P1-monitor download 202304 V2.2.0

P1-monitor download 202304 V2.2.0

P1 monitor is op de Raspberry Rpi3 en Rpi4 gebaseerde software om je slimme meter uit te lezen. Voor een meer uitgebreide beschrijving zie hier.

Het wordt sterk aanbevolen deze upgrade uit te voeren ook al zijn de wijzigingen niet relevant voor hoe je de P1 monitor gebruikt.

Upgrade of eerst installatie.

De software verkrijgen en installatie.

De P1 monitor software wordt geleverd als Raspberry Pi 3B/4 SDHC image die hieronder te downloaden is. Om de het image naar een SDHC card te kopiëren is een image tool nodig als je deze niet hebt dan kun je USB Image tool downloaden.  Zie hieronder hoe je dat daarna de rest van de ruimte op de SDHC card kunt gebruiken met raspi-config tool.

BELANGRIJK 1

De Upgrade Assistent is vervangen voor Upgrade Aide. De upgrade assistent wordt niet meer ondersteund. Maak altijd eerst een manuele export als alternatief  als de automatische upgrade faalt.

Mocht je een eerdere versie van de P1 monitor gebruiken exporteer dan deze data eerst! Gebruik eventueel de Upgrade Aide.

Veel plezier met de P1 monitor en laat weten hoe het bevalt.

 1. download het P1 monitor image file uit de download overzicht hieronder.
 2. pak het zip file uit en lees de bijlagen.
 3. kopieer het p1monYYYYMMDD-NN.NN-X.img file via de USB tool naar de SDHC card van minimaal 8GB (bij voorkeur een 32GB of 16GB). Let op! data op de card wordt overschreven en is niet meer te herstellen. (had ik al gehad over de export van data).
 4. Mocht je een groter SDHC card willen gebruiken dan kan je via de raspi-config tool de gehele SDHC card gebruiken. Dit is zeker aan te bevelen om slijtage van de SDHC card te verminderen. Het vergroten van het filesysteem gebeurt automatische als je de UpgradeAide gebruikt.
 5. plaats de SDHC card in de Pi.
 6. start de Pi, netwerk en P1 kabel aangesloten.
 7. Importeer de data, als je al eerdere versie hebt gebruikt.

FAQ

Mocht je vragen hebben kijk dan eerst in de FAQ of bezoek het forum.p1mon.nl

Problemen oplossen.

Image past niet op de SDHC card:

 1. Je kunt proberen de SDHC card opnieuw te formatteren met een dergelijk tool als de SD formatter.
 2. Installeer het image op een groter SDHC card. Het ongebruikte deel van de SDHC card kun je vrijgeven via de raspi-config tool met de optie Expand Filesystem.
 3. wis de browser cache als je layout problemen hebt.

Standaard wachtwoord besturingssysteem:

 1. Het standaard account en wachtwoord om in te kunnen loggen met SSH is p1mon met het wachtwoord  verandermij.
 2. Het advies is om dit wachtwoord na installatie aan te passen.

Juridisch spul en zo

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

De rechten van onderliggende softwareproducten zijn qua licentierechten niet gewijzigd Dit geldt voor bijvoorbeeld het besturingssysteem en Javascript bibliotheken. De rechten van onderliggende producten gaan voor deze licentie.

DE SOFTWARE IS GELEVERD “ZOALS”, ZONDER GARANTIE VAN ENIGE SOORT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT OP DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL HET AUTEURS OF COPYRIGHT HOLDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE EISEN, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE.

Samengevat: gebruik is voor eigen risico.

Mocht je een eerdere versie van de P1 monitor gebruiken exporteer dan deze data eerst of gebruik de upgrade aide.

DOWNLOAD

SDHC images

P1 monitor wordt alleen ondersteunt op de Raspberry Pi 3B, Pi3 B+ of Pi4 (vanaf versie 0.9.11).
Een Pi 2 kan werken maar geen garanties.  Een Pi Zero is nooit getest. Van de Pi 1 is bekend dat deze fouten geeft en verloop van tijd stopt / crasht door een gebrek aan ram geheugen. Er is minimaal 1GB aan ram nodig voor alle mogelijke functies!

Bugs en andere opgeloste fouten:

 • Een upgrade van Nginx gaf een probleem omdat de /run/php/sessions folder niet werd aangemaakt. Deze folder werd onterecht door /lib/systemd/system/nginx.service aangemaakt. Deze ontwerpfout is opgelost door de folder creatie door p1mon.sh laten uitvoeren. Dit probleem ontstaat alleen als je zelf een apt-get upgrade doet. Het zelf upgraden wordt niet aanbevolen, het is normaal niet nodig of gewenst.
 • Onderhoud aan de api /api/v1/financial uitgevoerd.
 • Upgrade naar OS kernel 6.1.21.
 • Upgrade naar PHP 7.4.
 • Upgrade naar Highcharts-Stock-10.3.3.
 • Upgrade Python libs.
 • P1SerTester, P1Watchdog, P1SqlExport, P1SqlImport, P1Db, P1DynamicPrices, P1SerReader aangepast en kan nu rechtstreeks worden aangeroepen zonder pythonlaunch.sh.
 • Vrijwel alle html/php pagina’s aangepast aan de nieuwe HighChart library en check gedaan op HTML compatibiliteit.
 • Fase pagina actueel is aangepast, de voltage wordt nu als “solid gauge” weergegeven met een kleur overgang waarbij als boven(253 V)  of ondergrens ( 207V) wordt overschreden rood kleurt.
 • De systeem reboot of halt(stop) werkte niet of onbetrouwbaar. Mocht dit niet werken log dan in op de Rpi en geef voor het stoppen “sudo halt” in of voor het herstarten “sudo reboot” in.
 • Help tekst hour api van powergas gaf minuten aan in plaats van hour.
 • “verwarming IN alternatief” in de UI scherm was met hoofdletters geschreven.
 • Franse tekst werd niet correct weergegeven in het ui configuratie scherm.
 • Systeem dump liet onterecht het patch scherm zien.
 • De export kon vastlopen als een database bestand niet de juiste rechten had.

Nieuw:

 • SPI en IC2 geactiveerd, dit is niet nodig voor de P1 monitor maar op verzoek van gebruikers zijn die opties geactiveerd.
 • /api/v1/financial/dynamic_tariff toegevoegd voor de energyzero flexibele gas en kWh tarieven.
 • Pagina Dynamische tarieven toegevoegd aan de kosten overzichten.
 • Export van Dynamische tarieven toegevoegd.
 • main-1 en main-2 laten piek kW waarde zien als de slimme meter de juiste informatie levert. De data is te vinden in de status api op de indexen 32 tot 35. Je kunt dit activeren via het configuratie menu display met de optie “verbergen van kW piek gegevens”.

Security patches en upgrade van diverse software bibliotheken uitgevoerd tot 2023-04-22

Let op wachtwoorden zijn altijd met HOOFDLETTERS!

Als je een bijdrage wil leveren om de kosten te dekken van de website of je wil je waardering te tonen dan kun je hier een donatie doen.

Klik op de een van twee knoppen en voer een bedrag naar keuze in. De voorkeur is om Bung te gebruiken omdat Paypal transactiekosten in rekening brengt.

Vragen, suggesties en bugs melden

BUGS

Een aantal schakelaars werkte niet goed in het configuratiescherm voor het scherm. Patch 1 lost dit op. Download het bestand. Het is een zip bestand dat direct gebruikt kan worden. Open de configuratie pagina “systeem” en klik de optie patch bestand uploaden aan. Na een minuut of twee zullen de aanpassingen doorgevoerd zijn. een herstart of reboot is niet nodig.

Patch 2 bevat ook de patch 1 aanpassingen patch 1 hoeft niet te worden toegepast. Patch 2 verbetert de export functie die ook voor de back-up gebruikt wordt. Indien een database of tabel corrupt was dan kon de export/back-up vastlopen. Deze versie slaat corrupte database bestanden over. Hoewel de patch niet noodzakelijk is wordt deze wel aanbevolen voor grensgevallen. Download het bestand. Het is een zip bestand dat direct gebruikt kan worden. Open de configuratie pagina “systeem” en klik de optie patch bestand uploaden aan. Na een minuut of twee zullen de aanpassingen doorgevoerd zijn. een herstart of reboot is niet nodig

Patch 3 bevat ook de patch 1 en 2 aanpassingen. Deze patch voert aanpassingen door in het actuele fase scherm die nu minder ruimte inneemt en zodat de pagina beter op een iPad wordt weergeven. Tevens kleurt de Ampère aanduiding mee met de terug leveren (groen) of verbruik (oranje). Na een minuut of twee zullen de aanpassingen doorgevoerd zijn. een herstart of reboot is niet nodig.

Comments are closed.