P1-monitor roadmap

P1-monitor roadmap

De P1 monitor roadmap geeft aan welke opties of aanpassingen op de planning staan. Het geeft tevens de mogelijkheid ideeën aan te dragen voor de volgende versies. Als je wensen of ideeën hebt dan kun aangeven via een opmerking op deze pagina.  Alle ideeën zijn welkom. Het kan afhankelijk van de beschikbare tijd even duren voordat geplande opties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Deze pagina is alleen bedoel voor nieuwe opties of aanpassingen aan bestaande opties. Als je een hier bug plaatst dan wordt deze vriendelijk genegeerd.

Te onderzoeken :

 • “Dagteller” gas. Het zou handig zijn om een los tellertje te kunnen starten en stoppen. Om bijvoorbeeld bij starten van een douche beurt, of kook beurt, of gaskachel beurt, de teller te starten en er na te stoppen. Zo kan je (ongeveer) zien hoeveel 1 zo’n “beurt” aan gas kost (vermist er dan geen andere gebruikers zijn).
 • mogelijk maken om eigen opmerkingen toe te voegen, die een verhoogd of verlaagd energiegebruik verklaren.
 • Onderzoek naar Messagebird waarmee een SMS kan worden gestuurd.En 80% van het gasverbruik (cv) gebeurt in de maanden september/april. En in de winter wordt zelfs 400% meer gas verbruikt dan in de zomer. 
 • Ruwe Output  (telegram) van slimme meter als api aanbieden (beschikbaar in de volgende versie).
 • Mogelijkheid van twee verschillende tarieven van terugleveren. Het eerste tarief is alleen maar geldig voor een vooraf opgegeven aantal KWH/jaar, het tweede tarief wordt daarboven gebruikt. Hierdoor krijg je beter inzicht in de daadwerkelijke opbrengsten van panelen als je meer opbrengt dan dat je verbruikt.
 • Alle schermen afschermen met een wachtwoord voor bijvoorbeeld internet toegang. 
 • In het overzicht van “historie uur gas” is een trend lijn te zien met de temperatuur in het verleden, zodat je een vergelijk kunt maken tussen de temperatuur en het gasgebruik. Graag zou ik de temperatuur lijn ook willen zien in het “historie energie”, zodat ik de relatie kan maken tussen kWh verbruik en de buitentemperatuur.

Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).
Documentatie: https://developer.enphase.com/docs (verzoeken 15). Als iemand zijn API key wil delen dan kan ik daar mee testen.

Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 12)

Meerdere S0 kWh meters ondersteunen (verzoeken 9).

Goodwe omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 9)

Omnik omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 8)

Graaddagen toevoegen (gasverbruik) ( verzoeken: 7).

L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (verzoeken 6) (beschikbaar in de volgende versie).

MQTT uitbreiden met dag waarde voor kWh, gas en water (verzoeken 6) (beschikbaar in de volgende versie).

sunnyportal.com (SMA omvormers) uitlezen en lokaal via Modbus (verzoeken 5)

Pvoutput.org interface maken (verzoeken: 4)

Mindergas.nl interface maken (verzoeken 4).

Kamstrup Multical 402 warmte meter uitlezen (stadsverwarming) Mogelijk via de IR sensor of via OCR oplossing. (verzoeken : 4)

Ik heb een vraagje over de teruglever schakelaar. Is het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC. Ook andere apparatuur kun je zo aansturen.
Dus alleen als je energie teruglevert, dan pas een extern apparaat regelen afhankelijk van deze overproductie.
Dat zou gaaf zijn. Ik heb een boiler vat van 500ltr en een spiraal van 2kw. Dit ook met het oog op de toekomst als de salderingsregeling van start gaat (na 2023) In België betaal je 0,27 euro en bij teruglevering krijg je maar 0,03 euro terug. Dus dan wordt dit erg interessant. (verzoeken 4).

SOLAX (zonnepanelen) API toevoegen (verzoeken 4).

Back-up naar USB stick  (verzoeken 4).

SolarEdge data opnemen in MQTT data (verzoeken 4).

Optie om zelf historische gegevens toe te voegen ( verzoeken: 3 ).

kosten/opbrengsten dag, maand, jaar via MQTT aanbieden (verzoeken 3) (beschikbaar in de volgende versie).

kWh S0 meting aanbieden via MQTT (* verzoeken 3).

Bestaat er de mogelijkheid om een kwartierberekening te voorzien naar voorbeeld van het (toekomstige) Belgische capaciteitstarief? https://www.vreg.be/nl/toekomst-nettarieven-capaciteitstarief (verzoeken 3).

Watermeter uitlezen gebaseerd op een ESP32 die de pulsen via een UDP bericht verspreid (verzoeken3).

Meerdere EPS32DeltaTemp’s ondersteunen (verzoeken: 2).

Actuele temperatuur instelbaar maken zodat ook negatieve en positieve waarde ingesteld kunnen worden tussen -30 en +120 graden o.i.d (verzoeken 2).

Tooltip configureerbaar maken zodat wanneer je over de L1, L2, L3 hovered. Zodat ik kan zien wat er allemaal aan Lx hangt (verzoeken 2).

Alerting via email: als een dag of maandwaarde e.d. wordt overschreden (verzoeken 2).

De informatie van het verbruik scherm ook op een Google nest hub zichtbaar maken (verzoeken 2).

Log informatie naar een externe Syslog Server sturen (verzoeken 2).

Web interface via https raadplegen (verzoeken 2).

Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 2).


Alarm bij waterlekkage, bijvoorbeeld (instelbaar) 200L in een half uur (verzoeken 2).

Connectix Slimme meter WiFi gateway ondersteuning (netwerk P1 telegram) (verzoeken 2).

Ondersteuning voor toonWater hardware (verzoeken 2).

Flexibele tarieven voor elektrisch en gas toevoegen gebaseerd op https://www.pricewise.nl/energieprijzen/flexibele-energietarieven/#aanbod-energieleveranciers-flexibele-tarieven &  Meer info hier: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2049754/0 (verzoeken 2).

Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik (verzoeken 2).

SolarEdge lokaal over het LAN uitlezen (zonder de Internet API). Op basis van de code van H.E. (verzoeken 2).

Hoog contrast kleuren versie maken Bijvoorbeeld het contrast tussen piek en dal groter gemaakt kunnen worden door het dal tarief donkerder te maken: dal oranje: #685418 dal groen: #506d12 (verzoeken 1).

Naast het schakelen op totaal vermogen via de GPIO aansluiting deze optie ook mogelijk maken voor elke fase L1, L2 en L3. Totaal is er dan op vier manieren te schakelen op vermogen Dus voor elke fase een eigen GPIO pin (verzoeken 1).

Met 1 of 2 lichtsensoren (en dan het gemiddelde van 2 sensoren) / luxmeters kan de lichtintensiteit van de zon worden gemeten en dit kan in een grafiek worden meegenomen samen met het opgewekte vermogen van de zonnepanelen gemeten uit de omvormer Mogelijk gebaseerd op de BH1750 sensor (verzoeken: 1).

Watermeter data rechtstreeks uit de slimme meter telegram lezen en verwerken codes: 0-n:24.1.0.255, 0-n:96.1.0.255, 0-n:24.2.1.255 (verzoeken: 1).

Laadpunt (Alfen Eve Pro Line) (verzoeken 1)

Aan de hand van een ultrasonische sensor (bv de HC-SR04) het niveau van een regenwaterput loggen en monitoren. De eindgebruiker moet dan wel de afstand tot 100%, 0% en diameter put ingeven (verzoeken 1).

Zonneschijn / licht intensiteit weergeven net als de buiten temperatuur. Meet stations van het KNMI geven iets dergelijks in globale straling (Q) en duur van zonneschijn (SQ) (verzoeken 1).

Main pagina’s een geheugen functie geven zodat de voorkeur voor main-1 of main-2 wordt bewaard (verzoeken 1).

Optie om voor de P1 poort de meeste gebruikte snelheden te proberen zodat deze ingevoerd kunnen worden. (verzoeken 1).

OPC-UA Client inbouwen zodat data naar OPC-UA server kan worden verzonden (verzoeken 1).

UV index uit openweathermap.org weergeven. De UV index kan mogelijk worden gebruikt als data voor de de zon intensiteit. Als de UV index kan worden getoond in de grafieken, gelijk aan de temperatuur, dan kunnen we de relatie meten/zien tussen opwekking elektriciteit en zon intensiteit (UV) (verzoeken 1).

Optie opnemen om watermeter tellerstanden zowel naar boven als naar beneden bij te stellen ( verzoeken 1).

Alerting: bijvoorbeeld het ontvangen van een email als het verbruik niet 1x per b.v. 12 uur onder een in te stellen aantal Watt komt of als het verbruik per 24 uur boven een in te stellen waarde komt (verzoeken 1). 

Mdns of bonjour support onderzoeken (verzoeken 1).

Main verbruik en levering grafiek in een gauge onderbrengen (verzoeken 1).

Main scherm verbruik te schakelen tussen water of gas (verzoeken 1).

Toevoegen van ‘main-3.php’ scherm genaamd ‘Levering’. Met twee meters met het bruto en netto opgewekte vermogen (verzoeken 1).

kWh(S0) meter weergeven in de kWh verbruik/levering grafieken (optie Mike) (verzoeken 1).

kWh(S0) meting als verbruik meting opnemen (verzoeken 1).

Puls meting voor kWh/Watermeter via de seriële poort naar een Idee van Aad (verzoeken 1).

Onderzoek doen naar de S1 poort op de slimme meter (verzoeken 1).

De minuut grafiek voor elektrisch vermogen kWh ook als kWh weergeven en niet alleen de berekende minuut waarde. Wellicht een twee y-as met de prognose waarde o.i.d eventueel instelbaar maken zodat de gebruiker zelf kan kiezen (verzoeken 1).

De mogelijkheid om een kwartierberekening te voorzien naar voorbeeld van het (toekomstige) Belgische capaciteitstarief (verzoeken 1).

Speciaal voor Belgische gebruikers een huisbrandolie (=mazout) telling toe te voegen identiek aan de watermeter, maar dan met liters i.p.v. m3? Dit is gebaseerd op het meten van pulsen. (verzoeken 1)

(SMA TRIPOWER (3-fasig) 5.0) omvormer zonnepanelen uitlezen (verzoeken: 1)

SonOff apparatuur gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

ITTT gebruiken voor tarief en/of teruglevering schakelingen als aanvulling voor de GPIO optie die nu beschikbaar is (verzoeken 1).

Google Nest-Hub scherm omdersteunen Ditdoor CATT op de RPi te installeren.
– inloggen op de pi waar P1 monitor op draait (of een andere als je die hebt)
– met “sudo pip3 install catt” catt installeren
– daarna “catt -d [naam nest-hub] cast_site http://ip-adress-van-de pi” (verzoeken 1).

Led strip (WS2812B bijvoorbeeld) aan sturen.

Er zijn 2 use cases die me handig lijken:
1) Het verbruik/productie van de laatste x uur weergegeven wordt met de kleur van de leds.
2) Een animatie met het verbruik en de productie. Snellere animatie is meer verbruik/productie.

Verzoeken (1)

berekening van het zelf verbruik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepanelen en werkelijks injectie (verzoeken 1).

NTP server kunnen instellen (verzoeken 1).

www.callmebot.com als notificatie uitzoeken (verzoeken 1).

Ondersteuning van de https://smartgateways.nl/product/slimme-watermeter-gateway/ (verzoeken 1)

Op de main schermen selectief fase laten zien (verzoeken 1).

Ondersteuning voor P1 Monitor in TWCManager toevoegen (verzoeken 1).

Ginlong solis zonnepanelen uitlezen (verzoeken 1).

De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting in hoog en laag tarief uitbreiden naar totaal (verzoeken 1).

Notificatie als de back-up faalt (verzoeken 1).

Investigate the possibility to support Swedish smart meters ( verzoeken 1).

Tarieven per periode op kunnen geven (verzoeken 1).

GPIO schakelen op de ESP32Temperatuur (verzoeken 1).

De temperatuur van een Nest thermostaat uit te lezen en deze als verwarming mee te geven in de app.
https://developers.nest.com/reference/api-thermostat (verzoeken 1).

Notificatie: als er de gehele dag geen energie terug geleverd is door zonnepanelen o.i.d. (verzoeken 1).

Tarieven elektriciteit op basis van vermogen toevoegen:

In grootverbruik wordt vaak met staffels gewerkt:

– staffel 1: verbruik t/m x kWh: tarief 1

– staffel 2: verbruik daarboven t/m y kWh: tarief 2 (goedkoper)

– staffel 3: verbruik boven de z kWh: tarief 3

En daarbij kunnen piek en dal tijden bij aanbieders ook anders liggen (sommigen van 23.00 – 07.00 bijv), sommigen van 19.00 – 07.00 uur (verzoeken 1).

Berekende Ampère waarde toevoegen aan historisch fase informatie ( verzoeken 1).

Pijuice (ups) ondersteuning toevoegen ( verzoeken 1 )

EPS32DeltaTemp

Esp3deltaTemp die meerdere temperatuur sensors ondersteund (verzoeken 1).

Onderdrukken van spikes of sags in de metingen en screensaver maken die het scherm na x periode uitzet (verzoeken 1).

Ondersteuning maken voor negatieve temperaturen (verzoeken 1).

Wifi automatische reconnect toevoegen als er geen IP adres wordt verkregen of als het IP adres verdwijnt. (verzoeken 1).

IOS (Apple) App

Weer informatie weergeven ( verzoeken 3 ).

Dag waarden op het home scherm sneller laten verversen bij netwerk / wifi gebruik (verzoeken 1).

Tooltip van de temperatuur “verschil temperatuur” ontbreekt (verzoeken 1).

Klikken op de dagwaarde ( verbruik, gas en kosten, enz.) om bij de historische overzichten te komen (verzoeken 1).

Kleuren optie voor mensen met een kleuren zien stoornis (verzoeken 1).

Kosten kleuren op het home scherm groen/rood maken voor opbrengsten en kosten respectievelijk. Dit in plaats van de huidige goud gelige kleuren (verzoeken 1).

Kosten grenswaarden per maand instelbaar maken in tegenstelling toe de huidige eenmalig waarden die voor het hele jaar geldt (verzoeken 1).

 Een alarm (bv e-mail of pop-up melding uit de app) op de fases te zetten? Als je boven of in de buurt van je maximale aansluitwaarde per fase komt. Het zou bv kunnen met een bepaalde marge en/of minimale tijdsduur (om korte piekbelasting te negeren). (verzoeken 1).

Een tweede watermeter uitlezing via puls ondersteunen (verzoeken 1).

Indicatie van nieuwe versie van de software laten zien in de app, zoals dat nu ook in de P1-monitor software gebeurt. (verzoeken 1).

Alarm via e-email als de back faalt (verzoeken 1).

Wordt niet verder onderzocht of uitgevoerd.

De P1 monitor te installeren op een bestaande Raspberry Pi 3/4 waar Domoticz o.i.d. al is geïnstalleerd

Engels als tweede taal toevoegen.

LCD scherm direct op de Pi maken die geleverd of teruggeleverd vermogen aangeeft.

Er komt geen ondersteuning voor GPIO serial devices zoals de /dev/ttyAMA0. Dit is op te lossen met een hack door een link aan te maken maar dit wordt niet ondersteund!

Gemiddelde temperatuur in kosten overzicht tooltip.

Week waarden voor kWh, gas, watermeter, enz. worden niet toegevoegd.

pushbullet.com onderzoeken als notificatie optie, alleen commercieel te gebruiken.

Onderzoek naar Messagebird waarmee een SMS kan worden gestuurd,alleen commercieel te gebruiken.

1.378 Replies to “P1-monitor roadmap”

 1. Kan er een 2e watermeter aangesloten worden?
  Om de watermeter aangesloten op de regenwaterpomp uit te lezen en zo het verbruik van regenwater te kunnen monitoren.

  1. Op dit moment is dat niet mogelijk, wat voor meter gebruik je voor de regenwater meting?

 2. Enphase nog altijd de meeste requests 🙂
  Via de api key krijg ik die info ook in pvoutput, is de implementatie zo verschillend van SolarEdge?

  1. Bedankt voor je suggesties. Ik heb nog geen onderzoek naar de Api van Enphase gedaan, maar het is altijd meer werk dan verwacht. Je mag uiteraard een zelf een stuk onderzoek doen en aangeven hoe de Enphase API werkt. Met een proof of concept geeft dat een kickstart. pvoutput heb ik ook nog op te to do lijst staan.
   bezoek forum.p1monitor.nl

 3. Ik heb een enphase systeem.
  zou top zijn als we die kunnen gaat toevoegen aan de P1 monitor!
  als je wat gegevens wilt hebben om te testen. dan hoor ik het graag.

 4. Nu zo’n beetje elk huis een slimme meter heeft en deze via het mobiele netwerk communiceren, is het ook handig om te weten of de meter ook daadwerkelijk communiceert. Ik kom er net achter dat mijn meter al maanden geen signaal heeft. (signaalsterkte: -999dB)
  Is de signaal sterkte ook te loggen? Misschien ook bij langere tijd geen communicatie een waarschuwing geven?

  1. Bedoel je dat als de WiFi verbinding wegvalt? Want als dat zo is dan dat ook het medium waarmee je waarschuwing wil sturen. Dat wordt lastig.

   1. Nee, ik bedoel wat anders.
    De slimme energiemeter rapporteert via het GSM netwerk naar de energieprovider. De slimme meter heeft soms geen bereik met het GSM netwerk en kan dan geen data versturen. Sinds ik P1mon gebruik, kijk ik uiteraard niet meer naar de meterstanden die de energieleverancier maandelijks(?) opgehaald heeft. Nu blijk mijn slimme meter al maanden geen bereik/verbinding te hebben met de energieleverancier. De leverancier gebruikt echter de standen om voorspellingen te doen, bijvoorbeeld ivm met je maandelijkse termijn. Het zou handig zijn als P1mon hier een melding of zelfs log over bij kan houden.

    1. Het telegram dat uit de P1 poort komt bevat geen informatie over de GSM apparatuur in de slimme meter. De P1 monitor heeft geen data waarop geacteerd kan worden. Anders wat het eenvoudig geweest om dit realiseren.

     bezoek forum.p1monitor.nl

 5. Als eerste erg bedankt voor de geweldige software!

  Het lijkt mij erg handig om een aantal gpio pinnen te kunnen activeren bij een bepaalde levering aan het net. Om bijvoorbeeld een boiler of een elektrische kachel aan te kunnen sturen.

  1. Bedankt voor het compliment. Deze optie kun je vinden onder de configuratie pagina in-output -> teruglevering schakelaar.

 6. Bedankt voor de mooie software!
  Van mij een +1 op volgende items:
  – Watermeter pulsen via UDP. Liefst ook de mogelijkheid om meerdere pulsen in 1 packet te steken (integer waarde) zodat je bvb een EP8266 zelf kan laten tellen en elke x minuten het aantal getelde pulsen kan laten doorsturen.
  – Solaredge data doorsturen via MQTT en Solaredge local API gebruiken
  – Kwartierberekening voor Belgische capaciteitstarief (staat momenteel 2x in je lijst met user-wishes)

 7. graag 1 stem erbij voor toevoegen Growatt Api voor mijn omvormer.

  heb ook een topic gestart, ik begrijp dat ik gewoon geduld moet hebben.

  tnx

 8. Na installatie van zonnepanelen en omvormer zie ik dat ik geen populaire omvormer heb gekregen (ook nooit aan gedacht moet ik eerlijk zeggen in de verschillende gesprekken met leveranciers). Daarom een upvote voor connectie met behulp van de API van de SolaX omvormer.

 9. Mijn stem gaat ook naar:

  “Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor…”

  Dank alvast!

   1. Goedemorgen,
    Ik heb mij hier al eerder bij aangesloten, maar wil toch even de volgende info delen:

    Ze gaan van API v2 naar v4 per 16-8 2022. Hierbij veranderd voor het Free Watt model het aantal hits van 10.000/maand naar maar 1000/maand.
    Zie hier: https://developer-v4.enphase.com/plans
    Wat mij betreft een ordinaire manier om de kosten te drukken en de inkomsten te vergroten, aangezien de betaalde modellen ook een factor 12 duurder worden. Wat de gevolgen hiervan gaan zijn voor de gemiddelde gebruiker is dat je dan nog maar elke 45min een update gaat krijgen. Wat mij brengt op het volgende: Ben je al voorzien van een API, of zoek je die nog om mee te testen?

    1. Bedankt voor het aanbod. Ik heb nog geen tijdlijn voor de Enphase. Mocht ik er mee starten dan kom ik er op terug.

    2. Met 1000 hits per maand betekend dit dat de stand ieder uur kan worden uitgelezen. Op zich lijkt mij dat voldoende. Je zou ook een tijdsperiode kunnen definieren wanneer je wilt dat er geen data wordt opgevraagd, bijv in de periode dat het donker is. Dan is ieder half uur mogelijk.

 10. Zou graag een sterm erbij willen doen voor deze:
  ‘L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A (verzoeken 6)’ Wil graag zien of ik richting overbelasting ga in het electricteitsnetwerk. Overigens helpt hierbij om een piekwaarde 10 sec. en een hoogste 5 minuten gemiddelde piek te hebben. Van 1 piek gaat hij nog niet onderuit.

  1. Daar wordt aan gewerkt en zal in de volgende versie beschikbaar komen. Dit zijn echter geen gemiddelde piek waarden maar de hoogste / laagste waarde per dag. Wat je vraagt is complex en zit niet in de volgende update.

 11. Ik zag meerdere verzoeken voor uit bereidingen/verbeteringen van MQTT.
  Graag sluit ik me hier bij aan, graag +1 op alle verzoeken van MQTT.

  MQTT is een belangrijke communicatie voor home automatisering.

 12. ik zou graag ook meerdere S0 meters willen en ook als verbruiker. ik zag ze beide al in de roadmap staan.

 13. Enphase Omvormer: Graag zou ik de mogelijkheid willen hebben om de bruto levering van mijn Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API in te kunnen inlezen en zichtbaar te maken in P1monitor. Enphase biedt gratis 10 hits per minuut met een Max van 10.000 hits per maand aan (Watt free optie).

  Ik bied mij ook aan voor deze optie.

   1. SecBro, Hoeveel stemmen heeft de Enphase API aanvraag nodig voordat deze in de P1 Monitor wordt geïntegreerd?

    1. Er is geen grens aantal. Het is de combinatie van het aantal stemmen, de moeilijkheidsgraad van het maken van de code en de mogelijkheid om het te testen. En tot slot ik moet er tijd en zin in hebben. het is een hobby project en dat moet wel leuk blijven.

 14. Hallo,
  Ik maak tegenwoordig gebruik van een flex tarief (stroom prijs per uur, gas prijs per dag). Meer info hier: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2049754/0

  Met een beetje controle over je stroomverbruik is dit erg aantrekkelijk. Er is echter goed (historisch) inzicht nodig om optimaal van uur tarieven te kunnen profiteren en p1mon heeft mij al veel geholpen.

  Alle flex leveranciers in Nederland hanteren de zelfde basis (de epex uur/dag prijs), met verschillende opslag per kwh/m3 voor afname en teruglevering. Het zou heel fijn zijn om p1mon te kunnen gebruiken om de kosten nauwkeuriger bij te houden.

  Op het Tweakers forum zijn een aantal voorbeelden te vinden van APIs voor de epex prijs. Een veld om de opslag voor afname en teruglevering in te stellen zou voldoende moeten zijn.

 15. Het zou mooi zijn een alarm te krijgen als de zonnepaneelinstallatie is uitgevallen (toevallig vandaag gebeurd door een gesprongen zekering). Bijvoorbeeld als er minimaal een dag helemaal niets is teruggeleverd aan het net.

  1. Het staat op de roadmap, het is wel tricky omdat je bijvoorbeeld weinig opwekt in december en dat allemaal zelf verbruikt. De slimme meter ziet alleen wat er “overblijft” om terug te leveren.

   bezoek forum.p1monitor.nl

  2. ik krijg netjes van mijn enphase via hun website een bericht als er meer dan 24 uur een “issue” is met een van mijn panelen.
   daarna kan ik op de enphase site kijken of het een probleem is met 1 paneel, of met een groep panelen.
   voordeel van enphase is dat er per paneel een omvormer hangt, hier op het dak liggen 3 kabels voor 220 die ieder max 12 ampere krijgen gezien het aantal cellen wat er per kabel aan hangt.

   ieder paneel communiceert met de envoy van enphase, die weer communiceert met enphase website.

   enige nadeel is dat er tegenwoordig steeds meer ruis zit op het stroom netwerk.
   dat er soms een halve dag geen communicatie mogelijk is tussen de envoy en diverse panelen.
   maar dat wordt in de avond weer recht getrokken vaak.

   ik denk niet dat het mogelijk is om het via de slimme meter te regelen, zoals security brother hier ook al aangeeft.

   dak vok nseeuw, hele dag zwaar bewolkt en regen, meer verbruiken dan wat er op enig moment maar geleverd wordt. die situaties heb ik vaak.

   zeker als er dadelijk ook een 3 fase laadpaal aangesloten wordt op mijn stroom netwerk.
   voor degene die accupacks gaat aanschaffen zal het ook niet gaan werken, omdat eerst de accupacks vol geladen gaan worden voordat er maar iets terug geleverd wordt aan het stroom netwerk.

   mooie uitdagingen om een oplossing voor te vinden, maar ik verwacht dat je dan moet gaan communicieren met de diverse api’s van de omvormers, als die er al zijn en daar de gegevens al van vrij gegeven worden.
   gezien de hoeveelheid aan merken en verschillende typen en leeftijden van de omvormers een uitdaging.

   1. Correct, het is natuurlijk ook weer zo dat als je false postives wil accepteren dat het kan helpen om het snel te ontdekken. Een 100% werkende oplossing is met alleen de slimme meter waarschijnlijk niet mogelijk.

    bezoek forum.p1monitor.nl

    1. Voor Enphase heb je de cloud niet nodig om data op te halen. Dat kan ook lokaal via je eigen enphase interne ip adres. Enphase zit bij mij op ip: 192.168.1.16

     Op http://192.168.1.16/home?locale=nl&classic=1 zie ik mijn systeem overzicht waarop ik kan inloggen.

     Zonder in te loggen (het is een lokaal ip) kan ik mijn Enphase meters uitlezen (json), bv:
     http://192.168.1.16/api/v1/production
     geeft me de belangrijkste vermogen meters in wats:
     {
     “wattHoursToday”: 9362,
     “wattHoursSevenDays”: 96736,
     “wattHoursLifetime”: 3775634,
     “wattsNow”: 1655
     }

     op http://192.168.1.16/production.json
     vind ik mijn totale opbrengst onder consumption|0|apprntPwr in kWh
     De meters worden elke 5 minuten ververst
     Ter info: ik heb een Envoy-s-metered met de panelen verdeeld over
     een 3 fase systeem, tot op inverter niveau is data (json) lokaal uit te lezen.

     Meer info is oa te vinden op:
     https://www.datafix.com.au/BASHing/2019-09-06.html
     https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=29516

  1. Nee, dat staat niet op de planning. IP6 gaf wat problemen en is een paar versies terug uitgezet. Waarom is IP6 belangrijk voor je?

   1. het is niet super belangrijk. gewoon een vraag.
    binnenkort krijg ik dual stack IP4 en IP6
    ik heb hier een aantal services al draaien op IP4 en poort 80, mijn webserver die moet op poort 80 blijven draaien, alle andere kunnen hun eigen poort 80 krijgen op IP6
    dan is port forwarding niet meer noodzakelijk.

    andere optie is om de p1mon op 8080 te zetten, heb ik nog niet naar gekeken overigens.

    maar langzaam maar zeker komt er meer ip6 aan en ik was benieuwd hoe en wat

    1. Het is wel wat complexer. Om zowel lokaal te werken en in de toekomst de app direct via het internet toegang te geven worden de nginx config files aangepast door de P1-monitor software. Dat wordt erg lastig om betrouwbaar werkend te krijgen. Daarnaast moet LetsEncrypt op je router een poort 80 zijn voor het aanmaken en vernieuwen van het certificaat.

 16. Wellicht een mooie toevoeging zou zijn om de (S)COP van warmtepompen te loggen. Enerzijds met de meetbare elektrische energie en anderzijds met een Kamstrup of dergelijke.

  Ik verwacht dat het aantal warmtepompen behoorlijk gaan toenemen.

  Mindergas upload zie ik al staan, een plusje hiervoor.

  Keep up the good work 👍🏻

 17. Hallo ik kan je mijn API key geven voor het testen van enpahse solar.

  graag via mail

  mvg

  Rene rolevink

 18. Ik stem graag voor het verzoek ‘Eigen dagverbruik weergeven tussen wat er zelf wordt opgewekt en wat er teruggeleverd wordt ( verbruik – zelf opgewekt = eigen verbruik’

  Voor mij zou dit ook uitgebreid mogen worden naar een realtime eigen verbruik monitor. als je de levering van de omvormer met het zelfde interval uitleest als de slimme meter.

 19. Op deze plek nog even een +1 voor de opties in de roadmap voor een time update via NTP (liefst via ntp.org)
  daarnaast ook nog een +1 voor de optie van een mail bij een gefaalde backup. Liever nog een aantal opties waarbij je per (tijdseenheid/dag/week) een mail kan laten sturen met bijvoorbeeld status en/of verbruik.
  Niet nodig, wel interessant (als het uitkomt en/of meerdere mensen zoiets wat vinden natuurlijk)

  1. Bedankt voor je suggestie, de gefaalde backup staat op de roadmap. NTP is al actief. Voer het commando timedatectl status op de Rpi in en dan krijg je iets als dit als output.


   Local time: Sun 2022-02-13 16:14:36 CET
   Universal time: Sun 2022-02-13 15:14:36 UTC
   RTC time: n/a
   Time zone: Europe/Amsterdam (CET, +0100)
   System clock synchronized: yes
   NTP service: active
   RTC in local TZ: no

 20. Ik begin nu P1 mon te ontdekken, geweldig hoe plug en play dit werkt. Naast alle mooie gedetaileerde grafieken zou het overzichtelijk zijn om ook een historische meterstand-overzicht in tabelvorm weer te geven , met evt subtotalen van verbruik. Met van/tot datum range filter….Hierin zou ook top zijn als je de op zo’n regel je eigen notitie kan toevoegen. Denk aan: Overstap naar energieleverancier X, Kruipruimte geisoleerd, Installatie IR panelen.

  Datum Laag Normaal Teruglevering laag Teruglevering normaal Gas
  1 jan. 2022 2.491 3.02 515 1.129 1073

  1. Bedankt voor de suggestie. Dit past niet echt in het idee en ontwerp van de site. In feite creëer je dan een soort online spreadsheet. Er is wel een optie om alle data naar Excel te exporteren.

 21. Allereerst mijn complimenten voor de mooie software die je hebt gemaakt. Per 1 januari heb ik andere tarieven, Volgens mij is het nu niet mogelijk op de tarieven per periode vast te leggen. Klopt dat, en zo ja, zou je het mogelijk kunnen maken om tarieven per periode op te kunnen geven?

 22. Aansluitmogelijkheid voor bv Aqara Zigbee Draadloze Temperatuur Vochtigheid Sensors voor de verwarmingstemperatuur

 23. Een instel mogelijkheid om ipv hoog en laagtarief alleen de som van tarief 1 en 2 weer te geven. Dus gewoon verbruik ipv verbruik hoog en verbruik laag.

 24. Op de hoofdpagina ook het opgewekte vermogen van de pv panelen weergeven. Dus niet alleen de teruglevering

  1. Dit is helaas niet mogelijk bij alle omvormers. Die geven via API’s e.d. of alleen de kWh waarde door en het actuele vermogen in W is wordt daarbij niet getoond of in ieder geval niet op het correcte moment.

 25. Ik start op via een usbstick dus zonder sd card, een Backup op een 2e usb stick kunnen maken zou handig zijn

 26. Met de nieuwe ZIP slimme meter krijg ik nu mooi 3-fase info te zien. Mijn vraag om een 0-10V (in pulstrein) te maken ivm een boiler te vullen als je energie terug gaat leveren zou perfect zijn. Ik ben nu bezig om een lithium battery opslag systeem te bouwen (ca. 10kW). Met de 0-10V zou ik deze mooi kunnen laden. Ook een 0-10V signaal om aan te geven hoeveel energie ik opneem vanuit de weg zou perfect zijn. Hiermee kan ik de opslag battery dan ontladen. Dit alles zou een mooi systeem zijn, ook in de toekomst ivm de afbouw van de salderingsregeling. (dan wordt het steeds beter om de energie-opname vanuit de weg te minimaliseren.)
  Voor alles beter, CO2-vermindering, vermindering van ampere door de kabels in de wijk, financieel ed)
  Ik gebruik de P1monitor nu a 2 jaar en het werkt perfect. Bedankt tot nu toe.
  Laat even horen of dit ook voor meerdere personen te gebruiken zou zijn en of dit te realiseren is voor de p1monitor software.

  1. Kun je specifiek aangeven wat je wil bereiken? Uit je eerste opmerking begrijp ik dat je als er vermogen terug geleverd wordt naar het net en was de slimme meter ziet omgezet wordt naar een 0-10V signaal. Dit kan maar vergt extra hardware en je moet in geven wat de relatie is tussen het vermogen wat terug geleverd wordt in watt en de 0-10V waarde. Het is maar net wat je terug kunt leveren wat weer afhankelijk is van het maximale vermogen wat je zelf kunt opwekken. Als je de 0-10V gaat gebruiken als een aan uit schakelaar dan kun je dat nu al doen met de teruglevering schakelaar in de software. Houdt er ook rekening mee dat als je het teveel aan opgeleverde vermogen gaat gebruiken voor de accu’s dan zal de het vermogen bij de slimme meter niet meer “gezien” worden en de werking stoppen. Bij de teruglevering schakelaar wordt hier rekening mee gehouden door een hysteresis in te stellen.

   1. Bedankt voor je reactie. je zou een grafiek kunnen zien als: 0-5Kwh (of als keuze 0-10kWh) op de y-as en als resultaat een pulstrein van 0-10khz op de x-as. Degene die de terugleverings schakelaar kunnen gebruiken zullen ook wel het 0-10kHz signaal kunnen verwerken.(optische koppeling tussen de Pi4 en je eigen hardware-schakeling). Vanuit jullie standpunt hoeft er aan de hardware niets gewijzigd te worden, alleen 2x een puls trein op een IO-pin laten uitkomen.
    1x als relatie vermogen leveren en de 2e als relatie vermogen verbruik. Een 0-10V signaal is makkelijk te maken uit deze pulstrein. (en ook optisch gescheiden).
    Regeltechnisch kan ik meer doen dan met de teruglever schakelaar.
    De slimme meter bepaald de som van alle vermogens (zowel + als -).
    De P1 poort geeft deze info
    Hier kun je dus met jullie software mooi gebruik van maken zodat je het een extra regeltechnische funtie erbij geeft.

    1. Even ter correctie, de pulstrein begint bij 0V en de blokken worden breder totdat de 3V3 spanning bereikt wordt. Via een optische koppeling en een verschilversterker kun je er dan een 0-10V signaal van maken.
     Het verbruikvermogen en teruglevering vermogen worden in de slimme meter per tijdseenheid gesladeerd en de tellers worden dan aangepast.
     Laten we kijken of we samen een mooie oplossing kunnen maken.
     Bedankt.

     bezoek forum.p1monitor.nl

 27. De temperatuur schaal loopt van -30 tot +60. Ik heb de meter ingezet in combinatie met de de esp deltatemp. Idee is om de temp van de aanvoer en retour leiding te meten om zo eventueel ketel temperatuur bij te stellen. Is het een optie om in dit scherm ook de delta-temp ergens te melden en of bv met een variabele een andere schaal voor te schuiven bv +10 – +90 ? Ik ben er nog niet echt uit of het wat kan opleveren maar ik dacht als je de watertemp zo optimaal in stelt zou je mogelijk op basis van de delta temp de ketel op latere aanvoer temperatuur kunnen zetten en zo dus ook gas kunnen besparen?

 28. een kleine header toevoeging:

  Dat zorgt er voor dat android de site fullscreen opent, mits deze op de homepage is gepinnend. Voor ios zou

  toegevoegd moeten worden.

   1. ja want dat is html:
    poging 2:
    [meta name=”mobile-web-app-capable” content=”yes”]
    [meta name=”apple-mobile-web-app-capable” content=”yes”]

    en dan de [ vervangen voor < en de ] vervangen voor ]

   2. Ok ik denk dat het tegen gehouden wordt door de WAF/wordpress ivb html tags en mogelijkheid tot XSS:
    Ik verwijs even naar een site. Daar staat onder “Step 4” een plaatje met de header items:
    https://medium.com/@sam20gh/how-to-add-add-to-home-screen-to-your-website-4b07aee02676
    Zover ik weet is alleen de mobile-web-app-capable en de apple-mobile-web-app-capable echt nodig.

    Als je een git omgeving hebt, kan ik eventueel ook een merge request maken voor je.

    1. Ik ga er naar kijken, als de effort meevalt dan zit het in de volgende versie. Bedankt voor de tip.

    2. Ik heb het toegevoegd als test op main-1.php maar zie geen verschil op iOS of op de PC.

     1. Ok je ziet het alleen als je de site vastpinned op de homescreen. Dan open je het via dat icoontje op je homescreen en dan zouden de tabbladen enzo niet meer zichtbaar moeten zijn. Ik zal even kijken of ik ssh kan aanzetten en het zelf veen kan vinden. Waar staan de php files, of werkt gewoon locate?

      Gr Tim

      1. Ok ik heb het net even gedaan en getest met een andoid tablet. Dat werk goed. Ik heb ene foto voor je om het te laten zien, maar weet niet hoe ik dat hier toevoeg.
       Nu ik weet hoe makkelijk het is om iets aan te passen kan ik kijken of het me lukt om een manifest te includen. Helaas zie ik dat je geen gebruikt maakt van git, in elk geval in de image. Dus hoe wil je de aanpassingen ontvangen?

       Gr Tim

        1. Ok ik heb even snel wat rond geprigeld. Stap 1 is denk de headers die altijd voorkomen naar los bestand trekken.
         Ik heb onder www/util/ een bestand aangemaakt: default_page_headers.php en daarin gezet:

         <?php
         function default_html_headers()
         {
         echo <<< EOT

         http://./font/awsome/js/all.js
         http://./js/jquery.min.js
         http://./js/highstock-link/highstock.js
         http://./js/highstock-link/highcharts-more.js
         http://./js/hc-global-options.js
         http://./js/p1mon-util.js
         EOT;
         }

         Daarna onder bv main-1.php onder:
         include_once ‘/p1mon/www/util/fullscreen.php’;
         een stukje verander tot aan

         include_once ‘/p1mon/www/util/fullscreen.php’;
         include_once ‘/p1mon/www/util/default_html_headers.php’;
         ?>

         P1monitor Home

         <script>

         Daarna kunnen alle html page headers vanuit 1 functie aangepast worden.

         De default die werkt op android en ipad voor full screen webapp staat er al in.

         Hopelijk komt dit door. Zo niet, laat even weten hoe ik het wel naar je kan sturen.

 29. Onderstaand probleem doet zich sinds kort voor.
  De P1-monitor die niet meer bereikbaar is via de website. De luistert via mijn router naar 192.168.1.206. Ook een poging via main-1.php lukt dan niet. De P1-monitor blijft wel zichtbaar in mijn netwerk en er naar toe pingen lukt dus ook. Daarnaast blijft hij wel in de app onder ios gewoon werken… Cookies verwijderen en andere browsers eveneens geen succes. Het enigste wat werkt is een reboot. Ik draai de laatste versie van de P1 monitor op een Rpi 4.

  1. Wat heb je gedaan of niet gedaan. Je geeft aan dat een reboot werkt wat werkt er dan? Kun je met ssh inloggen op de Rpi? Heeft je netwerk een aanpassing op dns of iets dergelijks.

   bezoek forum.p1mon.nl

 30. Is het mogelijk om in de app en melding dat er nieuwe software is. Ik kijk wel elke dag op de app maar niet in de browser.

  1. Bedankt leuk idee, Het komt op de roadmap. Je kunt het nu met wat omwegen in de app ziet. In het menu item data en netwerk kun je in het veld software versie de versie van de P1-monitor zien die je gebruikt. Op de pagina P1 monitor nieuwe versie kun de laatste versie zien die uitgebracht is.

   1. Bijna goed, bij mij onderkopje P1 monitor staat:
    systeem ID ingebtuik 0000-0000-0000-0000-0000
    software versie onbekend
    voorkeur systeem ID 0000-0000-0000-0000.

    1. Dat neem ik aan dat je dat de UPD broadcast deamon op de P1-monitor uit staat of niet te benaderen is vanuit de APP. Zie je bij voorkeur systeem ook geen andere syteem id dan 0000-0000-0000-0000?

 31. In de huidige versie 1.4.1 gaat er nog steeds iets niet goed met de Totaal vandaag tellers… volgens P1mon heb ik een dagverbruik van 27657.872kWh en een opbrengst van 95188.616kWh, zou willen dat dit waar was..

  DSMR5, Maximale verwerkingssnelheid aan (uit maakt geen verschil)
  Met mijn vorige DSMR 2 meter (en huidige op kantoor) ging dit allemaal wel goed.. lijkt echt alleen met een DSMR5 meter te zijn.

  Nadeel hiervan is dat mijn HomeAssistant een beetje van streek raakt, en ik geen correct overzicht meer heb..

  Is dit bekend?

  1. Je bent de eerste die het meld. Heb je het logfile P1SerReader controleert op fout meldingen?

 32. Ik ondersteun ook het verhaal of het mogelijk om een 0 -10kHz signaal te maken, die tussen de uitschakel – en inschakelpunt ligt? Het mooie hiervan is, dat je een 0-10V dc signaal kunt maken om bv een verwarmingsspiraal te sturen van 0-10V 0-230VAC.

 33. Hier zeer veel belangstelling voor:
  L1,L2,L3 (fase) dag piek waarden historie bijhouden voor W,V en A

  1. Er vanuit gaan dat het IP adres 192.168.0.33 is dan kun je kijken of http://192.168.0.33/main-1.php werkt. Home.php doet een redirect naar deze pagina. Als je DNS lokaal niet lekker werkt dan gaat dit mis. Je kunt ook een anonieme browser sessie proberen of een andere browser. Heb je het probleem ook in de browser van je iPhone / iPad?

 34. Bedankt voor dit geweldig programma!

  Voor mij mag je nog een extra verzoek toevoegen voor het uitlezen van een Growatt omvormer.
  Deze staat reeds in de lijst.

 35. Ik ondersteun graag de verzoeken om de Enphase omvormer en Solax zonnepanelen uit te kunnen lezen. Beide staan al in de verzoekenlijst.

 36. Een vraag die ik in een ander topic ook stelde. Nu als mogelijk voorstel. Ik kan me heel goed indenken dat dit nogal impact heeft en niet 1-2-3 (of ooit) gebouwd kan worden. Maar ik wil toch eens de vraag voorleggen. Wellicht is het een mooie toevoeging voor deze nu al erg goede software.

  Gericht op de huidige ontwikkelingen rondom de prijzen van gas en electra zou het mooi zijn meer te kunnen richten op een overzicht.
  Dus wellicht als toevoeging “wat betaal je als voorschot per tijdseenheid”
  Hiermee zou je duidelijker inzichtelijk krijgen waar je op enig moment mee te maken krijgt als je aan het einde van je (fiscaal) jaar zit.
  Dus, ik heb X verbruikt en dat kost me Y. Ik heb Z per maand al betaald, dus wat is (per maand inzichtelijk) het teveel/tekort waar ik op afsteven.

  Hierbij zal je dus wel meer zelf moeten opgeven. Dingen als maand voorschot, maar ook per welke datum loopt je contract, maar ook op welke dag van de maand.

  Het venijn van zo een optie zit hem denk ik (ik ben geen programmeur) in de details met het definiëren van de termijnen.

  Tweede punt (wat dus in eerste gedachte mijn eerste punt was). Of het mogelijk is om (als bovenstaande al haalbaar zou zijn), de mail functie gebruikt kan worden om op de eerste dag van de nieuwe ingestelde tijdseenheid (maand) een email te krijgen met een overzicht (let op status is + of – zoveel geld).

  1. Bedankt voor de suggestie maar dit is best een complex verhaal om goed te maken en ik wil eigenlijk geen financiële verantwoordelijkheid nemen met de software. De kostenoverzicht is meer een indicatie dan een echt financieel registratie systeem. Er zit een light variant van wat je vraagt in de software door grenskosten in te stellen.

   1. Als je het zo schrijft snap je je punt helemaal. Vooral dat van de financiele verantwoordelijkheid en de consequenties als jouw software er naast zou zitten ook al zou je 100 disclaimers er in zetten dat het indicatief of zoiets is.
    Dankt je wel om die kant even te zeggen.

 37. Hallo Security Brother,

  Iets wat me opvalt:

  In de grafieken van electriciteit en water staan waarden (kWh en L) links en de temperatuur rechts.
  Bij de gas grafieken is dit precies omgekeerd m3 rechts en temperatuur links.

  Is hier een reden voor?

  Wilco

 38. Ik zie veel verzoeken om de PV productie bij de P1 monitor te voegen. Dat zou ik ook willen, zeker als alle meter en productiestanden met elkaar worden gecombineerd. Ik heb al eens de optie om de pvoutput api te gebruiken geopperd. Gebruikers ‘brengen’ de productiegegeven dan zelf bij pvoutput, p1 monitor hoeft het alleen via een standaard http api call op te halen.
  Maar laatst dacht ik nog een wat anders. Grootste nadeel van de S0 methode is dat het alleen pulsen zijn. Als je ooit pulsen heb gemist, ben je ze kwijt. Numerieke standen zijn wat dat betreft een stuk veilger. Voor mijn omvormer uit te lezen (en naar pvoutput te sturen) draai ik een stukje code op de raspberry. Zonder problemen kan ik de huidige productiestand in een filetje wegschrijven. P1 monitor hoeft alleen maar dat ene kleine filetje te lezen, en is geheel op de hoogte. Ik ga dat zelf wel even proberen, nu er schermen voor productie zijn binnen de p1 Monitor. Maar misschien is het plaatsen van een ééregelige file met de huidige PV stand (op een specifieke plaats en naam) voor meer mensen wel een manier om de data de P1 monitor in te krijgen.

  1. Wat je beschrijft is in feite een manier van digitaal communiceren of dit nut een api call is of het wegschrijven van een bestand. Als het apparaat zelf een api heeft of het bestand kan opslaan dan zou dat het robuuster maken. Als je tussen de pulsen op een andere Rpi of iets anders inleest dan heb je min of meer het zelfde effect als dat de P1-monitor ze uitleest. Het voordeel van een tweede Rpi of ander computertje is dat je geen pulsen mist bij een upgrade.

   1. Hoi, was blijkbaar niet volledig duidelijk: Ik lees geen pulsen uit de omvormer, maar gewoon de (productie) tellerstand. Tot drie decimalen achter de komma in kWh. Wat ik wil overbrengen, is dat wellicht al best veel mensen de omvormer uitlezen, en dat deze data ergens beschikbaar is (bij mij dus op dezelfde Raspberry). Het lijkt mij ondoenlijk om voor elke omvormer een Reader te maken (moet je niet willen in mijn optiek) en dus ook niet nodig mijns inziens. Mijn idee is meer: kunnen we niet onder water een filetje aanbieden met daarin de huidige PV productiestand.

    1. Dat kan maar er moet een protocol worden afgestemd hoe de file lay-out er uit ziet. er moet iets van een vast interval in zitten om het eenvoudig te kunnen verwerken. Ik zal een idee maken over de layout e.d.

     1. Top! Ttis allemaal natuurlijk nog ‘erger’: ik schrijf (elke 5 minuten) een record in een sqlite tabel met alle spotvalues (incusief totale en dagopbrengst), uiteraard met (in mijn geval unix epoch) timestamps). Voor hetzelfde geld voeg ik een record toe aan /p1mon/data/05_powerproduction.db (dat lijkt me de goede tabel). Ik zie dat jij gewoon leesbare timestamps hebt (daar is ook iets voor te zeggen!). High en low, total. Easy peasy. Ik splits zelf niet uit naar high/low.

      Oeps, komt al een voorstel binnen. Postings gaan wat gekruist

      Al een concreet voorstel voor een file, ook goed, dat is ook voor meer mensen te gebruiken.

    2. Hierbij een voorstel van de opbouw in JSON. En uitleg van de layout. Ik zou niet een enkel bestand nemen maar meerdere bestanden met een UTC timestamp in de naam. Dat maakt het mogelijk data te bufferen zodat er geen data verloren gaat. Bijvoorbeeld ..file_interface.
     De opbouw, timestamp het moment dat het bestand wordt aangemaakt, een power_source_id: zodat meerder meters aangesloten kunnen worden. Value : de meterstand. Een unit code zodat ook andere eenheden zoals Watt, kWh, water, gas en wat er nog meer wordt gevraagd wordt ondersteund. Bijvoorbeeld 0=Watt, 1=kW, 2=kWh,3=Liter, 4=M3 water, 5 =M3 gas.

     {
     “timestamp”: “YYYY-MM-DD HH:MM:SS”,
     “name”: “my converter”,
     “power_source_id”: 0,
     “value”: 123.456,
     “unit_code”: 0
     }

     1. Zou het niet handiger zijn om in bijvoorbeeld ‘zonnepanelen.py’ een functie te definiëren die de huidige opbrengst van de zonnepanelen geeft? Die kan dan door p1mon met dezelfde frequentie als het lezen van het verbruik worden aangeroepen voor het verwerken van de opbrengst.
      Per type zonnepanelen kan dan de gebruiker zelf de functie invullen, of van iemand die hat al heeft kopieren natuurlijk.

      1. Op zichzelf wel maar dat is voor publiek dat zelf code wil aanpassen. De primaire doelgroep van de P1-monitor zijn mensen die geen of vrijwel geen IT / programmeer kennis hebben?

       1. Ok, ik snap het. Maar dan kan de functie die het van een bestandje inleest misschien ook in zonnepanelen.py geplaatst worden?

        1. Als ik tijd heb ga ik er naar kijken. het moet in ieder geval voor leken te begrijpen zijn.

     2. Werk je in UTC? Ga ik nu even van uit.

      #!/usr/bin/env python

      import sqlite3

      database = “SBFspot.db”
      connection = sqlite3.connect(database)
      cursor = connection.cursor()
      cursor.execute(“select DATETIME(TimeStamp,’unixepoch’),TimeStamp,ETotal/1000.0 from SpotData where TimeStamp = (select max(TimeStamp) from SpotData)”)
      row = cursor.fetchall()
      connection.close()
      if len(row) != 1: exit(0)
      (TS,unixTS,kWh) = row[0]

      record = “””{{
      “timestamp”: “{TS}”,
      “name”: “my converter”,
      “SunnyBoy”: 0,
      “value”: {kWh},
      “unit_code”: 2
      }}”””

      filename = “PV_file_interface_%s.json”%unixTS

      filename = “PV_file_interface.json”
      fp = open(filename,’w’)
      fp.write(record.format(TS=TS,kWh=kWh))
      fp.close()

      crontab: */5 * * * * /home/pi/smadata/genP1file

      Ik ben er klaar voor 😉

 39. Ook ik zou het fijn vinden als Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API kan worden uitgelezen. Bedankt voor het mooie programma! (donatie al gedaan)

 40. Ik zie dat er een mogelijkheid bestaat in de p1-monitor om een solaredge omvormer in te lezen via de solaredge api.
  Ik heb in python een script geschreven om via de ‘modbus over tcp’ uitgang van de solaredge omvormer de data uit te lezen.
  Op die manier kun je met nagenoeg dezelfde data interval (of sneller) als de P1 interface de solaredge omvormer informatie ophalen.
  Ik zou graag deze informatie vanuit het python script naar de p1 monitor sturen, is daar een interface voor ?

  1. Nee er is geen standaard interface voor deze toepassing. Maar wel een mooie oplossing

   1. Bedankt voor je reactie.
    Ik kan ook niet de P1-monitor MQTT bus gebruiken om data op de P1-monitor te krijgen? Of is er überhaupt geen manier om externe data in deze vorm op de P1 monitor te krijgen?

    1. Nee, alle API”s zijn gericht op opvragen net al MQTT dat topics verstuurd. De uitdaging is de conversie van externe data naar het interne DB model van de P1-monitor. Als je dit zou willen gebruiken dan zou het een module van de P1-monitor moeten worden die de SolarEdge omvormers uitleest.

     1. Oke, duidelijk. Kan ik wat bijdragen zodat deze module er komt? De python code voor het uitlezen van de solaredge omvormer heb ik al gemaakt in combinatie met Domoticz.

      1. Dat mag altijd. Ik kan proberen hebt te integreren. Het heeft nog wel een lage prioriteit omdat de functie feitelijk al aanwezig is. Jouw oplossing is wel wat beter qua prestaties. Stuur maar een reactie of link van waar ik het kan downloaden.

       1. Klopt, betere prestaties, geen afgeronde waardes en hoogstwaarschijnlijk (ik ken de SE API niet heel goed) meer informatie:

        Solaredge DC Voltage
        Solaredge DC Current
        Solaredge DC Power
        Solaredge AC Voltage
        Solaredge AC Current
        Solaredge AC Power
        Solaredge AC Apparent Power
        Solaredge AC Reactive Power
        Solaredge Frequency
        Solaredge Power Factor
        Solaredge Inverter Temperature
        Solaredge Total Energy
        Solaredge Inverter State
        Solaredge AC Voltage P1
        Solaredge AC Voltage P2
        Solaredge AC Voltage P3
        Solaredge AC Voltage P1-N
        Solaredge AC Voltage P2-N
        Solaredge AC Voltage P3-N
        Solaredge AC Current P1
        Solaredge AC Current P2
        Solaredge AC Current P3

        mijn Domoticz implementatie:
        https://github.com/strebrah/Solaredge_Domoticz_Modbus/tree/develop
        python library gebruik van heb gemaakt: https://github.com/nmakel/solaredge_modbus

        als je vragen hebt, dan heb je mijn e-mailadres.

 41. Na aanleiding van mijn gefaalde poging om een p1monitor te redden van een corrupte sd kaart, mijn verzoek om backups op een altijd-aangesloten USB stick te bespoedigen, dank u. 😉

  1. De roadmap is bijgewerkt. Momenteel zijn back-up’s naar S(ftp)S en Dropbox al mogelijk.

  2. Ik heb zelf drie Raspberry pi’s 24/7 met verschillende applicaties draaien met SDHC kaartjes van SanDisk en heb nog nooit problemen gehad met falende geheugenkaartjes. Een goed merk gebruiken is cruciaal.
   En wat SecBro ook aangeeft, dagelijks een backup maken op Dropbox.

 42. Ik heb een Enphase Omvormer. Daarvoor kan ik je wel een API key met je delen. Stuur mij maar een mail als je voor de Enphase wilt ontwikkelen.
  Je applicatie werkt trouwens super, mooi werk 🙂

 43. Hoi SecBro,

  De API voor dagelijks zonnepanelen opbrengst via kwh/S0 meting is er alleen in hoog en laag tarief maar niet totaal. Zou je deze API kunnen toevoegen?

  1. Dit is een aanzienlijke aanpassing aan het data model. Als dit voor veel mensen een oplossing dan wil ik het overwegen. Het is wellicht een open deur maar je kunt de twee velden natuurlijk zelf optellen. Ik zet je verzoek op de roadmap en mochten er meer aanvragen komen.

 44. Hallo secbro,
  In het boeiende bericht over je plannen met de internet api staat onderaan: “Comments are closed.”
  Mag ik desondanks hier een vraag stellen? Het gaat mij om het gebruik van de poorten 80 en 443. Ik neem aan, dat die (tijdelijk) nodig zijn voor het verkrijgen en vernieuwen van het Letsencrypt certificaat. Maar toch niet voor de koppeling tussen de app en de Pi, wel? Blijft het mogelijk andere poorten in de app in te stellen?

  1. Het klopt dan de poort 80 tijdelijk nodig is voor het aanvragen en vernieuwen van het certificaat, dit is een eis van Lets Encrypt. Er is een mogelijkheid het zonder poort 80 ook werkend te krijgen maar die wordt nog onderzocht. Poort 443 is nodig om de API te kunnen gebruiken/bereiken. In de toekomst is de API alleen nodig voor de app als je die buiten je eigen netwerk wil gebruiken. Anders gebruikt de APP je wifi netwerk. Op de duur kan de app niet meer met Dropbox worden gebruikt. Je kunt voorlopige geen andere poorten in stellen.

 45. Super is de integratie met de SolarEdge API, werkt perfect hier. Heb inmiddels ook een donatie gedaan. Enige wat ik nog mis in de grafieken is een indicator van mijn eigen echte energieverbruik, dat wil zeggen het verschil tussen teruglevering en SolarEdge opbrengst plus het verbruik wat de meter aangeeft. Er gaat immers ook stroom van de panelen direct naar mijn apparaten, en die zou ik ook graag nog zien.

  1. Bedankt voor de donatie dit maakt het mogelijk om dit software zonder kosten aan te bieden. Dit is een lastig vraag omdat er meerdere terugleveringsbronnen kunnen zijn zoals meerder zonnepanelen API’s of de levering via de kWh meter. Je verzoek staat op de roadmap.

 46. Ik las wat verzoeken omtrent de Enphase openbare API om deze data beschikbaar te maken in Ztatz.
  In de lokale controller de Enphase Envoy (metered en de normale versie) zit een redelijk goeie lokale API waaruit je data kunt halen. Refreshrate is ongeveer 5-10 minuten.
  De openbare API zal dit ook zijn vermoed ik.
  Wellicht is het veel eenvoudiger om de data lokaal uit de Envoy te halen.

  Voorbeeld:

  http://envoyip/production.json
  http://envoyip/api/v1/production

  Zie ook: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2075922

  Als er iets getest moet worden, laat het weten ik heb een Envoy controller.

 47. Suggestie:
  In Belgie is bij het gebruik van de digitale teller, zoals iedereen wel zal weten, niet meer mogelijk om gebruik te maken van hetzelfde elektriciteitstarief bij het terug steken van energie op het net (zoals bij de analoge teller wel het geval was). Vandaar dat ik naast mijn zonnepanelen ondertussen ook baterijen heb geplaatst. Werkt zeer goed, en er wordt beperkt energie op het net gestoken tot de baterijen vol zijn. Wat echter niet voorzien is, is dat ik in de winter, als de zonnepanelen niet werken, energie van het net op de baterijen wil steken tijdens het nacht tarief. Ik vroeg me af of deze functie mee in de P1-monitor kon gestoken worden. Via een digitale uitgang, of via MQTT (heb ikzelf nog niet gebruikt, maar ik vermoed dat ik via deze kan linken aan mijn domotica via Home assistent)? De omvormer van de baterijen heeft een programmeerbare digitale ingang, die hiervoor kan gebruikt worden.

  1. Op de pagina config-io.php kun je via de GPIO poort op vermogen of tarief schakelen. Met de juiste instellingen is je doel wellicht realiseerbaar. Dit is uiteraard wel een aan/uit schakelaar geen digitale interface.

   1. Ik heb dat al bekeken, maar hiervoor zijn er geen goede combinaties van poorten mogelijk: spijtig. Misschien iets voor de toekomst.

    1. Top, als je een betere beschrijving hebt van de mogelijkheden van het apparaat dan zet ik het op de roadmap.

   1. Klopt, ik heb de heat al eens uitgebreid bestudeerd. Het is een interessante tool als de raspberry pi vlak bij de omvormer zit, wat bij mij niet het geval is. (ander gebouw) vandaar de MQTT interface. Ik kan natuurlijk ook via een digitale ingang inlezen via de domotica, maar dit zou dan wat omslachtiger zijn.
    Mijn omvormer is een Multplus-II 48 van het merk Vitron Energy. Het toestel zou redelijk open source zijn volgen de verkoper. Ik ben zelf ook niet zo mee weg, dus ik heb die verkoper maar geloofd. Er zouden dus mogelijkheden zijn met deze omvormer.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/MultiPlus-II_GX/MultiPlus-II_GX-nl.pdf

     1. Je zou dit kunnen benaderen vanuit 2 situaties.
      – Indien er in het verloop van de dag (nagenoeg) geen stroom terug op het net wordt gestoken, kan je ervan uitgaan dat de baterijen ook niet veel zijn opgeladen. De stroom die is opgewekt (door panelen of wind) is nagenoeg helemaal verbruikt tijdens de dag in deze veronderstelling. Dit is wel achter de feiten aanlopen.
      dus de batterij opladen tijdens nachttarief, om daarna te gebruiken tijdens de dag.
      => een contact hoog zetten indien geen stroom geleverd tijdens de (afgelopen) dag.

      -Proactief: je zou een contact kunnen creëren op basis van de info via openweathermap.org? Dan kan je rekening houden met wind en zonne-energie.
      Blijkbaar is er een “Solar Radiation API” voorzien, die de opwekking van zonne-energie voorspelt. Aan de hand van deze zou ook zo’n digitale uitgang gestuurd kunnen worden. https://openweathermap.org/api. Dan heb je al een idee of de volgende dag voldoende zonne-energie gaat geleverd worden. Ik vermoed dat er een score wordt voorzien via deze API? Dan zou je via deze score kunnen instellen op welk punt de (digitale) uitgang moet gestuurd worden.

     2. Raar, blijkbaar was mijn antwoord niet gepost.

      Op https://openweathermap.org/api kan je via de “Solar Radiation API” de voorspellingen doorkrijgen van de hoeveelheid solar vermogen per/m². Mooi zou zijn dat er een grens kan worden ingesteld, waarbij dan een digitale uitgang wordt geschakeld bij te weinig energie, (of via MQTT). Zo kan proactief de batterij worden opgeladen over de nacht, afhankelijk van het voorspelde vermogen aan zonne-energie de volgende dag. De grens is dan afhankelijk van de individuele installaties instelbaar. Dit zou dan ook kunnen voor bv windenergie, waarbij hier de voorspelde variabele de windsnelheid zou kunnen zijn. Voordeel is dan dat, bij een voorspelling van weinig groene energie de volgende dag, dan ook de energie in de batterij wordt bespaard (en/of opgeladen) voor de volgende dag.

 48. Wijzigen van resolutie.
  Is er in een van de volgende releases de mogelijkheid ingebouwd om de resolutie van de webpagina te verkleinen.? Ik draai nu P1 monitor op een raspberry met daaraan gekoppeld een 7 inch touchscreen van raspberry maar de display van info is te groot voor de display zodat een deel aan de rechterzijde niet zichtbaar is. Ik vermoed dat de display momenteel op 1024×768 staat, terwijl het touchscreen max 800 op 480 kan behandelen

  1. Hoewel het technisch kan is het enorme veel werk en zal daarom voorlopige niet gebeuren. Als dit al gebeurt dan wordt de gehele UI aangepakt en reponsive gemaakt. Wat wellicht kan is de zooming van je browser aanpassen. In Chrome is dat bijvoorbeeld Ctrl & + of Ctrl & –

   1. excuses voor het laattijdig antwoord, maar de chrome browser verkleinen naar 80% in zijn instellingen geeft nu min of meer een goed overzicht.
    Dank je voor de tip

 49. Over enkele maanden komt de jaarafrekening weer. Het zou fijn zijn om deze standen dan in P1mon te kunnen zetten, zodat de tellers van het verbruik/levering voor komend jaar op 0 starten. (uiteraard zonder de historie te wissen.) Of zit dit er al in en kan ik het niet vinden?

  1. Nee, die optie zit er niet in en komt er waarschijnlijk ook niet in. Ik wil zo min mogelijk financiële data verwerken. je vorige vraag over het verbergen van gas informatie zit in de volgende versie.

  1. Bugs graag als reactie bij de versie waar je de bug gevonden hebt. Controleer wel eerst of het al niet een bekende bug is op de pagina. Verzoeken via een reactie op de roadmap pagina als het alleen om een nieuwe optie gaat. je mag die ook tegelijk melden bij de bug.

 50. Hallo Security Brothers, ik ben al een tijdje bezig om te kijken of ik de P1 monitor kan laten werken op mijn synology NAS met VM ware.. ik heb the raspberry Pi up and running en ook de USB poort etc can ik mee werken.. maar was even benieuwd of het misschien een optie is om te kijken of jullie het een tutorial kunnen geven hoe ik de webserver gedeelte van de p1mon kan overzetten.. ik will graag het virtueel draaien en dat moet ook mogelijk zijn.. dus geen extra Pi in mijn meterkast haha

  hoop snel van jullie te horen.

  Met Vriendelijke Groeten,
  Mark

  PS – ik gebruik jullie uitermate geweldige p1monitor al voor 2 jaar en werkt echt perfect !!

  1. Bedankt voor het compliment. Ik kan je niet helpen met overzetten naar een andere dan de Rpi. Er is iemand die Docker container heeft gemaakt. Dit is wellicht een optie. Sorry, te veel vragen en te weinig tijd.

   1. Dank je wel voor je reactie en ik zal dat eens gaan bekijken! bedankt voor de info. en take it easy hehe alles op zijn tijd 🙂

    Met Vriendelijke Groeten,
    Mark

 51. Ik hoop dat ik hier op de goeie plek ben voor deze vraag.
  Ik heb de software nu ongeveer 1 maand draaien. Wat een ontzetten gebruiksvriendelijke tool! Ik heb geen verstand van linux en raspberry’s, maar installeren was een eitje. En wat een geweldige tool om inzicht in je verbruik te krijgen. Ik heb inmiddels ook een watermeter en de solaredge gekoppeld. Erg fijn om alle data op één plek te hebben.

  Maar nu viel mij op dat het geheugengebruik ontzettend snel oploopt. Hoe zit dat precies? En hoe kan ik dat verbeteren? Mijn database belasting is 16%. Ik neem aan dat dit de opslag van historische data is, wordt dit op de SD-kaart opgeslagen? Mijn geheugen belasting is momenteel 70% en loopt iedere dag ongeveer 4% op. Wat houdt dit in? Dit is denk ik niet de bedoeling?

  1. Het is niet de juiste plek. Je kunt de vragen stellen bij de versie van de software.
   Onder Linux en ander Unix gebaseerde systemen wordt zoveel mogelijk RAM gebruikt voor buffers, cache e.d. dit is normaal gedrag. Het besturingssysteem regelt dit automatisch. Gebruik na verloop van tijd rond de 70% is normaal. Als dit continue naar de 100% gaat dan is er wat mis. Maar het kan af en toe pieken en weer zakken. De historische data wordt initieel in RAM bewaard, dit maakt de P1 monitor sneller en zorg voor minder slijtage van het SDHC kaartje. Er wordt elke 15 minuten een kopie naar het SD kaartje gemaakt zodat er geen data verloren gaat als de Rpi uitgezet wordt.

 52. Dit is echt fantastisch, dit is waar het om draait op het internet … het delen van informatie het bouwen van onafhankelijke software. Gedaan door mensen die echt van computeren houden. 5 euro donatie gedaan uit pure tevredenheid.

 53. Momenteel gebruik ik de app voor uitlezen Gas en Elektra verbruik. Zou graag willen zien dat ik mijn Growatt omvormer kon uit lezen met P1-Monitor en zo inzicht krijgen in levering van de PV.

  1. De APP ondersteund momenteel alleen nog de puls kWh meter. De volgende optie die in de app komt is de Solar Edge. Mocht op termijn de GrowWatt worden toegevoegd dan komt die ook op termijn in de App.

 54. In het main-1.php scherm worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor zowel het hoog als het laag tarief weergegeven. Ga ik naar de pagina stats-d.php cq stats-m.php dan worden de kWh waarden van Verbruik en Geleverd voor hoog en laag bij elkaar opgeteld en als 1 waarde voor Verbruik en Geleverd weergegeven. Voor enkel tarief meting is dit goed maar bij een dubbel tarief (die de meeste zullen hebben) zou ik het fijn vinden dat Verbruik en Geleverd gesplits wordt weergegeven in de stats-x.php schermen. Bij mijn energieleverancier wordt het hoog kWh verbruik en geleverd met elkaar verrekend, dit geld ook voor het laag kWh verbruik en geleverd. Daarom vind ik het gesplits zichtbaar maken van hoog en laag in de stats-x handig. Stel bij een hoog jaar verbruik van 600kWh en geleverd 1300kWh, dan is er netto 700kWh terug geleverd (overschot). Bij laag is dit meestal andersom, verbruik 1200kWh, geleverd 650kWh, netto verbruik 550kWh (tekort). Hierbij gelden voor het overschot en tekort de kale kWh tarieven.
  Naar mijn idee sluit dit beter aan, aan de praktijk hoe er met de kWh’s wordt gerekend.
  Een contract start datum (en duur) invoer in het config-tarief.php scherm is wellicht ook handig.

  1. Momenteel is dat niet mogelijk door een technische ontwerpkeuze in het verleden. Dit ombouwen gaat echt heel veel tijd kosten en heeft daarom een lage prioriteit. Bij nieuwe opties zoals de kWh puls telling of de Solar Edge API is de scheiding aangebracht.

 55. Is het mogelijk om de omvormer van SOLAX (zonnepanelen) toe te voegen om uit te lezen? Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen.

  1. Het staat op de roadmap. Ik heb de mogelijkheid om een API aan de P1mon toe te voegen. begrijp ik niet.

    1. Bedankt voor de informatie en aangeboden hulp, dit lijkt redelijk eenvoudig toe te voegen te zijn. De roadmap is aangepast.

 56. Hallo, Je zoekt een Enphase API key, heb je die al? Ik heb een Enphase systeem en wil de key wel met je delen voor de ontwikkeling van Enhase in p1-mon. Stuur me dan een direct mail waarin vermeld waar de key naar toe moet.

   1. Ik mis een teller stand van het aantal verzoeken voor de integratie van de Enphase API in de roadmap zoals bij Omnik en Growatt.

 57. Ik heb de laatste update op een nieuwe pi gezet. Via de export en import de history overgezet.
  Alles werkt op de weer api key na. Deze wordt niet meegenomen in de export/import.
  Kan je daar een keer naar kijken?
  Ik heb de log van de import bekeken en daar staat het wel gewoon tussen.

  import status
  2021-06-28 19:53:33 database configuratie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file /p1mon/var/tmp/import-1624902807492.zip gevonden.
  2021-06-28 19:53:33 database e_history_min succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database e_financieel_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database weer_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database temperatuur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_uur succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_dag succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_maand succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter_history_jaar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database watermeter succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database faseinformatie succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 database powerproduction_solar succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 ZIP file import-1624902807492.zip succesvol geopend.
  2021-06-28 19:53:33 file rechten van database bestanden correct gezet.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit config.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit e_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit financieel.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit weer.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 01_weer_historie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 02_temperatuur.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 03_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 06_watermeter.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 04_faseinformatie.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 database integriteit 05_powerproduction.db correct.
  2021-06-28 19:53:33 manifest is correct verwerkt uit ZIP file.
  2021-06-28 19:53:33 aantal te importeren records 151164.
  2021-06-28 19:53:33 import bestand creatie datum 2021-06-28 19:51:55.
  2021-06-28 19:53:33 custom www bestanden succesvol verwerkt.
  2021-06-28 19:53:33 historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:53:34 historie tabel bevat 46748 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46748 aantal defect=0. Voorgang: 31% (historie).
  2021-06-28 19:54:33 financieel wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 financieel tabel bevat 89 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46837 aantal defect=0. Voorgang: 31% (financieel).
  2021-06-28 19:54:33 configuratie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 configuratie tabel bevat 139 import records.
  2021-06-28 19:54:33 totaal records ok=46976 aantal defect=0. Voorgang: 31% (configuratie).
  2021-06-28 19:54:33 weer wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:33 weer tabel bevat 3062 import records.
  2021-06-28 19:54:36 totaal records ok=50038 aantal defect=0. Voorgang: 33% (weer).
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:36 01_weer_historie tabel bevat 1759 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (01_weer_historie).
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 02_temperatuur tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:54:38 totaal records ok=51797 aantal defect=0. Voorgang: 34% (02_temperatuur).
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:54:38 06_watermeter tabel bevat 99367 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (06_watermeter).
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 04_faseinformatie tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (04_faseinformatie).
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction wordt verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 05_powerproduction tabel bevat 0 import records.
  2021-06-28 19:56:22 totaal records ok=151164 aantal defect=0. Voorgang: 100% (05_powerproduction).
  2021-06-28 19:56:22 alle data uit het ZIP bestand verwerkt.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gestart.
  2021-06-28 19:56:22 watermeting conversie van oude naar nieuwe database gereed.
  2021-06-28 19:56:22 System ID zetten in configuratie database: xxxxx-xxxx-xxxxx-xxxx-xx
  2021-06-28 19:56:22 versie gezet: 1.3.1
  2021-06-28 19:56:22 patch level gezet: 0
  2021-06-28 19:56:22 versie serienummer gezet: 20210618
  2021-06-28 19:56:22 WiFi wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:22 WiFi aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:22 CRON wordt aangepast.
  2021-06-28 19:56:23 CRON aanpassingen gereed.
  2021-06-28 19:56:23 Databases worden van RAM naar het SDHC kaartje geschreven.
  2021-06-28 19:56:23 Databases kopieren gereed.
  2021-06-28 19:56:23 ZIP bestand wordt verwijderd.
  2021-06-28 19:56:24 Gereed verwerkings tijd is 02:51.

  1. Bedankt voor de suggestie. Heb je import gedaan op dezelfde Rpi waar de export vandaan kwam? Want de beveiligde data wordt versleuteld met een aspect dat uniek is per Rpi. Als je dezelfde Rpi hebt gebruikt had je dit probleem ook bij andere velden zoals het Wifi wachtwoord of het Ftp wachtwoord?

   1. Ik heb een nieuwe Pi gebruikt. De oude Pi 2 draaide nu al weken op 100% CPU, het was dus tijd voor een nieuwe.
    Het is duidelijk waarom de api key niet mee gekomen is. Het is ook een kleine moeite om deze opnieuw in te stellen.
    Dank voor je snelle antwoord en je mooie programma.

   2. Het zou mooi zijn als je een notificatie krijgt als er iets met je systeem aan de hand is.
    De notificatie keuze is nu alleen per e-mail.
    Heb je deze Bot al eens bekeken?
    Ik heb ook een home automation system die hem gebruikt en het is erg prettig.
    Wellicht een mooie aanvulling bij de e-mail notificatie die je nu hebt. (met de onhandige gmail 2FA die uit moet)
    https://www.callmebot.com/

 58. Security Brother. Prachtig programma de P1Monitor. Gebruik hem nu al ruim een jaar. Nu met de SolarEdge toevoeging is het voor mij echt bijna perfect.
  Wat ik zelf nog wel zou willen is om een optie te hebben om een NTP server in te stellen. Heb zelf een eigen NTP draaien. Nu doe ik dat om na elke update handmatig in /etc/systemd/timesyncd.conf de NTP server te zetten. Hoop dat je hem op de roadmap wil zetten.
  Verder had ik nog niets gedoneerd en dat is wel nodig. Graag een Tikkie naar mijn email adres.

  1. Het staat op de roadmap. Ik vraag mij af waarom je het zou willen. De publieke bronnen zijn meestal goed genoeg.

 59. Beste ZTATZ,

  Feature request: SolarEdge data opnemen in MQTT data.

  De SolarEdge API integratie is top! Hij werkt nog niet perfect, ben er van overtuigd dat dit in een volgende versie word opgelost. Zou mooi zijn als deze data via MQTT beschikbaar komt.

  Groet,

  Wilco

  1. Correct de fix voor Solar Edge is gereed en wordt binnenkort gepubliceerd. Je verzoek voor MQTT staat op de roadmap.

 60. Sinds gisterenavond zie ik slechts nog een lege grafische interface zonder enige data, waar gisteren ochtend nog niks aan de hand was en ik tussentijds niets heb gewijzigd. Herstart haalde niets uit, export van database loopt tot 2% en blijft dan hangen. Ook lijken alle ingestelde gegevens verandert te zijn, is dit nog te herstellen of is er iets serieus aan de hand?

  1. Sorry, te weinig informatie om iets over te zeggen zonder meer gegevens. Welke gegevens als al je gegevens anders zijn ingesteld dan is waarschijnlijk iets mis met de configuratie database. Dit kan gebeuren als de RPi niet netjes wordt afgesloten als bijvoorbeeld de spanning wegvalt. Als je een back-up hebt gemaakt dan kun je die terug zetten.

 61. Hallo SecBro, ik heb de Solaredge API draaiende, maar ik zie pas de waarden als ik, naast de solaredge display, ook de optie voor S0 aanzet. Wanneer ik de S0 optie uit laat, dan krijg ik een scherm met foutmelding dat ik bij display de optie aan moet zetten. Verder viel me op dat de solaredge waarden per dag veel te hoog zijn; de y-as schaal lijkt niet te kloppen.

  1. Zie de bug en workaround onder aan de pagina. Kun je een screenshot delen van de dag waarden en aangeven wat het volgens jou zou moeten zijn?

   1. Waar vind ik die “bug en workaround” ?
    Mag ik op deze plek melden, dat bij mij de waarden, die P1Monitor aangeeft, ook niet overeenkomen met die van de Solaredge site? Ik heb nu 2 omvormers in bedrijf en de Solaredge pagina geeft de totale productie van de site weer. Gisteren bijv. meldt Solaredge een totale productie van 63,39 kWh, en P1Monitor slechts 19,166 kWh.
    Ik maakte er screenshots van, hoe kan ik die hier toevoegen?

 62. Feature request: berekening van het zelfverbuik in een grafiek of in cijfers per dag/week/maand…, dus combinatie van afname – opbrengst zonnepannelen en werkelijks injectie.

 63. Bedankt voor deze mooie tool Secbro! Zou je voor mij een puntje bij willen zetten bij het verwerken van DSMR berichten per seconde?

 64. De benaming van de nieuwe 8 GB image 202106 op de download pagina is nog niet aangepast: er staat nog steeds “P1 MONITOR VERSIE 202103– 1.3.0 (8GB SDHC image)”.

  1. Zo, de update is gedaan en één en ander werkt weer feilloos. Complimenten!
   Aanvullende vraag: ik heb de Solaredge API ingevuld en het ziet er naar uit, dat de zaak gekoppeld is. Maar ik moet bekennen, dat ik niet weet wat deze koppeling nu oplevert. Waar zie ik de resultaten?

   1. Je moet de UI activeren in het config display menu. Je kunt alle historie dan eenmalig inladen via deze optie. Het laden van alle historie duurt voor 1 jaar een paar minuten. Voor 5 jaar een minuut of 5 a 7. Als je de historie niet laad dan wordt de data van vandaag en nieuwer geladen.

    1. Ach natuurlijk, dat had ik kunnen weten. Hoe dan ook, het werkt fantastisch, alle data tot 2015 in beeld. Dank je wel!

  2. Hallo,

   Net de laatste versie geladen en upgrade process loopt prima. Heb mijn SolarEdge API key ingevoerd (die jij ook hebt gebruikt voor testen…?) en zie nu data van 4 dagen terug en verder niet.

   /config-powerproduction-solaredge.php laat zien dat de laatste succesvolle API verwerking recent is gedaan en op gegeven moment liep deze per seconde mee met de gewone tijd. Is nu al weer een tijdje rustig geweest en gaat dan “ineens” weer per seconde meelopen.

   http://192.168.ccc.ddd/powerproduction-api-d.php laat een melding zien dat de optie moet worden aangezet. de minuten pagina toont de vermelde 4 dagen. Zal morgen nog eens kijken hoe het gaat maar het lijkt een bugje. Zou in ieder geval fijn zijn als vermeld wordt dat nog niet alle data binnen is.

   Verder weer een fors aantal mooie verbeteringen dus veel dank!

   1. Graag gedaan. In het setup scherm de optie Herlaad alle data (API) aanzetten en een paar minuten wachten (2 tot 5 minuten afhankelijk van de hoeveelheid data).

    1. Heb die optie gisteren ook al eens geprobeerd maar daarna (zeker een kwartier later) was er nog geen data. Heb zojuist dit nogmaals gedaan en nu lijkt het goed te zijn gegaan.

     Blijkbaar een kwestie van (on)geduld…

     Bedankt,
     GWS

     1. Nieuw data word 1 keer per kwartier door de api aangeboden als er energie wordt opgewekt. Normaal rond 5, 20, 35 en 50 minuten over het hele uur.

 65. Is het correct dat de uitlezing alleen benaderbaar is via een internet browser. Is het niet mogelijk om via de hdmi uitgang van de Raspberry Pi de gegevens meteen op een monitor zichtbaar te maken?

  1. Correct alleen via een andere externe browser. De Rpi bevat geen idee interface software. Wellicht komt er ooit nog eens simpele interface direct op de Rpi.

 66. Is het een idee om mqtt telegrammen te ontvangen en deze als bron te gebruiken bv, kamer temperatuur. Zodat je de echter huis temperatuur kan gebruiken in de gasverbruik diagrammen

  1. Bedankt voor de suggestie maar het verwerken van MQTT berichten zal niet worden ondersteund. De huis temperatuur kan via ESP32Temp worden in gelezen en de gas waarden gebruiken nu de buitentemperatuur.

   1. Heel erg bedankt voor dit perfecte project!

    Ik heb de spulletjes voor de ESP besteld, ik zoek alleen waar en hoe ik de meetwaarden uit het esp project naar de p1mon doorzend, mogelijk overlooked? Gaat een najaars project worden dus geen haast.

    De watermeter alert is wel een lekkere om te hebben voor de vakantie…

    Een observatie voor de uitgaande mail, ik was aan het kijken naar de exim configuratie maar er staan errors in de logging files rond rechten op bestanden. Ik ben er nog niet uit waarom, mischien goed even om in de mail.log ’s te kijken of die bij jou wel schoon zijn van fouten. Functioneel doen de alert mails het bij mij wel.

    Groet
    Eelco

    1. De ESP32temp oplossing stuurt UDP broadcast berichten op je netwerk. De P1 monitor luistert naar deze berichten. Als de ESP32 en de P1 monitor in het zelfde netwerk zitten dan werkt het (Wifi of Eternet maakt niets uit).

 67. Is het mogelijk om op de watermeter teller een soort watermeter bewaking te zetten die gebruik maakt van de alert functie, dan wel via msqt bij verbruik dat afwijkend is van het gemiddelde. Met vakanties op komst kan dit bv helpen om een lekkage of een defecte kraan, of zo te detecteren.

  1. Een alarm dat als binnen een bepaalde tijd een hoeveelheid water verbruikt wordt is mogelijk, het staat op de roadmap.

 68. Hallo Security Brother,

  Een tijd geleden had ik gezegd dat ik een donatie wilde doen. Ik heb vandaag mijn eerste loon binnen gekregen en wil graag daarom eindelijk jou een donatie geven. Zou je mij een tikkie van 15 euro kunnen sturen?

  1. Hi Matthijs, ik waardeer het enorm. Maar een eerste loon moet gevierd worden. Koop er iets lekkers en gefeliciteerd met je eerste loon. En uiteraard veel plezier van je de p1 monitor.

 69. Geweldige tool! Is het een idee om deze open source te maken (Github?) zodat anderen ook mee kunnen helpen de roadmap door te ontwikkelen?

  Suggestie voor op de roadmap: interface responsive (en misschien zelfs PWA-ready) maken

  1. Bedankt voor het compliment. Misschien dat ik nog een keer ip github zet maar ben er nog niet aan toe gekomen. Een responsive ui is een goed idee maar dat is erg veel werk en ik ben nog druk met het aanvullen van functionele vragen. Het liefst zou ik een soort modulaire interface willen maken waar je zelf de pagina’s kan samenstellen.

 70. Hi,

  Complimenten voor de software. Installeren en instellen ging super makkelijk.

  Graag ondersteun ik het verzoek voor het uitlezen van mijn solaredge omvormer en het verzoek voor een optie in P1 Monitor om een database export naar CSV/Excel format te kunnen maken.

    1. Daar doe ik principe geen uitspraken over. Ik ben bijna klaar met de volgende versie waar nog twee nare bugs in zitten en ik weet niet wanneer ik die gefixed heb. Dat kan vanavond zijn of over x aantal weken.

 71. Ik heb hier als radio amateur enkele foutieve S0 pulsen gegenereerd door op 50 mHz uit te zenden met mijn zender. Daardoor heb ik op 1 dag 34 kWh teveel opbrengst van de zonnepanelen in de grafieken tov de werkelijke opbrengst. Is er geen mogelijkheid om de data achteraf aan te passen?

 72. Ik zou graag op de home page de status van de IO poorten willen zien, bijvoorbeeld naast de weersinformatie. al dan niet met een custom label

  1. Wat wil je daarmee bereiken/wat is je doel. Hoe zou het er uit moeten zien? Kun je iets van een mock-up maken en de afbeelding delen via een link met bijvoorbeeld ImgBB.

  1. Ja die heb ik, maar als je er een wil delen dan graag. Hoe meer ik kan testen des te beter. Je kunt hem achtergelaten in een reactie. Uiteraard wordt die verder niet gedeeld.

   1. Goede dag, ik heb ook solar edge. Als je nog op zoek bent naar test api’s kan ik die delen met je.

    1. Graag, je kunt de key in een reactie zetten. De reactie wordt niet op de site gepubliceerd.

  1. Dat moet ik even bekijken. In principe is dit 0805 en zeker haalbaar met normale soldeerspullen.
   THT vraagt vaak veel meer ruimte en er is een kleiner aanbod aan chips.
   Maar alleen de Watermeter en S0 ingangen moet kunnen denk ik.

   Ik ben sowieso niet zo tevreden over de manier waarop Eagle (in Fusion 360) werkt, dus wellicht dat ik er mijn eerste Kicad project van ga maken.
   Even afwachten. Binnenkort lang weekend.

 73. Allereerst mijn complimenten voor de software. Het werkt top.

  Ik ben van plan een Hat te maken voor de raspberry voor interfacing met de watermeter en de terugleverschakelaar, eventueel extra din S0 meters waar het hier over gaat, maar ik zie daar geen menutje voor?
  Welke functies zou je graag nog meer zien? Er is plek zat op een hat schat ik zo.

  Wellicht heb je nog meer wensen die je graag in een hat gezien wou hebben?

  Ik heb jaren ervaring in het maken van professionele pcb’s, kan er wel één kosteloos naar je opsturen als het klaar is.

  Neem gerust contact met mij op.

  1. Bedankt lijkt mij een mooi sub project. Ik zou een schema moeten maken wat er dan op de HAT zou moeten komen. Er zijn wensen voor vier te schakelen uitgangen. 0-10V sturing en meerdere ingangen voor water (2x) en kWh (SO) meters. Ik ben echter erg druk met de P1 software en upgrade van de App. Dus ik vrees dat ik er zelf niet op korte termijn aan toe kom. er is ook wens voor een simple display die bijvoorbeeld jet IP adres en andere basis data kan weergeven. Kortom genoeg om over na te denken.

   1. Dat klinkt haalbaar! Ik zal kijken wat ik kan doen, blijft gerust bezig met de software.

    Ik had er al één NPN watermeter ingang op getekend, plus twee 24V high-side transistors voor het schakelen van externe installatierelais.
    Een i2c dac voor 0-10V/0-20mA kan ik ook.

      1. Ik kan de sheets goed lezen via de viewer. Ik moet er nog even naar kijken want je lijkt bijvoorbeeld geen opto couplers te gebruiken voor het inlezen. Wellicht leuk om een aparte pagina op te zetten waar men aan kan geven wat er op de HAT zou moeten komen?

       1. Optocouplers zijn voor galvanische scheiding. Als je enige doel is om 5V naar 3.3V te translaten dan is een stukje logic voldoende.
        Een eigen pagina kan. Maar een hat is niet oneindig groot, zoals je zit is het al aardig knus. Een header voor een i2c oled schermpje ofzo kan er nog wel bij.

        1. Zoals ik al aangaf ik wil er graag serieus naar kijken maar als je er vertrouwen in hebt dan is deze opzet dan is dat voldoende. De reden voor de eigen pagina is om te vragen waar men behoefte aan heeft. Zie het als markt onderzoek 🙂 Uiteraard is aan jou hoe hoe en wat je er op wil zetten. Wim had al een vraag over een niet SMD opzet. Ik ben onder de indruk wat wat er nu al staat.

         1. Een eigen pagina is prima. Eventueel kan ik ook de bestanden op github zetten waar dan ook een Wiki en Issues gemaakt kunnen worden.

          1. Ik heb een pagina gemaakt waar men de vragen en ideeën kwijt kan. Een van de eerste zaken is een lijstje maken van de opties die de HAT gaat bieden. Kun je zoiets aanleveren en eventuele links waar men zaken kan vinden?

 74. Fantastisch programma. Strakke interface. Alle functionaliteit die ik nodig heb. En die ik mis staat op de roadmap. Ik wel graag 15 euro doneren. maar heb geen paypal.

  1. Bedankt voor het compliment en de toegezegde donatie. Ik stuur een tikkie voor de donatie.

 75. Ik zie op de wish-list een CSV/Excel export staan. Dat is een van de eerste dingen die ik had geschreven na het experimenteren met p1mon.
  Mag je van me hebben. Is wel (natuurlijk) in Perl, niet in python.
  Kan het naar wens aanpassen als je wilt.
  Nu doe ik het or een rsync-kopie van de SQLite database files.

  1. Bedankt voor het aanbod, ik heb een Python Excel lib. Je kunt op dit moment bijvoorbeeld de logs naar Excel exporteren.

 76. Ik zou mij Growatt omvormer ook graag uit willen lezen met P1-Monitor dus graag +1 voor “Growatt omvormer zonnepanelen uitlezen”.

 77. Is deze software ook te gebruiken icm de Homewizard P1 adapter, of is het beter om een kabel serieel aan te sluiten op de Pi?

  1. Ik ben niet bekend met de adapter, de seriële kabel is de route die zeker werkt. Wellicht heeft een andere gebruiker daar tips over.

 78. Is het mogelijk om de range van de teruglevermeter (Gauge) die nu maxed op 5kwh zelf aan te passen (op te hogen ? )
  Ik lever inmiddels tussen de 0 en 12kwh dus schaalt de meter nu niet netjes mee.

  1. Dat kan op in het setup menu -> display kan dit via de optie max. waarde e-levering (home scherm) worden gewijzigd.

    1. Geen probleem, er kan genoeg mee dus ik kan mijn voorstellen dat het niet evident was.

 79. Hoi,

  Ik ben overgestapt vanuit Domoticz naar P1 Monitor. Ik ben er zeer content mee!
  Wat zou ik nog graag zien?

  DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec
  API voor Enphase micro inverters
  GUI is klein op een 27″ monitor. Is dat schaalbaar te maken?
  Op het Home screen van P1 Monitor ook het gas verbruik bij tab verbruik & levering (alles in 1 oogopslag)

  Donatie verdiend! Ik zie je tikkie verzoek graag tegemoet.

  Cheers,
  Henk

  1. De meeste zaken staan op de roadmap. Het schaalbaar maken kan met de browser. Beter gebruik maken van de ruimte niet. Dat is man weken werk en ik ben met andere zaken bezig.

 80. Voor wat betreft: “Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API”:
  In plaats van via de cloud is het beter om de Enphase zelf, lokaal, uit te lezen. Uitlezen kan zonder wachtwoord; URL http:///production.json?details=1
  Dit levert een JSON, met daarin 3 waarden die nuttig zijn: cumulatieve Wh productie, huidige productie in W en (unix)tijd wanneer counters zijn bijgewerkt (of 0 = geen productie).
  Via Cloud wordt de data eens per 15 minuten bijgewerkt (of langzamer), lokaal maximaal 5 minuten.
  Ik gebruik nu een cronjob op mijn Synology NAS om de data uit te lezen.
  Als je wilt kan ik je mijn (Bash-)uitlees-script sturen, met beschrijving, en voorbeeld data via mail.

  1. bedankt voor het aanbod de roadmap is bijgewerkt. Ik ben nu druk bezig met de Solar Edge interface. Wat kan helpen is de voorbeeld data van de JSON want ik heb geen toegang tot een Enphase omvormer. Daar kom ik dan wel om als ik daar mee start.

   1. Volgens mij is het makkelijker om de API te gebruiken zoals bij Soledge… Mijn Enphase gaat nu ook via die API naar pvoutput.
    Zou echt mooie meerwaarde zijn!

     1. Ik zou het ook geweldig vinden als Enphase Enlighten zonnepanelen systeem via de Enphase API kan worden uitgelezen.

      Aanvullende informatie kun je hier vinden:
      https://www4.enphase.com/sites/default/files/Envoy-API-Technical-Brief.pdf

      Alleen zoals in de documentatie staat aangegeven kun je in plaats van het IP-adres beter de URL gebruiken, namelijk: http://envoy.local

      Voorbeeld:
      http://envoy.local/api/v1/production

      Op deze manier werkt de API in alle gevallen.

      Als resultaat krijg je dan:

      {
      “wattHoursToday”: 50,
      “wattHoursSevenDays”: 67171,
      “wattHoursLifetime”: 74790,
      “wattsNow”: 75
      }

      Enige tijd later krijg ik:

      {
      “wattHoursToday”: 84,
      “wattHoursSevenDays”: 67024,
      “wattHoursLifetime”: 74824,
      “wattsNow”: 128
      }

 81. Ik sluit mij aan bij dit verzoek:
  DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec (+1) graag.
  Tevens zou ik het fijn vinden als de GUI schaalbaar is. Ik zit hier op een 25″ scherm, en de GUI vult het maar voor de helft. In de toekomst wil ik naar 27inch en de resolutie zit al op 1440P. De trend is naar grotere schermen en hogere resoluties zoals 4K.
  Verder mijn complimenten voor deze fijne tool. Ik wil graag doneren, maar niet middels Paypal. Ik zie de link graag tegemoet. Keep up the good work!

  Cheers,
  Henk

  1. Bedankt voor het compliment. De roadmap is bijgewerkt voor de per seconden verwerking. De scherm aanpassing is wel mogelijk maar op dit moment nog ter arbeidsintensief. Als je het goed vindt dan stuur ik een tikkie naar je email adres dan kun je daarmee een donatie doen.

 82. Voor mij ook graag verzoekje voor uitbreiding van de MQTT. Ik gebruik dit om te koppelen aan mijn loxone installatie. Mijn huidige set up is momenteel P1 monitor MQTT -> loxberry -> loxone -> iobroker -> influxdb -> grafana.

   1. Ik ben wel fan van de dagtellers voornamelijk die van het water is interessant! Ondertussen werkt alles als een zonnetje! P1, kWh omvormer via S0, watersensor!

 83. Ik heb de tool met tevredenheid geïnstalleerd (België). De terugleverschakelaar heb ik gebruikt om met een SSR het laden van de batterij van de auto te sturen (gewoon aan/uit). Omdat dit een grote gebruiker is en ik hetzelfde principe voor kleinere gebruikers ook kan doen zou het handig zijn om meerdere schakel-niveau te hebben voor het terug leveren. Ik zag dat dit reeds in de road map staat onder volgende beschrijving:

  “Teruglevering schakelaar viervoudig maken verschillende vermogens (verzoeken 1).”

  Ik sluit me graag aan bij de wens op de lijst.
  Hartelijk dan voor het knappe werk !!

 84. Meerdere S0 kWh meters ondersteunen , ook van mij een vriendelijk verzoekje. Anders moet ik een extra kwh teller plaatsen na de 2 bestaande meters.

   1. Bedankt zou leuk zijn als deze er komt. Ik gebruik je programma sinds november en ben zo tevreden dat ik vandaag een donatie gedaan heb. Bedankt voor het mooie werk !

 85. Hoi, mooi programma, ik gebruik het met veel plezier.

  Ik zou graag de MQTT berichten uitgebreid zien met de waarde die in de app onder “vandaag” te zien zijn. Alle dag verbruiken, levering, opwekking. Zowel kWh, als gas, wat en pv productie etc.

  Bedankt en ga zo door.

 86. DSMR 5.0 berichten per sec verwerken in plaats van de een maal per 10 sec (+1) graag.

  Zou het mogelijk zijn om een of andere aanduiding bij een GPIO te plaatsen die status 0 of 1 aangeeft?

  Gr.
  Henk

  1. De roadmap is bijgewerkt met de 1 seconde verwerking. Wat bedoel je met de GPIO status. Er wordt momenteel al aangeven wat het moment is dat een puls wordt gedetecteerd. In diverse gevallen zal het niet veel toevoegen voor de pulsmeting van kWh/Watermeting omdat de puls te kort is. Voor het schakelen zou het wellicht kunnen maar daar zie je ook het tijdstip van de schakeling.

 87. Wat een fijn programma.
  Ik was jaren geleden zelf op een Pi wat aan het rommelen geweest. Dat draaide goed, maar zo’n geheugenkaart stopt er soms gewoon mee. De mogelijkheden die dit programma hebben zijn prima. Mijn oude source heb ik niet meer nodig. 🙂
  Wel heb ik nog een vraag over de API output.
  Ik wil graag deze opvragen in mijn Homey, maar dat lukt niet omdat de output geen object is maar een array.
  Ook met de optie json=object staat de output tussen blokhaken. (dat dus aangeeft dat het een item is uit een array)
  Ik gebruik deze url:
  http://192.168.2.63/api/v1/smartmeter?limit=1&round=on&json=object
  Iemand een oplossing?
  N.B. De output is afgerond, maar wel met 1 cijfer (een nul) achter de komma. Mogelijk ook iets om aan te passen.
  Groetsels Carel

  1. De Array is correcte JSON dat Homey daar niet mee om kan gaan is een meer een HomeypProbleem. Ik zet het op de TODO list om eventueel nog aan te passen/instelbaar te maken. De achterloop .0 bij de round optie is een bug die wordt opgelost.

 88. Jammer dat /dev/ttyAMA0 niet gesupport wordt. Is kleine aanpassing, in P1SerReader.py (eventueel ook P1SerTester) deze regel aanpassen:
  ser_devices_list = [ “/dev/ttyUSB0” , “/dev/ttyAMA0” ]

  De originele lijst zou eigenlijk naar 3 items uitgebreid moeten worden. Moeilijke redirect hacks zijn hiervoor niet nodig.

 89. goedenmorgen heb de laatste versie maar kan nu niet meer in de raspberry komen met de opgeslagen login en ww via filezilla en ook niet via opgeroepen pagina daar ben ik het ww kwijt dus kan nu niet zo veel meer
  hoe kan ik dit oplossen?

 90. Hallo SB,
  Ik heb een verzoek. In de setting tarieven kan je grens waarde kosten opgeven. Dit bedrag wordt vervolgens als een vast bedrag getoond in de kosten pagina. Is het ook mogelijk om dit variabel te laten gaan? Dat je bijvoorbeeld als vast bedrag 120 euro opgeeft en dat er dan voor bijvoorbeeld in de maand februari 190 euro wordt aangegeven dat je voor die maand mag besteden (omdat het in die maand winter is en je dan meer verstookt)? En in maart vervolgens bijvoorbeeld 170.
  (Dit wordt gedaan in de oxxio app. Aan het eind van het jaar komt het bedrag dan natuurlijk wel uit alsof je 120 euro per maand hebt gebruikt)
  Alvast bedankt!

  1. Bedoel je dat je per maand een bedrag kunt opvoeren. Dus bijvoorbeeld voor Jan: 100, Feb: 130, Maart: 125, enz.

   1. Ja of dat dat automatisch ingevuld kan worden. Er is bijvoorbeeld een invulveld waar je 120 euro op kan geven. Februari stook je meer dus voor februari krijg je 60% meer (rond de 190 euro). Maart 40% extra (170 euro), april 20% (140 euro), mei 0% (120 euro), juni -20% (95 euro) etc. Hiermee houd je rekening met het seizoensverbruik en weet je ook of je in de winter nou echt te veel gebruikt.

    In de kosten per maand pagina zie je vervolgens de grens kosten als een golf over de maanden gaan en zie je per maand hoeveel je voor die maand mag/kan stoken.

 91. Hoi, bedankt voor dit geweldige programma. Alles werkte bij mij (pi 4, Iskra AM550) in 1 keer. Normaal moet ik altijd wel iets tweaken, bouwen, herschrijven. Maar dit werkte zonder enig probleem. Hierbij ook een verzoek voor de Omnik Omvormers toe te voegen 🙂

  1. Graag gedaan en bedankt voor je donatie. De roadmap is bijgewerkt voor de Omnik omvormers.

 92. Ik meldde me al enige tijd geleden voor de Solaredge koppeling maar wil er graag nog iets aan toevoegen.
  In mijn geval gaat het om 2 Solaredge installaties op hetzelfde adres, dus 2 omvormers op één site. Ik hoop, dat het geen probleem is beiden via de Solaredge website uit te lezen en de gegevens te verwerken.

 93. Ik gebruik de software nu reeds een maand en ben er echt bijzonder blij mee. Wij merken echt dat we het verschil kunnen maken en passen ons aan door toestellen in te schakelen bij aanzienlijke injectie. Top!!!

  Op 6 maart merkte ik op dat hoog en laag tarief omgewisseld stonden. Na het aanvinken in de software naar de Belgische setting was alles terug ok. Maar nu hebben we zogezegd een gigantisch verbruik en productie op die dag waardoor de andere data nog moeilijk leesbaar is. Kan ik zelf de gegevens wissen (bij voorkeur voor 6 maart, maar desnoods de volledige historische data?

  Mvg,

  Tim

  1. Je kunt de data wijzigen maar dat is arbeidsintensief zie de FAQ. Je kunt ook de gehele database wissen (let op dat je dan ook de configuratie opnieuw moet invoeren). De optie voor het wissen kun je op de pagina config-bestanden.php vinden. Als je eerst een export maakt dan kun je deze wellicht ooit nog gebruiken.

  2. Ik zie ook dat piek en dal omgewisseld zijn in de UI. Echter, waar vinken om Belgische meterstanden in te stellen? Er staat nergens in de settings om dit te om te wisselen, behalve de tarieven. Zit het in een .conf file? P1mon draait nu een halve dag en ik ben zeer tevreden over het resultaat. Ik installeerde de sw op een afgedankte Pi2, die doet het prima!

   1. Helaas heeft men er in Belgie of in Nederland er voor gekozen de dag/nacht code om te draaien. Op de pagina P1 poort (config-P1poort.php) kun je met de optie dag/nacht mode Belgie selecteren. Dan wordt de dag/nacht correct verwerkt. Dit werk echter niet achteraf.

 94. Perfecte software om alles realtime uit te lezen (mijn dank).
  Wat ik mis is dat ik graag een vergelijkingsscherm (in het home scherm extra tab) wil hebben over van gas, water en elektra en dat ik dan zelf ingevulde periodes kan invullen (zo kan je meteen zien of die besparingsactie die je hebt gemaakt, effect heeft over je verbruik).
  In dat extra (tab) scherm graag 3 “doel” meters, deze 3 doelmeters kan je bij je instellingen invullen wat je als doel hebt/contract met leverancier heb afgesloten, zo kan je in een oogopslag zien of je moet bijbetalen of geld terug krijgt.

  1. Bedankt voor het compliment. Je vraag snap ik maar is redelijk complex om te maken en zie ik voorlopig niet gebeuren. Er zit in het kosten scherm wel een grenswaarde voor de kosten die je in kunt stellen. Niet wat je vraagt maar het komt in de richting.

 95. Ben zeer recent de P1 monitor gaan gebruiken, bevalt goed, heb zojuist de watermeter aangesloten. Voor het gebruik in gebieden met stadwarmte zou het mooi zijn als het ook mogelijk was een tweede watermeter toe te voegen voor het warme water. Daarmee is dan al het waterverbruik afgevangen. De joule meter van de stadverwarming zou ook mooi zijn alleen ben ik er nog niet uit hoe ik daar pulsen van kan krijgen. Verder zou voor niet gas gebruikers het handig zijn om op het hoofdscherm te kiezen wat er aan rechts komt waar nu gas verbruik staat.
  Een backup gewoon lokaal wegschrijven zou ook wel handig zijn, maar goed er zijn genoeg andere methodes. Ja en de upgrade zoals ik al had aangegeven voor niet microsd gebruikers.

  1. Bedankt voor je antwoord. Extra watermeter toegevoegd op de roadmap. Aanpassen van de schermen naar voorkeuren is voorlopig niet haalbaar. Wel komt er een optie om watermeter en gas info te verbergen op die pagina’s die meerdere zaken weergeven. Het staat op de todo op ook een back-up te maken naar een USB device. Er komt geen ondersteuning voor anders dan het SDHC kaartje (te veel te doen en te veel vragen om deze ook te ondersteunen).

  2. Hallo Robert, kan je met ons delen op welke wijze je de watermeter hebt aangesloten? Wil dit ook gaan doen, maar heb hier nog geen plaatje bij, of boodschappenlijstje. Hoor graag.

   1. Ik probeerde dit te doen maar lukt niet om plaatjes bij te voegen.
    maar via de volgende links moet je verder kunnen:
    https://www.benselectronics.nl/inductieve-proximity-sensor-npn.html voor de sensor, deze plaats je boven het metalen wieltje van de watermeter. Aansluitingen staan op de site voor het 817 opto coupler bordje https://www.benselectronics.nl/2-kanaals-optocoupler-board.html, dus voor net ff meer dan een tientje kun je de watermeter koppelen. Je hebt nog een 5v van je rpi nodig om het bordje en de sensor te voeden.
    Wanneer alles juist is aangesloten dan zie je de hall sensor knipperen wanneer er water loopt. Als je de gpio poort in P1 instelt waarop je de pulsen aansluit die uit het opto bordje komen dan registreert P1 de pulsen en zie je het water verbruik. Je kunt met een liter fles kijken of dit correspondeert met wat P1 aangeeft.
    Ik had zelf het 4 poort bordje gekocht, dan kun je ook een warmwater meter andere zaken op de gpio poorten aansluiten in de toekomst.

    1. Bedankt voor de uitlegt Als je afbeelding wil toevoegen dan kun je het een site als