dan het gemiddelde van 2 sensoren) / luxmeters kan de lichtintensiteit van de zon worden gemeten en dit kan in een grafiek worden meegenomen samen met het opgewekte vermogen van de zonnepanelen gemeten uit de omvormer Mogelijk gebaseerd op de BH1750 sensor (verzoeken: 1).

Watermeter data rechtstreeks uit de slimme meter telegram lezen en verwerken codes: 0-n:24.1.0.255, 0-n:96.1.0.255, 0-n:24.2.1.255 (verzoeken: 1).

Laadpunt (Alfen Eve Pro Line) (verzoeken 1)

Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen gebaseerd op https://www.pricewise.nl/energieprijzen/flexibele-energietarieven/#aanbod-energieleveranciers-flexibele-tarieven (verzoeken 1).

Aan de hand van een ultrasonische sensor (bv de HC-SR04) het niveau van een regenwaterput loggen en monitoren. De eindgebruiker moet dan wel de afstand tot 100%, 0% en diameter put ingeven (verzoeken 1).

Zonneschijn / licht intensiteit weergeven net als de buiten temperatuur. Meet stations van het KNMI geven iets dergelijks in globale straling (Q) en duur van zonneschijn (SQ) (verzoeken 1).

Main pagina’s een geheugen functie geven zodat de voorkeur voor main-1 of main-2 wordt bewaard (verzoeken 1).

Optie om voor de P1 poort de meeste gebruikte snelheden te proberen zodat deze ingevoerd kunnen worden. (verzoeken 1).

OPC-UA Client inbouwen zodat data naar OPC-UA server kan worden verzonden (verzoeken 1).

UV index uit openweathermap.org weergeven. De UV index kan mogelijk worden gebruikt als data voor de de zon intensiteit. Als de UV index kan worden getoond in de grafieken, gelijk aan de temperatuur, dan kunnen we de relatie meten/zien tussen opwekking elektriciteit en zon intensiteit (UV) (verzoeken 1).

Optie opnemen om watermeter tellerstanden zowel naar boven als naar beneden bij te stellen ( verzoeken 1).

Alerting: bijvoorbeeld het ontvangen van een email als het verbruik niet 1x per b.v. 12 uur onder een in te stellen aantal Watt komt of als het verbruik per 24 uur boven een in te stellen waarde komt (verzoeken 1). 

Main-1 en main-2 schermen ook de laagste kwh waarde per dag weergeven (verzoeken 1).

Mdns of bonjour support onderzoeken (verzoeken 1).

Main verbruik en levering grafiek in een gauge onderbrengen (verzoeken 1).

Main scherm verbruik te schakelen tussen water of gas (verzoeken 1).

Toevoegen van ‘main-3.php’ scherm genaamd ‘Levering’. Met twee meters met het bruto en netto opgewekte vermogen (verzoeken 1).

kWh(S0) meter weergeven in de kWh verbruik/levering grafieken (optie Mike) (verzoeken 1).

kWh(S0) meting als verbruik meting opnemen (verzoeken 1).

Esp3deltaTemp die meerdere temperatuur sensors ondersteund (verzoeken 1).

Puls meting voor kWh/Watermeter via de seriële poort naar een Idee van Aad (verzoeken 1).

Onderzoek doen naar de S1 poort op de slimme meter (verzoeken 1).

De minuut grafiek voor elektrisch vermogen kWh ook als kWh weergeven en niet alleen de berekende minuut waarde. Wellicht een twee y-as met de prognose waarde o.i.d eventueel instelbaar maken zodat de gebruiker zelf kan kiezen (verzoeken 1).

De mogelijkheid om een kwartierberekening te voorzien naar voorbeeld van het (toekomstige) Belgische capaciteitstarief (verzoeken 1).

Oauth toevoegen voor Gmail e-mail (verzoeken 1).

Speciaal voor Belgische gebruikers een huisbrandolie (=mazout) telling toe te voegen identiek aan de watermeter, maar dan met liters i.p.v. m3? Dit is gebaseerd op het meten van pulsen. (verzoeken 1)

(SMA TRIPOWER (3-fasig) 5.0) omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 1)

SonOff apparatuur gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

ITTT gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

Google Nest-Hub scherm omdersteunen Ditdoor CATT op de RPi te installeren.
– inloggen op de pi waar P1 monitor op draait (of een andere als je die hebt)
– met “sudo pip3 install catt” catt installeren
– daarna “catt -d [naam nest-hub] cast_site http://ip-adress-van-de pi” (verzoeken 1).

Led strip (WS2812B bijvoorbeeld) aan sturen.

Er zijn 2 use cases die me handig lijken:
1) Het verbruik/productie van de laatste x uur weergegeven wordt met de kleur van de leds.
2) Een animatie met het verbruik en de productie. Snellere animatie is meer verbruik/productie.

Verzoeken (1)

berekening van het zelf verbruik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepanelen en werkelijks injectie (verzoeken 1).

NTP server kunnen instellen (verzoeken 1).

www.callmebot.com als notificatie uitzoeken (verzoeken 1).

Ondersteuning van de https://smartgateways.nl/product/slimme-watermeter-gateway/ (verzoeken 1)

Op de main schermen selectief fase laten zien (verzoeken 1).

Ondersteuning voor P1 Monitor in TWCManager toevoegen (verzoeken 1).

kosten/opbrengsten dag, maand, jaar via MQTT aanbieden (verzoeken 1).

Ginlong solis zonnepanelen uitlezen (verzoeken 1).

Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik (verzoeken 1).

De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting in hoog en laag tarief uitbreiden naar totaal (verzoeken 1).

EPS32DeltaTemp

Onderdrukken van spikes of sags in de metingen en screensaver maken die het scherm na x periode uitzet (verzoeken 1).

Ondersteuning maken voor negatieve temperaturen (verzoeken 1).

IOS (Apple) App

Weer informatie weergeven ( verzoeken 3 ).

Dag waarden op het home scherm sneller laten verversen bij netwerk / wifi gebruik (verzoeken 1).

Tooltip van de temperatuur “verschil temperatuur” ontbreekt (verzoeken 1).

Klikken op de dagwaarde ( verbruik, gas en kosten, enz.) om bij de historische overzichten te komen (verzoeken 1).

Kleuren optie voor mensen met een kleuren zien stoornis (verzoeken 1).

Kosten kleuren op het home scherm groen/rood maken voor opbrengsten en kosten respectievelijk. Dit in plaats van de huidige goud gelige kleuren (verzoeken 1).

Kosten grenswaarden per maand instelbaar maken in tegenstelling toe de huidige eenmalig waarden die voor het hele jaar geldt (verzoeken 1).

 Een alarm (bv e-mail of pop-up melding uit de app) op de fases te zetten? Als je boven of in de buurt van je maximale aansluitwaarde per fase komt. Het zou bv kunnen met een bepaalde marge en/of minimale tijdsduur (om korte piekbelasting te negeren). (verzoeken 1).

Een tweede watermeter uitlezing via puls ondersteunen (verzoeken 1).

Wordt niet verder onderzocht of uitgevoerd.

De P1 monitor te installeren op een bestaande Raspberry Pi 3/4 waar Domoticz o.i.d. al is geïnstalleerd

Engels als tweede taal toevoegen.

LCD scherm direct op de Pi maken die geleverd of teruggeleverd vermogen aangeeft.

Er komt geen ondersteuning voor GPIO serial devices zoals de /dev/ttyAMA0. Dit is op te lossen met een hack door een link aan te maken maar dit wordt niet ondersteund!

Gemiddelde temperatuur in kosten overzicht tooltip.

Week waarden voor kWh, gas, watermeter, enz. worden niet toegevoegd.

Als de P1 monitor software wil ondersteunen dan is een donatie mogelijke via PayPal

1.213 Replies to “P1-monitor roadmap”

 1. Ik heb een Enphase Omvormer. Daarvoor kan ik je wel een API key met je delen. Stuur mij maar een mail als je voor de Enphase wilt ontwikkelen.
  Je applicatie werkt trouwens super, mooi werk 🙂

 2. Hoi SecBro,

  De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting is er alleen in hoog en laag tarief maar niet totaal. Zou je deze API kunnen toevoegen?

  1. Dit is een aanzienlijke aanpassing aan het data model. Als dit voor veel mensen een oplossing dan wil ik het overwegen. Het is wellicht een open deur maar je kunt de twee velden natuurlijk zelf optellen. Ik zet je verzoek op de roadmap en mochten er meer aanvragen komen.

 3. Hallo secbro,
  In het boeiende bericht over je plannen met de internet api staat onderaan: “Comments are closed.”
  Mag ik desondanks hier een vraag stellen? Het gaat mij om het gebruik van de poorten 80 en 443. Ik neem aan, dat die (tijdelijk) nodig zijn voor het verkrijgen en vernieuwen van het Letsencrypt certificaat. Maar toch niet voor de koppeling tussen de app en de Pi, wel? Blijft het mogelijk andere poorten in de app in te stellen?

  1. Het klopt dan de poort 80 tijdelijk nodig is voor het aanvragen en vernieuwen van het certificaat, dit is een eis van Lets Encrypt. Er is een mogelijkheid het zonder poort 80 ook werkend te krijgen maar die wordt nog onderzocht. Poort 443 is nodig om de API te kunnen gebruiken/bereiken. In de toekomst is de API alleen nodig voor de app als je die buiten je eigen netwerk wil gebruiken. Anders gebruikt de APP je wifi netwerk. Op de duur kan de app niet meer met Dropbox worden gebruikt. Je kunt voorlopige geen andere poorten in stellen.

 4. Super is de integratie met de SolarEdge API, werkt perfect hier. Heb inmiddels ook een donatie gedaan. Enige wat ik nog mis in de grafieken is een indicator van mijn eigen echte energieverbruik, dat wil zeggen het verschil tussen teruglevering en SolarEdge opbrengst plus het verbruik wat de meter aangeeft. Er gaat immers ook stroom van de panelen direct naar mijn apparaten, en die zou ik ook graag nog zien.

  1. Bedankt voor de donatie dit maakt het mogelijk om dit software zonder kosten aan te bieden. Dit is een lastig vraag omdat er meerdere terugleveringsbronnen kunnen zijn zoals meerder zonnepanelen API’s of de levering via de kWh meter. Je verzoek staat op de roadmap.

 5. Ik las wat verzoeken omtrent de Enphase openbare API om deze data beschikbaar te maken in Ztatz.
  In de lokale controller de Enphase Envoy (metered en de normale versie) zit een redelijk goeie lokale API waaruit je data kunt halen. Refreshrate is ongeveer 5-10 minuten.
  De openbare API zal dit ook zijn vermoed ik.
  Wellicht is het veel eenvoudiger om de data lokaal uit de Envoy te halen.

  Voorbeeld:

  http://envoyip/production.json
  http://envoyip/api/v1/production

  Zie ook: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075922

  Als er iets getest moet worden, laat het weten ik heb een Envoy controller.

 6. Suggestie:
  In Belgie is bij het gebruik van de digitale teller, zoals iedereen wel zal weten, niet meer mogelijk om gebruik te maken van hetzelfde elektriciteitstarief bij het terug steken van energie op het net (zoals bij de analoge teller wel het geval was). Vandaar dat ik naast mijn zonnepanelen ondertussen ook baterijen heb geplaatst. Werkt zeer goed, en er wordt beperkt energie op het net gestoken tot de baterijen vol zijn. Wat echter niet voorzien is, is dat ik in de winter, als de zonnepanelen niet werken, energie van het net op de baterijen wil steken tijdens het nacht tarief. Ik vroeg me af of deze functie mee in de P1-monitor kon gestoken worden. Via een digitale uitgang, of via MQTT (heb ikzelf nog niet gebruikt, maar ik vermoed dat ik via deze kan linken aan mijn domotica via Home assistent)? De omvormer van de baterijen heeft een programmeerbare digitale ingang, die hiervoor kan gebruikt worden.

  1. Op de pagina config-io.php kun je via de GPIO poort op vermogen of tarief schakelen. Met de juiste instellingen is je doel wellicht realiseerbaar. Dit is uiteraard wel een aan/uit schakelaar geen digitale interface.

   1. Ik heb dat al bekeken, maar hiervoor zijn er geen goede combinaties van poorten mogelijk: spijtig. Misschien iets voor de toekomst.

    1. Top, als je een betere beschrijving hebt van de mogelijkheden van het apparaat dan zet ik het op de roadmap.

   1. Klopt, ik heb de heat al eens uitgebreid bestudeerd. Het is een interessante tool als de raspberry pi vlak bij de omvormer zit, wat bij mij niet het geval is. (ander gebouw) vandaar de MQTT interface. Ik kan natuurlijk ook via een digitale ingang inlezen via de domotica, maar dit zou dan wat omslachtiger zijn.
    Mijn omvormer is een Multplus-II 48 van het merk Vitron Energy. Het toestel zou redelijk open source zijn volgen de verkoper. Ik ben zelf ook niet zo mee weg, dus ik heb die verkoper maar geloofd. Er zouden dus mogelijkheden zijn met deze omvormer.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_GX/MultiPlus-II_GX-nl.pdf

     1. Je zou dit kunnen benaderen vanuit 2 situaties.
      – Indien er in het verloop van de dag (nagenoeg) geen stroom terug op het net wordt gestoken, kan je ervan uitgaan dat de baterijen ook niet veel zijn opgeladen. De stroom die is opgewekt (door panelen of wind) is nagenoeg helemaal verbruikt tijdens de dag in deze veronderstelling. Dit is wel achter de feiten aanlopen.
      dus de batterij opladen tijdens nachttarief, om daarna te gebruiken tijdens de dag.
      => een contact hoog zetten indien geen stroom geleverd tijdens de (afgelopen) dag.

      -Proactief: je zou een contact kunnen creëren op basis van de info via openweathermap.org? Dan kan je rekening houden met wind en zonne-energie.
      Blijkbaar is er een “Solar Radiation API” voorzien, die de opwekking van zonne-energie voorspelt. Aan de hand van deze zou ook zo’n digitale uitgang gestuurd kunnen worden. https://openweathermap.org/api. Dan heb je al een idee of de volgende dag voldoende zonne-energie gaat geleverd worden. Ik vermoed dat er een score wordt voorzien via deze API? Dan zou je via deze score kunnen instellen op welk punt de (digitale) uitgang moet gestuurd worden.

     2. Raar, blijkbaar was mijn antwoord niet gepost.

      Op https://openweathermap.org/api kan je via de “Solar Radiation API” de voorspellingen doorkrijgen van de hoeveelheid solar vermogen per/m². Mooi zou zijn dat er een grens kan worden ingesteld, waarbij dan een digitale uitgang wordt geschakeld bij te weinig energie, (of via MQTT). Zo kan proactief de batterij worden opgeladen over de nacht, afhankelijk van het voorspelde vermogen aan zonne-energie de volgende dag. De grens is dan afhankelijk van de individuele installaties instelbaar. Dit zou dan ook kunnen voor bv windenergie, waarbij hier de voorspelde variabele de windsnelheid zou kunnen zijn. Voordeel is dan dat, bij een voorspelling van weinig groene energie de volgende dag, dan ook de energie in de batterij wordt bespaard (en/of opgeladen) voor de volgende dag.

 7. Wijzigen van resolutie.
  Is er in een van de volgende releases de mogelijkheid ingebouwd om de resolutie van de webpagina te verkleinen.? Ik draai nu P1 monitor op een raspberry met daaraan gekoppeld een 7 inch touchscreen van raspberry maar de display van info is te groot voor de display zodat een deel aan de rechterzijde niet zichtbaar is. Ik vermoed dat de display momenteel op 1024×768 staat, terwijl het touchscreen max 800 op 480 kan behandelen

  1. Hoewel het technisch kan is het enorme veel werk en zal daarom voorlopige niet gebeuren. Als dit al gebeurt dan wordt de gehele UI aangepakt en reponsive gemaakt. Wat wellicht kan is de zooming van je browser aanpassen. In Chrome is dat bijvoorbeeld Ctrl & + of Ctrl & –

   1. excuses voor het laattijdig antwoord, maar de chrome browser verkleinen naar 80% in zijn instellingen geeft nu min of meer een goed overzicht.
    Dank je voor de tip

 8. Over enkele maanden komt de jaarafrekening weer. Het zou fijn zijn om deze standen dan in P1mon te kunnen zetten, zodat de tellers van het verbruik/levering voor komend jaar op 0 starten. (uiteraard zonder de historie te wissen.) Of zit dit er al in en kan ik het niet vinden?

  1. Nee, die optie zit er niet in en komt er waarschijnlijk ook niet in. Ik wil zo min mogelijk financiële data verwerken. je vorige vraag over het verbergen van gas informatie zit in de volgende versie.

  1. Bugs graag als reactie bij de versie waar je de bug gevonden hebt. Controleer wel eerst of het al niet een bekende bug is op de pagina. Verzoeken via een reactie op de roadmap pagina als het alleen om een nieuwe optie gaat. je mag die ook tegelijk melden bij de bug.

 9. Hallo Security Brothers, ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik de P1 monitor kan laten werken op mijn synology NAS met VM ware.. ik heb the raspberry Pi up and running en ook de USB poort etc can ik mee werken.. maar was even benieuwd of het misschien een optie is om te kijken of jullie het een tutorial kunnen geven hoe ik de webserver gedeelte van de p1mon kan overzetten.. ik will graag het virtueel draaien en dat moet ook mogelijk zijn.. dus geen extra Pi in mijn meterkast haha

  hoop snel van jullie te horen.

  Met Vriendelijke Groeten,
  Mark

  PS – ik gebruik jullie uitermate geweldige p1monitor al voor 2 jaar en werkt echt perfect !!

  1. Bedankt voor het compliment. Ik kan je niet helpen met overzetten naar een andere dan de Rpi. Er is iemand die Docker container heeft gemaakt. Dit is wellicht een optie. Sorry, te veel vragen en te weinig tijd.

   1. Dank je wel voor je reactie en ik zal dat eens gaan bekijken! bedankt voor de info. en take it easy hehe alles op zijn tijd 🙂

    Met Vriendelijke Groeten,
    Mark

 10. Ik hoop dat ik hier op de goeie plek ben voor deze vraag.
  Ik heb de software nu ongeveer 1 maand draaien. Wat een ontzetten gebruiksvriendelijke tool! Ik heb geen verstand van linux en raspberry’s, maar installeren was een eitje. En wat een geweldige tool om inzicht in je verbruik te krijgen. Ik heb inmiddels ook een watermeter en de solaredge gekoppeld. Erg fijn om alle data op één plek te hebben.

  Maar nu viel mij op dat het geheugengebruik ontzettend snel oploopt. Hoe zit dat precies? En hoe kan ik dat verbeteren? Mijn database belasting is 16%. Ik neem aan dat dit de opslag van historische data is, wordt dit op de SD-kaart opgeslagen? Mijn geheugen belasting is momenteel 70% en loopt iedere dag ongeveer 4% op. Wat houdt dit in? Dit is denk ik niet de bedoeling?

  1. Het is niet de juiste plek. Je kunt de vragen stellen bij de versie van de software.
   Onder Linux en ander Unix gebaseerde systemen wordt zoveel mogelijk RAM gebruikt voor buffers, cache e.d. dit is normaal gedrag. Het besturingssysteem regelt dit automatisch. Gebruik na verloop van tijd rond de 70% is normaal. Als dit continue naar de 100% gaat dan is er wat mis. Maar het kan af en toe pieken en weer zakken. De historische data wordt initieel in RAM bewaard, dit maakt de P1 monitor sneller en zorg voor minder slijtage van het SDHC kaartje. Er wordt elke 15 minuten een kopie naar het SD kaartje gemaakt zodat er geen data verloren gaat als de Rpi uitgezet wordt.

 11. Dit is echt fantastisch, dit is waar het om draait op het internet … het delen van informatie het bouwen van onafhankelijke software. Gedaan door mensen die echt van computeren houden. 5 euro donatie gedaan uit pure tevredenheid.

 12. Momenteel gebruik ik de app voor uitlezen Gas en Elektra verbruik. Zou graag willen zien dat ik mijn Growatt omvormer kon uit lezen met P1-Monitor en zo inzicht krijgen in levering van de PV.

  1. De APP ondersteund momenteel alleen nog de puls kWh meter. De volgende optie die in de app komt is de Solar Edge. Mocht op termijn de GrowWatt worden toegevoegd dan komt die ook op termijn in de App.

 13. In het main-1.php scherm worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor zowel het hoog als het laag tarief weergegeven. Ga ik naar de pagina stats-d.php cq stats-m.php dan worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor hoog en laag bij elkaar opgeteld en als 1 waarde voor Verbruik en Geleverd weergegeven. Voor enkel tarief meting is dit goed maar bij een dubbel tarief (die de meeste zullen hebben) zou ik het fijn vinden dat Verbruik en Geleverd gesplits wordt weergegeven in de stats-x.php schermen. Bij mijn energieleverancier wordt het hoog kWh verbruik en geleverd met elkaar verrekend, dit geld ook voor het laag kWh verbruik en geleverd. Daarom vind ik het gesplits zichtbaar maken van hoog en laag in de stats-x handig. Stel bij een hoog jaar verbruik van 600kWh en geleverd 1300kWh, dan is er netto 700kWh terug geleverd (overschot). Bij laag is dit meestal andersom, verbruik 1200kWh, geleverd 650kWh, netto verbruik 550kWh (tekort). Hierbij gelden voor het overschot en tekort de kale kWh tarieven.
  Naar mijn idee sluit dit beter aan, aan de praktijk hoe er met de kWh’s wordt gerekend.
  Een contract start datum (en duur) invoer in het config-tarief.php scherm is wellicht ook handig.

  1. Momenteel is dat niet mogelijk door een technische ontwerpkeuze in het verleden. Dit ombouwen gaat echt heel veel tijd kosten en heeft daarom een lage prioriteit. Bij nieuwe opties zoals de kWh puls telling of de Solar Edge API is de scheiding aangebracht.

 14. Is het mogelijk om de omvormer van SOLAX (zonnepanelen) toe te voegen om uit te lezen? Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen.

  1. Het staat op de roadmap. Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen. begrijp ik niet.

    1. Bedankt voor de informatie en aangeboden hulp, dit lijkt redelijk eenvoudig toe te voegen te zijn. De roadmap is aangepast.

 15. Hallo, Je zoekt een Enphase API key, heb je die al? Ik heb een Enphase systeem en wil de key wel met je delen voor de ontwikkeling van Enhase in p1-mon. Stuur me dan een direct mail waarin vermeld waar de key naar toe moet.

   1. Ik mis een teller stand van het aantal verzoeken voor de integratie van de Enphase API in de roadmap zoals bij Omnik en Growatt.

 16. Ik heb de laatste update op een nieuwe pi gezet. Via de export en import de history overgezet.
  Alles werkt op de weer api key na. Deze wordt niet meegenomen in de export/import.
  Kan je daar een keer naar kijken?
  Ik heb de log van de import bekeken en daar staat het wel gewoon tussen.

  import status
  2021-06-28 19:53:33 database configuratie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file /p1mon/var/tmp/import-1624902807492.zip gevonden.
  2021-06-28 19:53:33 database e_history_min succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database e_financieel_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database temperatuur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_maand succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_jaar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database faseinformatie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction_solar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file import-1624902807492.zip succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 file rechten van database bestanden correct gezet.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit config.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit e_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit financieel.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit weer.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 01_weer_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 02_temperatuur.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 03_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 06_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 04_faseinformatie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 05_powerproduction.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 manifest is correct verwerkt uit ZIP file.
  2021-06-28 19:53:33 aantal te importeren records 151164.
  2021-06-28 19:53:33 import bestand creatie datum 2021-06-28 19:51:55.
  2021-06-28 19:53:33 custom www bestanden succesvol verwerkt.
  2021-06-28 19:53:33 historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:53:34 historie tabel bevat 46748 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46748 aantal defect=0. Voorgang: 31% (historie).
  2021-06-28 19:54:33 financieel wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 financieel tabel bevat 89 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46837 aantal defect=0. Voorgang: 31% (financieel).
  2021-06-28 19:54:33 configuratie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 configuratie tabel bevat 139 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46976 aantal defect=0. Voorgang: 31% (configuratie).
  2021-06-28 19:54:33 weer wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 weer tabel bevat 3062 import records.
  2021-06-28 19:54:36 totaal records ok=50038 aantal defect=0. Voorgang: 33% (weer).
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie tabel bevat 1759 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (01_weer_historie).
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (02_temperatuur).
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter tabel bevat 99367 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (06_watermeter).
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (04_faseinformatie).
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (05_powerproduction).
  2021-06-28 19:56:22 alle data uit het ZIP bestand verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gestart.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gereed.
  2021-06-28 19:56:22 System ID zetten in configuratie database: xxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xx
  2021-06-28 19:56:22 versie gezet: 1.3.1
  2021-06-28 19:56:22 patch level gezet: 0
  2021-06-28 19:56:22 versie serienummer gezet: 20210618
  2021-06-28 19:56:22 WiFi wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:22 WiFi aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:22 CRON wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:23 CRON aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:23 Databases worden van RAM naar het SDHC kaartje geschreven.
  2021-06-28 19:56:23 Databases kopieren gereed.
  2021-06-28 19:56:23 ZIP bestand wordt verwijderd.
  2021-06-28 19:56:24 Gereed verwerkings tijd is 02:51.

  1. Bedankt voor de suggestie. Heb je import gedaan op dezelfde Rpi waar de export vandaan kwam? Want de beveiligde data wordt versleuteld met een aspect dat uniek is per Rpi. Als je dezelfde Rpi hebt gebruikt had je dit probleem ook bij andere velden zoals het Wifi wachtwoord of het Ftp wachtwoord?

   1. Ik heb een nieuwe Pi gebruikt. De oude Pi 2 draaide nu al weken op 100% CPU, het was dus tijd voor een nieuwe.
    Het is duidelijk waarom de api key niet mee gekomen is. Het is ook een kleine moeite om deze opnieuw in te stellen.
    Dank voor je snelle antwoord en je mooie programma.

   2. Het zou mooi zijn als je een notificatie krijgt als er iets met je systeem aan de hand is.
    De notificatie keuze is nu alleen per e-mail.
    Heb je deze Bot al eens bekeken?
    Ik heb ook een home automation system die hem gebruikt en het is erg prettig.
    Wellicht een mooie aanvulling bij de e-mail notificatie die je nu hebt. (met de onhandige gmail 2FA die uit moet)
    https://www.callmebot.com/

 17. Security Brother. Prachtig programma de P1Monitor. Gebruik hem nu al ruim een jaar. Nu met de SolarEdge toevoeging is het voor mij echt bijna perfect.
  Wat ik zelf nog wel zou willen is om een optie te hebben om een NTP server in te stellen. Heb zelf een eigen NTP draaien. Nu doe ik dat om na elke update handmatig in /etc/systemd/timesyncd.conf de NTP server te zetten. Hoop dat je hem op de roadmap wil zetten.
  Verder had ik nog niets gedoneerd en dat is wel nodig. Graag een Tikkie naar mijn email adres.

  1. Het staat op de roadmap. Ik vraag mij af waarom je het zou willen. De publieke bronnen zijn meestal goed genoeg.

 18. Beste ZTATZ,

  Feature request: SolarEdge data opnemen in MQTT data.

  De SolarEdge API integratie is top! Hij werkt nog niet perfect, ben er van overtuigd dat dit in een volgende versie word opgelost. Zou mooi zijn als deze data via MQTT beschikbaar komt.

  Groet,

  Wilco

  1. Correct de fix voor Solar Edge is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd. Je verzoek voor MQTT staat op de roadmap.

 19. Sinds gisterenavond zie ik slechts nog een lege grafische interface zonder enige data, waar gisteren ochtend nog niks aan de hand was en ik tussentijds niets heb gewijzigd. Herstart haalde niets uit, export van database loopt tot 2% en blijft dan hangen. Ook lijken alle ingestelde gegevens verandert te zijn, is dit nog te herstellen of is er iets serieus aan de hand?

  1. Sorry, te weinig informatie om iets over te zeggen zonder meer gegevens. Welke gegevens als al je gegevens anders zijn ingesteld dan is waarschijnlijk iets mis met de configuratie database. Dit kan gebeuren als de RPi niet netjes wordt afgesloten als bijvoorbeeld de spanning wegvalt. Als je een back-up hebt gemaakt dan kun je die terug zetten.

 20. Hallo SecBro, ik heb de Solaredge API draaiende, maar ik zie pas de waarden als ik, naast de solaredge display, ook de optie voor S0 aanzet. Wanneer ik de S0 optie uit laat, dan krijg ik een scherm met foutmelding dat ik bij display de optie aan moet zetten. Verder viel me op dat de solaredge waarden per dag veel te hoog zijn; de y-as schaal lijkt niet te kloppen.

  1. Zie de bug en workaround onder aan de pagina. Kun je een screenshot delen van de dag waarden en aangeven wat het volgens jou zou moeten zijn?

   1. Waar vind ik die “bug en workaround” ?
    Mag ik op deze plek melden, dat bij mij de waarden, die P1Monitor aangeeft, ook niet overeenkomen met die van de Solaredge site? Ik heb nu 2 omvormers in bedrijf en de Solaredge pagina geeft de totale productie van de site weer. Gisteren bijv. meldt Solaredge een totale productie van 63,39 kWh, en P1Monitor slechts 19,166 kWh.
    Ik maakte er screenshots van, hoe kan ik die hier toevoegen?

 21. Feature request: berekening van het zelfverbuik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepannelen en werkelijks injectie.

 22. Bedankt voor deze mooie tool Secbro! Zou je voor mij een puntje bij willen zetten bij het verwerken van DSMR berichten per seconde?

 23. De benaming van de nieuwe 8 GB image 202106 op de download pagina is nog niet aangepast: er staat nog steeds “P1 MONITOR VERSIE 202103– 1.3.0 (8GB SDHC image)”.

  1. Zo, de update is gedaan en één en ander werkt weer feilloos. Complimenten!
   Aanvullende vraag: ik heb de Solaredge API ingevuld en het ziet er naar uit, dat de zaak gekoppeld is. Maar ik moet bekennen, dat ik niet weet wat deze koppeling nu oplevert. Waar zie ik de resultaten?

   1. Je moet de UI activeren in het config display menu. Je kunt alle historie dan eenmalig inladen via deze optie. Het laden van alle historie duurt voor 1 jaar een paar minuten. Voor 5 jaar een minuut of 5 a 7. Als je de historie niet laad dan wordt de data van vandaag en nieuwer geladen.

    1. Ach natuurlijk, dat had ik kunnen weten. Hoe dan ook, het werkt fantastisch, alle data tot 2015 in beeld. Dank je wel!

  2. Hallo,

   Net de laatste versie geladen en upgrade process loopt prima. Heb mijn SolarEdge API key ingevoerd (die jij ook hebt gebruikt voor testen…?) en zie nu data van 4 dagen terug en verder niet.

   /config-powerproduction-solaredge.php laat zien dat de laatste succesvolle API verwerking recent is gedaan en op gegeven moment liep deze per seconde mee met de gewone tijd. Is nu al weer een tijdje rustig geweest en gaat dan “ineens” weer per seconde meelopen.

   http://192.168.ccc.ddd/powerproduction-api-d.php laat een melding zien dat de optie moet worden aangezet. de minuten pagina toont de vermelde 4 dagen. Zal morgen nog eens kijken hoe het gaat maar het lijkt een bugje. Zou in ieder geval fijn zijn als vermeld wordt dat nog niet alle data binnen is.

   Verder weer een fors aantal mooie verbeteringen dus veel dank!

   1. Graag gedaan. In het setup scherm de optie Herlaad alle data (API) aanzetten en een paar minuten wachten (2 tot 5 minuten afhankelijk van de hoeveelheid data).

    1. Heb die optie gisteren ook al eens geprobeerd maar daarna (zeker een kwartier later) was er nog geen data. Heb zojuist dit nogmaals gedaan en nu lijkt het goed te zijn gegaan.

     Blijkbaar een kwestie van (on)geduld…

     Bedankt,
     GWS

     1. Nieuw data word 1 keer per kwartier door de api aangeboden als er energie wordt opgewekt. Normaal rond 5, 20, 35 en 50 minuten over het hele uur.

 24. Is het correct dat de uitlezing alleen benaderbaar is via een internet browser. Is het niet mogelijk om via de hdmi uitgang van de Raspberry Pi de gegevens meteen op een monitor zichtbaar te maken?

  1. Correct alleen via een andere externe browser. De Rpi bevat geen idee interface software. Wellicht komt er ooit nog eens simpele interface direct op de Rpi.

 25. Is het een idee om mqtt telegrammen te ontvangen en deze als bron te gebruiken bv, kamer temperatuur. Zodat je de echter huis temperatuur kan gebruiken in de gasverbruik diagrammen

  1. Bedankt voor de suggestie maar het verwerken van MQTT berichten zal niet worden ondersteund. De huis temperatuur kan via ESP32Temp worden in gelezen en de gas waarden gebruiken nu de buitentemperatuur.

   1. Heel erg bedankt voor dit perfecte project!

    Ik heb de spulletjes voor de ESP besteld, ik zoek alleen waar en hoe ik de meetwaarden uit het esp project naar de p1mon doorzend, mogelijk overlooked? Gaat een najaars project worden dus geen haast.

    De watermeter alert is wel een lekkere om te hebben voor de vakantie…

    Een observatie voor de uitgaande mail, ik was aan het kijken naar de exim configuratie maar er staan errors in de logging files rond rechten op bestanden. Ik ben er nog niet uit waarom, mischien goed even om in de mail.log ‘s te kijken of die bij jou wel schoon zijn van fouten. Functioneel doen de alert mails het bij mij wel.

    Groet
    Eelco

    1. De ESP32temp oplossing stuurt UDP broadcast berichten op je netwerk. De P1 monitor luistert naar deze berichten. Als de ESP32 en de P1 monitor in het zelfde netwerk zitten dan werkt het (Wifi of Eternet maakt niets uit).

 26. Is het mogelijk om op de watermeter teller een soort watermeter bewaking te zetten die gebruik maakt van de alert functie, dan wel via msqt bij verbruik dat afwijkend is van het gemiddelde. Met vakanties op komst kan dit bv helpen om een lekkage of een defecte kraan, of zo te detecteren.

  1. Een alarm dat als binnen een bepaalde tijd een hoeveelheid water verbruikt wordt is mogelijk, het staat op de roadmap.

 27. Hallo Security Brother,

  Een tijd geleden had ik gezegd dat ik een donatie wilde doen. Ik heb vandaag mijn eerste loon binnen gekregen en wil graag daarom eindelijk jou een donatie geven. Zou je mij een tikkie van 15 euro kunnen sturen?

  1. Hi Matthijs, ik waardeer het enorm. Maar een eerste loon moet gevierd worden. Koop er iets lekkers en gefeliciteerd met je eerste loon. En uiteraard veel plezier van je de p1 monitor.

 28. Geweldige tool! Is het een idee om deze open source te maken (Github?) zodat anderen ook mee kunnen helpen de roadmap door te ontwikkelen?

  Suggestie voor op de roadmap: interface responsive (en misschien zelfs PWA-ready) maken

  1. Bedankt voor het compliment. Misschien dat ik nog een keer ip github zet maar ben er nog niet aan toe gekomen. Een responsive ui is een goed idee maar dat is erg veel werk en ik ben nog druk met het aanvullen van functionele vragen. Het liefst zou ik een soort modulaire interface willen maken waar je zelf de pagina’s kan samenstellen.

 29. Hi,

  Complimenten voor de software. Installeren en instellen ging super makkelijk.

  Graag ondersteun ik het verzoek voor het uitlezen van mijn solaredge omvormer en het verzoek voor een optie in P1 Monitor om een database export naar CSV/Excel format te kunnen maken.

    1. Daar doe ik principe geen uitspraken over. Ik ben bijna klaar met de volgende versie waar nog twee nare bugs in zitten en ik weet niet wanneer ik die gefixed heb. Dat kan vanavond zijn of over x aantal weken.

 30. Ik heb hier als radio amateur enkele foutieve S0 pulsen gegenereerd door op 50 mHz uit te zenden met mijn zender. Daardoor heb ik op 1 dag 34 kWh teveel opbrengst van de zonnepanelen in de grafieken tov de werkelijke opbrengst. Is er geen mogelijkheid om de data achteraf aan te passen?

 31. Ik zou graag op de home page de status van de IO poorten willen zien, bijvoorbeeld naast de weersinformatie. al dan niet met een custom label

  1. Wat wil je daarmee bereiken/wat is je doel. Hoe zou het er uit moeten zien? Kun je iets van een mock-up maken en de afbeelding delen via een link met bijvoorbeeld ImgBB.

  1. Ja die heb ik, maar als je er een wil delen dan graag. Hoe meer ik kan testen des te beter. Je kunt hem achtergelaten in een reactie. Uiteraard wordt die verder niet gedeeld.

   1. Goede dag, ik heb ook solar edge. Als je nog op zoek bent naar test api’s kan ik die delen met je.

    1. Graag, je kunt de key in een reactie zetten. De reactie wordt niet op de site gepubliceerd.

  1. Dat moet ik even bekijken. In principe is dit 0805 en zeker haalbaar met normale soldeerspullen.
   THT vraagt vaak veel meer ruimte en er is een kleiner aanbod aan chips.
   Maar alleen de Watermeter en S0 ingangen moet kunnen denk ik.

   Ik ben sowieso niet zo tevreden over de manier waarop Eagle (in Fusion 360) werkt, dus wellicht dat ik er mijn eerste Kicad project van ga maken.
   Even afwachten. Binnenkort lang weekend.

 32. Allereerst mijn complimenten voor de software. Het werkt top.

  Ik ben van plan een Hat te maken voor de raspberry voor interfacing met de watermeter en de terugleverschakelaar, eventueel extra din S0 meters waar het hier over gaat, maar ik zie daar geen menutje voor?
  Welke functies zou je graag nog meer zien? Er is plek zat op een hat schat ik zo.

  Wellicht heb je nog meer wensen die je graag in een hat gezien wou hebben?

  Ik heb jaren ervaring in het maken van professionele pcb’s, kan er wel één kosteloos naar je opsturen als het klaar is.

  Neem gerust contact met mij op.

  1. Bedankt lijkt mij een mooi sub project. Ik zou een schema moeten maken wat er dan op de HAT zou moeten komen. Er zijn wensen voor vier te schakelen uitgangen. 0-10V sturing en meerdere ingangen voor water (2x) en kWh (SO) meters. Ik ben echter erg druk met de P1 software en upgrade van de App. Dus ik vrees dat ik er zelf niet op korte termijn aan toe kom. er is ook wens voor een simple display die bijvoorbeeld jet IP adres en andere basis data kan weergeven. Kortom genoeg om over na te denken.

   1. Dat klinkt haalbaar! Ik zal kijken wat ik kan doen, blijft gerust bezig met de software.

    Ik had er al één NPN watermeter ingang op getekend, plus twee 24V high-side transistors voor het schakelen van externe installatierelais.
    Een i2c dac voor 0-10V/0-20mA kan ik ook.

      1. Ik kan de sheets goed lezen via de viewer. Ik moet er nog even naar kijken want je lijkt bijvoorbeeld geen opto couplers te gebruiken voor het inlezen. Wellicht leuk om een aparte pagina op te zetten waar men aan kan geven wat er op de HAT zou moeten komen?

       1. Optocouplers zijn voor galvanische scheiding. Als je enige doel is om 5V naar 3.3V te translaten dan is een stukje logic voldoende.
        Een eigen pagina kan. Maar een hat is niet oneindig groot, zoals je zit is het al aardig knus. Een header voor een i2c oled schermpje ofzo kan er nog wel bij.

        1. Zoals ik al aangaf ik wil er graag serieus naar kijken maar als je er vertrouwen in hebt dan is deze opzet dan is dat voldoende. De reden voor de eigen pagina is om te vragen waar men behoefte aan heeft. Zie het als markt onderzoek 🙂 Uiteraard is aan jou hoe hoe en wat je er op wil zetten. Wim had al een vraag over een niet SMD opzet. Ik ben onder de indruk wat wat er nu al staat.

         1. Een eigen pagina is prima. Eventueel kan ik ook de bestanden op github zetten waar dan ook een Wiki en Issues gemaakt kunnen worden.

          1. Ik heb een pagina gemaakt waar men de vragen en ideeën kwijt kan. Een van de eerste zaken is een lijstje maken van de opties die de HAT gaat bieden. Kun je zoiets aanleveren en eventuele links waar men zaken kan vinden?

 33. Fantastisch programma. Strakke interface. Alle functionaliteit die ik nodig heb. En die ik mis staat op de roadmap. Ik wel graag 15 euro doneren. maar heb geen paypal.

  1. Bedankt voor het compliment en de toegezegde donatie. Ik stuur een tikkie voor de donatie.

 34. Ik zie op de wish-list een CSV/Excel export staan. Dat is een van de eerste dingen die ik had geschreven na het experimenteren met p1mon.
  Mag je van me hebben. Is wel (natuurlijk) in Perl, niet in python.
  Kan het naar wens aanpassen als je wilt.
  Nu doe ik het or een rsync-kopie van de SQLite database files.

  1. Bedankt voor het aanbod, ik heb een Python Excel lib. Je kunt op dit moment bijvoorbeeld de logs naar Excel exporteren.

 35. Ik zou mij Growatt omvormer ook graag uit willen lezen met P1-Monitor dus graag +1 voor “Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen”.

 36. Is deze software ook te gebruiken icm de Homewizard P1 adapter, of is het beter om een kabel serieel aan te sluiten op de Pi?

  1. Ik ben niet bekend met de adapter, de seriële kabel is de route die zeker werkt. Wellicht heeft een andere gebruiker daar tips over.

 37. Is het mogelijk om de range van de teruglevermeter (Gauge) die nu maxed op 5kwh zelf aan te passen (op te hogen ? )
  Ik lever inmiddels tussen de 0 en 12kwh dus schaalt de meter nu niet netjes mee.

  1. Dat kan op in het setup menu -> display kan dit via de optie max. waarde e-levering (home scherm) worden gewijzigd.

    1. Geen probleem, er kan genoeg mee dus ik kan mijn voorstellen dat het niet evident was.

 38. Hoi,

  Ik ben overgestapt vanuit Domoticz naar P1 Monitor. Ik ben er zeer content mee!
  Wat zou ik nog graag zien?

  DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec
  API voor Enphase micro inverters
  GUI is klein op een 27″ monitor. Is dat schaalbaar te maken?
  Op het Home screen van P1 Monitor ook het gas verbruik bij tab verbruik & levering (alles in 1 oogopslag)

  Donatie verdiend! Ik zie je tikkie verzoek graag tegemoet.

  Cheers,
  Henk

  1. De meeste zaken staan op de roadmap. Het schaalbaar maken kan met de browser. Beter gebruik maken van de ruimte niet. Dat is man weken werk en ik ben met andere zaken bezig.

 39. Voor wat betreft: “Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API”:
  In plaats van via de cloud is het beter om de Enphase zelf, lokaal, uit te lezen. Uitlezen kan zonder wachtwoord; URL http:///production.json?details=1
  Dit levert een JSON, met daarin 3 waarden die nuttig zijn: cumulatieve Wh productie, huidige productie in W en (unix)tijd wanneer counters zijn bijgewerkt (of 0 = geen productie).
  Via Cloud wordt de data eens per 15 minuten bijgewerkt (of langzamer), lokaal maximaal 5 minuten.
  Ik gebruik nu een cronjob op mijn Synology NAS om de data uit te lezen.
  Als je wilt kan ik je mijn (Bash-)uitlees-script sturen, met beschrijving, en voorbeeld data via mail.

  1. bedankt voor het aanbod de roadmap is bijgewerkt. Ik ben nu druk bezig met de Solar Edge interface. Wat kan helpen is de voorbeeld data van de JSON want ik heb geen toegang tot een Enphase omvormer. Daar kom ik dan wel om als ik daar mee start.

   1. Volgens mij is het makkelijker om de API te gebruiken zoals bij Soledge… Mijn Enphase gaat nu ook via die API naar pvoutput.
    Zou echt mooie meerwaarde zijn!

     1. Ik zou het ook geweldig vinden als Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API kan worden uitgelezen.

      Aanvullende informatie kun je hier vinden:
      https://www4.enphase.com/sites/default/files/Envoy-API-Technical-Brief.pdf

      Alleen zoals in de documentatie staat aangegeven kun je in plaats van het IP-adres beter de URL gebruiken, namelijk: http://envoy.local

      Voorbeeld:
      http://envoy.local/api/v1/production

      Op deze manier werkt de API in alle gevallen.

      Als resultaat krijg je dan:

      {
      “wattHoursToday”: 50,
      “wattHoursSevenDays”: 67171,
      “wattHoursLifetime”: 74790,
      “wattsNow”: 75
      }

      Enige tijd later krijg ik:

      {
      “wattHoursToday”: 84,
      “wattHoursSevenDays”: 67024,
      “wattHoursLifetime”: 74824,
      “wattsNow”: 128
      }

 40. Ik sluit mij aan bij dit verzoek:
  DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec (+1) graag.
  Tevens zou ik het fijn vinden als de GUI schaalbaar is. Ik zit hier op een 25″ scherm, en de GUI vult het maar voor de helft. In de toekomst wil ik naar 27inch en de resolutie zit al op 1440P. De trend is naar grotere schermen en hogere resoluties zoals 4K.
  Verder mijn complimenten voor deze fijne tool. Ik wil graag doneren, maar niet middels Paypal. Ik zie de link graag tegemoet. Keep up the good work!

  Cheers,
  Henk

  1. Bedankt voor het compliment. De roadmap is bijgewerkt voor de per seconden verwerking. De scherm aanpassing is wel mogelijk maar op dit moment nog ter arbeidsintensief. Als je het goed vindt dan stuur ik een tikkie naar je email adres dan kun je daarmee een donatie doen.

 41. Voor mij ook graag verzoekje voor uitbreiding van de MQTT. Ik gebruik dit om te koppelen aan mijn loxone installatie. Mijn huidige set up is momenteel P1 monitor MQTT -> loxberry -> loxone -> iobroker -> influxdb -> grafana.

   1. Ik ben wel fan van de dagtellers voornamelijk die van het water is interessant! Ondertussen werkt alles als een zonnetje! P1, kWh omvormer via S0, watersensor!

 42. Ik heb de tool met tevredenheid geïnstalleerd (België). De terugleverschakelaar heb ik gebruikt om met een SSR het laden van de batterij van de auto te sturen (gewoon aan/uit). Omdat dit een grote gebruiker is en ik hetzelfde principe voor kleinere gebruikers ook kan doen zou het handig zijn om meerdere schakel-niveau te hebben voor het terug leveren. Ik zag dat dit reeds in de road map staat onder volgende beschrijving:

  “Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 1).”

  Ik sluit me graag aan bij de wens op de lijst.
  Hartelijk dan voor het knappe werk !!

 43. Meerdere S0 kWh meters ondersteunen , ook van mij een vriendelijk verzoekje. Anders moet ik een extra kwh teller plaatsen na de 2 bestaande meters.

   1. Bedankt zou leuk zijn als deze er komt. Ik gebruik je programma sinds november en ben zo tevreden dat ik vandaag een donatie gedaan heb. Bedankt voor het mooie werk !

 44. Hoi, mooi programma, ik gebruik het met veel plezier.

  Ik zou graag de MQTT berichten uitgebreid zien met de waarde die in de app onder “vandaag” te zien zijn. Alle dag verbruiken, levering, opwekking. Zowel kWh, als gas, wat en pv productie etc.

  Bedankt en ga zo door.

 45. DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec (+1) graag.

  Zou het mogelijk zijn om een of andere aanduiding bij een GPIO te plaatsen die status 0 of 1 aangeeft?

  Gr.
  Henk

  1. De roadmap is bijgewerkt met de 1 seconde verwerking. Wat bedoel je met de GPIO status. Er wordt momenteel al aangeven wat het moment is dat een puls wordt gedetecteerd. In diverse gevallen zal het niet veel toevoegen voor de pulsmeting van kWh/Watermeting omdat de puls te kort is. Voor het schakelen zou het wellicht kunnen maar daar zie je ook het tijdstip van de schakeling.

 46. Wat een fijn programma.
  Ik was jaren geleden zelf op een Pi wat aan het rommelen geweest. Dat draaide goed, maar zo’n geheugenkaart stopt er soms gewoon mee. De mogelijkheden die dit programma hebben zijn prima. Mijn oude source heb ik niet meer nodig. 🙂
  Wel heb ik nog een vraag over de API output.
  Ik wil graag deze opvragen in mijn Homey, maar dat lukt niet omdat de output geen object is maar een array.
  Ook met de optie json=object staat de output tussen blokhaken. (dat dus aangeeft dat het een item is uit een array)
  Ik gebruik deze url:
  http://192.168.2.63/api/v1/smartmeter?limit=1&round=on&json=object
  Iemand een oplossing?
  N.B. De output is afgerond, maar wel met 1 cijfer (een nul) achter de komma. Mogelijk ook iets om aan te passen.
  Groetsels Carel

  1. De Array is correcte JSON dat Homey daar niet mee om kan gaan is een meer een HomeypProbleem. Ik zet het op de TODO list om eventueel nog aan te passen/instelbaar te maken. De achterloop .0 bij de round optie is een bug die wordt opgelost.

 47. Jammer dat /dev/ttyAMA0 niet gesupport wordt. Is kleine aanpassing, in P1SerReader.py (eventueel ook P1SerTester) deze regel aanpassen:
  ser_devices_list = [ “/dev/ttyUSB0” , “/dev/ttyAMA0” ]

  De originele lijst zou eigenlijk naar 3 items uitgebreid moeten worden. Moeilijke redirect hacks zijn hiervoor niet nodig.

 48. goedenmorgen heb de laatste versie maar kan nu niet meer in de raspberry komen met de opgeslagen login en ww via filezilla en ook niet via opgeroepen pagina daar ben ik het ww kwijt dus kan nu niet zo veel meer
  hoe kan ik dit oplossen?

 49. Hallo SB,
  Ik heb een verzoek. In de setting tarieven kan je grens waarde kosten opgeven. Dit bedrag wordt vervolgens als een vast bedrag getoond in de kosten pagina. Is het ook mogelijk om dit variabel te laten gaan? Dat je bijvoorbeeld als vast bedrag 120 euro opgeeft en dat er dan voor bijvoorbeeld in de maand februari 190 euro wordt aangegeven dat je voor die maand mag besteden (omdat het in die maand winter is en je dan meer verstookt)? En in maart vervolgens bijvoorbeeld 170.
  (Dit wordt gedaan in de oxxio app. Aan het eind van het jaar komt het bedrag dan natuurlijk wel uit alsof je 120 euro per maand hebt gebruikt)
  Alvast bedankt!

  1. Bedoel je dat je per maand een bedrag kunt opvoeren. Dus bijvoorbeeld voor Jan: 100, Feb: 130, Maart: 125, enz.

   1. Ja of dat dat automatisch ingevuld kan worden. Er is bijvoorbeeld een invulveld waar je 120 euro op kan geven. Februari stook je meer dus voor februari krijg je 60% meer (rond de 190 euro). Maart 40% extra (170 euro), april 20% (140 euro), mei 0% (120 euro), juni -20% (95 euro) etc. Hiermee houd je rekening met het seizoensverbruik en weet je ook of je in de winter nou echt te veel gebruikt.

    In de kosten per maand pagina zie je vervolgens de grens kosten als een golf over de maanden gaan en zie je per maand hoeveel je voor die maand mag/kan stoken.

 50. Hoi, bedankt voor dit geweldige programma. Alles werkte bij mij (pi 4, Iskra AM550) in 1 keer. Normaal moet ik altijd wel iets tweaken, bouwen, herschrijven. Maar dit werkte zonder enig probleem. Hierbij ook een verzoek voor de Omnik Omvormers toe te voegen 🙂

  1. Graag gedaan en bedankt voor je donatie. De roadmap is bijgewerkt voor de Omnik omvormers.

 51. Ik meldde me al enige tijd geleden voor de Solaredge koppeling maar wil er graag nog iets aan toevoegen.
  In mijn geval gaat het om 2 Solaredge installaties op hetzelfde adres, dus 2 omvormers op één site. Ik hoop, dat het geen probleem is beiden via de Solaredge website uit te lezen en de gegevens te verwerken.

 52. Ik gebruik de software nu reeds een maand en ben er echt bijzonder blij mee. Wij merken echt dat we het verschil kunnen maken en passen ons aan door toestellen in te schakelen bij aanzienlijke injectie. Top!!!

  Op 6 maart merkte ik op dat hoog en laag tarief omgewisseld stonden. Na het aanvinken in de software naar de Belgische setting was alles terug ok. Maar nu hebben we zogezegd een gigantisch verbruik en productie op die dag waardoor de andere data nog moeilijk leesbaar is. Kan ik zelf de gegevens wissen (bij voorkeur voor 6 maart, maar desnoods de volledige historische data?

  Mvg,

  Tim

  1. Je kunt de data wijzigen maar dat is arbeidsintensief zie de FAQ. Je kunt ook de gehele database wissen (let op dat je dan ook de configuratie opnieuw moet invoeren). De optie voor het wissen kun je op de pagina config-bestanden.php vinden. Als je eerst een export maakt dan kun je deze wellicht ooit nog gebruiken.

  2. Ik zie ook dat piek en dal omgewisseld zijn in de UI. Echter, waar vinken om Belgische meterstanden in te stellen? Er staat nergens in de settings om dit te om te wisselen, behalve de tarieven. Zit het in een .conf file? P1mon draait nu een halve dag en ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ik installeerde de sw op een afgedankte Pi2, die doet het prima!

   1. Helaas heeft men er in Belgie of in Nederland er voor gekozen de dag/nacht code om te draaien. Op de pagina P1 poort (config-P1poort.php) kun je met de optie dag/nacht mode Belgie selecteren. Dan wordt de dag/nacht correct verwerkt. Dit werk echter niet achteraf.

 53. Perfecte software om alles realtime uit te lezen (mijn dank).
  Wat ik mis is dat ik graag een vergelijkingsscherm (in het home scherm extra tab) wil hebben over van gas, water en elektra en dat ik dan zelf ingevulde periodes kan invullen (zo kan je meteen zien of die besparingsactie die je hebt gemaakt, effect heeft over je verbruik).
  In dat extra (tab) scherm graag 3 “doel” meters, deze 3 doelmeters kan je bij je instellingen invullen wat je als doel hebt/contract met leverancier heb afgesloten, zo kan je in een oogopslag zien of je moet bijbetalen of geld terug krijgt.

  1. Bedankt voor het compliment. Je vraag snap ik maar is redelijk complex om te maken en zie ik voorlopig niet gebeuren. Er zit in het kosten scherm wel een grenswaarde voor de kosten die je in kunt stellen. Niet wat je vraagt maar het komt in de richting.

 54. Ben zeer recent de P1 monitor gaan gebruiken, bevalt goed, heb zojuist de watermeter aangesloten. Voor het gebruik in gebieden met stadwarmte zou het mooi zijn als het ook mogelijk was een tweede watermeter toe te voegen voor het warme water. Daarmee is dan al het waterverbruik afgevangen. De joule meter van de stadverwarming zou ook mooi zijn alleen ben ik er nog niet uit hoe ik daar pulsen van kan krijgen. Verder zou voor niet gas gebruikers het handig zijn om op het hoofdscherm te kiezen wat er aan rechts komt waar nu gas verbruik staat.
  Een backup gewoon lokaal wegschrijven zou ook wel handig zijn, maar goed er zijn genoeg andere methodes. Ja en de upgrade zoals ik al had aangegeven voor niet microsd gebruikers.

  1. Bedankt voor je antwoord. Extra watermeter toegevoegd op de roadmap. Aanpassen van de schermen naar voorkeuren is voorlopig niet haalbaar. Wel komt er een optie om watermeter en gas info te verbergen op die pagina’s die meerdere zaken weergeven. Het staat op de todo op ook een back-up te maken naar een USB device. Er komt geen ondersteuning voor anders dan het SDHC kaartje (te veel te doen en te veel vragen om deze ook te ondersteunen).

  2. Hallo Robert, kan je met ons delen op welke wijze je de watermeter hebt aangesloten? Wil dit ook gaan doen, maar heb hier nog geen plaatje bij, of boodschappenlijstje. Hoor graag.

   1. Ik probeerde dit te doen maar lukt niet om plaatjes bij te voegen.
    maar via de volgende links moet je verder kunnen:
    https://www.benselectronics.nl/inductieve-proximity-sensor-npn.html voor de sensor, deze plaats je boven het metalen wieltje van de watermeter. Aansluitingen staan op de site voor het 817 opto coupler bordje https://www.benselectronics.nl/2-kanaals-optocoupler-board.html, dus voor net ff meer dan een tientje kun je de watermeter koppelen. Je hebt nog een 5v van je rpi nodig om het bordje en de sensor te voeden.
    Wanneer alles juist is aangesloten dan zie je de hall sensor knipperen wanneer er water loopt. Als je de gpio poort in P1 instelt waarop je de pulsen aansluit die uit het opto bordje komen dan registreert P1 de pulsen en zie je het water verbruik. Je kunt met een liter fles kijken of dit correspondeert met wat P1 aangeeft.
    Ik had zelf het 4 poort bordje gekocht, dan kun je ook een warmwater meter andere zaken op de gpio poorten aansluiten in de toekomst.

    1. Dank je wel Robert, voor de moeite die je hebt genomen. Ik realiseer mij al lezend dat ik niet helemaal duidelijk was, excuus. Ik heb de betreffende sensor al in huis. Ik heb alleen moeite om iets te bedenken en te maken (heb al wel wat probeersels) om de sensor stabiel boven de watermeter te bevestigen. Zou je dat nog kunnen delen? Alvast bedankt.

 55. Je schrijft:
  “Oproep als iemand een API key tijdelijk wil delen die ik uiteraard zeer vertrouwelijk ga gebruiken. dan kan daarmee ontwikkelen.”
  en als dit nog aan de orde is: een enkel privé bericht met je e-mail adres is genoeg en ik stuur je mijn API.

   1. Hallo, geldt ook voor mij. Kan de API key beschikbaar stellen en heb ook al e.e.a. in Python en Powershell draaien tegen die API. (Powershell werkt tegenwoordig ook goed op een Pi) en kan worden ingezet. Gezien de rest van jouw ontwerp ligt Python meer voor de hand.

    De route die ik zelf heb gekozen om de details uit te lezen is niet via de SolarEdge API maar via een modbus verbinding (ethernet IP poort 502). Je krijgt dan meer info en bent niet afhankelijk van SolarEdge. https://github.com/jbuehl/solaredge geeft een goed idee van wat kan. Nadeel is dat wat je er allemaal uit kan halen engiszins af kan hangen van de gebruikte onderdelen/types.

    Veel van het benodigde werk is al gedaan in Python: https://pypi.org/project/solaredge-modbus/
    De registers die uit te lezen zijn staan in dit document.
    https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf

    Als je het merk SolarEdge loslaat en kijkt naar de SunSpec compatible devices kan dit mogelijk ook voor andere omvormers worden ingezet.
    Ardexa heeft daar al iets voor op Github (in python) https://github.com/ardexa/sunspec-inverters. Deze ontdek ik zelf ook net en ga ik thuis alvast even testen.

     1. Graag gedaan, ik wil nog graag aanvullen dat er een niet gedocumenteerde API call is die de data per paneel geeft! Is in de wesite te zien als je kiest voor weergave Logical en dan rechtsklik op een element –> Info

      Een voorbeeld in Powershell:

      $URI_Logical = ‘https://monitoring.solaredge.com/solaredge-apigw/api/sites//layout/logical’

      $InverterID = 50308027 # Extract numbers from web response
      $SolarPanelIDList = (50309981,50309982,50309983,50309984,50309985,50309986,50309987,50309988,50309989)

      # In code below replace and with your SolarEdge login credentials
      # Display de data for $base64 and store that ascii code for future logins
      # by assigning this code to var $base64
      # $user = “” $pass = “” $pair = “$($user):$($pass)”
      # $bytes = [System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($pair)
      # $base64 = [System.Convert]::ToBase64String($bytes)
      #>

      $base64 = ”

      $basicAuthValue = “Basic $base64”
      $headers = @{ Authorization = $basicAuthValue }

      $ResultLogical = Invoke-WebRequest -uri $URI_Logical -Headers $headers
      $ResultLogical_JSON = $ResultLogical.Content | ConvertFrom-Json
      $ResultLogical_JSON.reportersData
      $inverterID = $ResultLogical_JSON.logicalTree.childIds

      Succes

 56. Uitlezen van GoodWe omvormer zou erg fijn zijn.
  Tevens hebben wij geen gasaansluiting meer. Het gas (en water, want geen meteruitlezing mogelijk) volledig kunnen verwijderen uit weergaven zou ook mooi zijn.

  Verder al anderhalve maand 😉 een zeer tevreden gebruiker!

 57. Ik wil op mijn Google Nest-Hub scherm de website zien. Dit is eenvoudig gelukt door CATT op de RPi te installeren.
  – inloggen op de pi waar P1 monitor op draait (of een andere als je die hebt)
  – met “sudo pip3 install catt” catt installeren
  – daarna “catt -d [naam nest-hub] cast_site http://ip-adress-van-de pi”

  Werkt prima, kan op het scherm van de Google Nest gewoon de site zien en bedienen!

  Zou mooi zijn als je dit aan en uit kunt zetten vanaf de web interface van P1 monitor.

   1. inmiddels met een simpel appje op mijn telefoon (Raspberry SSH lite) mogelijk gemaakt om de site op de Google nest aan en uit te zetten. Nu nog zorgen dat met een stemcommando (“OK google energiemeters weergeven”) dit ook gaat lukken. Moet kunnen met koppeling via IFTTT en webhooks…

 58. Ik zag dat sommige zonnepaneel omvormers op de Road map staan, waaronder mijn Goodwe. Wil dat zeggen dat, nadat deze is toegevoegd, geen work around via S0 meer nodig is?

     1. De totaalopbrengst van de zonnepanelen wordt in het dashboard niet weergegeven. Als ik de site goed doorgespit heb, dan is dit wel mogelijk met een additionele S0 meter in combinatie met wat ‘knutselwerk’ en een level shifter.
      Ik zag ook dat Goodwe omvormers op de roadmap staan om toegevoegd worden, ik vroeg me af of na toevoeging van de Goodwe omvormer het ‘knutselwerk’ niet meer nodig is.
      Of ben ik nu op een heel verkeerd spoor?
      Overigens, Ztatz is echt super, geweldig mooi dashboard en mogelijkheden om te tweaken, dik respect voor al het werk!!!

      1. Bedankt voor het compliment. Het meten van “eigen” opgewekte netto energie is niet mogelijk met alleen de slimme meter. Die laat alleen zien wat er netto aan het net teruggeleverd wordt zeg maar dat wat er overblijft minus je eigen verbruik. Op dit moment wordt alleen een puls gebaseerde S0 meting geboden. Die je of hebt of tussen je zonnepanelenomvormer en je groepenkast moet zetten. Hierna worden omvormer(s) aangesloten die via een data verbinding uitgelezen kunnen worden de eerste is SolarEdge API. Mogelijk komen er nog anderen API’s e.d.

 59. Ik heb een vraagje over de terugleverschakelaar. Is het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC. Ook andere apparatuur kun je zo aansturen.
  Dus alleen als je energie teruglevert, dan pas een extern apparaat regelen afhankelijk van deze overproductie.
  Dat zou gaaf zijn. Ik heb een boilervat van 500ltr en een spiraal van 2kw. Dit ook met het oog op de toekomst als de salderingsregeling van start gaat (na 2023) In Belgie betaal je 0,27 euro en bij teruglevering ktijg je maar 0,03 euro terug. Dus dan wordt dit erg intressant.

  1. De standaard GPIO poorten hebben geen frequentie regelaar iets dergelijks of digitaal naar analoog converters. Het beste wat gedaan kan worden is de PWM modulator gebruiken en deze dan door een low-pass filter sturen zodat er een spanning uit komt. Hier is wel extra hardware nodig als het ook nog eens van 0 – 10 volt moet werken. de GPIO poorten gaan van 0 – 3.3V. Dit vergt het nodig uitzoek werk. Het staat op de roadmap en als er voldoende animo voor is dan gaan er verder naar kijken. En bedankt voor het compliment en de donatie.

   1. Waarom 0-10kHz? Gebruik een SSR die ja kan sturen met een spanning of een stroompje (4-20mA)
    Je kan dit op bv een stuurspanning 0-5 regelen: https://www.vekto.nl/regelaar-220-240vac-inductie-0-5-10v-of-potmeter.
    Of als het bijna niets mag kosten: https://nl.aliexpress.com/item/4001170299681.html?

    0-5 Volt kan je met de Pi maken met b.v. een DAC zoals hier is gedaan. https://www.hackster.io/lycenhol/and-now-how-to-generate-a-0-5v-analog-output-with-raspberry-b88a9f

    1. De 0-10V kan je makkelijk maken dmv een opto-coupler op de GPIO-pin. Op deze pin kan je software-matig een PWM-signaal uit laten komen. Hierna 2x rc-10K 100nF en 1x Lm358
     om op 0-10VDC uit te komen. Totaal voor ca. 5 euro. De optische scheiding is nodig om geen directe verbinding te hebben met je stuur-electronica voor bv het 2kW spiraal.

  2. Er lijkt wat verwarring over kHz en V te zijn ontstaan. De vraag was om een 0-10 kHz signaal. Bedoelde je 0-10V of wil je echt die (hoge) frequentie?

   Ontkoppelen is goed en vaak zelfs noodzakelijk. Er zijn meen ik ook SSR’s waarin de ontkoppeling al is geregeld en dan is het nog iets eenvoudiger te maken. Helaas blijft het zo dat er geen 10 Volt uit ene GPIO poort kan komen. Wel 4-20mA zoals in de industrie zeer gebruikelijk is voor aansturing.

 60. Ik heb per abuis “eigen interface” aangeklikt en opgeslagen. Hoe kom ik weer terug op de standaard interface ??

  1. Geef in de browser de url http:<ipadres)/config-ui.php in. Je moet dan inloggen en komt dan op de display pagina terecht waar je weer de standaard interface kunt kiezen.

    1. Graag gedaan, ik heb op de default pagina een knop toegevoegd waarmee je automatische op de juiste pagina komt.

 61. Hoi,
  Ten eerste bedankt voor deze mooie software. Zelf zou ik mij willen aansluiten bij de functionaliteiten, api zonepanelen growatt. Verschillende fases apart bekijken qua verbruik en piekvermogen, en een mogelijkheid voor CSV export zou ook fijn zijn.
  Alvast bedankt!

 62. Is het mogelijk om zelf gegevens in te voeren?
  Dit lijkt me handig om je opgewekt stroom wat niet terug geleverd wordt ook in een grafiek te krijgen.

   1. Beste,
    het zou interessant zijn om de solaredge api in te lezen en een display te kunnen maken om dagelijks de zelfconsumptie weer te geven en berekenen. je kan me contacteren om mijn api key hiervoor te gebruiken.

    1. Bedankt voor het aanbod van de API key, de solaredge API is mijn volgende grote klus. De roadmap is bijgewerkt.

    2. De integratie met solaredge lijkt mij ook wel een topper! Het missende puzzelstukje is inderdaad een zicht op het zelfverbruik in de p1 monitor.

     Verder knappe software! Doe zo verder.

 63. Ik heb gezocht maar kan geen direct antwoord vinden.
  Nu heb ik Ztatz op mijn Pi gezet en de data uit Toon gesaved, is het mogelijk om mijn historisch gebruik in Ztatz te imoporteren

 64. Allereerst: RESPECT voor het maken van dit progsel. Complimenten te kort om aan te geven hoe goed.
  Jammergenoeg is mijn watermeter (nog) niet digitaal uit te lezen geloof ik (of moet ik hier iets extra voor doen). HEt is een “gewone” ronde meter met cijfertjes zoals ik zie.

  Graag 115200 8N1 standaard invullen ipv 96007e1 die nu standaard ingesteld staat (ik weet niet of het klopt maar volgens mij zijn er meer met de 1e standaard dan 2e, indien ik het fout heb jammer).
  Tevens nr 36 hier voor SolarEdge api toe te voegen aan monitor aub!

  Mvg, S.

  1. zie de pagina over de watermeter. Bedankt voor de suggestie om de standaard waarde naar 1152008N1 te zetten. het komt in een van de volgende versies. De roadmap is bijgewerkt voor SolarEdge.

 65. ECONNREFUSED krijg ik bij mijn versie om via ftp in te kunnen loggen
  Versie:202002-0.9.15(Maxine) die ik heb

  hoe kan ik daar via ftp inloggen op de raspberry pi 3?

  wil zo de data naar de computer halen en dan de laatste nieuwe versie op de kaart zetten.
  welke versie is het beste de 8 of de 4 gb om te installen op een 16 of 32 gb sd kaartje?

  mvg John

  1. Je kunt inloggen op de Rpi met putty maar in dit geval is het beter om sftp te gebruiken. De beste route is echter een export maken. De laatste versie op het kaartje zetten en daarna een import te toe van de eerder gemaakt de export. Lees de download pagina of de FAQ. Er komt overigens op niet zo lange termijn een nieuwe versie uit waar je wellicht op wil wachten.

 66. Het is al mogelijk om via de GPIO terug levering te schakelen met een relais. Zou het niet handiger zijn om sonoff toestellen te gebruiken die in geval van injectie apparaten kunnen in en uit schakelen ipv de overtollige stroom bijna gratis op het net te injecteren?

  1. Bedankt voor je suggestie het is toegevoegd aan de roadmap, als er voldoen interesse wordt het verder onderzocht.

  2. Of toevoegen aan IFTTT ? Hier in Belgie is het zo dat je je overtollige stroom aan 0.044 cent kan verkopen. Terwijl stroom van het net halen je 0.25 euro kost. Dus als we draadloos een en ander zouden kunnen inschakelen als we stroom over hebben ( lees overdag als de zon schijnt )zou dit vermijden dat we s’avonds meer van het net moeten halen en dus betalen.

 67. Goedemiddag SB, ik wil me graag aansluiten bij de verzoeken “Database export naar CSV/Excel format” en dan het liefst in CSV format.

 68. Beste Security Brother,

  Ik heb de P1 monitor nu reeds enkele dagen lopen en ben er echt bijzonder tevreden van. Echt knap gemaakt! Dank je wel, heb ondertussen een kleine bijdrage overgemaakt via PayPal. In de roadmap vond ik geen vraag om de gegevens van de SMA omvormer uit te lezen en te integreren (SMA TRIPOWER (3-fasig) 5.0). Ik merkte op dat u een oplossing heeft uitgewerkt voor een enkelfasige omvormer met een aparte (enkelfasige) meter. Ik vermoed dat dit ook kan voor een 3-fasige omvormer? Of kan de data van SMA via een andere weg in uw programma geïntegreerd worden? Dit zou uiteraard een nog mooiere oplossing zijn. Alvast bedankt,

  Tim

 69. Als je met je muis op het tabblad komt dan word het weer aangegeven. Maar ga je er weer vanaf , dan blijft het tabblad open staan. Door er 1 keer op te klikken is deze weer gesloten. Kan dat veranderd worden ?Dus zodra je met je muis van het tabblad afgaat hij weer sluit.

  1. Bedankt voor de suggestie het staat op de roadmap. Ik moet even kijken of dat ook compatibel is met mobile devices. Dat is meestal de reden dan er een actie ondernomen moet worden zoals klikken.
   update: het komt in de volgende versie.

 70. Hartstikke bedankt voor deze gave tool. Ik gebruik hem nu een tijdje met veel plezier. Ik heb een verzoek voor de MAIN gui. Ik zou graag een combinatie van main-1 en main-2 zien: één wijzer die elektriciteit aangeeft, zowel verbruik als geleverd (moet vrij eenvoudig kunnen, de ‘nul’ zou dan bovenaan halverwege de wijzer kunnen), en een gas geleverd wijzer. Nu is er niet één overzicht met alle info in de wijzers.

  1. Bedankt voor het compliment. je verzoek om zowel geleverd en verbruik is een kwestie van smaak en ik heb diverse verzoeken gehad voor de huidige lay-out. Of met andere woorden net zoveel mensen als voorkeuren. Ik hoop in de toekomst nog een soort opzet te maken met widgets waar je zelf je lay-out kunt kiezen.

 71. Fijne software!
  Heb net een donatie gedaan.
  Wel een verzoek: kan de waarde bij de 3 fasen grafiek ook worden aangepast naar 6000 watt ipv 4000 max per fase bij 25A is 5750W . De waarde wordt wel goed weergegeven. Niet heel erg belangrijk…
  Graag ook meerdere S0 puls ingangen, Ik heb nu met Domoticz 5 S0 signalen met een aparte interface van smartmeterdashboard. Dat werkt prettig maar dan kan ik dat laten varen. Thanks

  1. Je kunt op de display configuratie pagina met de opties max. fase waarde kun je het maximale vermogen en ampere waarden instellen.

 72. Goedemorgen
  ik heb diverse keren de 8 GB image proberen te downloaden van van feb.2
  helaas lukt het mij niet, zowel gekopieerd als zelf ingetikte ww wordt niet geaccepteerd.

  kunt u mij verder helpen?

  mvg John

  1. Ga naar de pagina Klik op de blauw knop onder aan de pagina met de tekst DOWNLOAD. WACHTWOORD SNOW2021. Geef op de pagina die verschijnt het wachtwoord in met hoofletters SNOW2021 Klik op view content en de optie Direct download.

   1. HELAAS HET DOWNLOADEN GAAT NIET LUKKEN HIER VIA pCloud gebeurt niks elke keer Wrong Password.
    alle beveilingen uit gezet hier dan helaas nog niet…..
    sorry
    snap het ook niet

     1. Sorry maar de 4GB download ook niet weer wrong password weet zeker dat ik het goed intik mijn vrouw heeft het ook geprobeerd dit is ook niet gelukt

      1. Dan nog even voor de zekerheid welke karakters type je in. Het moet S N O (de letter o zijn) W en dan het getal 2021 totaal in hoofdletters SNOW2021 Als dit niet lukt kun je eens proberen of het lukt op je telefoon o.i.d.. Daar heb je niet zo veel aan maar wellicht blokkeert je PC iets?

       1. gelukt pc opnieuw opgestart en nu lukt het wel lang leve windows 10…..
        iedergeval bedankt voor de ondersteuning

 73. Graag sluit ik mij aan bij de verzoeken om “Meerdere S0 kWh meters ondersteunen”. Ik heb namelijk twee groepen zonnepanelen die op twee groepen in de meterkast zijn aangesloten.

   1. Omdat ik binnenkort ook een tweede groep panelen in gebruik wil nemen zou ik me ook willen aansluiten bij dit verzoek (Meerdere S0 kWh meters ondersteunen).

 74. Zou het mogelijk zijn (speciaal voor Belgische gebruikers) een huisbrandolie (=mazout) telling toe te voegen identiek aan de watermeter, maar dan met liters i.p.v. m3?

  1. Bedankt voor de suggestie op welke manier kan de data van de huisbrandolie worden uitgelezen?

     1. Beste sucurity brother,

      Alvast bedankt. Ik ga het in ieder geval uitproberen met een testopstelling al kan dit wel even duren door alle andere werkzaamheden die ik nog heb. Zal dan zeker laten weten hoe dit is afgelopen.

      M.vr.gr.
      Henk Kasbergen

 75. Ten eerste ben ik blij met de software, zeer goed en functioneel.
  Ik zou graag willen stemmen voor de API voor solaredge – evt wil ik mijn solar edge api zoals je boven verzoekt aanleveren hiervoor kun je mij benaderen.
  Tevens zou ik willen stemmen voor de database export naar excel format
  Ook zou het mooi zijn als de data van grafieken in een excel tabel kunnen worden geexporteerd.

  1. Bedankt voor het compliment en voor het aanbieden van de API key. Ik ga eerste de basissoftware ontwikkelen als deze gereed is dan kom ik daar op terug en stuur je dan een email. De roadmap is bijgewerkt voor de solaredge en excel export.

 76. graag een plusje voor de solaredge api
  zodat ik eindelijk kan zien wat ik nu echt aan elektriciteit gebruik zonder zelf te hoeven rekenen.
  een KWH meter is geen optie voor mij aangezien ik 2 m,eter kasten heb en de zonnepanelen op een andere kast aangesloten zit en van daaruit terug levert dan waar de slimme meter met de Pi en P1monitor hangt.

  alvast bedankt

  1. Ik vrees dat je je niet rijk moet rekenen met de SolarEdge API.
   De info wordt gehaald bij de API website van SolarEdge, dus niet uit je inverter.
   Je kWh meting is dus ook niet real-time. Alleen een echte kWh meter werkt real-time.
   Ik heb op een andere Pi Domoticz geïnstalleerd. Domoticz heeft standaard support voor de SolarEdge API. Werkt goed, ziet er alleen niet zo mooi uit als P1 monitor.
   De API key staat in het monitor/admin gedeelte van de SolarEdge website.
   Mocht je géén admin hebben, dan kan je installateur hem opgeven (zoals bij mij).

 77. Hallo Security Brother,

  Ik vind het heel vervelend om het hier te vragen omdat er bovenaan de pagina staat “Deze pagina is niet bedoeld voor bugs of andere vragen. Plaats die op de pagina van de specifieke versie.” maar ik kan niet onder de huidige versie iets schrijven of vragen. Daarom probeer ik het toch hier. Mocht je geen zin hebben om het toch te beantwoorden prima :).

  Mijn vraag is: Is het mogelijk om zelf de header uit de pagina te “slopen”?

  Mijn tablet die ik gebruik is 16:10. Ik moet elke keer als ik de pagina open een klein stukje naar beneden scrollen om het beeld perfect te krijgen op de home pagina. Dat is precies de hoogte van de header(waar “p1 monitor” staat) wat ik naar beneden moet scrollen.

  Ik was zelf al een beetje door alle bestanden aan het scrollen maar ik kon niet zo snel iets logisch vinden wat de header zou zijn.

  Alvast bedankt!

  1. Je kan de header er uit slopen door op elke pagina deze aanpassing te maken:

   Header remove fix

   Ik zal het op de lijst zetten om te onderzoeken of ik het instelbaar kan maken. Geen belofte maar moet niet al te ingewikkeld zijn.

   Wat betreft de roadmap pagina dat is de juiste plek voor “feature verzoeken” de tekst op de pagina is verwarrend.

     1. Ik kan nergens een file vinden op de SD kaart van html, css of php. De enige folder op de SD kaart is een mapje “overlays”. Heb ik iets verkeerd gedaan bij de installatie?

      1. Als je inlogd op de Rpi dan moet je in de folder /p1mon/www/ kijken of /p1mon/www/css.

  2. @Mathijs: Een snelle manier om de header onzichtbaar te maken is het toevoegen van

   .top-wrapper {
   display: none;
   }

   in de css file css/p1mon.css. Dit wordt wel overschreven bij elke update.

   1. Ik kan nergens een file vinden op de SD kaart van html, css of php. De enige folder op de SD kaart is een mapje “overlays”. Heb ik iets verkeerd gedaan bij de installatie?

  3. In de volgende versie die medio maart 2021 uitkomt kun je via de configuratie pagina de header uitzetten.

   1. Ik vind het geweldig hoe je alles hier zo oppakt. Het is bij mij inmiddels ook gelukt om de header eruit te halen dankzij jou hulp. Bedankt!

 78. O ik zie dat ik een verzoekje mag doen? Dan graag een +1 voor “Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen” ik heb er 3 hangen van 3,6KW. De portal van Growatt is zo onoverzichtelijk…

   1. Nou voor de zekerheid dan: mijn stem voor koppeling met Solaredge inverters. Ik dacht niet, dat ik dat al eens eerder had gevraagd. Bij voorbaat dank!

 79. Hallo,

  Allereerst echt super dat je dit gratis aanbied voor iedereen. Er komt zeker nog een donatie van mijn kant. Ik heb alleen een vraag. Ik weet niet of het een bug in de software is, dat het gewoon zo hoort of dat het aan mijn slimme meter ligt.

  Op de homescreen (verbruik & levering) zit een tellertje hoeveel Watt je op dat moment gebruikt. Dit werkt live en heb ik kunnen verifiëren door de waterkoker aan te zetten. Daaronder zit een horizontale grafiek die de aantal wattage aangeeft van afgelopen 10 minuten. Dit werkt ook live, alleen staat er een verkeerde tijd onder(1 uur en 15minuten in het verleden). Dit is ook bij de gas zo. Helemaal linksboven in de hoek staat een klok die de tijd aangeeft en die klopt wel met de actuele tijd.

  Ligt het nu aan mijn slimme meter dat hij verkeerde tijden doorgeeft? Of gaat er iets mis in mijn raspberry pi 3b? Dit is de eerste keer dat ik werk met een raspberry en een slimme meter. Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Mathijs

  1. Het kan zijn dat je Rpi niet de juiste tijd heeft. De tijd wordt automatische gezet via het Internet. Je kunt op de info pagina zien wanneer het laatste bericht uit de slimme meter verwerkt is. Het tijdstip mag maximaal 10 seconden afwijken. Als dat afwijkt dan staat de tijd op de Rpi niet correct.

   1. Dat was inderdaad het probleem. Ik had de Rpi toegang ontzegt tot het internet. Het gekke was dat linksboven in het scherm de tijd wel correct werd weergegeven en in de grafiek niet. Op de info pagina kon je inderdaad zien dat de tijd fout stond. Bedankt voor de snelle reactie! Het is nu opgelost.

    1. Top, de reden dat tijd in de browser wel goed staat is dat de browser die uit je PC klok haalt en die op zijn beurt ook weer van het Internet.

 80. hallo ben er een hele tijd tussen uit geweest en mijn hersenen zijn niet meer wat het was.
  vraag hoe zit het met de software ik zie image en pach-jes…..
  hoe werd dit en hoe moet ik dit doen om dit op een kaartje te krijgen voor de pi3
  alvast bedankt John

  1. In afwachting van deze uitbreiding kun je gebruik maken van de kwartiergegevens van Fluvius : https://mijn.fluvius.be/
   Deze kun je in Excel downloaden en daar verder bewerken.
   Ter voorbereiding van dit nieuw tarief vanaf 2022 heb ik mijn laadpaal voor mijn elektrische auto zodanig ingesteld dat hij de laadstroom moduleert en het volledige verbruik van mijn huis probeert te beperken tot 5kW. Aangezien de kwartiergegevens een gemiddelde is over 15 minuten, blijkt dit in de praktijk aardig te lukken.
   Mocht je hier meer info over willen dan kan je me steeds contacteren.
   PS. Ik heb een éénfasige huisaansluiting van 63A, een éénfasige Zappi lader van 32A en zonnepanelen (9,68kWp, 5kW omvormer)

 81. – Solaredge api voor zonnepanelen
  – Growatt api voor zonnepanelen

  Heb 2 sets zonnepanelen!

 82. +1 voor :
  – Database export naar CSV/Excel format
  – DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec
  – Solaredge api voor zonnepanelen
  – Meerdere S0 kWh meters ondersteunen (waarbij minstens 1 voor verbruik ipv productie)
  – Web interface via https raadplegen
  – L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (en via API of Excel CSV ter beschikking stellen

 83. Prachtige tool, donatie overgemaakt.

  Een tip voor de mensen die de monitor via Wifi willen sluiten en een ziggo router hebben.
  Eerst eindeloos geprobeerd e.e.a. werkend te krijgen op het guest-Wifi-netwerk bij Ziggo maar dan was de raspberry pi niet te benaderen via de browser op 192.168.178.X.
  Na het switchen naar het hoofdnetwerk werk alles perfect.

  1. Bedankt voor de feedback en je donatie. Was je zelf wel verbonden met het Guest-netwerk anders kan geen reden bedenken waarom het niet zou werken.

   1. Heb zelf ook Ziggo. Het Guest-netwerk geeft alleen toegang tot het internet en niet tot het intranet. Gasten mogen surfen, maar hebben geen toegang tot je NAS, pc, printer of Pi.

 84. Is het mogelijk om een feature in te bouwen bij Systeem om de eigen Syslog server in te geven waar eventuele Errors en warnings naar toe geschreven kunnen worden?
  Bij een andere PI heb ik dat gedaan door in de /etc/rsyslog.conf de volgende regels toe te voegen.
  regel 5 *.err @”ip syslogserver”:”poort syslog”
  regel 6 *.warnr @”ip syslogserver”:”poort syslog”

  Maar als ik dit op de P1Mon ga doen, is het natuurlijk weg na een update. het zou handig zijn dit in de GUI in te bouwen.

  1. In denk niet dat dit werkt omdat ik rechtstreeks naar het filesysteem schrijf. Ik kan het onderzoeken om te zien hoeveel werk het is. Kun je aangeven waarom dit belangrijk voor je is. Het is niet echt nodig voor de werking van de P1 monitor en je bent de eerste die er naar vraagt.

   1. Ik heb meerdere raspberry Pi’s in gebruik. Daarnaast een Synology waarop Syslog actief is. Zoveel mogelijk devices laat ik de logs wegschrijven naar de syslog server om handig evt errors, warnings te kunnen ontdekken zonder op de pi’s zelf te hoeven aanloggen. Klopt dat het niet nodig is voor de P1 monitor zelf, maar wel voor het onderliggende device wanneer die problemen detecteert. Rsyslog.conf is volgens mij een standaard die op de pi staat. En dat ik de eerste ben 🙂 iemand moet de eerste zijn, dan maar deze ICT-nerd….

    1. Top, ik zet het op de roadmap om te onderzoeken. Als mede ICT-Nerd voel ik de verplichting.

 85. Ik heb een kleine donatie gedaan via Paypal. Bedankt voor je werk!
  DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec
  -> Die zou ik er graag zien komen! Op deze manier kan ik veel duidelijker uitmeten welk apparaat aanspringt etc…

 86. Beste,

  Is het mogelijk om P1monitor vanaf een remote machine te draaiendoor op de PI of andere apparaat Ser2net te installeren zodat de machine alleen fungeert als doorgeef.

  Hemant

  1. Nee dat kan (nog) niet. Ik zie momenteel ook de toegevoegde waarde niet. Dit is bij een eerdere verzoek al eens door mij gevraagd maar daar geen antwoord op gekregen.

   1. Hoi,

    Dat is jammer, voor mij heeft het wel degelijk toegevoedge waarde, mijn NAS staat namelijk niet in de meterkast, dus wil ik eigelijk remote verbinding maken met de P1.

    Hemant

    1. Begrijpelijk maar het hele idee is dat de Rpi de software draait en niet je NAS. Ik heb het nog wel op de uitzoek lijst staan maar het is een optie die beperkt in trek is.

 87. Bedankt voor deze zeer nuttige software 🙂
  Zijn er toevallig ook plannen om de S1 poort uit te kunnen lezen ?

  1. Bedankt voor het compliment, ik wist niet van het bestaan van deze poort en ben in Nederland geen meters tegengekomen die deze optie hebben. Ik heb het op de roadmap gezet maar gezien wat ik er nu van weet zie ik nog geen toepassing of noodzaak voor de S1 poort.

    1. Bedankt voor de informatie, als ik de tijd en gelegenheid heb dan ga ik naar kijken. Het ziet er interessant uit.

 88. Ik krijg het huidige gebruik van gas niet uit de API, Wellicht iemand die me wel verder kan helpen?

  1. Eerst even hulp bij het hulp vragen, wat heb je gedaan, wat had je verwacht, wat gebeurde er? Maar hier een voorbeeld hoe je de het laatste record uit de dag waarden wil halen. http:///api/v1/powergas/day?limit=1&json=object Vervang voor het IP adres van je Rpi.

   1. Hey thanks voor je snelle reactie.
    Alleen ik probeer mijn huidige verbruik eruit te halen. Als ik die url volg, wat ik ook had verwacht dan zie ik van gas alleen het verbruik van vandaag en de meterstand. De rest is stroomverbruik.

    1. De uitdaging die je hier hebt is dat de gas meter alleen de meterstand doorgeeft, als je pech hebt 1 maal per uur maar er zijn ook meters die elke 5 minuten de waarde doorgeven. Uit de meterstand kan alleen het verschil per uur worden berekend. De API call http:///api/v1/powergas/hour?limit=1&json=object geeft het verbruik per uur weer in het veld CONSUMPTION_GAS_DELTA_M3 geeft dan weer hoeveel je kubieke meter in dat uur verbruikt. Dat is het totaal van het huidige uur en het vorige uur. heb je een meter die maar 1 keer per uur een update geeft dan zal een waarde groter dan 0 niet meer wijzigen. Heb je een meter die elke 5 minuten een waarde afgeeft dan heb je maximaal 12 updates in dat uur. Je huidige verbruik zoals in de conversie van kWh uur naar Watt is niet beschikbaar.

 89. Bij deze nog een stem voor de toevoeging van graaddagen, met name ook voor mijn (inefficiënte) elektrische verwarming (heb geen gas).

   1. Hallo Security Brother, mooi product! Ik heb het sinds 31 december 2020 in gebruik. Bij deze stem ik ook voor het toevoegen van de graaddagen, en als het kan ook het gasverbruik per graaddag.

 90. +1 voor aansluiten van meerdere kWh meters.
  Ik zou graag ook kWh meter van warmtepomp in systeem kunnen opvolgen.
  Geweldig systeem dit!

  1. Bedankt voor het compliment, de roadmap is bijgewerkt voor de puls (S0) kWh meters. Kun je uitleggen wat je met de kWh meter voor de warmtepomp bedoeld? Of is dat ook een puls kWh meter?

 91. Op de v3 api werd een smartthings device handler ontwikkeld. Deze krijg ik echter niet werkende op de nieuwe release.

  1. Ik vrees dat ik met deze informatie niet kan helpen. De P1 monitor heeft momenteel V1 van de API en je plaatst een comment in de roadmap en niet de versie van de P1 monitor die het betreft. Wat helpt is als je beschrijft wat je wilt bereiken, wat heb je al gedaan en wat werkte anders dan je verwachte?